Tarifering per eenheid

Brussel, 24 oktober 2014.
Mevrouw, mijnheer,
Het RIZIV-project tarifering per eenheid vergt heel wat energie en overleg met het oog op zijn
implementering in de software van de apotheken.
Er wordt momenteel heel wat informatie verspreid over dit concept, wat soms voor de nodige
verwarring zorgt bij de beheerders van de woonzorgcentra. Deze brief wil een duidelijke stand van
zaken geven.
De tarifering per eenheid is een facturatiesysteem voor de farmaceutische verstrekkingen in het
kader van de aflevering van geneesmiddelen aan patiënten in woonzorgcentra. Zij betreft enkel de
orale, vaste en droge toedieningsvormen (tabletten, pillen, poederzakjes, ….). Het systeem zal
worden uitgewerkt voor deze geneesmiddelen die, hetzij in de originele verpakking, hetzij in de vorm
van blisterverpakking, hetzij per eenheid in manuele of geautomatiseerde Individuele Medicatie
Verpakkingen ( IMV) worden afgeleverd.
De invoering van dit systeem is door het RIZIV voorzien vanaf 1 januari 2015. Het is echter mogelijk
dat, ondanks alle energie die wordt aangewend om dit tariferingssysteem op deze datum
operationeel te maken, technische problemen de implementering op deze datum uitstellen.
Het is van belang op te merken dat er geen enkel verband bestaat tussen dit tariferingssysteem en de
IMV, al dan niet geautomatiseerd. We stellen vast dat er een grote verwarring tussen beide
concepten bestaat.
De bewering dat de IMV zal verplicht zijn vanaf 1 januari is dus absoluut onjuist en is geenszins
verbonden met een potentiële toepassing van de tarifering per eenheid vanaf deze datum.
Dit misverstand blijkt te bestaan en zorgt voor ongerustheid bij de beheerders van de
woonzorgcentra en de afleverende apothekers. Deze brief wil hierover duidelijkheid scheppen.
Alle vragen over de tarifering per eenheid en de IMV kunnen rechtstreeks worden gericht tot de
Algemene Pharmaceutische Bond via e-mail [email protected]
Hoogachtend,
Voor de APB,
Dirk Vos
Secretaris-generaal