Herfstevenement OJOL aankondiging 2014

Herfstevenement WSV GOINGARIJP
WSV Goingarijp organiseert, in samenwerking met Vloot Friesland IOU, Pampus en de 16m2
klassenorganisatie, op 20 en 21 september 2014
de traditionele herfstwedstrijden.
De inschrijving staat open voor de klassen:
 Olympiajol
 Pampus
 16 m2
Op de wedstrijden zijn de Regels voor Wedstrijdzeilen 2013 – 2016, de klassenvoorschriften
en appendix S van de RvW van toepassing. Wijzigingen ten opzichte van de RvW zullen,
indien van toepassing, worden vermeld in de lokale wedstrijdbepalingen. Deze worden na
15 september gepubliceerd op de site: www.wsvgoingarijp.nl
Er zullen, indien mogelijk, vier wedstrijden gevaren worden, waarvan twee op zaterdag en
twee op zondag.
De eerste start op zaterdag is om 12.00. De eerste start op zondag is om 10.30 uur.
Indien er vier wedstrijden worden gevaren wordt het slechtste resultaat afgetrokken.
Dit wijzigt de standaardwedstrijd bepalingen Art 17.2 a.
Inschrijven: via de Ojol site
Inschrijfgeld voor de O-jollen. Euro 25,-- per boot.
Te voldoen bij melding in de Klokkenstoel. Vanaf 09.00 uur.
Wedstrijdbaan: Zoals voorgaande jaren de z.g. ”Poelenbaan”, zoals aangegeven in de lokale
wedstrijdbepalingen. Extra geplastificeerde banenkaarten zijn verkrijgbaar bij het
wedstrijdcentrum en/of de k.o. tegen betaling van € 2,-Wedstrijdcentrum: Café-restaurant De Klokkenstoel, It Hof 13 Goingarijp. Het
wedstrijdcentrum is tijdens de wedstrijden niet bemand. Voor informatie kunt u bellen met
06-51510034
Eten, slapen en ontbijten:
Voor de Ojol zeilers wordt er bij Watersportcentrum ’t Garijp op de zaterdagavond een koud
en warmbuffet georganiseerd.
Kosten voor deelnemers en partners € 17,50 p.p.
Verder is er ook de mogelijkheid om te slapen bij het Watersportcentrum.
Kosten voor het slapen en Ontbijt € 15,Alleen ontbijten € 7.50
Voor het inschrijven Buffet, slapen en/of ontbijten gaarne onderstaand formulier e-mailen
naar [email protected]
Herfstevenement 20 – 21 september 2014
Naam:__________________________________________________________
Buffet € 17,50
aantal personen:
Slapen en ontbijt € 15,--
aantal personen:
Ontbijt € 7.50
aantal personen:
Camper
ja/nee
Haventerrein Oer ‘t String
Moederschip
ja/nee
Jachthaven Oer ‘t String
Gaarne dit formulier mailen naar [email protected]