Nieuwsbrief voor juli 2014

Nieuwsbrief voor juli 2014
2014
jaargang 23 nr.10
nr.10
LAATSTE NIEUWSBRIEF
Dit is de laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2013-2014
UITNODIGING AFSCHEID JUF VAN ‘T HUL
Juf van ‘t Hul neemt afscheid van haar groep
op de laatste vrijdag 18 juli.
U als ouders kunt juf van ’t Hul vanaf 12 uur een hand
schudden op vrijdag 18 juli.
Op deze plek bedanken we juf van ’t Hul voor het vele werk dat ze
gedaan heeft op De Schuilplaats. We kijken terug op een fijne periode van
samenwerking in het team en haar aandacht voor de individuele kinderen.
We wensen juf van ’t Hul een fijne tijd toe in Diermen.
LUIZENWERKGROEP
De luizenwerkgroep zoekt versterking in de onderbouw (groep 1 t/m 4) voor het
volgende schooljaar.
Misschien is dit iets voor u? Het kost u weinig tijd.
U kunt inlichtingen inwinnen en opgeven bij juf van Wakeren of via een email naar
school: [email protected]
Ouders, wilt u blijven controleren op hoofdluis in de vakantie!
Dan starten we het nieuwe schooljaar luizenvrij!!!
NB. Er was dit jaar erg veel en vaak luis op school
INFOAVOND 2014-2015
Op DV maandag 15 september organiseren we onze informatieavond voor het
schooljaar 2014-2015.
Wilt u deze avond vrijhouden?!
Op DV vrijdag 5 september ontvangt u de uitnodiging hiervoor.
Ook ontvangt u dan de nieuwe (verkorte) schoolgids.
WELKOM/AFSCHEID NIEUWE LEERLINGEN
We heten de nieuwe leerlingen welkom:
Van school De Akker: Laura Kraai in groep 3A en Annelies Kraai in groep 4A.
Vanuit Amersfoort heten we welkom in groep 4A: Noa van Hemel en in groep 4B Sam van
Hemel.
We nemen afscheid van Floris van den Hoek uit groep 7A en Melissa van Sligtenhorst uit
groep 1A. We hopen dat jullie weer snel je plekje gevonden hebt op de andere school in
Nunspeet en Amersfoort.
De leerlingen van groep 8 vinden een plekje in:
JFC Barneveld: 2 leerlingen
Groenhorst Nijkerk: 1 leerling
Meerwaarde Barneveld: 4 leerlingen
Groevenbeek Putten: 10 leerlingen
Groevenbeek Ermelo: 19 leerlingen
RUN 4 KIDS
De sponsorloop voor Compassion op vrijdag 4 april heeft een geweldig bedrag
opgeleverd. Namelijk € 6519,00 !!!!! Fantastisch dat jullie kinderen dit allemaal voor
elkaar hebben gekregen voor de kinderen in Uganda!
De reis naar Uganda was bijzonder en indrukwekkend. Op vrijdag 16 mei hebben we de
halve marathon volbracht, elke stap die we daar hebben gezet was een stap voor
gerechtigheid!
Bedankt!
Mirjam Huisman & Gerlinde Doppenberg
VAKANTIES 2014-2015
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Goede Vrijdag:
Paasvakantie:
Meivakantie:
Hemelvaartvakantie:
Pinkstervakantie
Zomervakantie:
Vrije (mid)dagen voor alle
groepen:
20/10 t/m 24/10/2014
22/12 t/m 02/01/2015
23/02 t/m 27/02/2015
03/04/2015
06/04/2015
27/04 t/m 08/05/2015
14/05 + 15/5/2015
25/05/2015
13/07 t/m 21/08/2015
08/10/2014: Ossenmarkt, studiedag team
27/10/2014: Bovenschoolse studiedag
19/02/2015: Compensatiemiddag schoolreisjes
20/02/2015: Studiedag team
BEDANKT OUDERCOMMISSIE EN ALLE HULPOUDERS
Op deze plaats willen we de oudercommissie en alle ouders die dit jaar een steentje
hebben bijgedragen ontzettend bedanken voor alle hulp. Zonder uw hulp kunnen we niet
alle activiteiten uitvoeren.
FORMATIE
Op dit moment zijn er geen bovenschoolse ontwikkelingen die de formatie voor De
Schuilplaats beïnvloeden en kunnen we het reeds uitgereikte formatieplan handhaven.
We zijn nog bezig om een leerkracht voor de Plusklas te vinden en voor extra
ondersteuning in groep 4 op de donderdagmorgen.
VERKORTE SCHOOLGIDS
U ontvangt de vernieuwde, verkorte schoolgids 2014-2015 en de jaaragenda met alle
belangrijke informatie op vrijdag 5 september in de eerste week na de zomervakantie.
U ontvangt daarbij ook de uitnodiging voor de infoavond op maandag 15 september.
In de verkorte, huishoudelijke schoolgids staan de belangrijkste gegevens voor het
komende schooljaar. De complete schoolgids kunt u lezen op de website van de school:
www.bmdbschuilplaats.nl
MELDEN ZIEKE LEERLINGEN
Als u via internet uw kind ziek meldt, wilt u dit dan doen via de speciale
ziekmeldingsmogelijkheid op de website van de school bij de link “absent”?
INFORMATIE ONTVANGEN
Bijna alle informatie verspreiden we per mail. U kunt deze mail ontvangen door uw
emailadres in te voeren via de website van de school: www.bmdbschuilplaats.nl
We merken dat nog niet alle ouders hun emailadres hebben aangemeld op de website
van de school (rechts onder). Ook als u een nieuw emailadres ontvangen hebt, moet u
deze opnieuw invoeren en de oude verwijderen.
ZWEMTIJDEN (MET DE BUS):
Groep
Vertrek van
school
4a/4b maandag
8.15 uur
In het
zwembad
8.30 uur
Uit het
zwembad
9.00 uur
Terug op
school
9.15 uur
5a/5b maandag
10.30 uur
11.00 uur
11.15 uur
10.15 uur
Naam
leerkracht
Juf
Bronkhorst
Juf v.d. Kolk
GYMROOSTERS:
Op dinsdag in Meeuwenhal (op de fiets)
Groep
Vertrek
In de zaal om: Uit de zaal om:
school:
8a/8b
13.00
13.15 uur
14.00 uur
(met de fiets)
Terug op
school:
14.15
Naam
leerkracht:
Meester vd
Ruitenbeek
Terug op
school:
15.00 uur
Naam
leerkracht:
Juf Olthuis
Op woensdag in Meeuwenhal (op de fiets)
Groep
Vertrek
In de zaal
Uit de zaal om:
school:
om:
7a
9.15 uur
9.30 uur
10.15 uur
6a
9.15 uur
9.30 uur
10.15 uur
Terug op
school:
10.30 uur
10.30 uur
Naam
leerkracht:
Juf Huissoon
Juf Lof
Op woensdag in Meeuwenhal (met de bus)
Groep
Vertrek
In de zaal om: Uit de zaal om:
school:
3a
8.30 uur
8.45 uur
9.45 uur
5a
8.30uur
8.45 uur
9.45 uur
Terug op
school:
10.00 uur
10.00 uur
Naam
leerkracht:
Juf Sterk
Juf vd Kolk/
van Hierden
Op donderdag in Meeuwenhal (met de bus)
Groep
Vertrek
In de zaal om: Uit de zaal om:
school:
4a/4b
9.15uur
9.30 uur
10.15 uur
Terug op
school:
10.30 uur
Naam
leerkracht:
Juf Bronkhorst
Op donderdag in Meeuwenhal (op de fiets)
Groep
Vertrek
In de zaal
Uit de zaal om:
school:
om:
5b/6b
10.00 uur
10.15 uur
11.00 uur
7b
10.00 uur
10.15 uur
11.00 uur
Terug op
school:
11.15 uur
11.15 uur
Naam
leerkracht:
Juf Stoffer
Meester Leene
Op dinsdag in Meeuwenhal (met de bus)
Groep
Vertrek
In de zaal om: Uit de zaal om:
school:
3b
13.45 uur
14.00 uur
14.45 uur
(met de bus)
GYMKLEDING & SCHOEISEL
De kinderen gymmen vanaf groep 3 op stroeve gymschoenen die niet afgeven op de
gymvloer (dus lichte zolen). Ook dragen ze gepaste gymkleding.
De school begint weer op
DV maandag 1 september 2014
om 13.15 uur !!!
MAP RAPPORT
Er zijn rapportmappen in omloop die een foutje hebben. De voorkant van het rapport
scheurt snel af. Het gaat om rapporten die ongeveer gestart zijn in 2012 en 2013. U kunt
de rapportmap omruilen bij de groepsleerkracht.
TENSLOTTE
We hadden een lang schooljaar. De meeste energie raakte de laatste maand op.
Na een periode van uiterste inspanning is het heerlijk en nodig om te ontspannen en
nieuwe kracht te verzamelen.
We wensen alle kinderen en hun ouders/verzorgers een goede tijd toe en de bescherming
voor thuis en onderweg onder de beschermende handen en nabijheid van onze God.
In de Bijbel staat in Deuteronomium 32 een mooie vergelijking. Zoals een arend zijn zeer
grote vleugels uitspreidt om zijn jongen te dragen, zo wil de Heere ons dragen en
beschermen.
LOKALEN VERDELING
G
Op de bijgevoegde plattegrond kunt u vinden:
• Lokalenverdeling
• Ingangen/Uitgangen
• Spreekkamers
KLEINE WIJZIGING
Omdat we in schooljaar 2014-2015 na de Kerstvakantie met 15 groepen gaan werken
richten we onze huidige teamkamer in als lokaal. Dat hebben we in het verleden heel
vaak gedaan. De huidige directiekamer gebruiken we als “teamkamer”.
De directiekamer wordt voor een jaar verplaatst naar Spreekkamer 3 (naast het
computerlokaal).
Plattegrond voor het schooljaar 2014 - 2015
Ingang Rietgansstraat
Lokaal 12
Groep 1C
Na de kerst:
instroomgroep
Groep 2A
Juf de Bruijn
Juf Willemsen
Peuterspeelzaal
Fietsenberging
Lokaal 11
Peuterspeelzaal
Lokaal 10
Spreekkamer 4
Hek 2
Ingang 5
Ingang 6
Groep 1B
Juf Timmer en
juf Meijer
Groep 1A
Juf van Wetten
Juf Gerritsen
Lokaal 7
ICT
Trap naar
overblijflokaal
Directiekamer
Ingang 4
Lokaal 6
Ingang 3
Groep 6A
Juf Lof
Lokaal 15
Lokaal 5
Groep 5B/6B
Juf Stoffer
Lokaal 13
Lokaal 14
Groep 7B
Meester Leene /
Juf v.d.
Langemheen
Groep 5A
Juf van de Kolk
en Juf van
Hierden
Lokaal 4
Groep 7A
Juf Huissoon /
Juf v.d.
Langemheen
Centrale
Hal
Groep 3B
Juf Koelewijn en
Juf Olthuis
Spreekkamer 1
+ RT
Teamkamer
Groep 4B
Juf Goedhart
Lokaal 3
Lokaal 16
Groep 8B
Juf Jansen
Groep 3A
Juf Sterk en Juf
van Wakeren
Lokaal 2
Lokaal 1
Groep 8A
Meester v.d.
Ruitenbeek
Groep 4A
Juf Bronkhorst
Teamkamer
Lokaal 8
Spreekkamer 2
I.B.
Lokaal 9
Ingang 2
Berging
Speellokaal
In g a n g 1
Ingang Verzetslaan
Hek 1
De toegang tot het plein kan via Hek 1 (Verzetslaan) of Hek 2 (Rietgansstraat) naar
keuze.
De kinderen en de ouders van groep 1 en 2 komen binnen via ingang 5 of 6
De kinderen van de groepen 3A, 4A, 8A en 8B, komen binnen via Ingang 2
De kinderen van de groepen 5B/6B, 6A en 7A komen binnen via Ingang 4
De kinderen van de groepen 3B, 5A en 7B komen binnen via Ingang 3
De hartelijke zomervakantiegroeten van het Schuilplaatsteam!