nieuwsbrief 27 augustus 2014

Nieuwsbrief nr. 1
27 augustus 2014
[email protected]
Agenda
25 t/m 29 augustus
1,2,3 september
1 september
8 september
18 september
9 en 17 september
hoofdluiscontrole
oud papier container
infoavond gr. 1 t/m 4
OR vergadering
infoavond gr. 5 t/m 8
infoavond 5 gelijke
dagenmodel
Start van het nieuwe schooljaar
We zijn weer begonnen en de vakantie lijkt al
weer lang geleden. We zijn blij dat juf Irien
Maran er weer is. Juf Karin van der Weyde is
nieuw en werkt samen met juf Irien Maran in
groep 6/7. Juf Charlotte van Dijken is ook
nieuw en zij werkt samen met juf Froukje in
groep 3. Juf Karin de Jonge is onze nieuwe
interne begeleider.
Nieuw is ook onze rekenmethode Pluspunt.
Een deel van deze methode is al digitaal en
dat werkt erg prettig. Daarbij hebben we in
ieder lokaal de beschikking over twee I-pads.
We willen dit schooljaar deze tablets inzetten
op verschillende manieren. Dit kan zijn al
extra ondersteuning of als extra verdieping.
U kunt dit alles tijdens de informatieavonden
bekijken.
Op de bovenverdieping is nog een extra
lokaal en daar kunnen we gebruik van maken
bij bijv. HVO lessen.
Vakantieverhalen
In de gangen hangen de verhalen en de
foto’s van de kinderen. Ze laten zien waar ze
geweest zijn en wat ze hebben gedaan. U
kunt dit alles bekijken.
We nodigen u uit om door de school te lopen
en inspiratie op te doen voor uw vakantie
volgend jaar.
Ouderbijeenkomst 5-gelijke dagen
model
Binnen stichting OBOMD denken we na over
het veranderen van de schooltijden op onze
scholen. Dinsdag 7 en woensdag 17
september zijn er avonden georganiseerd
waarin u informatie ontvangt over de
verschillende modellen. U ontvangt
binnenkort een uitnodiging.
Oproep verkeersouder
We zijn nog op zoek naar een verkeersouder
die de coördinatie op zich wil nemen van de
activiteiten rondom het Drents
verkeersveiligheidslabel. U kunt zich hiervoor
aanmelden door een mail te sturen naar:
[email protected]
Kleding
In de gang bij het leerplein staat een doos
vol met kleding. Deze kleding is blijven liggen
voor de zomervakantie. U krijgt deze week de
tijd om te kijken of er nog iets van u tussen
ligt. Daarna gaat alles in de Humanabak.
Speeltuinfeest Beilen West
Waar: Hoek reigerlaan/Lijsterlaan
Wanneer: Woensdag 3 september
Hoe laat: van 14:00-17:00 uur
Kosten: €2,50
Wat gaan we doen: Springen op het
springkussen en klauteren over een
survivalbaan
Bericht van de MR
Verkiezingen
Op dit moment telt de MR vijf leden: Richard
Zwiers, Jolanda Bijl (beide oudergeleding),
Monique Hut, Lineke Kleene en Nicole
Jongman (allen personeelsgeleding).
We hebben momenteel nog een vacature in
de oudergeleding. Ben u betrokken bij
school? Wilt u graag meedenken en
meebeslissen over de ontwikkeling van de
school? Stel u dan verkiesbaar voor de MR!
Aanmelden of informatie opvragen kan via de
mail:
[email protected]
Harm Smeengeschool, Hofstraat 18, 9411 LB Beilen, Tel.: 0593-522615