Download leaflet over dit project

Corporatie verlaagt
onderhoudskosten
aanzienlijk
• Behoud van investering
• Vermindering van corrosie
• Bescherming van kostbare onderdelen
• 21% minder storingsbezoeken door luchtafscheider
• 48% minder storingsbezoeken door lucht- en vuilafscheider
• Verhoging van comfort voor bewoners
WONINGBOUW
grootste besparing die Trudo kan maken is het
“ Deverlengen
van de onderhoudscyclus. Door kennis
en expertise samen te bundelen is een bijdrage
aan de gestelde doelen bereikt: het verlagen van
onderhoudskosten.
”
Sjack Vissers, Woningcorporatie Trudo
Eindhovense woningcorporatie Trudo reduceert aantal storingsbezoeken van CV-installatie met 48% door installatie van Spirotech
producten.
Een goede en probleemvrije warmtevoorziening staat bij huurders hoog op
de verlanglijst. Voor een woningbouwvereniging betekent het probleemloos
functioneren van dergelijke installaties niet alleen een goede bescherming van
de investering, maar ook een directe kostenbesparing.
Situatie
Trudo is een middelgrote corporatie die zich vrijwel volledig focust op sociale
huur en koop. In samenwerking met Spirotech en Van den Hoff Installatiebedrijf uit Eindhoven vond in 152 woningen een grootschalig onderzoek plaats.
Gedurende vijf jaar is het effect van het plaatsen van lucht- en/of vuilafscheiders in een CV-installatie gemeten.
Resultaten
Er is onomstotelijk aangetoond dat door de CV-installatie uit te rusten met
Spirotech lucht- en vuilafscheiders het aantal storingsbezoeken in vijf jaar sterk
wordt verlaagd. Daarnaast is aangetoond dat door de Spirotech producten de
zuurgraad van de installatievloeistof veel minder snel stijgt, wat de kans op
corrosievorming verder reduceert.
In vergelijking met de woningen zonder Spirotech producten bleek dat:
• De storingsbezoeken zijn verlaagd met 21% door luchtafscheiders
• De storingsbezoeken zijn verlaagd met 48% door lucht- en vuilafscheiders
• Het comfort van de bewoners sterk gestegen is
De voordelen van implementatie van de Spirotech oplossing zijn: reductie van
onderhoudskosten, minder storingen en een verhoging van het comfort van de
bewoners.
Aanpak
De woningen werden opgedeeld in:
• Woningen met alleen luchtafscheiders (SpiroVent)
• Woningen met lucht- én vuilafscheiders (SpiroVent en SpiroTrap)
• Woningen zonder lucht- en vuilafscheiders
2
1,6
1,2
1,5
1,2
0,8
0,8
0,4
Jan van den Hoff, Van den Hoff Installatiebedrijf Eindhoven
0
Met SpiroVent
Met SpiroVent en
SpiroTrap
Zonder Spirotech
producten
Storingsdichtheid 2009-2013 [Aantal fouten/woning/5 jaar]
uniek project waar veel kennis en ervaring is
“ Een
opgedaan en gedeeld. Een samenwerking tussen
partijen die ervan overtuigd zijn dat het anders kan
en moet als het gaat om beheer en onderhoud. Het
resultaat bewijst dat het kan.
Jan van den Hoff
”
Spirotech is onderdeel van Spiro Enterprises
Spirotech BV
Postbus 207
5700 AE Helmond, NL
T +31 (0)492 578 989
F +31 (0)492 541 245
[email protected]
Iwww.spirotech.nl
Spirotech België BVBA
Essenschotstraat 1
3980 Tessenderlo, B
T +32 (0)800 78888
F +32 (0)800 99988
[email protected]
Iwww.spirotech.be
Tekeningen en situaties in deze brochure zijn slechts voorbeelden.
Wij geven u graag advies over specifiekere situaties.
Wijzigingen/druk- en zetfouten voorbehouden.
©Copyright Spirotech bv. Niets uit deze publicatie mag worden gebruikt
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spirotech bv.
G10.131_00
Storingssdichtheid 2009 - 2014
Van 2009 tot 2014 zijn vijf jaar lang alle storingen en wijzigingen vastgelegd en
zijn er regelmatig watermonsters genomen. Daarmee werd het effect gemeten
van de geplaatste Spirotech oplossingen. SpiroVent luchtafscheiders verwijderen continu vrije lucht en microbellen uit de installatievloeistof. SpiroTrap
vuilafscheiders verwijderen de magnetische en niet- magnetische vuildeeltjes.