N ie u w s b rie f 1 M a a rt 2 0 1 4

Maart vorig jaar informeerden wij u over het sociaal plan. Sindsdien is er veel
gebeurd. U bent verhuisd en woont nu in een tijdelijke woning om straks
terug te verhuizen naar een nieuwbouwwoning. In deze nieuwsbrief
informeren wij u over het project Spijkse Kweldijk.
Herhuisvesting bewoners
De herhuisvesting van de bewoners is goed gegaan. De laatste bewoner
verhuisde begin deze maand. De meeste bewoners verhuisden definitief
naar een woning elders. In totaal zijn er vier gezinnen die graag willen
terugkeren naar een nieuwbouwwoning in het project Spijkse Kweldijk.
In het sloopblokje wonen nu alleen nog de eigenaren van een koopwoning.
KleurrijkWonen is in gesprek met deze bewoners. Ook zij hebben
aangegeven te willen verhuizen.
Tijdelijk beheer
Door de verhuizingen zijn er woningen vrijgekomen. Daarom verzorgt De
vastgoedbeschermer uit Leerdam de tijdelijke verhuur van de woningen.
Hiermee houden we de leefbaarheid in de straat op peil.
Nieuwbouw
Met de gemeente is afgesproken dat de nieuwbouw op ongeveer dezelfde
plaats terugkomt.
De bedoeling is dat we in totaal 11 woningen terugbouwen. Vijf
eengezinswoningen voor gezinnen (met de mogelijkheid van 3 of 4
slaapkamers) en vijf levensloopbestendige woningen voor 55 jaar en ouder.
De levensloopbestendige woningen hebben 1 bouwlaag met een kap, dus de
woonkamer/keuken, de slaapkamer en badkamer bevinden zich op de
begane grond. De hoekwoning Spijkse Kweldijk 162, wordt in de nieuwbouw
betrokken, hiervoor zijn afspraken gemaakt met de eigenaren.
Op dit moment is een projectleider aan de slag gegaan met het opstellen van
een programma waaraan de nieuwbouwwoningen moeten voldoen.
www.kleurrijkwonen.nl
Nieuwsbrief 1
Maart 2014
Spijkse Kweldijk
Planning
De komende maanden gaan we aan de slag met de eigenaren van de
koopwoning. Ook zijn we in gesprek met de gemeente om de nieuwbouw
aan alle gemeentelijke eisen te laten voldoen.
Wij verwachten in de zomerperiode u een voorlopig ontwerp te kunnen
presenteren. Tijdens een bewonersbijeenkomst krijgt u meer informatie en
beelden over de indelingen van de woningen. In het plaatje hierboven/ en
onder geven wij u alvast een idee welke richting wij denken met de
eengezinswoningen. Het gaat slechts om een schets.
Onze plannen zijn om in het eerste kwartaal van 2015 de woningen te
slopen. Om vervolgens direct daarna met de bouw te kunnen starten. Eind
2015 zijn de nieuwbouwwoningen gereed. Uiteraard houden wij u als
terugkeerder op de hoogte over de voortgang van de ontwikkelingen.
Nieuwsbrief 1
Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de woonconsulent van het
project, Rabia Elmarchouhi. Bereikbaar op telefoonnummer (0345) 59 62 88.
Maart 2014
Spijkse Kweldijk
www.kleurrijkwonen.nl