Comfort_900_Swin_Swinboten_003

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters
?eu^0 {
<^
1
Comfort
EXCELLENT-900
^
-^y^i
Comfort b.v. - Jachtbouw Gemertseweg 3 0 - Telefoon (04924) 1238
2
anwb.nl/watersport, de site voor watersporters
EXCELLENT
900-L
De boot voor alle
jaargetijden en
D e E x c e l l e n t 9 0 0 - L is e e n m o d e r n e s t a l e n k n i k spantmotorkruiser,
o n t w o r p e n in nauwe s a m e n -
w e r k i n g met d e b e k e n d e auteur en j a c h t o n t w e r p e r
G. v a n S c h a i c k Z i l l e s e n .
EXCELLENT
Het kasko wordt gemaakt van gestraalde plaat, uit é é n
M'
..«•
900-L
lengte, waardoor een mooi strak uiterlijk wordt verkregen.
0a*
3
9 meter
Breedte 3 meter
Lengte
Ook de opbouw en het hoofdschot zijn van gestraalde
" plaat.
De interieurbetimmering is uitgevoerd in massief mahonie en watervast mahoniemultiplex.
De wanden van de voorkooien, dinette en keuken zijn
beplakt met isolerende wandbekleding.
Ut mi «*«• l**-j °(p -ê»-«~-J
Alle plafonds zijn bekleed met hardplastik platen op
hout, waarachter 3 cm polystereen schuimisolatie.
Vanzelfsprekend is in het hele schip stahoogte met
goed zicht naar buiten.
&« *»* l " c. "° * * - f , t x * ^ - "
h u h
Veel aandacht is ook besteed aan leefruimte, zoals
een brede goed begaanbare loopruimte tussen aanrecht en dinette, lange ruime aanrecht en alle slaapplaatsen 1.90 meter lang.
e>.k.
Indeling: Excellent 900-L
Kajuit: In het voorschip 2 ruime slaapplaatsen (eventueel 3 met vulstuk) met grote
legplank in de piek. Onder de voorkooien nog twee grote legplanken. Hierachter
volgt aan bakboord een dinette, die omgebouwd kan worden tot 2-persoons slaapplaats met onder het gangboord een legplank/boekenrek. Grote bergruimte onder
zitting en dinettevloer. Hier tegenover bevindt zich de aanrecht met hardplastik blad,
r.v.s. spoelbak, 2-pits kooktoestel en kastjes met legplanken. Lengte aanrechtblad
1,90 meter. Naast de aanrecht een ingebouwde kleerkast met hang- en legruimte.
Achter de dinette aan bakboord een zeer ruime toiletruimte met bovenwaterlijncloset
en spiegel. Als extra kan hier een douche aangebracht worden.
Als extra is een tv
leuning kantelbaar i
erbij kan zo voor ze
de stuurstand met
zijden is een g r o o t s
Cockpit-salon: In de geheel gesloten cockpit is aan stuurboord een zitbank voor
4 a 5 personen. Met omhooggeklapte rugleuning ontstaan 2 royale 1-persoons-slaapplaatsen. Neergeklapt is achter de rugleuning ruimte voor beddegoed. ^-u-t^-»«- Ju*--fr/C=c^-«c
**-t>eA
9^-&-~- *• j^A^
Kuip: De kuip is var
De kuipvloer is bek
Geheel achterin is <
monteerd. Hieronde
De kuip van de Ex<
dichten van de boot
<s^ w
ruimte
3
anwb.nl/watersport, de site voor watersporters
T e c h n i s c h e beschrijving
Afmetingen:
K a s k o en o p b o u w :
standaarduitrusting:
Lengte
: 9 meter
breedte : 3 meter
d i e p g a n g : 0,75 meter.
3*i"
Gestraalde staalplaat, elektrisch
en afgelakt in s t a n d a a r d k l e u r e n .
gelast, gemenied
kf+~i-*-\
*-&=-£.
Betimmering:
Blank gelakt m a n o n i e ; dekken geïsoleerd e n bekleed met kunststof.
2_*.i-~ * « - A t ^ . . « » • <n-cp>-&^&
Vloerbekleding:
Binnen nylon tapijt; in de kuip w a t e r v a s t
D e c k " g e s t r e e p t met houtnerf.
A-w»U««»
Kussens:
10 cm Polyether met afwasbaar kunststof b e k l e d i n g .
Toilet:
Bovenwaterlijncloset
met handpomp, spiegel en
closetrolhouder.
M o g e l i j k h e i d v o o r d e inbouw v a n een douche.
Ventilatie:
In het kajuitdak b e v i n d t zich een g r o o t v e n t i l a t i e /
vluchtluik (60 x 60 c m ) .
In de toiletruimte e e n paddestoelventilator. In de
c o c k p i t v a n het t y p e 900-L 2 grote schuiframen.
Pantry:
1.90 meter k u n s t s t o f b l a d met r.v.s. s p o e l b a k , handpomp en 2-pits g a s c o m f o o r met k o p e r e n leiding
naar gasfles in een bak onder de kuipbank.
Besturing:
D i r e k t met Morse
Kuip:
De kuip van de 900-L is zelflozend.
Voortstuwing:
Renault DTR 40 benzine, 40 PK met w a t e r g e k o e l d e
uitlaat, v e r t r a g i n g 2 : 1 , w i s s e l s t r o o m d y n a m o met 12
V o l t installatie, M o r s e één handelbediening en g e heel in rubber o p g e h a n g e n .
A l s alternatief kan e e n Peugeot d i e s e l m o t o r met
k i e l k o e l i n g i n g e b o u w d w o r d e n van 40 t o t 100 PK.
Bij de uitvoering m e t benzinemotor w o r d t e e n afzuigventilator met b e v e i l i g d e startschakelaar ingebouwd.
Elek.
12 V o l t o p startaccu met lichtpunten boven dinette
en pantry, in de t o i l e t r u i m t e en c o c k p i t .
V e r d e r is aangebracht: elektrische hoorn, ruitenw i s s e r en n a v i g a t i e v e r l i c h t i n g .
installatie:
„Galon
eenkabelbesturing.
Tanks:
D r i n k w a t e r : 150 liter in rubber tank.
Brandstof : 150 liter in stalen tank.
Inventaris:
V l a g g e s t o k met N e d e r l a n d s e v l a g , 4 landvasten,
r e d d i n g b o e i , anker met lijn, 4 s t o o t k u s s e n s , instruktieboekje v o o r de m o t o r .
W i j z i g i n g e n in maten, k a p a c i t e i t e n en u i t v o e r i n g e n v o o r b e h o u d e n .
Comfort b.v. - Jachtbouw - Ba kei
Gemertseweg 3 0 - Telefoon ( 0 4 9 2 4 )
4
1238
anwb.nl/watersport, de site voor watersporters
Excellent 900-S
D e z e l f d e romp en kajuitindeling als de Excellent 900-L,
nu e c h t e r in s p o r t u i t v o e r i n g met open cockpit v o o r
zongenieters.
K u i p a f m e t i n g : 3.50 x 2.30 meter.
Aantal vaste slaapplaatsen in de kajuit: 4 a 5.
V o o r afdichting van de kuip is een tweedelige k u i p t e n t leverbaar.
Excellent 900-SA
O o k nu w e e r dezelfde romp met kajuitindeling als de
Excellent 900-L, hier uitgevoerd met open c o c k p i t en
achterkajuit.
In de g r o t e kuip (2.40 x 2.30 meter) bevindt zich t e g e n
de achterkajuit e e n ruime zitbank.
In de achterkajuit 2 eenpersoons slaapplaatsen met
kastjes en bergruimte.
Totaal aantal vaste slaapplaatsen: 6 a 7.
•-&<^-4- u**£4~t- •i+Zt-J-
*<1
5
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
anwb.nl/watersport, de site voor watersporters