Informatiebulletin Asics Nederlandse

Informatiebulletin ASICS Nederlandse Kampioenschappen Baanatletiek
26 en 27 juli 2014, Olympisch Stadion, Amsterdam
Organisatie: Phanos
Beste atleten en begeleiders,
Graag vragen wij je aandacht voor de volgende punten voor het komende ASICS NK Atletiek dat weer
gehouden wordt in het Olympisch stadion in Amsterdam op 26 en 27 juli aanstaande.
Startnummers en melden (startnummer- en meldbureau)
Het gecombineerde startnummer- en meldbureau bevindt zich in het museum “Olympic Experience”,
rechts van de Marathonpoort. Het startnummer- en meldbureau is alleen toegankelijk voor deelnemers.
Alle deelnemers ontvangen bij het startnummerbureau 3 startnummers (een met een naam, een
startnummer plus één startnummer voor een tas die in het tassendepot bij de callroom kan worden
achtergelaten). Er wordt niet meer met meldkaarten gewerkt, maar je meldt je door een handtekening te
zetten als je aan het onderdeel mee gaat doen.
De startnummers hebben als sponsornaam “ASICS” en mogen niet omgevouwen worden, op straffe van
uitsluiting of diskwalificatie. Dit geldt óók voor (deels) onleesbare startnummers, bijvoorbeeld vanwege de
bevestiging met een enkele elastische band. De startnummers gelden voor beide wedstrijddagen. Hoe
draag je de startnummers?
- Looponderdelen t/m 400 m: Het startnummer met naam moet aan de borstzijde gedragen te
worden en op de rugzijde moet 1 van de startnummers (‘met cijfers’ = je eigenlijke startnummer)
gedragen worden.
- Looponderdelen vanaf 800 m: Het startnummer met naam moet aan de rugzijde gedragen te
worden en op de borstzijde moet 1 van de startnummers (‘met cijfers’ = je eigenlijke startnummer)
gedragen worden.
- Bij het hoog- en polsstokhoogspringen kan worden volstaan met één startnummer (met de naam),
dat dan of op de borst of op de rug wordt gedragen.
De deelnemers (ook de reserves!) moeten zich uiterlijk anderhalf uur voor aanvang van ieder onderdeel,
waarvoor zij zich hebben ingeschreven, melden bij het meldbureau door het zetten van een handtekening
op de startlijst van het onderdeel waaraan zij gaan deelnemen. Niet of niet tijdig melden heeft uitsluiting
van deelname tot gevolg. Atleten die op beide dagen in actie komen, moeten zich op zondag opnieuw
melden. Op zaterdag kun je je niet melden voor zondag. Voor finales op zondag waarvoor op zaterdag al
series zijn verwerkt hoeft een atleet zich niet te melden bij het meldbureau maar wel tijdig in de callroom!
Atleten die te laat dreigen te komen, kunnen telefonisch melden dat ze in aantocht zijn op telefoonnummer
06-14638158.
Uitzondering: De atleten voor het snelwandelen moeten zich uiterlijk 1 uur voor aanvang van de 20 km
snelwandelen op zondag melden!
Voor alle onderdelen geldt dat als je je gemeld hebt en daarna zonder geldige reden toch niet deelneemt,
je wordt uitgesloten van verdere deelname (art. 142, lid 4 WR). Niet deelnemen aan een volgende ronde
zonder geldige reden, betekent uitsluiting van deelname aan alle volgende onderdelen van de wedstrijd.
Het afmelden voor een volgende ronde moet gebeuren bij het startnummer- en meldbureau en na 15:00
op 26 juli bij het wedstrijdsecretariaat via het daarvoor beschikbare formulier.
Reserves kunnen alleen meedoen indien een of meerdere rechtstreeks toegelaten atleten zich niet
melden bij het meldbureau of zich afmelden (anderhalf uur voor aanvang van het onderdeel). Mocht later
blijken dat een toegelaten atleet, die zich had aangemeld voor een onderdeel, toch niet kan meedoen aan
het betreffende onderdeel (bv door een blessure), dan kan een reserve deze atleet niet meer vervangen.
Afmelden
De deelnemerslijsten, inclusief reserves, worden dagelijks geactualiseerd (zie de NK website
www.nkatletiek.nl). Afmeldingen gaarne zo spoedig mogelijk doorgeven aan de wedstrijdsecretaris Agaath
Bouwman, zodat reserves kunnen worden geïnformeerd:
 Het afmelden voor een looponderdeel en/of een technisch onderdeel dat gepland staat op 26 juli dient
uiterlijk 25 juli voor 12:00 uur te geschieden bij Agaath Bouwman
([email protected]).
 Voor onderdelen die op 27 juli gepland staan dient dat te gebeuren uiterlijk 26 juli, voor 12:00 uur, ook
bij Agaath Bouwman ([email protected] of 06-14638158).
 Het afmelden voor een finale van een looponderdeel (na eerst aan de series te hebben meegedaan)
dat gepland staat op 27 juli, dient uiterlijk 26 juli om 18:00 uur te geschieden bij het startnummer-en
meldbureau (tot 15:00) of bij het wedstrijdsecretariaat (na 15:00) of via telefoonnummer 06-14638158.
De namen van de ingeschreven atleten die niet meedoen én zich niet afmelden, worden doorgegeven aan
de Atletiekunie. Atleten kunnen een boete van de Atletiekunie opgelegd krijgen.
Entree Olympisch Stadion
In de startnummerenvelop treffen de deelnemers een polsbandje aan dat toegang geeft tot de tribunes en
groenstroken, voor de dag(en) waarop ze aan een onderdeel deelnemen. Het startnummer geldt niet als
toegangsbewijs. Alleen polsbandjes (zaterdag oranje, zondag wit) geven toegang. Dit polsbandje is
persoonlijk. Deelnemers die bij het afwerken van hun onderdeel hinder ondervinden van dit polsbandje
kunnen dit in de callroom laten verwijderen voordat zij hun onderdeel afwerken. Na afloop van het
onderdeel wordt hier een nieuw polsbandje verstrekt.
Toeschouwers en begeleiders kunnen plaatsnemen op de tribunes of op de groenstroken in beide
bochten. Door deelnemers bestelde toegangskaarten kunnen alleen worden afgehaald bij het
startnummerbureau. Deze zitten in de startnummerenvelop. De kaarten, die besteld zijn door atleten die
tijdens de screening zijn afgewezen, hebben we laten vervallen. De begeleiders/trainers/coaches hebben
geen gratis toegang, zoals ook vermeld was in de voorwaarden op inschrijven.nl.
Kleedgelegenheid, (para)medische verzorging en EHBO
Kleedruimten bevinden zich op de bovenverdieping van het clubhuis van Phanos, te bereiken via de trap
links voor de ingang van de kantine. In de krachtruimte op de eerste verdieping kunnen massagetafels
worden neergezet.
Een tent op de grasstrook aan de zuidzijde van de baan is ingericht als medische post. Voor de
behandeling van blessures kan men hier terecht. Masseurs van de organisatie zijn hier aanwezig. Ook de
EHBO is hier gevestigd. Verenigingsmasseurs kunnen terecht in het krachthonk van Phanos. Zij dienen
wel voor eigen materiaal te zorgen.
Warming-up
Aan het IJsbaanpad (op het terrein van voetbalvereniging ASV-Arsenal) bevindt zich een 4-baans
kunststofaccommodatie. Deze is te bereiken via een brug vanaf het Stadionterrein. De kantine en de
kleedruimte zijn beschikbaar voor dit NK. Sluitingstijd: 17.30 uur.
Helaas is hier geen warming up gelegenheid voor de werponderdelen. Werpers krijgen
gelegenheid om in te werpen op de wedstrijdaccommodatie.
Materiaalkeuring
Eigen werpmateriaal dient ter keuring bij de ruimte voor materiaalkeuring (in het clubhuis van Phanos) te
worden aangeboden tot uiterlijk een uur voor aanvang van het betreffende onderdeel. Het aangeboden
materiaal wordt ingenomen en - indien goedgekeurd - bij het inwerpen op het wedstrijdterrein weer
vrijgegeven. Goedgekeurd materiaal wordt door de organisatie van een keurmerk voorzien. Het is onder
geen enkele voorwaarde toegestaan niet gemerkt materiaal mee naar het wedstrijdterrein te nemen. Alle
eigen materiaal kan na afloop van het betreffende onderdeel bij de ruimte voor de materiaalkeuring
worden opgehaald.
Polsstokken kunnen bij de Marathonpoort ingeleverd te worden. Deze worden door de organisatie naar
het wedstrijdterrein gebracht, en worden tijdens het inspringen, c.q. tijdens de wedstrijd door de
scheidsrechter gecontroleerd.
Callroom
De atleten moeten zich uiterlijk melden in de callroom:
•
Polsstokhoogspringen
60 minuten voor aanvang van het onderdeel
•
Hoogspringen
50 minuten voor aanvang van het onderdeel
•
Overige springonderdelen
40 minuten voor aanvang van het onderdeel
•
Werponderdelen
40 minuten voor aanvang van het onderdeel
•
Looponderdelen
20 minuten voor aanvang van het onderdeel
De callroom bevindt zich ter hoogte van de 1500m start in het stadion (zie bewegwijzering).
Kledingstukken die voorzien zijn van niet toegestane reclame-uitingen worden tijdelijk ingenomen. De
organisatie wijst de deelnemers er op dat alleen een door de organisatie verstrekte tas meegenomen mag
worden naar het wedstrijdterrein. Andere tassen zijn niet toegestaan. Vanuit de callroom vertrekken de
deelnemers gezamenlijk met de betreffende startcommissaris of marshal naar het wedstrijdterrein.
Let op!
Bij Nederlandse kampioenschappen is het dragen van het bij de Atletiekunie geregistreerde
verenigingstenue (clubkleding) verplicht. Apparatuur, zoals een mobiele telefoon, mp3-speler, iPod,
fototoestel e.d. mag niet meegenomen worden naar het wedstrijdterrein. Hierop wordt in de callroom
gecontroleerd!
Wedstrijdterrein
Na eventuele mededelingen van de scheidsrechter/chef callroom, gaan de deelnemers samen met de
betreffende startcommissaris of marshal naar het wedstrijdterrein. Aanloopmarkeringen e.d. worden door
de organisatie beschikbaar gesteld. Bij het hoogspringen is alleen tape toegestaan. Deze wordt door de
organisatie beschikbaar gesteld en dient na afloop door de atleet zelf weer te worden verwijderd. Het is
verboden viltstift, krijt, e.d. op de baan te gebruiken!
Verlaten wedstrijdterrein
Tijdens de wedstrijd mogen atleten het wedstrijdterrein niet verlaten, behalve na toestemming van de
scheidsrechter, en onder begeleiding van een jurylid. Deelnemers aan de looponderdelen verlaten zo
spoedig mogelijk na het finishen het wedstrijdterrein via de mixed zone. Deelnemers aan de technische
onderdelen verlaten onder begeleiding van een jurylid het wedstrijdterrein, ook via de mixed zone. De
geaccrediteerde pers heeft de mogelijkheid om in de mixed zone interviews af te nemen.
Serie- en baanindeling looponderdelen
De loting, serie- en baanindeling geschiedt door de technisch gedelegeerden van de Atletiekunie conform
het wedstrijdreglement. Indien op een looponderdeel waarop series gelopen worden zoveel afmeldingen
zijn, dat het aantal series verkleind kan worden, dan zal dit ook gebeuren. Als series overbodig worden,
dan zal de finale verwerkt worden op het tijdstip dat deze finale gepland is (de organisatie zal de atleten
dan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen).
Overgangsregels looponderdelen
 100 m en 200 m
o De beste 16 atleten worden rechtstreeks toegelaten tot de halve finale;
o Uit de 3 series voorronden 100 m gaan de beste 8 atleten door naar 3 halve finales;
o Uit de 2 series voorronden 200 m gaan de beste 8 atleten door naar 3 halve finales;
o 3 halve finales: nummers 1 en 2 van iedere serie aangevuld met de 2 tijdsnelsten gaan
naar de finale;
 100 m H, 110 m H, 400 m, 400 m H en 800 m:
o 2 series: nummers 1, 2 en 3 van iedere serie aangevuld met de 2 tijdsnelsten gaan naar
de finale;
3 series: nummers 1 en 2 van iedere serie aangevuld met de 2 tijdsnelsten gaan naar
de finale;
 1 500 m: 2 series: nummers 1, 2, 3 en 4 van iedere serie aangevuld met de 4 tijdsnelsten gaan naar de
finale;
 langer dan 1 500 m (incl. steeplechase en snelwandelen): direct finale.
o
Technische onderdelen
Hoog- en polshoog: als 2 of meer atleten gelijk eindigen op de eerste plaats zal er een barrage
gesprongen worden volgens Artikel 181, lid 9 van het Wedstrijdreglement.

Hoogspringen vrouwen: 1.65, 1.70, 1.73, 1.76, 1.79, 1.82, enz.

Hoogspringen mannen: 1.93, 1.98, 2.03, 2.08, 2.11, 2.14, 2.17, 2.20, enz.


Polshoog vrouwen: 3.20, 3.40, 3.50, 3.60, 3.70, 3.80, 3.90, 4.00, 4.10, 4.15, 4.20, enz.
Polshoog mannen: 4.40, 4.60, 4.80, 4.90, 5.00, 5.10, 5.20, 5.30, 5.35, 5.40, 5.45, enz
De afzetbalken bij het hink-stap-springen liggen op:

Mannen: 13 meter

Vrouwen: 11 meter
Kogelslingeren: bij het meldbureau aangeven of je rechtshandig dan wel linkshandig bent.
Publicatiebord
Op het publicatiebord bij de callroom worden de serie- en baanindelingen, de volgorde bij de technische
onderdelen en de uitslagen gehangen. Graag de indelingen en uitslagen laten hangen. Uitslagen zullen
ook zo snel mogelijk na afloop van ieder onderdeel bekendgemaakt worden op Internet:
www.nkatletiek.nl.
Protesten
Protesten, betrekking hebbend op de uitslag of het verloop van een onderdeel, moeten binnen 30 minuten
nadat het wedstrijdresultaat officieel is bekendgemaakt worden ingediend. Protesten moeten in eerste
instantie mondeling bij de scheidsrechter worden ingediend door de atleet zelf of door iemand die namens
hem optreedt.
Tegen de beslissing van de scheidsrechter kan bij de jury d’appel in beroep gegaan worden. Een beroep
op de jury d’appel moet binnen 30 minuten na de officiële aankondiging van de beslissing van de
scheidsrechter schriftelijk worden ingediend bij de callroom. Hiervoor moet een standaard protestformulier
worden gebruikt, welke verkrijgbaar is bij de callroom. Tegelijk met het inleveren van het protestformulier
bij de callroom dient een waarborgsom van € 20,00 te worden betaald. Het bedrag wordt verbeurd
verklaard wanneer het protest niet wordt toegewezen.
Recordaanvragen
Recordaanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij de callroom. Voor erkenning van een nationaal record is
dopingcontrole verplicht in geval een nationaal record in de categorie senioren geëvenaard of verbeterd
wordt (zie ook paragraaf over Dopingcontrole). Ingevulde recordformulieren kunnen worden ingeleverd bij
de callroom.
Voorstellen deelnemers

Bij de finales van de 100m, 200m, 100m horden en de 110m horden zullen de atleten vanaf de call
room door pupillen begeleid worden richting de start. Ter hoogte van het ereterras of de
marathonpoort bij de 200m vragen wij de deelnemers om een high five te geven aan de
begeleidende pupil. Op dat moment wordt de deelnemer ook voorgesteld. De deelnemers lopen



daarna naar de start om hun startblokken gereed te maken, waarna de gebruikelijke start procedure
volgt.
Bij de andere finales van de looponderdelen, welke in banen worden gestart, worden alle deelnemers
één voor één voorgesteld bij de start. Wanneer de naam van een deelnemer wordt genoemd, wordt
de deelnemer verzocht even naar voren te stappen om zich te presenteren aan het publiek.
Bij de series en looponderdelen langer dan 800m wordt er een korte introductie gegeven door een
van de microfonisten.
Bij de technische onderdelen worden de atleten op volgorde van de jurylijst opgesteld om
voorgesteld te worden.
Medal ceremonies (MC) op nieuw podium bij 200 meter start!
De uitreiking van de medailles vindt plaats op de tijdstippen, zoals op de website aangegeven. De
medaillewinnaars ontvangen van de scheidsrechter een kaart met daarop het tijdstip van de ceremonie en
het verzamelpunt (museum “Olympic Experience”). Zij worden verzocht zich 15 minuten voor de uitreiking
(zie tijdschema) daar te melden. Zorg ervoor hier op tijd aanwezig te zijn! De ceremonie protocollaire
maakt deel uit van de wedstrijd; de reclameregels zijn dan ook onverkort van toepassing. In
geval van protesten, waarbij de medailleatleten betrokken zijn, kan het tijdstip van prijsuitreiking verlaat
worden.
Dopingcontrole
De dopingcontroles worden uitgevoerd door de Dopingautoriteit conform het Wedstrijdreglement c.q.
Dopingreglement van de Atletiekunie. Voor erkenning van een nationaal record is dopingcontrole verplicht
in geval een nationaal record in de categorie senioren geëvenaard of verbeterd wordt. De atleet dient
zich in dit geval zelf te melden voor een dopingcontrole bij de dopingarts. De dopingruimte bevindt zich in
de Olympic Experience, het bezoekerscentrum van het Olympisch Stadion. Een atleet die een
dopingcontrole moet ondergaan, dient zich te kunnen legitimeren.
Deelname buitenlanders
Op een aantal onderdelen zijn buitenlandse deelnemers toegevoegd aan het deelnemersveld.
Onderdelen zijn 100 m mannen, 1500 m mannen, hoogspringen mannen, hss mannen, 100 m vrouwen en
hss vrouwen. Dit doen ze buiten mededinging (B.M.) en ze kunnen dus geen Nederlands kampioen
worden. Waar mogelijk (op de looponderdelen die niet in banen worden gelopen en bij de technische
onderdelen) worden deze als extra deelnemer aan het deelnemersveld toegevoegd. Dat betekent (bij de
technische onderdelen) dat als zij na de eerste 3 pogingen bij de beste 8 deelnemers zitten, ook de
deelnemer op plaats nummer 9 recht heeft op 3 extra pogingen.
De organisatie wenst iedereen een succesvol kampioenschap toe!
PS: Op zoek naar het juiste adres van het Olympisch Stadion en een routebeschrijving, bezoek de NK
website www.nkatletiek.nl!
Plattegrond stadion en omgeving