Folder - Spado

Zondag 11 mei - Breda
Zaterdag 14 juni – Bergen op Zoom
Zondag 6 Juli - Spijkenisse
1
VB-competitie Zuid-West Nederland
In 2010 is door een vijftal atletiekverenigingen het initiatief genomen om in Zuid West
Nederland een competitie op te starten voor VB-groepen. Het doel is om interessante
atletiekwedstrijden te organiseren voor VB-atleten. De eerst twee wedstrijden werden
in 2010 gehouden in Terneuzen (39 atleten) en Bergen op Zoom (45 atleten).
In 2013 waren op de drie competitiewedstrijden gemiddeld 71 atleten aanwezig. Voor
2014 is het doel dat per wedstrijd minimaal 80 VB-atleten deelnemen.
Als je als vereniging mee wil doen aan de competitie, dan is het inschrijfgeld € 150,per vereniging. Hiervoor mag je een onbeperkt aantal atleten inschrijven. In 2014
zullen minimaal op alle drie de wedstrijden atleten aanwezig zijn van:
Scheldesport ( Terneuzen),
Spado (Bergen op Zoom),
Spark (Spijkenisse) en
Sprint (Breda)
Je kan echter ook los inschrijven. Bij losse inschrijving zijn de kosten € 5,- per atleet
per wedstrijd (ongeacht het aantal onderdelen). Dus ook met één atleet van je
vereniging ben je welkom!
2
1e competitiewedstrijd
110514
Zondag 11 mei – Sprint Breda
Pupillen (geboren in 2003 t/m 2007) en Junioren I (geboren 1999 t/m 2002):
80 meter, speerwerpen, verspringen, 600 m
Junioren 2 (geboren 1995 t/m 1998) en senioren (geboren 1994 en eerder):
100m, discus, verspringen, 800 m
Buiten de competitie: 3000m (mogelijkheid tot estafette 5 x 600m)
In principe opent de inschrijving één maand voor de wedstrijd, dus 11 april 2014 en
sluit op 2 mei 2014.
Inschrijvingen kunnen gestuurd worden aan:
[email protected]
Let op! Het inschrijfformulier komt op de site te staan, info wordt tevens verspreid via
facebook en twitter.
Noteer wel voor alle onderdelen de prestaties van de atleten, zodat bij de serie- en
groepsindelingen (zowel voor technische als voor loopnummers) daar rekening mee
kan worden gehouden.
Inschrijfgeld: € 150,- per vereniging voor de drie competitiewedstrijden of € 5,00 per
atleet per wedstrijd. Na-inschrijven is mogelijk met € 2,- per atleet extra.
3
2e competitiewedstrijd
140614
Zaterdag 14 juni – AV SPADO Bergen op Zoom
Pupillen (geboren in 2003 t/m 2007) en Junioren I (geboren 1999 t/m 2002):
80m, verspringen, pupillenspeer/speerwerpen, 600m
Junioren 2 (geboren 1995 t/m 1998) en senioren (geboren 1994 en eerder):
100m, verspringen, discus, 800m
Voorinschrijven is mogelijk tot 24 mei 2014 met behulp van formulieren die te vinden
zijn op www.spado.nl. Noteer wel voor alle onderdelen de prestaties van de atleten,
zodat bij de serie- en groepsindelingen (zowel voor technische als voor loopnummers) daar rekening mee kan worden gehouden. De formulieren kunnen
gemaild worden naar: [email protected]
Inschrijfgeld: € 150,- per vereniging voor de drie competitiewestrijden of € 5,00 per
atleet per wedstrijd. Het verschuldigde geld kan overgemaakt worden op op
bankrekening NL48RABO0106107879 ten name van AV SPADO, Bergen op Zoom,
onder vermelding van 14/06/2014 + naam vereniging
Na-inschrijven is mogelijk op voorwaarde dat er ruimte is in het programma. De
reden hiervan is dat de wedstrijd een bijprogramma is van de SABIC INAS European
Athletics Championships (www.7thinasec.com)
Na-inschrijven is met € 2,- per atleet extra
Elektronische tijd: Aanwezig
Er zijn afzonderlijke prijzen en voor alle atleten een diploma en een herinnering.
Tevens is de verwachting dat er deelname zal zijn van atleten uit Groot-Brittanië,
Estland, Marokko en Frankrijk.
Enjoy sports, join the athletes!
4
3e competitiewedstrijd
060714
Zondag 6 juli – AV SPARK Spijkenisse
Pupillen (geboren in 2003 t/m 2007) en Junioren I (geboren 1999 t/m 2002):
60 meter, verspringen, balwerpen / kogel, 400 meter
Junioren 2 (geboren 1995 t/m 1998) en senioren (geboren 1994 en eerder):
100m, hoogspringen, kogelstoten
Voor junioren 2 en vrouwen senioren ( en buiten mededinging senioren
mannen): 800m
Voor senioren mannen: 1500m + buiten mededing: 4 x 100 meter estafette
Voor verdere informatie kun je kijken op www.avspark.nl
5
Reglement VB Competitie
Zuid West Nederalnd 2014
competitiewedstrijd
VB-categorie indeling (volgens AU principe)
060714
VB pupillen
= pupillen
VB junioren I
VB junioren II
VB Dames / Heren
= C/D-junioren
= A/B-junioren
= Dames / Heren
Competitieregels

Drie pogingen op de technische onderdelen.

Per categorie tellen per vereniging de eerste twee atleten.

Puntentelling in de competitie: 1 punt voor nr.1, 2 punten voor nr.2 etc. (alleen
die atleten die punten verdienen voor de competitie worden doorgeteld)

Bij gelijk eindigen op de onderdelen worden de punten opgeteld en gedeeld door
het aantal gelijk geëindigde atleten.

Indien een vereniging niet beschikt over voldoende deelnemers op een
onderdeel, krijgt de vereniging per ontbrekende atleet het totaal punten van de
laatst geëindigde atleet op dat onderdeel. Op de uitslag wordt expliciet
aangegeven welke atleten punten krijgen voor de competitie.

Ieder werpt met het gewicht van zijn of haar normale categorie. In de uitslag
wordt eerst gekeken naar het juiste gewicht en vervolgens naar de prestatie.
Tevens wordt het gewicht vermeld per atleet op de uitslagenlijst.

Verspringen: aangeven balk of vlak tussen balk en verspringbak. In laatste geval
meet je vanaf de afzet en maximaal vanaf de balk. Bij verspringen worden voor
de duidelijkheid twee verschillende verspringbakken ingericht.

Winnaar van de Wisselbeker wordt die ploeg die over 3 wedstrijden de minste
punten heeft.

Iedere ploeg die aan alle wedstrijden heeft deelgenomen ontvangt een beker.

Ploegwijzigingen dienen uiterlijk 1 uur voor aanvang van de wedstrijd te worden
ingediend.

Na de 3e wedstrijd is er als afsluiting een activiteit voor alle VB-atleten die
deelgenomen hebben.
6
Andere VB-wedstrijden in 2014
Zaterdag 12 april
Openingswedstrijd - Spijkenisse – www.avspark.nl
kogelslingeren, 60/80/100 m, 400 m, 4 x 60/80/100 m,
3000 m, kogelstoten, speerwerpen en verspringen. Ook
open voor VB atleten
Zaterdag 12 april
Voor lange afstand lopers is het ook mogelijk om op 12
april mee te doen aan de mini marathon (4200 meter ) in
samenwerking met de Dirk Kuyt foundation. Liefhebbers
kunnen zich melden bij [email protected]
Zondag 15 juni
Instuifwedstrijd tijdens EK 2014 – SPADO Bergen op
Zoom – www.spado.nl
200m, hoogspringen, kogelstoten, 1500m
Zaterdag 30 augustus
Instuifwedstrijd – Bergen op Zoom – www.spado.nl
Bezoek de SABIC INAS European Athletics Championships!
Donderdag 12 juni - alle activiteiten op de Grote Markt!
15.30 uur
Kogelstoten mannen en vrouwen
17.15 uur
Officiële opening Europese Kampioenschappen
20.30 uur
Concert Orkest Koninklijke Luchtmacht
Vrijdag 13 juni
16.00 - 21.30 uur wedstrijden op Rozenoord
Zaterdag 14 juni
11.00 - 17.15 uur wedstrijden op Rozenoord
12.15 - 15.45 uur VB – competitiewedstrijd
Zondag 15 juni
11.00 - 18.30 uur wedstrijden op Rozenoord
18.30 uur
Officiële sluiting
7
De tekening op de voorpagina is getekend door Huub Overveld. Huub is licht
autistisch en publiceert regelmatig met striptekeningen over Otto en Lotte. Otto en
Lotte zijn het stelletje dat altijd in de Roosendaals krant staan. Otto is licht autistisch.
Vandaar dat hij dingen in het nieuws of daarbuiten nogal eens verkeerd begrijpt.
Daardoor komen ze steeds weer in doldwaze situaties terecht. Wat door Lotte niet
altijd begrepen of gewaardeerd wordt.
Otto heeft ook een eigen facebook pagina, daar kun je altijd hun nieuwste avonturen
mee beleven: www.fb.com/ottoenlotte. Of koop een van de vele Otto stripboeken op
http://shop.boekenbent.com en zoek op Otto.
8
VB-atletiek, … zo natuurlijk!