februari 2015 - KBO

De uitgave van dit boekje wordt mede mogelijk gemaakt door
onze adverteerders.
K.B.O.
MEERVELDHOVEN
D’EKKER
KBO-Brabant
Belangenorganisatie voor Senioren
Januari - Februari 2015
Jaargang 24
Website: www.kbo-meerveldhoven.nl - Webmaster: Jos Trommelen
[email protected]
1
INHOUDSOPGAVE
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10/11
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.
20/21.
22.
23.
24/25
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Inhoudsopgave
Adressen bestuursleden, bodes etc.
Van de Voorzitter
Van de Redactie
Wij feliciteren …. - Contributie 2015
Nieuwjaarswens De Ligt / Nieuwjaarsgroet
Welkom nieuwe leden / Oplossing vorige puzzel
Advertenties
Onze jarige leden in de maand januari
Concert Blue Monday
Activiteiten in De Ligt in de maand Januari
Belangrijke informatiemiddag
Aangifte Inkomstenbelasting 2014
Advertenties
Vruuger
Ledenpasjes / Zadelpijn
Sinterklaasviering
Prijspuzzel
Voorspeelmiddag Sub Umbra
Advertenties
Onze jarige leden in Februari
Advertenties
Activiteiten in de Ligt in de maand Februari
Opzegging abonnement
Carnavalsbal 2015
Advertenties
Soms ….
Speciale data in 2015
Advertenties
Samen uit Eten / aanleveren kopij volgend boekje
Advertenties
DementiCafé
Weekagenda Sentrum 70
Rijbewijskeuringen
Kortingen met uw ledenpas
Informatieadressen / Strookje inzenden puzzel
2
K.B.O. MEERVELDHOVEN - D’EKKER –Secr.: BOEKWEITSTRAAT 1
Opgericht 2 mei 1955
K.v.K. 17 12 04 38
IBAN NR.: NL73.RABO .0153.6688.57
Redactieadres: Ligt 45. 5503CA Veldhoven. Telefoon 253.60.65
BESTUUR, BODES etc.
Voorzitter
P. Hermsen
v. Vroonhvenl.34
5503CP
0630931591
Secretaris
J. van Rooij
Boekweitstraat 1
5503XP
2539353
Penningmeester
H. Louwers
Blauwven 72
5508RD
0623034132
Ouderenadviseur
Belastinginvuller
T. Louwers
Ligt 45
5503CA
2536065
Bode/2e penn.m
L. van Keulen
Broekweg 26
5503GE
2539567
Lid/ /bode
H.v. Laarhoven
Sagenstr. 11
5503ET
2531021
Vice-voorzitter
S. Reniers
De Witstraat 8
5503XT
2538417
Kand.bestuurslid /
bezoek nieuwe leden
J. de Vaan
Klaverstraat 5
5503PG
06=13876621
Kand.bestuurslid /
Kienen
L. v.d. Loo
Hendrikdreef 5
5503JR
2123632
Hermannistraat 93
5503CD
2531703
0644634635
Ouderenadv. Belastinginvuller
J. Peters
Ouderenadviseur
A. Hendrick
De Wever 16
5506AW
Attenties bij ziekte
etc.
N.Denissen
Hermannistraat 25
5503CC
Bode
S. Spoelstra.
Sagenstraat 13
5503ET
2532659
Bode
A. Sprengers
Oude Kerkhof 11
5503TG
2538138
Bode
M.van Houtum
Uniastate 1 Eindh.
5655HH
2550041
Bode
J. van Ham
Hermannistr. 35
5503CC
2537278
J. Ubachs
Stulp 29
5502VM
2013574
E
M
A
I
L
A
D
R
E
S
S
E
N
Pieter Hermsen
Leo van Keulen
Harry van Laarhoven
Lia van de Loo-Jansen
Toos Louwers|
Hans Louwers
Stan Reniers
Joop van Rooij
Koos de Vaan
Nora Denissen
De Ligt
Secretariaat K.B.O.
8429417
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
3
.
4
Van de redactie
Allereerst wenst de redactie alle leden een heel
goede jaarwisseling toe en voor u en uw dierbaren een gelukkig en gezond 2015.
We beginnen met z’n allen aan een heel nieuw
jaar, waarvan we nog alles kunnen verwachten.
Voor onze afdeling van de KBO betekent 2015
een jubileumjaar .Op 2 mei 2015 bestaan we al
weer 60 jaar en dat moet gevierd worden.
De jubileumcommissie is al druk bezig om deze
viering voor alle leden tot een geweldig feest te
maken. Houdt u daarom 7, 8 en 9 mei 2015
vrij in uw agenda.
In de 4 maanden vóór mei is er natuurlijk ook van
alles te doen en te beleven.
In dit boekje vindt u alvast alle activiteiten voor de
maanden januari en februari.
Wij wensen u veel leesplezier. De redactie.
5
Wij felicieren …..
De heer en mevrouw Bieshaar - Vaessen die
op 11 November 2014 60 jaar getrouwd waren.
Dit diamanten paar woont op Ligt 97.
En
De heer en mevrouw Stevens - Hermelink
Handwijzer 3
Ook zij vierden hun 60-jarig huwelijksfeest en
wel op 11 december 2014.
Wij wensen beide echtparen en hun kinderen nog
veel gelukkige en zo gezond mogelijke jaren toe.
CONTRIBUTIE 2015
De contributie blijft in 2015 per persoon 22,50 euro.
De automatische incasso voor hen die hiervoor een machtiging
hebben getekend wordt op Vrijdag 23 januari 2015 van uw
rekening geïncasseerd.
In februari komen de bodes aan huis voor de dan eventueel nog
niet betaalde contributie.
De penningmeester.
6
.2
015
Alle vrijwilligers en het bestuur van
Ontmoetingscentrum De Ligt
wensen alle leden van de KBO Meerveldhoven- d ’ Ekker een
gezellig en vooral een gezond nieuw jaar.
Wij hopen ook in het nieuwe jaar u regelmatig bij een van de activiteiten te mogen ontvangen,
of kom gewoon even binnen lopen om de krant te lezen en een
kopje koffie of thee te drinken.
Vrijwilligers
Ontmoetingscentrum De Ligt
Een Nieuwjaarsgroet voor …
Een Nieuwjaarsgroet voor al die mensen
die ik langs deze weg ontmoet,
een warme groet voor al wie kou heeft
wie het leven zelden zingen doet.
Een Nieuwjaarsgroet voor al die mensen
dat er geluk zal zijn en zin
de rest …. Dat vul je zelf maar in.
Want Nieuwjaar is voor ieder anders
maar liefde is wat allen bindt
en vriendschap zet de harten open.
Ik wens dat iedereen die vindt.
7
WIJ VERWELKOMEN ONZE NIEUWE LEDEN
De heer J. Dilis
Mevrouw J. Telkamp-van Alst
De heer J. Maes
Mevrouw H. Maes-Savelsbergh
De heer G.Savenije
Mevrouw E. Segers-Geven
Wij hopen dat zij allen zich spoedig gaan thuisvoelen
bij onze KBO-afdeling.
OPLOSSING PUZZEL N0VEMBER –DECEMBER 2014
Oplossing:
“Hersenletsel kan iemand zomaar overkomen”
Uit de ingezonden goede oplossingen
werd de volgende winnares getrokken:
Mevrouw Rina v.d. Langenberg
Begijnstraat 47
Zij krijgt de gewonnen attentie binnenkort thuisbezorgd.
LEVEN
Mijn leven is oneindig groot
De hele mensheid woont erin.
Als het alleen mijn leven was
dan had het hoegenaamd geen zin.
(Toon)
8
9
Dit zijn onze jarige leden
Mevrouw M. v.d.Akker-de Wit
Mevrouw C. Bastiaans-Koetsenruijter
De heer L. Beelen
Mevrouw H. Boesten-Coppelmans
Mevrouw G. Bressers-van Es
De heer M. de Brouwer
Mevrouw G. Cardeneo-Pero
Mevrouw C. Castelijns
Mevrouw H. van Casteren-Spaan
Mevrouw H. Couwenberg-Hoppenbrouwers
De heer T. Dijkstra
Mevrouw J. Dingen-van Luytelaar
De Heer J. Duin van
De heer H. van Esdonk
Mevrouw W. Gentenaar-de Visser
Mevrouw E. van Gompel-Crooymans
Mevrouw I Groenen– De Greef
Mevrouw H. Hendrix-Diepens
De heer H. Hesemans
Mevrouw C. Jansen-Burghouts
Mevrouw H. Kanen-van der Looy
Mevrouw J. Kortlever-van Bruggen
De heer A. van de Laar
Mevrouw A. de Lange-Oosterhuis
Mevrouw R. van de Langenberg
Mevrouw J.Leijten-de Greef
Mevrouw M. van Lierop
Mevrouw J. van der Linden-Senders
Mevrouw G.v.d.Looy-Berings
De heer J.Maes
Mevrouw M. Manders-Jansen
Mevrouw J.Mehagnoul-Somers
Mevrouw P. Metten
Mevrouw A. van der Mierden-vanDijk
10
In de maand januari
Mevrouw P. Metten
Mevrouw A.van der Mierden-van Dijk
Mevrouw G. Minnen-Dingen
De heer M.v.d.Oetelaar
Mevrouw A. van den Oever-van Hees
De heer A. van Osch
De heer M. Peeters
Mevrouw R. Pijlo-Rosalie
Mevrouw C. Pijnenburg
De heer A. van de Rijdt
De heer J. van Rooij
De heer TH van Rooij
De heer T. Rosier
Mevrouw P. Rougvie-v.d. Berk
Mevrouw O. Saat-de Coninck
Mevrouw R. Staal-Prinsen
De Heer H.Straten van
Mevrouw H. Strijbosch-Kleine Kalverhaar
Mevrouw J. Telkamp-van Alst
De Heer L. Theuns
Mevrouw J. Ven-Heeren van de
De Heer T.Ven van de
De heer J. Vercoelen
De heer J. Verstappen
De heer J. Willemsen
Mevrouw A. Willemsen-Methorst
Wij wensen hen allen een prettige verjaardag toe en veel geluk en gezondheid voor
het komende jaar
11
Op zondagmiddag 4 januari
2015
treedt Blue
Monday uit Veldhoven
van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Entree : € 3,00 per persoon,
inclusief koffie of thee met cake en een drankje
naar keuze
Kaarten verkrijgbaar aan de bar
12
op,
13
BELANGRIJKE INFORMATIEMIDDAG
Op donderdag 22 januari 2015 organiseert het bestuur een informatiemiddag voor alle nieuwe leden van het jaar 2014.
Deze middag willen wij met u spreken over alle doelstellingen,
activiteiten etc. die uw afdeling van de KBO voor u organiseert en
u van uw kant kunt u aanmelden voor alle bestuurszaken waar
u belangstelling en capaciteiten voor hebt.
De heer Peer van Hulst van KBO-Brabant
komt om uitleg te geven over de KBO-structuur.
Het wordt dus een informatieve middag, maar wij hopen dat het
ook gezellig gaat worden.
In ieder geval krijgt u een gratis kopje koffie of thee.
U bent allen van harte welkom, ook leden die al jaren lid zijn, maar
interesse in de genoemde zaken hebben.
Tot 22 Januari dus.
Het Bestuur.
UIT DE VOLKSMOND HET WEER IN JANUARI EN FEBRUARI
Januari Louwmaand Kou’maand
In de louwmaand mag het vriezen, de stenen uit de grond
de boer, hij zal niet kniezen, maar vind dat weer gezond.
Zo hoog de sneeuw in Januari, zo hoog het gras vroeg in het jaar.
Schijnt de zon met Lichtmis hel, komt vaak vorst nog streng en fel.
Dooi op St.Valentijn (14 febr.) doet veel water bij de wijn.
Sint breekt het ijs,
maar wil het ijs niet breken
dan vriest het nog 6 weken.
14
AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014
De vrijwillige belasting invulhulpen van de samenwerkende
Brabantse Ouderverenigingen hebben in 2014 heel veel
aangiftes inkomstenbelasting ingevuld.
Het is hen daarbij opgevallen dat senioren, die door de Belastingdienst niet zijn uitgenodigd aangifte te doen, vaak toch in aanmerking komen voor teruggave van Inkomstenbelasting.
Senioren uit de groep van 65 jaar en ouder, die naast hun AOW
ook nog een klein pensioen ontvangen, kunnen soms tot wel 200
euro terugkrijgen !
Aan het invullen van de aangifte voor deze teruggave is geen tijdgrens gebonden; er kan zelfs tot maximaal vijf jaar terug inkomstenbelasting worden teruggevraagd, dus tot en met het jaar
2010.
De vrijwillige belasting invulhulpen kunnen daarnaast ook nagaan
of u in aanmerking komt voor Zorgtoeslag en/of Huurtoeslag.
Deze toeslagen kunnen tot maximaal één jaar terug worden
aangevraagd, dus over het belastingjaar 2014.
Dit moet echter wel vóór 1 September 2015 gebeuren..
Voor Uw afdeling van de K.B.O. staan onderstaande personen
graag tot uw dienst:
Toos Louwers, Ligt 45, 5508CA,Veldhoven, telefoon 253 60 65
Sjef Peters,Hermannistraat 93, 5503CD,Veldhoven,tel.2531703
Joop Sloot, Ekster 3, 5508KJ, Veldhoven, telefoon 254 56 63
U kunt telefonisch bij een van hen een afspraak maken voor het
invullen van Uw aangifte 2014 en andere formulieren, zodra u
alle benodigde gegevens over 2014 hebt ontvangen.
LAAT GEEN GELD LIGGEN !
15
16
VRUUGER
Bij ´t vallen van den aovond
als de naacht zich haj gemeld,
was ´t da ons opoe opstond,
en ons kinderen hi verteld
hoe de mensen vruuger leefden
over hoe het eertijds was,
hoe ze toch aon ´t leeven kleefden
onbemiddeld, krap bij kas.
Als we ´t zunneke zagen zinken
na het donkeren van de dag,
vluchtten bij ´t koffiedrinken
zorgen als bij toverslag.
Door de naacht die was gaon vallen
doezelde elk kleurverschil
en we wieren mi z´n allen
vredig, kalm en fluisterstil.
Opoe kon precies beschrijven
en da zaag men veur zich ook
hoe men mi vermoeide lijven,
´s aovonds in de bedstee dook.
Wa de boerenmensen deeje,
toegewijd, mi stille trom,
krom gewerkt, maor zielstevreeje,
kom daor nou nog mar ´ns om.
Ruud van der Heijden, Best.
DE DUURSTE BESTEDING IS VERLIES VAN TIJD !!!
17
LEDENPASJES
In 2015 krijgen alle leden nieuwe pasjes. Deze pasjes hebben een
geldigheidsduur van 3 jaar. Dat betekent dus dat de pasjes geldig
zijn in 2015, 2016 en 2017.
Wij ontvangen de nieuwe pasjes in februari, waarna de bodes
deze bij u komen afgeven.
Tot begin februari ontvangen leden dus geen nieuwe ledenpas.
Hebt u dringend een pas nodig, bijvoorbeeld voor de
Seniorenexpo, dan kan de huidige pas daarvoor gebruikt worden.
Wordt iemand lid per 2015, dan heeft men nog geen pas, maar
een lidnummer is dan voldoende.
Het duurt nog enkele maanden voordat we weer gaan fietsen
op de eerste en derde donderdag van de maand.
Als u vaak last hebt van zadelpijn, volgt hieronder alvast een
remedie hiertegen. Oefen maar flink !!!
ZADELPIJN
Iedere fietser heeft wel eens zadelpijn. Zadelpijn wordt veroorzaakt door
het dichtdrukken van zenuwen en bloedvaten en het schuren van huid tegen huid of bijvoorbeeld de fietsbroek.
Met goede voorbereiding is zadelpijn vaak te voorkomen.
Is het al te laat, dan kunt u met een paar handige tips het leed verlichten.
Zorg ervoor dat uw zadel niet te hoog staat. Zo voorkomt u dat uw heupen
mee moeten draaien en uw huid tegen uw broek gaat schuren.
Blijf niet te lang in dezelfde positie op het zadel zitten. Als u regelmatig gaat verzitten voorkomt u langdurige druk op één bepaalde plek. Ga
af en toe even op de pedalen staan, Zo neemt de druk af en kan het weefsel zich herstellen.
Strooi talkpoeder over uw pijnlijke huid. Zo schuurt uw huid minder.
Zorg voor een goed zadel. Voor lange afstanden is een hard, leren
zadel beter dan een zacht zadel. Gewoon uitproberen is vaak de beste optie. Bij sommige speciaalzaken kunt u zich ook het beste zadel laten aanmeten.
Het allerbelangrijkste is dat u de fietsafstand geleidelijk opvoert.
Dan went het zadel aan u en andersom.
18
19
Vul de ontbrekende woorden in de puzzel met spreekwoorden en uitdrukkingen in.
In de kolom onder de pijl leest u de oplossing, die u vóór
2 februari 2015 dient in te leveren in de oranje bus in de ligt.
Op bladzijde 40 vindt u een formuliertje hiervoor.
Onder de goede inzenders wordt een kleine attentie verloot.
1.
2.
3,
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Van woede …… (12)
Vele varkens maken de …. dun (8)
Het …. brak hem uit (10)
Het is hier …. receptie (8)
…. In het spel, maar gelukkig in de liefde (10)
…. Met vlijt bouwt huizen als kastelen (10)
Wie veel zegt heeft veel te …. (13)
Iemand een vlieg …. (8)
De weg van de minste …. kiezen (9
Een …. mens telt voor twee (12)
Er dienen geen twee …. op één bok te zitten (9)
Als het kalf …. Is, dempt men de put (10)
Als door de bliksem …. (9)
…. Voor iets of iemand zijn (10)
Zich in een …. steken (10)
De …. is geworpen (8)
Iemand de …. uit het vuur laten halen (9)
…. Is achteruitgang (9)
…. Van spijs doet eten (11)
Ouwe jongens …. (12)
20
21
Zondag 1 februari
voorspeelmiddag
Harmonie
Sub Umbra
Op zondagmiddag 1 februari verzorgt harmonie Sub Umbra een
voorspeelmiddag in Ontmoetingscentrum De Ligt Meerveldhoven.
Jonge beginnende leerlingen laten horen wat zij reeds kunnen
spelen op hun instrument en leerlingen die al langer spelen brengen een stukje muziek op hun niveau. Ook gevorderde muzikanten musiceren er vrolijk op los. Zowel blazers als slagwerkers komen aan bod. Zij doen dat alleen, of met tweeën, met drieën of in
een klein ensemble.
Ook het beginners orkest, leerlingenorkest en slagwerkgroep zijn
present om hun beste muzikale beentje voor te zetten o.l.v. hun
dirigenten.
Zin in een gezellig middagje muziek?
kom dan gerust even langs in De Ligt, u bent welkom !
Wanneer:
zondagmiddag 1 februari 2015
Hoe laat:
van 13.30 tot ongeveer 16.30 uur
Entree:
gratis
22
23
En dit zijn onze jarige leden
Mevrouw T. Bieshaar-Vaessen
Mevrouw J. van den Boom
Mevrouw P. Bouwman-Bax
De heer P. Broeren
De Heer P. Bruijn de
De heer H. van Casteren
Mevrouw E. Chamboné-van Gent
De Heer W. Crooymans
De heer H. Daams
Mevrouw P.Daams van Asperdt
Mevrouw N. Denissen
Mevrouw M. van Doorn
De heer M. van den Eng
Mevrouw M. Groot-Roijmans
De heer J. van der Heijden
Mevrouw H. van Hoek-van der Meer
Mevrouw A. Huijbers-van Rijsingen
De heer L. van Keulen
Mevrouw van der Kroon-Sliepenbeek
Mevrouw B.van Leeuwen-Aalstz
De heer A. van Lierop
Mevrouw W.van Luijt
Mevrouw C. Louwers-Loijen
Mevrouw E. van der Meulen-de Jong
De heer L. van de Moosdijk
De heer A. van de Mosselaer
De heer P. van de Oetelaar
Mevrouw Th. Pril-Jansen
Mevrouw W.van Rooy-Houbraken
Mevrouw T. Sanders-v.d. Boomen
Mevrouw M. Sanders-de Backer
24
in de maand Februari
De heer G. Savenije
De heer J. Smits
De heer S. Spoelstra
Mevrouw W. van Thielsma-Roelofs
Mevrouw W. Toolen-van der Stoop
Mevrouw W. van Veen-van de Put
De heer A.van der Velden
Mevrouw C. van de Ven-Renders
Mevrouw H. Verberne-Verwimp
De heer J. Verkerk
Mevrouw J. Verwimp
Mevrouw M. Wouters-van Dommelen
Ook hen wensen wij een prettige verjaardag
toe en veel geluk en gezondheid in het
komende jaar.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
OUDER WORDEN
Momenten van stil geluk
ze duren maar heel even.
je draait je om en ze zijn wegDan vraag je je verdrietig af
waar zijn ze gebleven.
En momenten van stil geluk
Duren veel te kort,
maar het zijn gouden herinneringen
wanneer je ouder wordt.
Douwien de Jong
25
26
27
Geachte Heer/Mevrouw,
Hierbij wil ik U laten weten dat ik mijn abonnement op uw
"Belastingdienst'' wil opzeggen.
Na een jarenlang lidmaatschap is mij gebleken dat de voordelen
duidelijk niet opwegen tegen de nadelen.
De kosten van het lidmaatschap zijn doorgaans erg onvoorspelbaar
en eerlijk gezegd heb ik het meestal ook te druk om de door u toegestuurde lectuur,
die veelal niet echt duidelijk is en bijzonder veel tijd en energie van de
abonnee vergt, te lezen.
Mede hierdoor lijkt een continuatie van een dergelijk abonnement
in deze toch al dure tijden voor mij eigenlijk ook niet langer zinnig.
Hierbij verzoek ik U dan ook vriendelijk mijn gegevens per direct uit
uw bestanden te verwijderen en mij niet langer te vervelen met
uw duidelijk herkenbare enveloppen.
Eventueel toch nog toegestuurde facturen voor de periode na
01-12-2014 zullen dan ook niet meer worden voldaan.
Abonneenummer 123.45.678
(door U ook wel BSN genoemd )
Met Vriendelijke Groeten
uw ex-abonnee @dieu
28
CARNAVALSBAL 2015
VOOR VIJFTIG PLUSSERS van Veldhoven.
Vrijdag 6 februari 2015, één week voor Carnaval,
wordt weer het traditionele carnavalsbal gehouden
voor 50-plussers.
Deze avond wordt weer georganiseerd door de vrijwilligers van
Ontmoetingscentrum De Ligt, de leden van de carnavalsverenigingen De Hofnarren en De Plekkers en afdeling
Meerveldhoven-d’Ekker van de K.B.O.
Er zijn weer veel toezeggingen van ”artiesten” die meedoen. Natuurlijk is er volop muziek. De toegang is gratis.
Bij binnenkomst krijgt u een lekker kopje koffie of thee en een bon
voor een drankje naar keuze.
Tevens worden in de loop van de avond diverse lekkere hapjes
geserveerd
Natuurlijk zal de Grote Prins van Rommelgat een bezoek brengen
aan deze avond.
Er worden 2 loterijen gehouden, één waarvoor u een gratis lot
krijgt en één waar u lootjes voor kunt kopen.
Voor de dame en heer die het mooiste verkleed zijn wordt door
Ontmoetingscentrum De Ligt een lekkere fles wijn beschikbaar
gesteld.
De avond begint om 20.00 uur en de zaal is open om 19.30 uur.
De grote lichten gaan weer aan om 24.00 uur aan.
Deze avond staat bij alle carnavalsliefhebbers bekend als een
van de gezelligste avonden tijdens de carnavalsperiode van Rommelgat. Zorg dus dat u deze avond niet mist.
Het organiserend Comité
29
30
Soms....
Soms denk ik wel eens...
Waar doe ik het voor.......?
Voor het aanzien of eer voor de pastoor...?
Of....omdat anderen zullen zeggen:
Wat een tijd moet ze daar leggen!
Misschien is het om het thuisfront te ontvluchten,
Omdat je daar je hart niet eens kunt luchten.
Soms denk ik wel eens,
Ik ben stapelgek...
Ik hoor dikwijls genoeg dat iemand dit zegt.
Of ik zie ze denken... Wat zou dat toch zijn?
Om zo fanatiek bezig te zijn?
En dan opeens komt die twijfel.
Misschien hebben ze gelijk
Alles is toch erg betrekkelijk....
Dus toch verloren tijd?????
Is het echt allemaal voor niets geweest?
Maar dan, komt net op tijd
Dat woord, dat gebaar,
dat boeketje mooie rozen van hem of van haar,
Dat klopje op je schouder,
Die duw in je rug.
En je kunt niet meer terug....
Je bent weer verloren en je zegt;
'Vrijwilligers....hóór ...De schouders eronder,
We gaan samen door!"
Ingezonden door Mien van Grinsven
overgenomen uit het boekje van Zeelst
Augustus 2014
31
SPECIALE DATA IN 2015
Voor zover op dit moment bekend geven wij u onderstaand de
data van de speciale activiteiten in 2015 zodat u deze alvast in
uw agenda kunt zetten.
Concert Ligtklanken
Zondag
21 december
Maandag
22 december
Kerstviering KBO
Dinsdag
23 december
Kerstviering KBO
Zondag
4 januari
Concert Blue Monday
Donderdag
22 januari
Informatiemiddag
Zondag
1 Februari
Voorspeelmiddag Sub Umbra
Vrijdag
6 februari
Carnavalsbal 50plus
Zondag
15 februari
Optocht kijken
Donderdag
27 maart
Koersbaltoernooi
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><
TONGBREKERS
Liesje leerde Lotje lopen langs de lange Lindelaan, maar toen
Lotje lopen kon liet ze Liesje staan.
Niet nietende nietjes nieten niet
Een roofoverval is een val waarbij een rover voorover valt.
Lukt nou zo´n roofoverval, dan heeft de rover en veel voor
over om voorover te vallen.
Knaap de kapper knipt en kapt jeel knap, maar de knecht van
Knaap de kapper knipt en kapt veel knapper dan Knaap de
kapper knipt en kapt.
32
33
SAMEN UIT ETEN
Dit Samen uit Eten is bedoeld voor alle ouderen en alleenstaanden
van de Gemeente Veldhoven. (dus niet alleen KBO-leden)
Voor een klein bedrag kunt u met leeftijdgenoten gezellig tafelen.
Wel moet u zelf voor vervoer zorgen.
De volgende data en restaurants zijn voor dit Samen uit Eten
gereserveerd:
Donderdag
- 15 januari 2015
Crème de la Crème
Donderdag
- 19 Februari 2015
Hof van Holland
Dinsdag
- 17 Maart 2015
‘t Witven
Donderdag
- 16 April 2015
De Oude Garage
Dinsdag
12 mei 2015
De Wok, Zeelst
De prijs bedraagt 14 euro per persoon (drankjes niet inbegrepen)
Voor het Samen uit Eten moet u (tijdig) reserveren bij
mevrouw M. van Grinsven, Telefoon 040—2547136
bij wie u zich ook moet afmelden als u soms verhinderd bent.
Het is de bedoeling Dat u om 17.30 uur aanwezig bent in het
betreffende restaurant.
$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$
Aanleveren van kopij voor het boekje van Maart en April 2015
Kopij voor het volgende nummer moet u vóór 1 februari 2015 in de
oranje bus in De Ligt stoppen of afgeven op het redactieadres.
De redactie behoudt zich het recht voor een artikel in te korten of
niet te plaatsen
Hebt u een ontroerend gedicht,
een handige tip, een mooi gebed
een leuke grap, een spannende puzzel
een lekker recept
of een aardige wetenswaardigheid?
Stuur uw bijdrage naar de redactie eb wie weet vindt u uw tekst
straks in dit boekje terug.
34
35
Het dementie-café is er voor u
als dementerende, uw familieleden. mantelzorgers. Vrijwilligers ,professionals en andere
geïnteresseerden
Dementie: daar sta je niet alleen voor!
Wanneer?
6 januari, 3 maart, 2 mei.,7 juli, 1 september. 3 november
Het thema van de bijeenkomst van 6 januari is:: WMO
De overgang van de AWBZ naar de WMO, maar ook andere veranderingen, hebben consequenties voor mensen die gebruik moeten maken van ondersteuning van de gemeente.
Wat betekent dit voor mensen met dementie en hun mantelzorgers? Wat is er anders per 1 januari 2015? Hoe zit het met de
huishoudelijke hulp, de thuiszorg en dagopvang?
Bij wie kan ik terecht als ik hulp nodig heb?
Hoe laat ?
De zaal is open vanaf 19.00 uur.
Het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur.
Er is voldoende .parkeergelegenheid. Toegang is gratis.
Waar?
Restaurant De Berkt
Wilgenman 1
5507 LG Veldhoven
Inlichtingen?
Voor meer informatie kunt u op werkdagen tussen 9.00 -12.00 uur
contact opnemen met SWOVE: Mw. C. van der Heijden
040-2540066 of per e-mail [email protected]
36
37
Op vertoon van uw KBO ledenpas krijgt u korting bij de volgende artsen:
Veldhoven. Mevrouw M.G.P.G. Elings
Berkt 18 5507 LN Veldhoven
Telefoon: 040—2301452
Afspraken: telefonisch ‘s avonds tussen 19.00 en 20.00 uur.
Prijs € 30,Aalst-Waalre. Medex medische diensten
De Leesakker 24 5582 ZB Waalre
Telefoon: 040 2217188
Informatie telefonisch of via www.medexmedical.nl
Prijs € 25,Casteren.
Swijgers Artspraktijk Inforio
Driehuis 4 5529 NA Casteren
Telefoon 0497-681066 of 06-45716117
Prijs 70 plus: rijbewijskeuring € 28,50
Leden van een Ouderenbond betalen € 26,80
Er bestaat ook de mogelijkheid om in D’n Bond, Rapportstraat
29 te Veldhoven een keuring voor verlenging van uw rijbewijs aan
te vragen.
U kunt hiervoor terecht op het afspraak-spreekuur bij
Dr. C.J. Swijgers.
Het tarief is 24,80 euro voor de B/E keuring.
U moet dan bellen naar het landelijk afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen, telefoon 088 23 23 300. U kunt dan zelf
een datum plannen met Regelzorg..
.
38
KORTINGEN OP VER- TOON VAN
K.B.O. LE- DENPAS
BEDRIJF
ADRES
PERC.
Baderie Heesakkers
Kapelstraat Zuid 45
10%
Copelmans Bloemsier-
Kapelstraat 31
5%
Coppelmans Tuincen- Sondervick 17/19
5%
Verhoeven Optiek
Verhoeven City
Kapelstraat Zuid 6
Citycentrum
10%
Dürlinger Schoenen
Citycentrum
10%
Prinsen Fixet B.V.
Kromstraat 37
5%
Daniëlle Kniphuis
Ligt 12a Iedere donderdag van 9 tot 19 uur
voor 65 plussers
Knippen en
Stylen voor 17,50 euro.
Tuincentrum Veldhoven De Run 4202
5%
Tuincentrum Groenrijk-
Polderstraat 17
5%
ConXions Computer-
Meiveld 154
5%
Bruna kantoorartikelen
City-Centrum—Passage
5%
Van de Winkel gereed-
Hurksestr/Zeelsterstr.Ehv. 15 %
Op de bruto prijs
schappen
39
AINFORMATIEADRESSEN
Loket Welzijn, Wonen en Zorg (W.M.O.)
Gemeentehuis - Meiveld 1 - 5501 KA Veldhoven Tel.: 258 41 25
SWOVE (nieuw adres vanaf december 2010)
Burg. Van Hoofflaan 70, 5503 BR Veldhoven. Tel.: 254 00 66
Steunpunt Mantelzorg
Burg.van Hoofflaan 70, 5503 BR Veldhoven Tel.: 2534230 Maandag t/m Vrijdag 09.00 - 12.00 uur
Stimulans Vrijwilligersbureau
Lange Kruisweg 112, 5503 RC Veldhoven Tel.: 253 67 89
Woningstichting Thuis (was Aert Swaens) Telefoon 040-249 99 99
Te bereiken op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur.
Woonbedrijf SWS-HHVL
Europalaan 7 - Postbus 280 5600 AG Eindhoven Tel.: 2 43 43 43
Gemeente Veldhoven
Postadres: Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven Tel.: 258 44 11
Máxima Medisch Centrum, locatie Veldhoven
De Run 4600, Postbus 7777, 5500 MB Veldhoven Tel.: 040 - 888 80 00
Huisartsenpost (voor spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren)
Maxima Medisch Centrum—De Run 4600—5504 DB Veldhoven
tel.: 0900—12 32 024
De huisartsenpost is alleen te bezoeken na telefonische afspraak
Ontmoetingscentrum De Ligt
Ligt 157, 5503 CA Veldhoven.
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
OPLOSSING PUZZEL JANUARI - FEBRUARI 2015
(inleveren vóór 1 FEBRUARI 2015
Oplossing:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Ingezonden door :………………………………………….
Adres:………………………………………………………...
40