VWO Universalis - Hervormd Lyceum Zuid

V WO
universalis
Hervormd
Lyceum Zuid
scholengemeenschap voor gymnasium - atheneum - havo
Wat is het vwo-universalis?
Het HLZ start met een nieuw vwo: vwo-universalis. Het
is bedoeld voor leerlingen met een vwo-advies die het leuk
vinden om te leren en het prettig vinden mee te mogen beslissen over wat en hoe ze leren en graag zelf iets onderzoeken.
Op dit vwo heb je minder vakken, omdat de vakken die met elkaar
te maken hebben, zijn samengevoegd in grotere vakken. Zo komen
bijvoorbeeld in het vak Bèta de onderwerpen en de leerstof van biologie, natuurkunde, techniek en wiskunde samen. Je krijgt meer inzicht in
de samenhang van onderwerpen en je kunt de leerstof beter onthouden.
Naast de leerstof leer je bij ieder vak ook vaardigheden zoals
plannen, onderzoeken, vragen
stellen en oplossingen bedenken. Dit zijn vaardigheden die
het leren nu makkelijker maken, maar ook later in een vervolgstudie heel belangrijk zijn.
Voor het vwo-universalis heb
je een goede inzet en motivatie om te leren nodig. Je
moet er echt voor gaan en
een stap extra willen doen!
Welke vakken krijg je daar?
Op het vwo-universalis heb je de volgende vakken:
Nederlands, wiskunde, moderne talen, aarde & wereld,
bèta, ict, creatieve vorming en sport.
Sport
Je begint elke dag met een uur sport. Sport is goed
voor je geest. Met sporten maak je in je lichaam
stoffen aan die ervoor zorgen dat je helder kunt
denken en fris bent. Zo kun je de rest van de dag goed
presteren.
Nederlands, wiskunde en Engels
Dit zijn de zogenaamde ‘kernvakken’. Dat betekent
dat het op alle scholen verplichte vakken zijn voor het
eindexamen. Tijdens deze vakken werk je soms ook
aan onderwerpen waar je bijvoorbeeld bij aarde &
wereld mee bezig bent.
Moderne talen
Naast Engels krijg je in de eerste klas ook Frans. In
klas 2 en 3 worden ook Duits en Spaans gegeven.
Naast de taal krijg je ook les in de culturen die met de
talen verbonden zijn.
Aarde & wereld
Het vak aarde & wereld gaat zowel over de aarde als
planeet als over de wereld waarin we leven. Je leert
over het ontstaan en de geschiedenis van die aarde
en wereld. Je denkt kritisch na over die ontwikkelingen en leert jouw eigen mening hierover vormen. Je
wordt je bewust van de bijdrage die jij kunt leveren
aan deze wereld.
Bèta
Bèta komt van de tweede letter uit het Griekse alfabet
en wordt gebruikt als term voor alle zogenaamde
‘exacte of empirische wetenschappen’. Dat zijn wetenschappen waarbij een theorie met experimenten
onderzocht wordt en zo weer tot een nieuwe theorie
leidt. Bij het vak Bèta leer je verschillende vaardigheden die je nodig hebt om wetenschappelijk onderzoek te doen. Deze vaardigheden bereiden je voor op
de bovenbouw waar je ze kunt inzetten bij natuurkunde, scheikunde en biologie. Je hebt ze ook nodig
voor je vervolgstudie na de middelbare school.
ICT
Bij het vak ict leer je alles wat met de computer te
maken heeft: programmeren van spelletjes of een
legorobot, werken en ontwerpen met een 3D-printer,
omgaan met zoekmachines, goed gebruik van Word,
Excel en andere software.
Creatieve vorming
Tijdens de uren creatieve vorming ga je tekenen en
schilderen, je maakt muziek, theater en film. Zo leer
je over kleuren, vormen, bewegingen en klanken,
vooral door zelf te doen.
Keuze vakken
Je kunt op het HLZ ook gymnasium doen. Latijn en
Grieks zijn dan een keuzevak. Dat betekent dat niet
alle leerlingen die vakken volgen.
Wat is er anders dan bij onze
gewone vwo-klassen?
Bij het vwo-unversalis onderwijs heb je minder vakken
dan op het gewone vwo. Binnen elk vak wordt steeds
een thema of onderwerp aangeboden. Over dat
onderwerp krijg je les van verschillende docenten.
Daarnaast kies jij zelf voor een aspect waar je meer
over wilt leren. Alleen of samen met anderen ga je dat
aspect onderzoeken. Je stelt een leervraag en je maakt
een plan hoe je deze vraag gaat beantwoorden. In
een door jou gekozen product presenteer je de door
jou opgedane kennis, bijvoorbeeld in een opstel, een
presentatie, een gedicht, een maquette, een folder,
een spel, een filmpje, een rap enzovoort.
Naast dit product krijg je ook een toets. Beide cijfers
bepalen jouw resultaat.
V WO
universalis
Hervormd
Lyceum Zuid
scholengemeenschap voor gymnasium - atheneum - havo
Je werkt veel zelfstandig, maar wel onder begeleiding van en in overleg met de docent.
De docent helpt jou bij het kiezen van jouw onderwerp en leervragen. Hij begeleidt jou tijdens het
maken van de opdracht en hij houdt in de gaten of de
leervragen worden beantwoord.
Je hebt minder vakken. Wat betekent dat voor
jouw dagprogramma?
Allereerst begin je elke dag met sport. Daarna heb je
elke dag 3 vakken van ongeveer 1,5 uur.
Je werkt langer aan een bepaald vak en onderwerp. Je
werkt meer zelfstandig in de les, waardoor je minder
huiswerk hebt. En… daardoor is je boekentas minder
zwaar.
Een voorbeeld
Bij het vak aarde & wereld staat een aantal weken het
onderwerp arm en rijk centraal.
In de klassikale lessen, leer je over dit onderwerp:
hoe de bevolking in de wereld is samengesteld, wat
de rol hierin is van geografische ontwikkelingen, hoe
dit is ontstaan, wat hierover geschreven wordt in de
krant, hoe jij zelf kunt bijdragen aan betere verdeling
van arm en rijk. Je bekijkt het onderwerp dus van
verschillende kanten. Over deze kennis krijg je ook
een toets.
Verder kies je zelf een leervraag over iets waar jij meer
over wilt weten. Bijvoorbeeld: hoe is de verdeling
van arm en rijk eigenlijk in Amsterdam? Je bespreekt
jouw vraag met de docent en gaat nu een plan maken: hoe kan ik het antwoord op die vraag vinden?
Ook bedenk je hoe je jouw antwoord aan het einde
gaat vormgeven. Bijvoorbeeld een poster van de stad
waarop die verschillen met kleuren zijn aangegeven.
Tijdens het werken aan jouw vraag en product kun je
ook bij wiskunde leren hoe je percentages berekent
of tabellen maakt. Bij creatieve vorming leer je eerst
hoe je een poster moet maken. Daarna begeleidt de
docent je met het ontwerp van je eigen poster.
Is het VWO-universalis iets voor jou?
Doe de onderstaande test en kijk of het vwo-universalis bij jou past!
Neem de uitslag mee naar de open avond en bespreek het met de docenten
in het vwo-universalis lokaal.
past bij
mij
Ik leer omdat ik het leuk vind iets nieuws te ontdekken
Ik kan goed zelfstandig werken
Ik vind het leuk om met anderen samen te werken
Ik heb moeite om iets op tijd af te hebben
Ik wil veel leren van een docent
Ik werk het beste als ik een duidelijk voorbeeld krijg
Ik vind het fijn als ik weet wat ik moet doen en wanneer
het af moet zijn
Ik vind het leuk om een oplossing te bedenken voor een
probleem
Ik werk liever alleen dan in een groep
Ik ben geïnteresseerd in theater en film
Ik vind het leuk om zelf iets te bedenken en het dan te
maken
Ik houd van lezen
Ik ga graag naar school
Ik heb een hekel aan huiswerk maken
Ik wil graag ergens mijn best voor doen
Ik vind het leuk om op de computer te werken
Ik heb doorzettingsvermogen
Ik ben nieuwsgierig
Vormgeving Volkert Keijsper. Drukwerkproductie Papyro.nl
Gedrukt op Garda Art 150 gr. houtvrij mat FSC-gekeurd papier
past niet
bij mij
weet ik
niet