- Staatsolie Obligatielening

BRAINPORT ONDERWIJS OP HET
JAN VAN BRABANT COLLEGE (HELMOND)
HUIDIGE SITUATIE: WAT MERKEN LEERLINGEN ER NU AL VAN?
De volgende onderwerpen kunnen aangemerkt worden als omgevingsgericht:
q Leerling-meesterproject in havo 5: leerlingen met kunst als examenvak worden gekoppeld
aan een professionele kunstenaar uit de regio. In samenwerking wordt het eindwerkstuk
gemaakt.
q Opdrachten voor Product Ontwerpen/Design and Technolgy (PO/DT): leerlingen in de
bovenbouw halen zoveel mogelijk ‘opdrachten’ binnen bij bedrijven uit de regio die bij het
vak PO/DT worden uitgevoerd.
q Food for Future Award: de Food Connection Point Helmond schrijft elk jaar een wedstrijd
uit voor leerlingen om een ‘food ontwerp’ te maken, dat daadwerkelijk in productie wordt
genomen. We hebben deze prijs driemaal gewonnen.
q Jet-Net: diverse activiteiten worden uitgevoerd in samenwerking met Philips en zijn met
name gericht op havo-vwo.
q Vrouwen in Hoger Technisch Onderwijs/beroep (VHTO): diverse activiteiten worden
uitgevoerd in samenwerking met VHTO (onder andere Girlsday, speeddate).
q Ingenieursdag: voor klas 3 havo en vwo in samenwerking met Stichting Techniekpromotie.
q Gastlessen door mensen uit de regio.
q Beroepsstages: alle leerlingen van mavo-3, havo-4 en vwo-5 lopen een week stage bij
een bedrijf of instelling in de regio. Zij kunnen zelf bedrijven aandragen of gebruik maken
van bemiddeling.
q Project V4 met de Rabobank.
q Maatschappelijke stages (MaS): vele leerlingen vullen hun MaS in bij organisaties in de
regio.
q Samenwerking met de TU/e in het kader van Bèta Excellent en aansluiting vo-wo
q Samenwerking met Automotive, ROC Ter AA en De Groene Campus in het kader van
pso vmbo-t.
q Samenwerking met Fontys Hogescholen Eindhoven en Venlo in het kader van
aansluitingsprojecten
q Deelname aan de First® Lego® League.
q Deelname aan Good Companies in het kader van ondernemend leren
q Driedaags verblijf in de Peel, waar alle mavo-3 leerlingen met biologie praktisch
veldonderzoek verrichten.
q Deelname aan M-Tech (Platform Bèta Techniek) ter simulering van techniek op het mavo.
PLANNEN VOOR DE KOMENDE 2 JAAR:
q Verbreding en verdieping van bovenstaande activiteiten, ook voor vmbo-t.
q Uitwerking plan ‘Jonge Ondernemers’, in eerste instantie voor havo-tto, maar ter
verbreding ook voor havo regulier.
q Koppelen van tto beroepsstage aan Engelstalige bedrijven en instanties in de regio of in
het buitenland.
q Invoering van de module Applied Science, in het kader van Bèta Excellent en met name
gericht op toepassing van natuurwetenschap.
CONTACT
Geert-jan Nillesen,
Jan van Brabant College
[email protected]