notulen 1. - t Hwagveld

NOTULEN KIDSCORNER NR. 01
SCHOOLJAAR 2014-2015
maandag dd. 01 - 09 – ‘14 om 14.00 uur
1.
WELKOM
2. Wat doet een kidscorner?
We hebben gepraat over wat een kidscorner doet.
- Je vertegenwoordigt de klas
- Je praat over schoolzaken die belangrijk voor de kinderen zijn
- Je denkt mee
- Je mag ook zelf iets vertellen over school
Het gaat erom dat we samen een gezellige school maken, Voor alle
kinderen en voor alle leerkrachten. Het gaat er ook om dat we veel en
de goede dingen leren op school.
3. Hoe is de sfeer in de klas?
Bij groep 3-4 is het erg leuk. Groep 3 vindt de grote speelplaats het
einde. En… we leren lezen en schrijven. Groep 4 vindt het ook leuk. Er
zijn moeilijkere boeken en dat is heel spannend.
Bij groep 4-5 is het heel leuk. Er wordt wel wat afgekletst. Daarom is
er nu een regel: vinger opsteken. Dat werkt heel goed. Er wordt goed
gewerkt, zeggen beide kinderen. Meester Maarten, de nieuwe
meester, vinden ze ERG leuk!!!
Bij groep 6 is het ook erg gezellig. De nieuwe juf (Lisette) is lief en
aardig. Dat is fijn, zeg!
Bij groep 7 is de sfeer in de klas gezellig en goed. Er wordt al goed
samengewerkt. Ze zijn een team, zeggen ze zelf! O ja… en pesten?
Dat doen wij niet.
Groep 8 heeft een gezellige en fijne sfeer, want je kan rustig werken
en met overleggen is dat fijn. We hebben een leuke sfeer omdat we
verwachten dat groep 8 een leuk jaar wordt. We zijn uitgerust,
vrolijk en blij. We zouden wel wat meer kleur aan de muren willen.
Misschien een heel groot prikbord of raamverf…
4. Fotograaf voor een dag!
Juf Christa legt uit:
In iedere klas krijgt de klassenvertegenwoordiger een dag een
fototoestel. Je mag 5 foto’s maken. Het moeten foto’s zijn van iets
waarvan je zegt: dit is goed om te leren. Het kan bijv iets van
rekenen zijn, maar ook iets van buiten spelen, gymmen of PAD… het
kan en mag van alles zijn. De klassenvertegenwoordigers zijn dan de
fotograaf. De fotograaf bepaalt wat er wordt gefotografeerd. Maar
wel goed nadenken, want je mag maar 5 plaatjes schieten.
5. Gymzaal: wat missen jullie in de gymzaal?
We maken een lijstje. Dat lijstje gaat naar de gemeente:
- ballen moeten worden opgepompt
- Goals op de muren opnieuw schilderen (het is nu onduidelijk)
een mini-trampoline
- een handbal
- verschillende soorten ballen
- een reuterplank
6.
Goede doel: Er staat weer een herfstsponsorwandeling
gepland. We halen geld op voor de school, maar ook voor
een goed doel. Wat vinden jullie een goed doel?
Er zijn veel goede doelen genoemd. Kika en Unicef sprongen eruit. De
juffen en meesters zullen jullie advies meenemen en het goede doel
kiezen.
7.
RONDVRAAG
Robin merkt op dat er wel eens wordt getackeld met voetballen. Als
je dan valt, val je op tegels en dat doet zeer.
We praten erover en helaas, een oplossing is niet zo makkelijk.
Het is belangrijk dat de kinderen erop letten dat tackelen niet
sportief is!
Rani geeft aan dat het fijn zou zijn als er WC verfrissers komen. Dat
gaan we regelen.