Jaargang: 21 - De Lockaert

Jaargang: 24
Agenda
Nummer: 4
18-9 info avond groep 8;19.30 uur
19-9 Viering groep
2
Datum: 18 september 2014
Verjaardagen
19-9 Marja van Kreij (team)
23-9 Lizzy Timp gr. 5
Operatie Market
Garden
Op vrijdag 19 september herdenken en vieren wij dat het 70 jaar geleden is dat Oss en
omgeving bevrijd is. We zullen aan deze bijzondere periode van de geschiedenis in de
bovenbouwklassen aandacht besteden d.m.v. enkele lessen. Ook gaan we met de
kinderen van groep 5/6, 6/7 en 8 die dag kijken naar het konvooi dat dan door Oss heen
gaat.
We mogen op een door de organisatie toegewezen plek op de route staan. Dit is vlakbij
het TBL in de Carmelietenstraat.
We hebben die ochtend ouders nodig die de kinderen van groep 5/6 en 6/7 willen rijden.
De kinderen van groep 8 gaan op de fiets.
Als u ons op deze speciale ochtend wilt helpen, laat u dat dan z.s.m. weten aan de
leerkrachten? Alvast dank voor de hulp!
Henny, Jenny, Marja, Aafke en Willeke
Viering
Beste ouders,
De data van de vieringen van groep 3 en groep 6/7 worden omgeruild;
groep 3 zal 19 september meedoen, groep 6/7 doet 10 oktober mee!
Foto’s
ontmoetingsfeest
Op deze locatie zijn de foto’s van het ontmoetingsfeest te vinden!
https://plus.google.com/photos/111933783934851355829/albums/6059716202841335857
Pagina 1 van 7
Ontmoetingsfeest
Wat hebben we toch geboft met het weer, afgelopen vrijdag! Het was weer gezellig druk,
leuke activiteiten, en “de worstjes gingen erin als koek”! Alle worstjes waren op! Ook
werd er gesmuld van de poffertjes! Nog steeds lopen er kinderen (en een enkele juf…)
rond met glittertattoos! En hopelijk zitten er mooie foto’s in de geknutselde lijstjes. Het
springkussen werd goed bezocht, en er werd volop gekletst, verhalen over de vakanties,
ballen werden door de hoepels geschoten en af en toe werd de
lambada gedanst. Ook 4 op een rij werd gespeeld en er was een
grote twister!
Ook werd er volop gekeken naar de mooie baby/kinderfoto’s,
maar raden wie het was, was toch best wel moeilijk! In de gang
hangen nu de foto’s met de namen erbij, soms verrassend, soms
goed geraden!
Hier de uitslag:
Ingeleverd Naam/klas
Oplossing;
prijs
als;
1e
Familie van Orsouw 1/2a leerkrachten
troostprijs
2e
Zoë en Isa d’Hulst
Fijn schooljaar
1e
3e
Sem van de Berk 5/6
Fnji schaoajaar 3e
4e
Suus Vogels 5/6
Fnji sch ajaar
4e
5e
Loren van Sinderen 6/7
leerkrachten
troostprijs
6e
Femke Vogels 6/7
leerkrachten
troostprijs
7e
Floor 4
niejisaaasmiur
5e
8e
Aïcha Strik 5/6
Fijn schooljaar
2e
De toegift foto werd meteen geraden door de vader van Zoë en Isa; dat was Christel, z’n
oude buurmeisje! Grappig was dat ook kinderen dachten dat het Henny of Marja was 
De prijswinnaars mogen maandag, na de weekopening hun prijzen op komen halen bij juf
Marja, groep 5/6. De dames van de eerste prijs mogen als eerste kiezen, de 2e enz.
Pagina 2 van 7
Alle ouders, kinderen, teamleden die meegeholpen hebben bij een
activiteit en/of bij het opruimen: bedankt!
Tot de volgende gezellige Lockaert activiteit!
Marja (Lizzy en Tom), Jeanette (Loren) en Marja
Kinderboekenweek KINDERBOEKENWEEK: 6 t/m 16 oktober 2014
De Kinderboekenweek bestaat dit jaar 60 jaar, dus het is tijd voor een feestje. FEEST is
dan ook het thema van de Kinderboekenweek.
Vind je het leuk om te helpen bij de
activiteiten rondom de
Kinderboekenweek?
Neem dan contact op met een van de
werkgroepleden of stuur een mail naar
[email protected]
Alvast bedankt namens de werkgroep!
- Yvonne (moeder van Judith, gr. 8 en Tamara, gr. 7)
- Joleen (moeder van Romijn, gr. 7)
- Juf Aafke (gr. 5/6)
Pagina 3 van 7
Afscheid van
juf Els
Els
van
Erp
Gaat met pré-pensioen
op vrijdag 26 september
2014.
Receptie voor ouders en
kinderen van
12.30-13.30 uur
op de Lockaert,
Bessenlaan 50, Oss
Pagina 4 van 7
HANDIGE HULP GEZOCHT!!!
Hulp gezocht
De ouderraad heeft prachtige stof om nieuwe gordijnen in de kuil te
kunnen maken.
Welke handige ouder, kennis, grootouder wil voor ons de handen uit
de mouwen steken en deze gordijnen maken? Gezien de grootte zou het wellicht ook fijn
zijn als er meerdere mensen zijn.
Info bij Wilma Kuik, moeder van Stijn, groep 3, [email protected] of tel
0653216354
Alvast heel erg bedankt namens ouderraad en
kinderen!
Ingekomen post:
Kinder- en
knutselmiddag in
de Hille
Vanuit de wijkstichting Oss Noord-West wordt ongeveer twee keer per maand een
kinder- en knutselmiddag georganiseerd in de Hille. Deze knutselmiddagen zijn op
woensdag tussen 14.00 uur en 15.30 uur.
Kinderen van 6 tot 12 jaar zijn welkom. De kosten zijn €1,50. Je hoeft je niet van tevoren
aan te melden.
Op de volgende middagen wordt er geknutseld:
2014:
2015:
24 september
7 januari
8 oktober
21 januari
29 oktober
4 februari
12 november
25 februari
3 december
11 maart
25 maart
8 april
22 april
Voor meer info: Alida Zwerver. 0412-642579
[email protected]
Pagina 5 van 7
Mad
Science
Pagina 6 van 7
Colofon
Teksten s.v.p. zoveel mogelijk aanleveren via e-mail ([email protected]).
Sluitingstijd aanleveren kopij: Woensdag 12.30 uur
Tekeningen, puzzels e.d. kunnen zo in de mediabus (tegenover kopiëerruimte). Deze
worden ingescand. Als er geen naam of bron bij wordt vermeld, plaatsen we de kopij niet.
Alle verdere kopij die in de Lockroep staat zonder naam, maar met bronvermelding is
informatie van internet, kranten etc. verzameld door de ouders uit de redactie. Wij
plaatsen geen commerciële kopij. Vragen met betrekking tot inhoud kunt u stellen aan de
directie, via [email protected]
Redactie: Dennis Demont, Mieke Corporaal, Anthony van de Giessen, Leonie van den
Akker, Wilma Kuik, Marcha Zaino-Putters
.
Pagina 7 van 7