Nieuwsbrief 16 - de Twaalfruiter

Schooljaar 2013­2014
nr 16 4­4­2014
Nieuwsbrief
R.K. Basisschool de Twaalfruiter
[email protected].nl
www.twaalfruiter.nl
Even bijpraten…
Avond4daagse
April is (ook) dit jaar weer vol van
evenementen. Maar liefst vier staan er vóór de
meivakantie nog gepland; de schoolfotograaf,
de avond4daagse, Pasen en
sponsorloop/koningsspelen.
We wilden eigenlijk alle informatie via de
nieuwsbrieven laten verlopen, maar dat kan
helaas niet altijd vanwege afwijkende
tijdschema's.
Daarom komt er dinsdag 8 april een speciale
nieuwsbrief uit over de sponsorloop/
koningsspelen én over de Pasen.
We zullen in die nieuwsbrief ook nog even de
belangrijke data betreffende de schoolfotograaf
en de avondvierdaagse zetten.
Van dinsdag 20 t/m vrijdag 23 mei lopen we
met een groot aantal kinderen de
avond4daagse. Voor deze activiteit zoeken wij
hulp van ouders.
Wij zijn verplicht om hiervoor minimaal twee
verkeersregelaars beschikbaar te stellen. Als
we dit niet doen, worden we uitgesloten van
deelname. De verkeersregelaars zijn verplicht
op alle vier de dagen te helpen en moeten van
te voren een diploma behalen via e­learning.
De cursus loopt 4 weken en is een belasting
van ongeveer 4 uur.
Daarnaast kunt u ook op de website terecht.
Onder het kopje "activiteiten" staan de mails
en ouderbrieven die er over dat onderwerp
verschenen zijn. Voor de avond4daagse en
schoolfotograaf is de website vanavond al te
bezoeken; Nieuws over Pasen en
koningsspelen vindt u volgende week dinsdag.
We hopen dat dit in een behoefte voorziet.
Daarnaast hebben wij een grote behoefte aan
ouders die tijdens het lopen vooraan
(trekkers), achteraan (duwers) of aan de
zijkant willen meelopen. De trekkers en
duwers zijn nodig om het gewenste tempo er
in te houden zodat we niet teveel uitlopen of
achterlopen. Het is mogelijk om je voor één of
meerdere avonden op te geven, de voorkeur
gaat echter uit naar mensen die alle avonden
beschikbaar zijn, maar alle hulp is welkom!
Lijkt het je leuk om verkeersleider te zijn of
mee te lopen of ken je iemand die dit zou
willen doen? Dan horen wij dat uiteraard
graag!
Je kunt mailen naar [email protected] en dan
nemen we contact met je op.
Alsvast dank!
De oudervereniging.
Basisschool de Twaalfruiter 1
Versiergroep
Even voorstellen
Wij zijn op zoek naar ouders die een aantal
keer per schooljaar de algemene ruimtes in de
school willen versieren.
U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld
Sinterklaas, Kerst en Pasen. Hierdoor willen we
deze periodes voor de kinderen extra gezellig
en sfeervol maken.
Lijkt u dit leuk dan kunt u een mail sturen naar
de teamleider van de onderbouw, Eefje Braker
([email protected]).
Vele handen maken licht werk, dus we hopen
dat u wilt helpen.
Mijn naam is Jens Favier, de
nieuwe leerkracht van groep 6c!
Tot en met half april zal ik drie
dagen in de week te vinden zijn
in groep 6c, en vanaf half april tot
en met de zomervakantie de hele
week. Tot die tijd sta ik drie
dagen naast juf Patricia W. Ik ben
22 jaar oud en woon in
IJsselstein. Hiervoor heb ik twee jaar op een
Jenaplanschool in IJsselstein gewerkt in de
stamgroepen 3/4/5 en 6/7/8. Mocht u kennis
willen maken, dan kunt u na school altijd even
aankloppen.
Schoolplein Tuinlanden
U heeft vast al de blauwe golflijnen gezien op
het schoolplein.
Deze zijn, naast dat kinderen er leuk op
spelen, geschilderd om het ophalen na
schooltijd beter te organiseren.
Wij hebben gemerkt dat het voor de groepen
lastig is om tussen de wachtende ouders door
naar hun vaste ophaalplek te lopen.
Wilt u daarom wachten achter de blauwe
lijnen? Zo is het voor u en de kinderen
overzichtelijker. Bedankt voor uw
medewerking.
Verkoop Twaalfruiter T­ shirts
14 en 15 april
Binnenkort staan er weer veel school­
activiteiten op het programma,
waaronder het schoolreisje en de
avond4daagse. Hiervoor hebben wij speciale
Twaalfruiter T­ shirts te koop.
Op beide locaties bieden wij u in
week 16 de mogelijkheid om zo'n
T­ shirt te kopen:
● Maandag 14 april van 8.15 tot 8.45 uur in
de centrale hal van de Tuinlanden
● Dinsdag 15 april van 8.30 tot 09.00 uur in
de teamkamer van de Boomgaarden (2e
verdieping gebouw de Peer).
De T­ shirts kosten 6,50 en zijn in
verschillende maten verkrijgbaar (ook voor
volwassenen), graag gepast betalen.
Nieuws uit de Rupsenklas
In de Rupsenklas zijn we druk bezig met het
leren van cijfers en letters. Met groep 1
hebben we de cijfers tot en met 8 geleerd en
groep 2 kan die cijfers ook al schrijven. We
doen er telspelletjes mee, we zingen liedjes,
we maken ze van klei of versieren de cijfers op
papier, maar we kunnen ze ook heel goed zelf
maken in de speelzaal!
Na de vakantie werken we rondom het thema
'het letterwinkeltje' en 'het cijferwinkeltje'.
Dat gaat vast ook weer heel leuk worden.
Nieuws uit de Kleine Ezelklas
Vorige week vrijdag hebben we juffendag
gevierd en wel op een hele bijzondere manier:
we mochten namelijk in onze pyjama naar
school komen en hadden een echt
pyjamafeestje.
We begonnen de dag in de klas. Het was wel
even gek om iedereen in hun pyjama te zien
en met hun kussen en knuffel. Zelfs de juf was
in haar pyjama en haar haar was nog helemaal
door de war. Dat was gek om te zien!
Toen iedereen er was hebben we eerst
cadeautjes aan de juf gegeven, zij kreeg twee
hele mooie potten met paarse viooltjes. Deze
potten hadden wij zelf geverfd en met glitters
bestrooid. Juf Kimberley vond ze prachtig!
Basisschool de Twaalfruiter 2
Daarna zijn we naar de gymzaal gegaan voor
de ochtendgymnastiek en een polonaise. Dat
was heel gezellig!
Na de ochtendgymnastiek mochten we in alle
kleuterklassen van onze gang spelen. In iedere
klas mocht je wat anders doen. In onze klas
kon je met constructiemateriaal spelen, in de
Vissenklas kon je hutten bouwen, in de Jip en
Jannekeklas kon je gaan kleien en geschminkt
worden, in de Rikkiklas kon je een mooie
tekening maken en in de Dikkie Dikklas werd
er een spannende film vertoond.
Na het spelen ging ons feestje nog even
verder, want we hadden ook twee jarigen in de
klas. Sem en Robin werden allebei 5 jaar!
Hierna gingen we buitenspelen; in onze
pyjama!
Het was een heel gezellige dag!
Een dagje bij ‘de Muizen’
Hoe ziet een schooldag eruit in de Muisklas
Ieder dagdeel werken we met
dagritmekaarten. Deze geeft aan wat we gaan
doen en in welke volgorde.
Donderdag 20 maart begonnen we met de
inloop. Team rood en groen werkten uit een
werkboekje en team blauw en geel oefende
met rijmen.
Daarna gingen we gymmen in de lege
gymzaal. Het is altijd een verrassing wat we
dan gaan doen. Bij het spelen en werken zijn
de kinderen hard aan het werk.
's Middags was het heerlijk weer en hebben we
eerst geoefend voor de theaterochtend. Daarna
gingen we als beloning voor het harde werk
met groep 5 naar de speeltuin!!
Basisschool de Twaalfruiter 3
Nieuws uit de Eendjesklas.
Hier weer een berichtje uit de Eendjesklas! We
hebben inmiddels alle letters geleerd en zijn druk
met het lezen en schrijven. Het is belangrijk om
veel "leeskilometers" te maken, zodat het lezen
steeds sneller gaat. Daarom lezen we in de klas
veel en is het ook fijn als we thuis veel lezen.
Als je veel leest kom je namelijk ook veel woorden
tegen en zie je hoe ze geschreven worden. Dat
helpt je dan weer als je zelf woordjes wilt gaan
schrijven!
De kinderen hebben in tweetallen een verhaaltje
geschreven over wat we in groep 3 allemaal doen.
Dat konden ze al heel knap!
Een aantal daarvan kunnen jullie hier lezen!
Groetjes, de kinderen en juffen uit groep 3B!
De klas kan goet speelen
We kunen goet reekenen
We kunen goet gimen
We kunen goet schrijven
Floor en Max
Aapekooi is leuk bij gim.
Buiten speelen is leuk.
Knutsele is ook leuk.
Feesjes zijn leuk.
Leese in de leeshoek is leuk.
Buite speelen zonder jas is ook leuk.
Ianthe en Tijmen
Reekenen is leuk
Teejaater is ook leuk
Gimen met appenkooijen is ook leuk
En ook leezen en de traktaatsie.
Emma en Armijn
Lois en jesse zijn diken vriend
Wij speelen saamen buiten
We reken saamen
Lois en Jesse
Het is carneval
Iedereen is verkleet
Prinses en prins, rider en poolietsie,
Kok en dienaar, moodedaame, bloemenmijsje en
Het is tijt voor om het te vieren
Schoolvoetbaltoernooi
groep 5 t/m 8
Het schoolvoetbaltoernooi voor groep 5 t/m
8 zit er helaas weer op en de Twaalfruiter is
uiteindelijk de grote winnaar geworden.
Nadat de jongens uit groep 5/6 op
woensdag 12 maart hadden gevoetbald was
het op woensdag 19 maart de beurt aan de
meisjes uit groep 5/6 en 7/8. Het eerste
team van de meisjes uit groep 5/6 was zeer
sterk. Zij incasseerden geen enkel doelpunt
en wisten iedere wedstrijd en zelfs de finale
overtuigend te winnen!
Team 1 van de meisjes uit groep 7/8
hadden het wat lastiger. Na spannende
poulewedstrijden waarin nog niets zeker
leek, werden uiteindelijk de kwartfinale
bereikt. Hierin waren de meisjes wel
overtuigend, waardoor zij doorgingen naar
de halve finale en de finale. De finale werd
ook gewonnen, waardoor beide
meidenteam zijn geplaatst voor de
stedelijke finales.
De overige meidenteams deden erg hun
best en lieten zien over voldoende
voetballende kwaliteiten te beschikken. Met
leuk en sportief spel werden er veel
sportiviteitskaarten gewonnen.
Een week later op woensdag 26 maart was
het de beurt aan de jongens van groep 7/8.
Team 1 ging goed van start en liet de
concurrentie achter zich in de poulefase. De
finales waren echter zeer spannende
wedstrijden die steeds met 1­0 werden
gewonnen.
Het waren drie zeer leuke
toernooimiddagen met goed en sportief
voetbal en veel support langs de lijn. De
Twaalfruiter is dan ook super trots dat de
school tijdens de stedelijke finales wordt
vertegenwoordigd door vier teams! De
stedelijke finales worden georganiseerd op
woensdag 16 april op Sportpark Elinkwijk,
te Utrecht. Ook hier kunnen de jongens en
meiden alle support goed gebruiken!
Lieke en Sibren
Basisschool de Twaalfruiter 4
Basisschool de Twaalfruiter 5
Wij in groep 5b
Wij zijn groep 5b. Het is leuk in onze klas! We
leren heel veel bij de juffen en we werken heel erg
hard. Iedere ochtend staat de juf bij de deur en
geeft ons een hand of een knuffel. Dat vinden wij
fijn, en gezellig. De kinderen in de klas zijn heel
erg behulpzaam!
Wij kunnen goed samenwerken. Iedereen in de
klas is zorgzaam!
Ook hebben we een complimentenposter gemaakt.
Wij hebben een vogel die heet Waku Waku. Hij
gaat iedere dag bij iemand van de klas logeren en
hij heeft een dagboek. Daar schrijven we zijn
belevenissen in en we leren daar ook van. Alles
wat we met taal leren gebruiken we dan. We zijn
al bij deel 9. Ook gaat hij mee naar de gym en
buitenspelen. Hij heeft een jas en een sjaal van
ons gekregen. We zijn dol op hem.
Wij kunnen goed zelfstandig aan het werk. De
tafel tempo toets kunnen wij heel goed. Rekenen
is soms wel moeilijk, maar we doen ons best. In
onze klas wordt een ruzie altijd opgelost en wij
delen lief en leed met elkaar. We kunnen bij de juf
altijd terecht, behalve in het weekend en in de
vakantie. De juffen leggen goed uit en zijn
creatief. We vinden knutselen leuk. Iedereen heeft
een heel mooi handschrift.
Wij picknicken vaak buiten en gymmen bij de
Tuinlanden. We hebben daar een keer op het plein
gespeeld. We hebben veel leuke
boekbesprekingen gehad. We doen leerzame
spelletjes zoals: met sprongen vooruit, klas op
tournee, propjes gooien, mix en koppel.
De weektaak is superleuk, want daarin doen we
kruiswoordpuzzels, crea, woordzoeker,
wereldoriëntatie, begrijpend lezen, spelling en
taal. Nieuwsbegrip is moeilijk maar wel leuk!
Ook maken we muurkranten en nog veel meer.
Kortom wij zijn de beste, want wij zijn 5b!
Basisschool de Twaalfruiter 6
Bezoek van Opa Joop
Wij hebben het met geschiedenis over de 2de
wereldoorlog. Melvin uit onze klas vroeg aan zijn
opa of hij wou komen. Op maandag 24 maart
kwam opa Joop, hij vertelde allemaal interessante
verhalen over de oorlog. Hij had ook spullen
geleend van vrienden, om te laten zien: een
Jodenster, bonnen waar je mee moest betalen en
persoonsbewijzen. Hij werd in 1939 geboren, hij
was 1 toen de oorlog begon. Hij snapte niet veel
van de oorlog, maar zijn oudere broers wel. Hij
woonde in Amsterdam, in een klein huisje met 7
mensen tijdens de oorlog. In 1943 ging hij naar
school. Er waren toen nog geen
geschiedenislessen over de 2de wereldoorlog.
Het was knap dat hij erover kwam vertellen, want
hij had veel joodse vrienden die het niet hadden
overleefd. Wij willen opa Joop heel erg bedanken
voor zijn komst op school!
Julia de jong
Basisschool de Twaalfruiter 7
Kind & Motoriek
Palmpaasstok: Wat betekent het allemaal?
Motorische App van de maand: KENNY
In deze app moet Kenny uit zijn ei worden bevrijd.
Hij ziet een mooie koekoeksklok, maar hij kan er
niet naartoe vliegen. Kinderen moeten hem helpen
door verschillende spelletjes te spelen en zo
wolkjes te verzamelen. Op deze manier maken
kinderen spelenderwijs kennis met voorbereidende
schrijfbewegingen en stimuleert het de ruimtelijke
oriëntatie.
Kruis Het kruis doet ons denken aan
het lijden en sterven van Jezus.
Wit Het kruis is omwikkeld met wit
crêpepapier, wit is de kleur van
de verrijzenis. Jezus is gestorven
op het kruis maar daarna
opgestaan uit de dood.
Palmtakje Dit doet denken aan de
palmbladeren waarmee de
mensen Jezus hebben
toegejuicht toen Hij op een ezel
Jeruzalem binnen trok. Een
palmtakje hang je ook thuis
achter een kruisbeeld als
ereteken van de overwinning van
Jezus op de dood.
Haan Petrus was één van de naaste
vrienden (een apostel) van
Jezus. Maar nadat Jezus
gevangen was genomen, werd
hij bang en verloochende Hem
tot drie keer toe. Toen kraaide er
een haan, zoals Jezus al tevoren
aan Petrus had voorspeld. Petrus
werd heel verdrietig toen hij
besefte dat hij net had gedaan
alsof hij Jezus niet kende.
Gelukkig is hij na de verrijzenis
van Jezus moediger geworden en
zelfs door Jezus aangewezen als
de leider van de apostelen.
Nieuws vanuit de Parochie
Palmpaasstokken maken
Op 13 april is het Palmpasen en wordt in onze
beide kerken een palmpaasoptocht gehouden.
We trekken dan rond in de kerk met onze mooi
versierde palmpaasstokken.
Je mag natuurlijk thuis zo'n palmpaasstok maken,
maar misschien vind je het leuk om het samen
met andere kinderen te doen.
Daarom: Kom zaterdag 12 april van 14.30­ 15.30
uur naar Kerkestein
(Pastoor Ohllaan 34a in Vleuten)
en maak zelf een palmpaasstok.
Om te weten hoeveel materiaal we moeten
bestellen en hoeveel stokken er nodig zijn, willen
we graag weten op hoeveel kinderen we kunnen
rekenen. Vriendjes en vriendinnetjes zijn ook
welkom.
Je mag zelf ook spulletjes meenemen om aan de
palmpaasstok te hangen; bv theezakjes, een
mandarijntje, een kersenbonbon. Het moet wel
verpakt zijn.
Meld je aan per mail bij pastoraalwerkster Lidy
Langendijk [email protected] of per
telefoon 6774571.
Op zondagmorgen 13 april om 10 uur zullen we
met de palmpaasstokken in de Willibrordkerk en
de Mariakerk rondtrekken. Daarna kun je de
palmpaasstok brengen bij iemand die ziek is of
niet meer naar de kerk kan komen. Wij zorgen
voor de adressen.
We hopen dat er veel kinderen komen,
Lidy Langendijk
Basisschool de Twaalfruiter 8
De kinderen in de plukklas werken
over het thema sprookjes. Op de foto zie je
een prachtig sprookjeskasteel
Op school in je pyama? Dat kan tijdens de juffendag!
Cijfers en letters maken in de Rupsenklas
Schrijfopdracht in de Eendjesklas. Knap hoor!
Basisschool de Twaalfruiter 9