Kanjerkrant mei 2014

Kanjerkrant mei 2014
Wat leuk dat u de Kanjerkrant van De Duinsprong
bekijkt!
In deze krant leest u over activiteiten in de groepen
die te maken hebben met de Kanjertraining.
In deze editie leest u onder andere over:
- ouders op bezoek
- kijk elkaar goed aan
- molvragen en vlindervragen
- Mr. Peanut
- omgaan met situaties
We wensen u veel leesplezier!
Kanjertraining in groep 1-2a
Op 9 april had groep 1-2a een Kanjerles waarbij de ouders uitgenodigd waren.
De opkomst was hoog, erg leuk! De kinderen hebben enkele oefeningen aan de
ouders laten zien, maar de ouders mochten ook zelf meedoen.
Hieronder zie je de oefening “kijk elkaar goed aan” met de ouders samen. Het
was de bedoeling eerst goed naar elkaar te kijken, daarna met de ruggen naar
elkaar toe te gaan staan en iets aan jezelf veranderen (bv. kleding of haren).
Daarna weer omdraaien en goed kijken wat er veranderd is.
Aan het einde van de les mochten de kinderen hun ouders een compliment
geven, dat de juffrouw van te voren samen met de kinderen had opgeschreven.
Bedankt dat jullie er waren! Volgend schooljaar zijn jullie weer van harte
welkom om een Kanjerles bij te wonen.
Kanjerles in groep 1-2F.
25 maart hadden we in onze klas een Kanjerles waarbij de papa’s en mama’s
mochten komen kijken!
Dat vonden we allemaal erg leuk! De juf vertelde eerst een stukje van het
verhaal van Max. Het was erg spannend, de konijntjes kregen allemaal een witte
pet!
Toen gingen we een spelletje doen. Alle kinderen
werden even een konijntje, een tijger of een Max.
Als de juf zei: ‘konijntjes’,
moesten alle konijntjes
snel van stoel wisselen.
Dat was soms best
moeilijk hoor!
Je moest heel snel zijn, anders waren alle stoelen bezet!
Toen gaven we elkaar een
complimentje!
Een complimentje geven en
ontvangen kunnen we al heel erg
goed.
Onze papa’s en mama’s kregen ook
een complimentje van ons, dat
hadden ze verdiend hoor!
Dat vonden ze erg leuk!
Het was een heel gezellige les.
Volgend jaar mogen de papa’s en mama’s weer komen kijken!
Kanjerles
groep 3A
Bij onze
kanjerles
mochten onze
ouders komen
kijken. Het was
heel druk en er
waren zelfs
opa’s en oma’s.
Het was super
gezellig!!
Ook dit jaar is er in groep 5a weer hard gewerkt aan ‘de
KANJER’- training.
In groep 5 gaan de verhalen niet over Max, maar over Mr.
Peanut, een zwerver die sociaal erg onhandig is en de
tips van de kinderen goed kan gebruiken.
De afspraken die horen
bij ‘het kanjer zijn’
blijven de hoofdrol
spelen.
Doordat de kinderen dit
jaar al heel goed
wisten wat de
verschillende petten
(de basis van de
kanjertraining) betekenden, kon het geleerde al vrij snel
concreet in de klas toegepast worden.
Bij het vertonen van een bepaald gedrag (bij bv
ruzie) is het gedrag voor de kinderen nu
duidelijker bespreekbaar; kinderen herkennen
bepaald gedrag.
Het mooist zou natuurlijk zijn als de kinderen zich
vooral als een kanjer gedragen, ook tijdens het
buitenspelen, maar dat valt nog niet altijd mee, al
wordt het steeds meer bewust geprobeerd.
Het geven van complimenten
en tips speelt dit
jaar ook een grote rol. Elke dag wordt hier wel even
aandacht aan besteed.
De kinderen vinden het erg leuk om met de kanjerlessen
bezig te zijn en beseffen steeds meer dat de kanjerlessen
een basis zijn voor ‘hoe je te gedragen in het dagelijkse
leven’.
Opmerkingen van de kinderen over het nut van de
kanjerlessen:
 Je leert om iets moet zeggen (Maide)
 De kinderen luisteren heel goed naar de juf en naar elkaar
(Ceylin)
 Je leert hoe je elkaar kunt vertrouwen wat je dan zelf moet
doen (?)
 Je leert er heel veel van en het is leuk (Noah,Maarten,Nigel,Ruben)
 Ik durf door de kanjerlessen meer (Lieke,Julie,Maikel,Rens)
 Ik vind het leuk, ik leer meer, ik durf meer (Britt)
 Ik vertrouw meer kinderen (Anas, Tim L.Sevval)
 Ik kan andere kinderen en mensen vertrouwen en steunen
(Teun)
 Ik heb heel veel geleerd over durven te doen en leren
proberen te doen en je gevoelens te laten zien (Babs)
 Ik kan meer kinderen vertrouwen (Julién)
 Ik snap waarom sommige kinderen boos zijn en boos
worden (geen naam)
 Het zijn superleuke verhalen en we testen de verhalen, dat
is ook heel leuk (Esmanur)
 Ik vind kanjer dit jaar de leukste lessen (Bram)
 Je leert niet bang te zijn en beleefd te zijn en ik ben aardiger
geworden (Jens)
 Ik heb geleerd dat ik altijd de waarheid moet zeggen (Roemer)
 We leren iets te doen en je leert er veel van (Tido)
 We leren veel van de toneelstukjes met de petten (Rayan)
 Je leert elkaar te vertrouwen en lief te vinden en je leert er
veel van (Hera)
 Als er ruzie is weet je wat je moet doen en je leert veel van
andere kinderen (Romy)
 Ik vertrouw meer kinderen en daardoor heb ik meer
vrienden en vriendinnen, ze zijn heel aardig (Pip)
De juffen van groep 5a vinden het heel fijn regelmatig
tegen de kinderen in hun groep te kunnen zeggen:
Kanjertraining groep 6
Bij de kanjertraining hebben we
het in groep 6 over ons zelf gehad.
Hoe we ons zien in de
verschillende types, bangerik,
lolbroek, brutaal/onaardig en
kanjer.
We hebben onszelf in de groep
voorgesteld, zoals kanjers dat
doen, goed geworteld, doordat we
stevig gaan staan. We hebben
hierbij iedereen aangekeken en we
zijn bezig geweest met molvragen
en vlindervragen, elkaar
complimenten geven en naar
gevoelens van een ander leren
kijken.
Woensdag 26 maart hebben we
een kanjerles met ouders gehad. Ook zij werden in de lessen betrokken. Zo
was er ook een ouder die zich door de groep liet bevragen over het onderwerp
hockey. Het betrof hier de molvragen, omdat er over 1 onderwerp werd
doorgevraagd. Een kind uit de groep liet zich vervolgens bevragen met
vlindervragen. Het mag hier dan over van alles gaan. Het was erg leuk dat
ouders nu hebben kunnen zien en mee hebben kunnen doen hoe een kanjerles
gaat.
Op facebook zijn de foto’s hiervan te zien.
Kanjerles in Groep 7/8C
Op woensdagochtend 26 maart kwamen 6 moeders naar de klas om een kanjerles
bij te wonen.
Eerst gingen we praten over een jongen (Juliaan) die van zijn juf meer voor zichzelf
op moest leren komen. Dat deed hij daarna in bepaalde situaties, maar hij deed dat
in vrij overdreven mate.
Daarna was het tijd voor een paar toneelstukjes. Een was een kattig meisje, een
jongen die nergens tegen kon en een situatie waarin iemand werd opgesloten in
een kleedkamer. De bedoeling van deze lessen is natuurlijk, dat de kinderen leren
hoe ze met een bepaalde situatie om moeten gaan. Hoe zouden ze kunnen
reageren? Hoe zouden ze iemand kunnen helpen?
Er werden leuke oplossingen gevonden.
Tenslotte gingen we naar de gang waar we met de moeders een activiteit deden:
we maakten een lange rij in tweetallen tegenover elkaar. Handen vast. Dan moest
er iemand door de rij gaan rennen en de handen van de kinderen moesten op tijd
los gelaten worden. Het doel is: leer te vertrouwen dat de personen de handen op
tijd los laten.
De juf ging als eerste, maar dit ging niet helemaal goed(!), maar gelukkig lukte het
daarna wel. Ook alle moeders hebben door ons rijtje gerend en daar waren alle
kinderen (en de juf) heel erg trots op!
Moeders: wel bedankt voor de komst! Wij vonden het erg leuk dat jullie er waren
en hopen dat jullie het ook leuk hebben gevonden!
Groep 7/8C en Juf Marieke