Aanmeld Formulier - Golfbaan Ooghduyne

AANMELDINGSFORMULIER
CERTIFICAAT-/ASPIRANT-LIDMAATSCHAP
GOLFCLUB “OOGHDUYNE” – JULIANADORP AAN ZEE
(Tevens betalingsovereenkomst met Golfsport Julianadorp aan Zee B.V.)
CERTIFICAAT *
VILLA*: Nr ……..
ASPIRANT *
M/V*
Voornaam/Voorletter(s):
Voorvoegsel:
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Telefoon:
Telefoon mobiel:
E-mailadres:
Bent u in het bezit van het GVB?
Ja*
Neen*
Zo ja, wat is uw NGF-nummer?
Zo ja, wat is momenteel de hoogte van uw exact handicap?
*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
Door inlevering van het ondertekende formulier verklaart u zich akkoord met het
aangaan van een betalingsovereenkomst met Golfsport Julianadorp aan Zee B.V. en
de regels en voorwaarden van het lidmaatschap zoals die vermeld zijn op de website:
www.golfbaanooghduyne.nl
Met het aangaan van het hierboven aangegeven lidmaatschap bij Golfclub Ooghduyne
verplicht u zich tot het voldoen van de kosten voor reservering van het certificaat of
de betaling van het certificaat en verklaart u zich akkoord met de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement van de vereniging “Golfclub Ooghduyne”.
Plaats en datum: ………………………………, …………………………................ 20.....
Handtekening:
………………………………………………….
Gelieve dit formulier af te geven bij de receptie van de golfbaan of op te sturen aan:
Golfsport Julianadorp aan Zee B.V., Postbus 398, 1780 AJ Den Helder.