lees meer - Golfclub Son

Overvliegende golfballen:
gemeente eist 50.000 wegens
schade Combigebouw
door Marleen Benschop FORUM 3 juni
Overvliegende golfballen hebben
volgens de gemeente al voor zo'n
50.000 euro schade veroorzaakt aan
het Combigebouw. Vorige week
besloot het college van Burgemeester
en Wethouders om Golfclub Son
hiervoor aansprakelijk te stellen. De
golfclub werd ook gesommeerd om
het hek (de golfballenvanger) te
verhogen en tot die tijd hole 5 niet
meer te gebruiken. Golfclub Son is
onaangenaam verrast door dit besluit
en wijst elke verantwoordelijkheid af,
omdat volgens de club de door de
gemeente indertijd zelf geplaatste
golfballenvanger niet hoog genoeg
was.
-----Golfclub Son is gehuisvest op het
terrein van HTC. Jarenlang is er
gezocht naar een oplossing om op
het bestaande terrein plaats te
maken voor een nieuwe sporthal
en een derde kunstgrasveld voor
de hockeyers. En om het
ruimteprobleem nog te vergroten
werd pal naast het HTC-terrein
aan de Rooijseweg het nieuwe
Combigebouw voor de
brandweerkazerne en
gemeentewerf gesitueerd.
De Golfclub heeft flink wat
vierkante meters moeten
inleveren, en een paar holes
moeten verleggen, maar ging
hierin mee omdat men ervan
uitging dat dat een tijdelijke
situatie zou zijn, aangezien er al
vergevorderde plannen waren
voor een nieuwe golfbaan in het
Bosgebied West (hoek A50Wilhelminakanaal).
Zoals bekend werd dat plan door
het college van Dorpsbelang en
Dorpsvisie in 2010 afgeblazen.
Maar Sporthal De Landing, het
derde kunstgrasveld en het
Combigebouw werden wel uit de
grond gestampt, en nu zit de
Golfclub dus aan alle kanten
ingeklemd.
En een golfbal is dan zo over een
hek geslagen. En dat gebeurde
dus geregeld op het (parkeer)
terrein van het Combigebouw,
waar zowel medewerkers als
bezoekers dan ineens een golfbal
zagen overvliegen. Nog los van
mogelijke schade aan gebouw en
aan auto's, ook een onveilige
situatie voor zowel de
gemeentelijke medewerkers als
bezoekers. Je zou denken dat de
gemeente in eerste instantie
verantwoordelijk is voor een
veilige afrastering om de
golfballen tegen te houden, want
de golfers waren er het eerst, en
het Combigebouw moest daar zo
nodig naast gebouwd worden.
Volgens burgemeester Hans
Gaillard is er overleg geweest over
de hele situatie” Maar de golfclub
doet niks.” Golfclub Son zegt in
een verklaring dat het begin vorig
jaar een voorstel heeft gedaan
voor verbeteringen, maar dat de
club pas op 31 december 2013
een reactie kreeg middels een
brief van Hans Gaillard 'waarin de
burgemeester stelt dat alle reeds
overgevlogen ballen en de nog
over te vliegen ballen gezien
zouden worden als onrechtmatige
daad krachtens artikel 6:162
B.W.', aldus Wil Glazenborg,
waarnemend voorzitter van
Golfclub Son.
Burgemeester Hans Gaillard:
“Toen het Combigebouw was
gebouwd, hebben wij daar netten
van negen meter hoog
gespannen. Die hebben wij ook
betaald. Maar dat net sluit niet
helemaal aan op het bestaande
net, er zit daar een gat. Dat
andere net is een stuk lager, en
daar komen die ballen overheen.
Inmiddels is er voor zo'n 50.000
euro schade aan het gebouw. In
de metalen platen aan de gevel
zitten allemaal butsen, en als we
dat laten maken kost dat 50.000
euro.” Op de vraag waarom de
gemeente dan niet gelijk over de
gehele lengte die golfballenvanger
heeft aangelegd, antwoordt Hans
Gaillard: “De golfclub heeft die
hole 5 op een andere manier
aangelegd dan was afgesproken.
De green zou veel dichter bij de
afslagplaats komen te liggen. Wij
hebben toen gezegd, 'dat is
prima, maar het moet wel veilig
zijn'.”
In een schriftelijke reactie van
Golfclub Son (een mondelinge
toelichting wilde men niet geven
omdat er inmiddels een juridische
procedure loopt) stelt bestuurslid
Wil Glazenborg (die de zieke
voorzitter Henk van Kooijk
waarneemt) dat het bestuur na de
plaatsing door de gemeente van
de golfballenvanger, zijnde 75
meter lang en 9 meter hoog,
meteen heeft gereageerd 'omdat
de hoogte en lengte verre van
voldoende was en Golfclub Son
iedere verantwoordelijkheid voor
ongemak en risico schriftelijk
heeft afgewezen. De eerste
schadeclaims, zo'n 10.000 euro,
dateren van eind december 2012.
Wil Glazenborg: “Deze zaak is
overgeheveld naar onze
verzekering en de lopende
correspondentie ligt o.i. nog op de
juridische afdeling van de
gemeente. Toen al speelde de
afwijzing van de
verantwoordelijkheid.”
Begin vorig jaar heeft Golfclub
Son voorstellen gedaan om de
veiligheid te verbeteren. 'Het ging
hierbij om een investering van
15.000 euro, waarbij de gemeente
gevraagd werd de helft bij te
dragen'. Daar hoorde de club dus
geen enkele reactie op, tot de
gewraakte brief van de
burgemeester op 31 december
2013. Voor Golfclub Son was toen
de maat vol, en is er een
juridische procedure tegen de
gemeente gestart.
De club zegt ook dat dat ze wel
degelijk maatregelen heeft
genomen, onder ander het
inkorten van de hole met 50
meter. En onlangs is de hole
verlegd door het weghalen van
een aantal hindernissen.