Johannes 15:9-17

Johannes 15:9-17
Joh. 15:9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de
Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn
liefde:10 je blijft in mijn liefde als je je aan
mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de
geboden van mijn Vader gehouden heb
en in zijn liefde blijf.
11 Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde
te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.
12 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben
zoals ik jullie heb liefgehad. 13 Er is geen
grotere liefde dan je leven te geven voor je
vrienden.
14 Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet
wat ik zeg. 15 Ik noem jullie geen slaven
meer, want een slaaf weet niet wat zijn
meester doet; vrienden noem ik jullie,
omdat ik alles wat ik van de Vader heb
gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.
16 Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar
ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op
weg te gaan en vrucht te dragen,
blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn
naam vraagt, zal hij je geven. 17 Dit draag
ik jullie op: heb elkaar lief.
De vrucht van de Geest
De vrucht van de Geest is echter: liefde,
blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid,
goedheid, geloof, zachtmoedigheid,
zelfbeheersing. (Gal. 5:22 HSV)
Maar wat de Geest doet groeien en rijpen…
(Gal. 5:22 GNB)
De ‘hamvraag’
Is het afgelopen seizoen de vrucht van de
liefde in mijn leven gegroeid en gerijpt?
Is het afgelopen seizoen de vrucht van de
liefde in mijn relaties gegroeid en gerijpt?
Is het afgelopen seizoen de vrucht van de
liefde in de gemeente gegroeid en gerijpt?
Blijf in mijn liefde…
Het is niet de vraag of de liefde blijft…
Het is wel de vraag of jij in de liefde blijft…
Hoe in zijn liefde te blijven
Door je te houden aan de geboden van
Jezus, zoals Hij zich aan de geboden van de
Vader heeft gehouden (vs. 10)
Volkomen vreugde
Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde
te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.
(vs. 11)
Het gebod van de liefde
Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben
zoals ik jullie heb liefgehad. (vs. 12)
Je leven geven voor je vrienden
Er is geen grotere liefde dan je leven te
geven voor je vrienden. (vs. 13)
That a man lay down his life for his friends…
Put your life on the line for your friends...
Woorden én daden…
Kinderen, we moeten niet liefhebben met de
mond, met woorden, maar waarachtig, met
daden. (1 Joh. 3:18)
Een dubbele opdracht
Ik heb jullie opgedragen om op weg te
gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht.
Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.
Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal
hij je geven.
Liefde die verwarmt
Tweeduizend jaar, en dag en nacht,
brandt deze vlam, verlicht ons land.
Mensen wachten, harten smachten,
naar een liefde die verwarmt.
De liefde roept
De liefde roept, de waarheid spreekt,
dat is de kracht waarmee wij gaan.
Om hen die vallen, hen die wank´len,
op te vangen in uw naam.
Laat de vlam weer branden
Laat de vlam weer branden als een helder
baken, als heraut van ´t morgenuur.
Laat het lied weer sprank´len,
laat de liefde branden, als een vuur,
als een vuur.