Lefier: geen derde woontoren Emmermeer

27 januari 2014 , pag. 14
Lefier: geen derde woontoren Emmermeer
Woningcorporatie: geen
vraag meer naar koopappartementen in deze wijk
3 Maisonnettes boven
’Kruidvat-winkelblok’
worden allemaal gesloopt
3
¬ In het winkelcentrum Emmermeer blijft het bij twee van
dit soort flatgebouwen. Foto:
Archief Boudewijn Benting
Door Jan Willem Horstman
Emmen Drie identieke woontorens moesten er komen in het winkelcentrum Emmermeer, zo besloten in 2002 woningbouwcorporatie
Lefier, de gemeente Emmen en
Winkelbeleggingen Noord Beheer.
Drie flats met negen bouwlagen op
de naast elkaar gelegen winkelblokjes aan de Middenhaag. Twee
van deze te bouwen flats aan de
voormalige Haagjesweg staan er
inmiddels, maar flat nummer drie
komt er niet. Lefier heeft door dit
plan voorlopig een streep gezet. "Er
is geen vraag meer naar koopappartementen in deze wijk en ook zijn
er nu voldoende appartementen
voor senioren", zo laat een woordvoerster weten.
De derde flat zou komen aan de
kant van de bekende Meerhoekflat, op de hoek van het winkelblok
met daarin onder meer drogisterijketen Kruidvat en bakkerszaak Van
Veenen. Dat die woontoren er niet
komt, betekent niet dat Lefier dit
winkelblok met daarboven maisonnettes ongemoeid laat. De maisonnettes voldoen niet meer aan de
moderne eisen en er is veel achterstallig onderhoud. De corporatie
stelt dat het financieel gezien niet
meer haalbaar is om deze wonin-
gen op te knappen. Dit gebeurde
enkele jaren geleden wel met de
maisonnettes in het middelste
woon- en winkelblok. De woningen boven het ’Kruidvat-winkelblok’ worden allemaal gesloopt. Dit
gebeurt ook met het voormalige en
dichtgetimmerde pand van café De
Herberg. Dit is de plek waar deze
flat gebouwd zou worden.
Lefier zegt alles in het werk te
stellen om vernielzucht te voorkomen. "Zodra een woning leeg komt
te staan, worden maatregelen getroffen om vandalisme en verdere
verpaupering tegen te gaan. Zodra
alle maisonnettes onbewoond zijn,
begint de sloop." De corporatie
hoopt met dit werk aan het eind
van dit jaar te kunnen beginnen.
Het schrappen van de bouw van
de derde flat betekent de tweede
grote aanpassing van het in 2002
gepresenteerde plan. Destijds werd
nog uitgegaan van drie flats met
louter koopwoningen. Dit bleek
achteraf gezien niet goed te zijn ingeschat. Voor de tweede flat werd
vanwege ’veranderde marktomstandigheden’ niet gekozen voor 26
koopwoningen, maar voor 34 sociale huurappartementen. Om het
plan door te kunnen laten gaan,
legde de gemeente 340.000 euro op
tafel, ofwel tien mille per woning.
Procedureel gezien waren er
geen belemmeringen om ook met
de bouw van de derde woontoren te
beginnen. In 2010 ging Lefier er
nog vanuit dat in 2015 de derde flat
gebouwd kon worden, met koopwoningen. "We hopen dat de markt
dan weer is aangetrokken", zo gaf
toen een woordvoerster aan.