Gommaar Van Oosterwyckleerstoel:

Gommaar Van Oosterwyckleerstoel
De Opleiding Notariaat staat in voor de jaarlijkse
organisatie
van
de
leerstoel
Gommaar
Van
Oosterwyck.
Met deze leerstoel wordt een drievoudig doel
beoogd: hulde brengen aan ere-hoogleraar, erevrederechter
en
ere-notaris
Gommaar
Van
Oosterwyck, een gelegenheid scheppen voor oudstudenten van de opleiding om de band met mekaar
en met de leden van de opleiding aan te halen, en
het woord verlenen aan een gastspreker die een
onderwerp dat in rechtstreeks verband staat met het
notariaat en daarmee verwante beroepen, op
wetenschappelijke wijze behandelt.
De leerstoel werd voor het eerst ingericht in het
academiejaar 1999-2000. Ze werd reeds toegekend
aan: Prof. Paul Delnoy, Prof. Mariëtte Verrijcken,
Notaris Marc De Graeve, Prof. Alain Verbeke, Notaris Pierre Van den Eynde, Prof. Alfons
Heyvaert, Notaris Karel Tobback, Prof. Y.-H. Leleu, de heer Bruno Luyten, Prof. Annelies
Wylleman, Prof. Mieke Coene, erenotaris Patrick Van Hoestenberghe, notaris Alois Van den
Bossche, Prof. dr. Hélène Casman, de heer Bart Wylleman.
De 16de leerstoel Gommaar Van Oosterwyck is dit jaar ter ere van zijn afscheid toegekend
aan Prof. André Michielsens, directeur en bezieler van de opleiding Notariaat van de VUB en
zal plaatsvinden op vrijdag 24 april 2015 om 14 uur (Vrije Universiteit Brussel, Campus
Etterbeek, Aula QA).