De Cafédrive die in het teken staat van vooral

De Cafédrive die in het teken staat van vooral gezelligheid !
Nieuwsbrief nr 11
13 april 2014
Geachte deelnemer en geachte aspirant deelnemer aan de Ruïne Café Drive,
En dan hier de allerleste van dit jaar. Jullie zijn dan een heel tijdje van mij af.
We komen net thuis van een heerlijk avondje uit eten. De winst opeten en opdrinken.
Ik zag ook nog menigeen in Bergen een etentje meepikken en ik kan jullie geen ongelijk geven. Het
is per slot van rekening een daggie uit. Althans: zo zien de meeste mensen het toch.
Genoten
De kummissie heeft vandaag genoten met volle teugen. Heerlijk, al die blije gezichten te zien. OK,
het mooie weer werkte fantastisch mee, maar het weer daar gelaten: ook de sfeer aan de tafels, de
fijne gesprekken, de lunches: alles deed een duit in het zakje.
De kassies (de Bridgemates) werkten als een tierelier. Geen enkele dissonant hebben we dit jaar
gehoord. De laatste kaart werd gelegd om vijf uur en de uitslag was er om kwart voor zes. De
meeste tijd gaat dan nog zitten in de transport van de basisstations (in ieder café één) naar ’t Oude
Raethuijs.
Machine
Ons ploegje draaide als een geoliede machine. Vanmorgen acht uur verzamelden Peter Wertenbroek
(dagelijkse leiding), Math Pinxt (de man van de Bridgemates), Ben Klaver (back up en “Manus van
alles”) en ik zich bij Hotel Marijke voor een bakkie koffie op jullie rekening (die we overigens gratis
kregen aangeboden van het hotel).
De voorbereidende werkzaamheden op de dag
Kwart over acht vertrokken Ben, Math en Peter naar de cafés die al open waren, om daar de spellen,
de tafelborden en de bridgemates heen te brengen.
Rond negen uur kwam Rits Korff ons helpen. Geen lid van de BBC, maar onbaatzuchtige hulp van
bridgers kent geen grenzen.
Om half elf waren alle cafés klaar voor de start.
Tafelofficieren en inschrijven
Intussen kwamen om half tien de tafelofficieren (de gastheren en gastvrouwen) bij elkaar in ’t Oude
Raethuijs om door Theo de Graaff te worden geïnstrueerd.
De inschrijvers waren er rond kwart over negen al, om de boekjes en de pennen en de loopbriefjes
uit te reiken. Dat liep echt fantastisch. Met zo’n grote groep geen lange wachtrijen. Om tien voor half
elf lagen er nog maar een tiental briefjes. Een waar record. Om vijf over half elf konden we het sein
geven “alles is binnen”. En dan kun je mij een zucht van verlichting horen zuchten tot in Schoorl.
De kastjes – de Bridgemates – werkten allemaal en wij konden gerust ademhalen.
Langs me heen
Ik speelde zelf mee en heb weinig van de organisatie op de dag zelf mee gekregen, dankzij de
werkelijk grandioze leiding van Peter Wertenbroek. Maar ook de hulp van Math Pinxt en toparbiter
Theo Rakké mag niet onvermeld blijven. Klasse: niet alleen maar hun taak uitvoeren, maar ook
allerlei andere hand- en spandiensten verlenen.
Lunches
De lunches waren dit jaar een stuk beter dan andere jaren. Een verdienste van het Koningskoppel
Wilma en Peter Wertenbroek (waar heb ik die naam eerder gehoord), die de cafés achter de broek
hebben gezeten om een kwalitatief goede lunch te serveren.
Mochten jullie opmerkingen hebben: ik hoor het graag van jullie.
Tot slot
Ik vond het net als de rest van de kummissie en de tafelofficieren en de inschrijvers een prachtige
dag.
Tot kiekes en tot volgend jaar.. zondag 19 april.
De uitslag vindt u op de website van de Berger Bridge Club
Kees van Gennip
Voorzitter Kummissie
Ruïne Café Drive