Download (95 kB) pdf - Epe

D66: Prioriteit voor decentralisatie
EPE - D66 zet zwaar in op decentralisatie van rijkstaken. Fractievoorzitter Leo
Bestebroer: ,,Daaruit vloeien pittige taken voor de gemeente op het vlak van
zorg voor ouderen, mensen in de bijstand, jeugdzorg en mensen met afstand
tot de arbeidsmarkt."
door Dick van der Veen
En verder: ,,Het gaat gepaard met grote kortingen en het betekent dat we efficiënt
met oplossingen moeten komen. Er is veel werkgelegenheid mee gemoeid. Mensen
die nu in die taken zitten dreigen hun baan kwijt te raken en tegelijkertijd is er een
enorme behoefte aan huishoudelijke hulp.’’
Hij houdt een beetje zijn hart vast omdat in zijn optiek de gemeente Epe de
afgelopen vier jaar in menig opzicht stil is blijven staan. Een beetje inherent de
uitspraak van Herman Finkers over het rode en het groene stoplicht wat het
gebeuren bepaalt. ,,We missen de ambitie om grote stappen te maken. De
ontwikkeling van de dorpscentra verloopt te traag: in Vaassen is dat schrijnend en in
Epe stroperig.” D66 ervaart dat de coalitiepartners elkaar beschermen en de
oppositie geen enkele ruimte gunnen. Voor de partij is de gedachte aan een vierde
wethouder een spookbeeld. ,,Met een prima salaris mogen de drie van nu er best
iets voor doen. Mensen moeten goed nadenken of het zin heeft te stemmen op een
partij uit Vaassen die ooit vanuit een achterstandpositie is ontstaan. Het dorp heeft
thans een voorsprong. Je moet je richten op de toekomst waarbij goede contacten
met hogere overheden van essentieel belang zijn.’’
Vooraf
D66 hecht aan het informeren van burgers vooraf en niet achteraf zoals bij
verplaatsing van de markt en het afvalbeleid. Bestebroer: ,,Het college is angstig om
bepaalde taken aan bedrijven en burgers uit handen te geven.’’ Bij de vorige
verkiezing lukte het net niet een tweede zetel te bemachtigen. ,,Daar gaan we nu wel
van uit. We liggen goed in de peiling, zijn een middenpartij die geen zware
verwantschap met een andere speler in de markt heeft. Vandaar dat we geen
lijstverbinding verkiezen. We willen wat extra doen voor de minder bedeelden, voor
de gehandicapten, zien het nut van een goed florerende Voedselbank. Anderzijds
zijn we mordicus tegen het in stand houden van onnodige reserves, het vullen van
allerlei potjes ten laste van de burger.’’
Bestebroer voelde zich van meet af aan thuis bij D66 en pakte na zijn pensionering
de handschoen op om in het veld wat te kunnen betekenen. Hij ziet in het louter
verhogen van de vergoeding voor raadsleden geen oplossing voor het gebrek aan
belangstelling. ,,De insteek moet voortvloeien uit eigen gedrevenheid, zorg voor
maatschappelijke ontwikkelingen. Ik heb een prima achtervang in een team met twee
ex-wethouders en veel politieke ervaring.’’