Sociale kaart gemeente Epe

Sociale kaart WZU Veluwe
Gemeente Epe
Soort netwerk/contact
Overheid
Overheid
Sociale partner
Sociale partner
Sociale partner
Sociale partner
Sociale partner
Sociale partner
Wonen
Zorg
Zorg
Zorg
Zorg
Zorg
Zorg
Zorg
Zorg
Zorg
Zorg
Zorg
Zorg
Zorg
Zorg
Zorg
Naam organisatie
Voor
Website
Gemeente Epe
Politie
De Kruimelschaar
De Zonnebloem
Mezzo
Rode Kruis
SVB
Vrijwilllige Hulpdienst Vaassen
Triade woondiensten
Alzheimer Nederland
CIZ
Gelre ziekenhuis Apeldoorn
Ggnet
Isala ziekenhuis Zwolle
MEE Veluwe
Netwerk Dementie Oost Veluwe
Riwis zorg & welzijn
SWO/E Welzijn&ondersteuning Epe
Verian
Viattence
Woonzorg Unie Veluwe
Groot Stokkert
Nederlandse Patiënten Vereniging
Hospice Casa Vera Epe
Bijstand, WMO en voorzieningen
Veiligheid en overlast
Vrijwillige hulpdienst Epe
Activiteiten gehandicapten en ouderen
Landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwillige zorg
Aangepaste vakanties o.a. voor ouderen
Sociale verzekeringsbank: AOW, Anw, bijstand WWB
Vrijwillige hulpdienst Vaassen
Woningbouwvereniging, verhuur
Dementie, alzheimercafé
Aanvraag zorgindicatie AWBZ
Ziekenhuis
Psychische hulp
Zwolle
Iedereen met een beperking
Casemanagement dementie
Diensten wonen, zorg en welzijn
Welzijn, mantelzorgers en ouderen
Thuiszorg, uitleen en zorgwinkel
Verpleeghuiszorg, verzorgingshuizen en thuiszorg
Verzorgingshuizen en thuiszorg
Herstelhotel
Informatie en advies over gezondheid en ziekte
Zorg gericht op mensen in de laatste fase van hun leven
www.epe.nl
www.politie.nl
www.kruimelschaar.nl
www.zonnebloem.nl
www.mezzo.nl
www.rodekruis.nl
www.svb.nl/gemeente
www.vrijwilligehulpdienstvaassen.nl
www.triade.nl
www.alzheimer-nederland.nl
www.CIZ.nl
www.gelreziekenhuizen.nl
www.ggnet.nl
www.isala.nl
www.meeveluwe.nl
http://www.netwerkdementie.nl/het-netwerk-dementie-oost-veluwe
www.riwis.nl
www.swo-epe.nl
www.verian.nl
www.viattence.nl
www.wzuveluwe.nl
www.vakantieparkengelderland.com/ecr-groot-stokkert
www.npvzorg.nl
www.kruimelschaar.nl