DSB BANK N.V. - Dsbcompensatie.nl

DSB BANK N.V.
in faillissement
<NAAM>
<ADR>
<PST_WPLTS>
Betreft: Bent of was u klant van DSB Bank? Lees deze brief in uw eigen belang dan goed!
Datum: [DATUM]
Aan de (oud-)klanten van DSB Bank N.V.
Geachte heer, mevrouw,
Veel klanten vinden dat zij in het verleden te veel hebben betaald voor verzekeringen die zij via DSB
Bank hebben afgesloten. Of vinden dat zij te hoge leningen van DSB Bank kregen. Of hebben
andere klachten over DSB Bank. Sinds oktober 2009 is DSB Bank failliet. De rechter heeft toen
curatoren benoemd. Deze bekijken wie nog hoeveel geld van de failliete bank krijgt.
Oplossing
De curatoren van DSB Bank, de betrokken verzekeraars en organisaties van klanten hebben
afspraken gemaakt over een oplossing voor deze klachten. De rechter1 heeft op 4 november 2014 de
regeling van de curatoren, de verzekeraars en de organisaties van klanten verbindend verklaard.
Dat betekent dat u aan de regeling gebonden bent, behalve als u aangeeft niet mee te willen doen
met de regeling. De rechter vroeg ons om u deze brief te sturen.
Wat houdt de regeling in?
De regeling houdt in dat (oud-)klanten van DSB Bank onder bepaalde voorwaarden en tegen finale
kwijting, compensatie kunnen vragen voor koopsompolissen, beleggingsverzekeringen,
effectenbeleningsovereenkomsten of kredieten die zij in het verleden met of via DSB Bank hebben
gesloten.
U kunt de regeling en de beslissing van de rechter bekijken op www.dsbcompensatie.nl en op
www.rechtspraak.nl onder actualiteiten. Vanaf die websites kunt u de gegevens ook printen. U kunt
ook papieren exemplaren aanvragen bij het Klantcontactcentrum op 088 – 372 6666. Dit kan van
maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:30 uur.
Wilt u ook meedoen met de regeling?
Een groot aantal (voormalige) klanten heeft ondertussen gebruik gemaakt van de regeling. Voor
die groep zit een brief met extra informatie in de envelop. Deed u nog niet mee met de regeling en
wilt u ook meedoen? Vul dan het aanmeldingsformulier in op www.dsbcompensatie.nl. Doe dit
binnen een jaar na de aankondiging in de krant, uiterlijk op 8 november 2015. Want anders krijgt u
volgens de regeling niets. Wilt u het aanmeldingsformulier liever op papier? Bel ons dan op 088 372 6666 (dit kan van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:30 uur) of stuur een brief aan:
Curatoren DSB Bank
Antwoordnummer 68721
1
Deze rechter is het gerechtshof te Amsterdam
1687 CD Wognum
U hoeft geen postzegel te plakken. Nadat wij uw formulier hebben gekregen, bekijken wij aan de
hand van de regeling of u een vergoeding krijgt.
Wilt u niet meedoen met de regeling?
Bent u het niet eens met de regeling? En wilt u niet meedoen aan de regeling (opt-out)? Stuur dan
binnen zes maanden na de aankondiging in de krant, uiterlijk op 8 mei 2015, een brief of mail aan:
Van Buttingha Wichers Notarissen
ter attentie van mr. J.R.E. Kielstra
Lange Voorhout 24
2514 EE Den Haag
Of een mail aan: [email protected] Let op: stuur steeds een kopie van uw paspoort of
identiteitskaart mee. Een voorbeeld van de brief die u kunt sturen, staat op www.dsbcompensatie.nl.
Let op!
Als u denkt recht te hebben op een hoger bedrag dan u met deze regeling kunt krijgen, kunt u
besluiten niet mee te doen aan deze regeling. U zult dan zelf naar de rechter moeten gaan. Dat
moet met een advocaat. Succes is bij een juridische procedure niet verzekerd. Mogelijk zal de
rechter oordelen dat u geen hoger bedrag krijgt. En misschien krijgt u wel een lager bedrag of
helemaal niets. Een procedure is ook kostbaar en duurt lang. Overleg daarom op tijd met een
advocaat of met een belangenorganisatie (zie www.platformaandelenlease.nl, www.stichtingsteunfonds-probleemhypotheken.nl of www.sbrd.nl).
U kunt ook ons Klantcontactcentrum bellen op 088 – 372 6666. Dit kan van maandag tot en met
vrijdag van 8:30 tot 17:30 uur.
Heeft u nog vragen?
Kijk dan op www.dsbcompensatie.nl. Op deze website staat alles over de regeling. U kunt ons ook
bellen op 088 – 372 6666. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:30 uur.
Met vriendelijke groet,
De curatoren van DSB Bank N.V. in faillissement
Stichting Steunfonds Probleemhypotheken
Stichting Platform Aandelenlease
Stichting Belangen Rechtsbijstandverzekerden DSB
mede namens verzekeraars,
Tadas Verzekeringen B.V.
Waard Leven N.V.
Waard Schade N.V.
Hollands Welvaren Leven N.V.
SRLEV N.V. (Reaal)
BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V.
BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V.
London General Insurance Company Ltd.
Jubilee Europe B.V.