AB 220-3c3 Beeindiging .. Bart Bruggeman

Van:
Annie en Bart Bruggeman [[email protected]]
Verzonden:
Aan:
maandag 7 april 2014 12:30
pieter jan biesheuvel; Wolter Spaink; Lambert Zegers
Onderwerp:
Beëindiging werkzaamheden
Aan de voorzitter, directeur en secretaris van het Bedrijfschap Horeca, De
heren P.J. Biesheuvel, W. Spaink en L. Zegers.
Leerdam, 7 april 2014.
Geachte heren Biesheuvel, Spaink en Zegers, Beste Pieter Jan, Wolter en
Lambert.
Eind vorige week ben ik gevraagd om wethouder te worden van de gemeente
Leerdam. Na ampel beraad heb ik besloten hier positief op te reageren. Dit
houdt in dat ik mijn werkzaamheden voor het Bedrijfschap Horeca niet kan
continueren. Hierbij beëindig ik dan ook mijn taak namens CNV Vakmensen als
DB- en AB lid van het Bedrijfschap Horeca. Wanneer mijn agenda dat toestaat,
ben ik nog graag op 23 april aanwezig bij de DB vergadering.
Graag zeg ik jullie dank voor de plezierige samenwerking de afgelopen jaren.
Voor de komende tijd wens ik jullie alle succes en sterkte toe bij de
afronding van de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
Bart Bruggeman.
Bart Bruggeman; tel.: +31654282003; [email protected]