Aanbod Dementienetwerk van de Provincie Antwerpen

Dementienetwerk
Provincie Antwerpen
Dementienetwerk Provincie Antwerpen
Dementienetwerk Provincie Antwerpen
2
Historiek
1998: PGN (Psychogeriatrisch Netwerk Lier) start als
multidisciplinair en sectoroverschrijdend netwerk
depressie/dementie in de regio Lier
2000: Oprichting ECD Orion (Wilrijk) vanuit GOBC-project (1996)
2000 - 2003: oprichting vzw ECD Tandem (Turnhout)
2000: PGN wordt vzw-structuur
2005: ECD Orion, ECD Tandem en PGN vzw vormen de drie
partners van het Dementienetwerk Provincie Antwerpen. De
provincie ondersteunt met subsidies.
2005: Elke partner neemt een arrondissement tot
werkingsgebied
2008: Samenwerking wordt nog intenser (studiedagen, folder, …)
2010: PGN wordt project van het Ouderenteam CGG De Pont
Dementienetwerk Provincie Antwerpen
3
Folder en gratis brochure
Dementienetwerk Provincie Antwerpen
4
Naar wie richten
de drie partners zich?
Het Dementienetwerk is er voor iedereen die
van ver of dichtbij betrokken is bij dementie:
De persoon met dementie
De omgeving van de persoon met dementie
(= mantelzorgers, maar ook vrienden, kennissen, buren,…)
Vrijwilligers in de zorgsector
Professionele hulpverleners uit de thuiszorgdiensten,
dienstencentra, ziekenhuizen, woonzorgcentra,
dagverzorgingscentra, …
Geïnteresseerden: van jongeren tot senioren
Dementienetwerk Provincie Antwerpen
5
Wat doet het
Dementienetwerk ?
1. Gesprekken (consultancy) met personen
met dementie en hun omgeving
2. Diensten aanbieden aan zorgdragers
voor personen met dementie
3. Projectwerking en netwerkvorming
4. Preventiewerking “ontspoorde zorg”
Dementienetwerk Provincie Antwerpen
6
Wat doet het
Dementienetwerk?
1. Gesprekken (consultancy) met personen met
dementie en hun omgeving:
Luisterend oor aanbieden
Informatie verstrekken over het ziektebeeld
Advies geven in het omgaan met dementie
Gericht en efficiënt doorverwijzen
Dementienetwerk Provincie Antwerpen
7
Inloophuizen Dementie en
Dementiepunten
Antwerpen (centrum)
Wilrijk
Zoersel
Turnhout
Heist-op-den-Berg
Bonheiden (o.v.)
Dementienetwerk Provincie Antwerpen
8
Wat doet het
Dementienetwerk ?
2. Diensten verlenen aan zorgdragers
voor mensen met dementie:
Opzetten en/of meewerken aan informatieve initiatieven:
– Vb. Infodagen, Familieavonden, Praatcafés, Dialogen rond dementie;
– Vb. Infostanden op beurzen, Dag van de Zorg, Provinciale studiedagen, ….
Psycho-educatie aan (professionele) hulpverleners:
– Vb. Voordrachten, studiedagen, vormingen en trainingen
Opleiding, ondersteuning en verdere vorming van
referentiepersonen dementie
– Vb. Opleiding en Terugkomdagen referentiepersonen dementie, studiedagen, …
Dementienetwerk Provincie Antwerpen
9
Praatcafés dementie
Antwerpen (stad)
Dwaallicht (Malle)
Lichtpunt (Schoten – Wijnegem)
Noorderlicht (Kalmthout)
Rupelstreek (regio Boom)
Klein Brabant/Vaartland (Bornem, Willebroek, Puurs, St. Amands)
Lier
Regio Heist-op-den-Berg
Mechelen
Turnhout
Dementienetwerk Provincie Antwerpen
10
Wat doet het
Dementienetwerk ?
3. Projectwerking en netwerkvorming:
Uitwerken van specifieke projecten m.b.t. dementie
–
Bv. Pluk de dag, Pluk de Dag Dialogen, Project “Vermist”,...
Meewerken aan nieuwe projecten in de zorg
–
Bv. Zorgpaden dementie, Nachtzorg, Werkgroepen dementie, …
Ondersteuning (boven)lokale initiatieven
–
Bv. Dementievriendelijke gemeente, Praatgroepen voor personen met dementie,
Praatgroepen voor mantelzorgers, …
Deelname overlegstructuren
–
Bv. SEL-werking, Nachtzorg, Regionaal overleg Oudermis(be)handeling, …
Dementienetwerk Provincie Antwerpen
11
“Aan de slag met Pluk de Dag”
Interactieve methodiek om aan de hand van beelden uit de
docureeks ‘Pluk de dag’ volgende thema’s te bespreken:
Hoe wordt dementie zichtbaar,
Omgaan met dementie
Zinvolheid van leven met dementie
De belevingswereld
Belevingsgerichte dagbesteding
Autonomie of bemoeizorg
Relaties
Ondersteuningsmogelijkheden
Zelfzorg van de zorgverlener
Dementienetwerk Provincie Antwerpen
12
Beeldvormingscampagne
Zie: www.onthoumens.be
‘Vergeet dementie, onthou mens’ is een duurzame campagne
die initiatieven van onderuit wil laten groeien:
In de provincie Antwerpen: drie infomomenten, één per
arrondissement.
Per infomoment drie voorbeelden van ‘good practices’
Vervolg: nieuwe projecten?
Dementienetwerk Provincie Antwerpen
13
Wat doet het Dementienetwerk?
4. Preventiewerking “ontspoorde zorg”:
Genuanceerde beeldvorming over dementie vergroten
Consultgesprekken over hoe omgaan met dementie
Vormings-, advies- en infoluik :
– zorgdragers goed leren omgaan met personen met dementie
opdat draaglast en draagkracht in evenwicht blijven !
Participatie aan de beleidsgroepen van de regionale
Steunpunten en Oudermis(be)handeling
Dementienetwerk Provincie Antwerpen
14
Wat doet het
Dementienetwerk niet?
Psychomedische zorg verstrekken, zoals:
diagnosestelling
psychotherapie
behandeling
…
Voor psychomedische zorg wordt er gericht doorverwezen naar
deskundigen in de regio ondermeer:
– Geheugenklinieken en geriatrische dagziekenhuizen
– Ouderenteams CGG’s
Dementienetwerk Provincie Antwerpen
15
Voor meer informatie:
Voor het arrondissement Antwerpen:
Regionaal Expertisecentrum Dementie Antwerpen – Orion
St. Bavostraat 29, 2610 Wilrijk
Tel. 03 820 73 22 ; [email protected]
Voor het arrondissement Mechelen:
Psychogeriatrisch Netwerk Dementie - PGN
Lispersteenweg 17, 2500 Lier
Tel. 03 490 01 89; [email protected]
Voor het arrondissement Turnhout:
Regionaal Expertisecentrum Dementie Turnhout – Tandem
Graatakker 4, 2300 Turnhout
Tel. 014 47 83 71; [email protected]
Dementienetwerk Provincie Antwerpen
16