CV - JobRunners Rijswijk

CV RINA BAKKER
Professionele en ervaren activiteitenbegeleider, creatief en gedreven in haar vak,
begeleidt zinvolle en verrijkende dagbestedingsactiviteiten voor mensen met een speciale
hulpvraag. Veel kennis van zaken in het coördineren en uitvoeren van activiteiten voor
de doelgroep van mensen met een verstandelijke beperking en/of psychisch ziektebeeld.
Vanuit passie voor mens, natuur, tuinieren, muziek en beeldend, weet ik andere mensen
te motiveren en te activeren. In de setting van een zorgboerderij, zorgimkerij of
zorgtuin, zullen mijn talenten optimaal tot hun recht komen.
Persoonsgegevens
Rina Bakker
Buziaulaan 31
2284JC Rijswijk
06-40718415
[email protected]
geboren:06-03-1961 te Wateringen, NL
Opleiding
- Jaaropleiding stemexpressie, diploma 2008
- Sociaal Pedagogisch Werk 4, diploma 2006
- 1 jaar creatieve handvaardigheid 2005
- HBO Docent Drama; expressie en communicatie, 1987- 1990
- Imkercursussen vanaf 18981
- Middelbare Tuinbouwschool; bloemsierkunst, diploma 1982
- MAVO 4, diploma 1977
Werkervaring
- Dec. 2012 - juli 2014. Activiteitenbegeleider dagbesteding Willem Felsoord/Delft.
Doelgroep cliënten met een verstandelijke beperking. Activiteiten in de groente en
bloementuin. Muzieksessies; zowel individueel als in groepsverband.
- Aug.2011- dec. 2012. Woonbegeleider/ pb’er op behandelsetting Beukershof in
Leiden. Een fasehuis waar 10 LVG jongvolwassenen begeleid en ondersteund
worden, op weg naar ( begeleid) zelfstandig wonen. Motiveren en ondersteunen bij
een passende vrijetijdsbesteding.
- Aug. 2009- aug 2011. Werkzaam als woon en activiteitenbegeleidster via intern
uitzendbureau/ de flexpool, van Stichting Ipse De Bruggen.
Werkzaamheden; flexibele inzetbaarheid op verschillende locaties; adequaat inspelen
op uiteenlopende dagbesteding/ woonsituaties en individuele behoefte van de cliënt.
- Juni 2010 - dec. 2010. Activiteitenbegeleider Kinder Dagcentrum Wateringen op de
Zorg& Onderwijsgroep.
Werkzaamheden: Begeleiden van leerzame en ontspannende activiteiten. Creëren van
structuur en veiligheid. Omgaan met afwijkend gedrag / agressie.
- Okt. 2009- mei 2010. Activiteitenbegeleidster Kinder Dagcentrum Delft. Een
“structuurgroep” van 6 oudere kinderen met gedragsproblematiek.
- Mei 2005 tot aug. 2009. Woonbegeleider sociowoning “Bromelia 1” bij stichting
Ipse. Een woning waar 12 volwassenen wonen; mensen met een licht verstandelijke
handicap en een redelijke zelfredzaamheid. Opleiding SPW4 afgerond.
-
-
-
Aug.2002 - mei 2005. Woonbegeleider sociowoning “Bromelia 7” bij stichting Ipse.
Dit is een woning voor 5 volwassen mensen met een licht verstandelijke handicap en
een stoornis in het autisme spectrum. Bieden van structuur. Opleiding SPW3 afgerond.
Vanaf mei 2001 ben ik voor een uitzendbureau gaan werken als groepsbegeleider op
verschillende locaties zoals kindertehuizen, zelfstandig wonen projecten,
gehandicaptenzorg e.a.
Tot 2001 werkervaring in de tuinbouwsector als bloembindster en laboratorium
medewerkster weefselkweek.
Competenties
- 14 Jaar werkervaring in gehandicaptenzorg. Theoretische en praktische vakkennis.
- Voorbereiden en aanbieden van dagbestedingsactiviteiten op het gebied van tuinieren,
bloemschikken, imkeren, natuurbehoud, kaarsen maken, muziek, instrumenten maken,
beeldende expressie en toneel.
- Dagelijks begeleiden en ondersteunen van cliënten met hun uiteenlopende specifieke
zorgvragen waaronder ook cliënten met stoornissen in het autismespectrum en
meervoudige handicaps
- Omgaan met stressvolle situaties en verbale en lichamelijke agressie
- Persoonlijk begeleiderschap; opstellen en werken vanuit een individueel zorg- en
begeleidingsplan / ECD elektronisch cliënten dossier.
- Bijdragen aan de zorgvisie binnen de locatie
- Financiële boekhouding; budgettering.
- Zelfstandig werken
- Cliëntgericht en methodisch werken
- Onderhouden van contacten met familie, werk, woning en andere instanties / expertise
- Positieve en open houding naar cliënten; opbouwen van vertrouwensband
- Positieve en open houding naar teamleden; samenwerken
- Flexibel, geduldig en verantwoordelijk
- Een creatieve instelling, gevoel voor humor
Cursussen
- 2012 registratie BIG
- Oktober 2011 “Herkennen seksueel misbruik”
- Oktober 2011 BHV
- Basis gebarentaal 2002
- Oktober 2002 Totale Communicatie
- Juli 1992 Communicatie training als voorlichter voor natuurprojecten.
Hobby’s
- Gitaarspelen en zingen; spelen in een band. Stemexpressie.
- Natuur en milieu; imkeren
- Mandenvlechten met wilgentenen of roggestro
- Zelf maken van muziekinstrumenten; het werken met hout en leer
- Tekenen en schilderen
Referenties
- Op aanvraag