November 2014 - Alzheimer Nederland

Het Geheugensteunpunt Epe:
Kulturhus / EGW
Stationsstraat 25 Epe.
Openingstijden:
Maandag
Dinsdag
13.00-16.00 uur
10.00-12.00 uur
Telefoon: 06-48270811
HET GEHEUGENSTEUNPUNT EPE
Voor mensen met geheugenproblematiek of (een vermoeden van) dementie en hun
mantelzorgers
www.hetgeheugensteunpunt.nl
Ondersteuningsgroepen
Met veel plezier bieden wij u het programma aan voor de maand
In Epe willen we graag starten met ondersteuningsgroepen. Een
ondersteuningsgroep is een trefpunt voor partners, familieleden en andere
mantelzorgers van mensen met dementie. De zorg voor iemand met dementie
kan bijna niemand alléén op zich nemen. Het is belangrijk om ook aan uzelf te
denken. In de groep kunt u vrijuit en in een vertrouwelijke situatie praten.
Er worden bijeenkomsten georganiseerd waar informatie wordt verstrekt over het
dementeringsproces en over bestaande hulpverlenende instanties. Centraal
staat echter de hulp en steun aan elkaar.
November 2014.
Voor vragen over het geheugen of geheugen gerelateerde problemen bezoekt u
vrijblijvend ons Informatiecentrum.
U bent van harte welkom en kunt zo binnenlopen.
We willen diverse groepen opstarten:
- een groep voor partners
- een groep voor familie en andere mantelzorgers
- een groep voor mensen waarvan de partner of ouder is opgenomen.
De groepen staan onder deskundige begeleiding van twee gespreksleiders. Zodra
er voldoende aanmeldingen zijn (minimaal 8)
kan een groep van start gaan. Het kan dus nog even duren voor u uitgenodigd
wordt.
Aanmelden en informatie via de coördinator Geheugensteunpunt Epe,
Lida van Moorst, telefoon 06-48270811.
Er wordt per bijeenkomst een kleine bijdrage voor onkosten gevraagd.
Kulturhus /EGW Stationsstraat 25 Epe, tel. 06-48270811
Het Geheugensteunpunt Epe is onderdeel van het Netwerk Dementie Oost-Veluwe
Kulturhus /EGW Stationsstraat 25 Epe, tel. 06-48270811
HET GEHEUGENSTEUNPUNT
HET GEHEUGENSTEUNPUNT
Voor mensen met geheugenproblematiek of (een vermoeden van) dementie
en hun mantelzorgers
www.hetgeheugensteunpunt.nl
Voor mensen met geheugenproblematiek of (een vermoeden van) dementie
en hun mantelzorgers
www.hetgeheugensteunpunt.nl
PROGRAMMA november 2014
4 nov
dinsdag
Geheugenfitness
10.00-12.00 uur
Welke gereedschappen liggen er onder de doek?
Kosten: € 2,00 inclusief koffie of thee
11 nov
dinsdag
Sint Maarten, het verhaal
10.00-12.00 uur
Tom Leurs komt de geschiedenis vertellen
Kosten: € 2,00 inclusief koffie of thee
18 nov
Wandelen
dinsdag
Bij slecht weer gaan we sjoelen of andere spelletjes doen
Kosten: € 2,00 inclusief koffie of thee
25 nov
dinsdag
Op de maandagen 3, 10, 17 en 24 november is er vrije inloop. U kunt dan bij
Het Geheugensteunpunt van 13.00 tot 16.00 uur terecht voor:
 een praatje
 informatie
 een kopje koffie
10.00-12.00 uur
Wat vieren we met Sinterklaas 10.00-12.00 uur
Liedjes, verhalen en snoeperijen.
Kosten: € 3,00. Dit is inclusief koffie en thee
Alzheimercafé Heerde
10 nov
Plaats:
Thema: Vormen van dementie
De Spikke, Stationsstraat 8, Heerde
De avond start om 19.30 uur.. Zaal open vanaf 19.00 uur.
e
Toegang en 1 kopje koffie gratis.
Alzheimercafé Apeldoorn
11 nov:
Plaats:
Thema: Beter slapen.
Woonzorgcentrum De Loohof, Koning Lodewijklaan 2
De avond start om 19.30 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur.
e
Toegang en 1 kopje koffie gratis .
Kulturhus /EGW Stationsstraat 25 Epe, tel. 06-48270811
Kulturhus /EGW Stationsstraat 25 Epe, tel. 06-48270811