Schoolpost nr. 6

Jaargang 3, nummer 6
Inhoud:

Start van 2015

Daltonafspraken januari

Kerst op de Bongerd



Epe-on-Ice
Korte punten
Agenda
Schoolpost
Start van 2015
De tweede helft van het schooljaar is van start gegaan!
Wij wensen iedereen een gezond en gelukkig 2015 en
we hopen samen met u en de kinderen een fijn verloop
van het schooljaar te hebben.
Naast de reguliere lessen staan er ook weer een aantal
andere activiteiten op het programma, zoals de toneelavond, de week van de techniek, de schoolreis voor alle
groepen en zo volgt er ongetwijfeld nog meer.
Daarnaast mogen we deze week twee nieuwe leerlingen
verwelkomen. Roan Dollekamp komt in groep 2 en Ilona
Stokkink begint met wennen in groep 1.
We wensen jullie een fijne tijd op De Bongerd!
hebben zowel gezamenlijk, als individueel, diverse kerstliedjes laten horen. Tot slot klonk het We wish you .. met
iedereen samen, heel erg mooi.
Daltonafspraken januari
Gezamenlijke Daltonafspraak:
Uitleggen is iets anders dan voorzeggen. Zoek uit wat
iemand al wel weet. Geef tips, leg stap voor stap uit. Stel
vragen: ‘Wat denk je dat je moet doen?’
Daltonafspraak groep 1 t/m 4:
We praten duidelijk.
Daltonafspraak groep 5 t/m 8:
We plannen ons werk.
Kerst op de Bongerd
Op donderdagavond 18 december hebben we het Kerstfeest gevierd op school. Om 16.30 uur kwamen alle kinderen in feestelijke kleding op school en samen hebben
we kunnen genieten van een heerlijk kersthapjesbuffet.
Alle ouders die meegeholpen hebben om dit te maken
willen wij nogmaals hartelijk danken hiervoor. De kinderen hebben er enorm van gesmuld. De kerstcommissie had daarnaast gezorgd voor erwtensoep en brood
voor de ouders. Na het eten mochten we vele ouders,
broers, zussen, opa’s en oma’s verwelkomen voor een
vervolg van de kerstviering. I.v.m het slechte weer hebben we dit in school plaats laten vinden. Alle groepen
Dorpsstraat 16, 8167 NL Oene, Tel. 0578 641289
[email protected] www.debongerdoene.nl
www.stichtingproo.nl
Jaargang 3, nummer 5
2
Epe-on-Ice
Net als vorig jaar mochten de kinderen op vrijdagochtend
19 december naar Epe om te schaatsen bij Epe on Ice.
Het was weer erg leuk. Alle kinderen hebben ervan genoten. Fijn, dat er voldoende ouders/verzorgers waren,
die ons naar Epe wilden brengen. Alle kinderen kregen
een beker heerlijke chocolademelk. Dit is aangeboden
door meneer de Weerd van de Rijwielhoek. Hiervoor bedanken wij meneer de Weerd hartelijk!
Agenda
5 januari
8 januari
19 januari
27 en 29 januari
29 januari
Zwemmen groep 4-5-6
Hoofdluiscontrole
Zwemmen groep 4-5-6
Rapportgesprekken
Groep 1 / 2 brengt een bezoekje
aan de bibliotheek in Epe
28 t/m 30 januari Oud papieractie
2 februari
Zwemmen 4-5-6
11 februari
Studiedag team, leerlingen vrij!!!
Doelgericht werken
In februari wordt in het kader van de studie van Bernadette en Dieke een aantal activiteiten uitgevoerd. Het onderwerp van deze studie is doelgericht werken van de
kinderen aan het takenbord en de weektaak. De leerkrachten praten met de kinderen over hun wijze van werken, hun aanpak, hun inzet en het plezier wat ze aan het
werk beleven(of niet natuurlijk). Dat gebeurt in groep 2
en 3 natuurlijk anders dan in groep 4 t/m 8.
Korte punten
Profielwerkstuk Jinny Scholte
Jinny Scholte is een oud leerling die maandag en dinsdag in groep 1 t/m 5 met de kinderen tekenopdrachten
uitvoert. Zij bestudeert de ontwikkeling van kinderen
d.m.v. tekeningen en dit is haar profielwerkstuk voor haar
afstuderen aan de RSG. Wij vinden het leuk dat oud-leerlingen ons weten te vinden voor stages of afstudeeropdrachten.
Cito-toetsen
Half januari worden per groep weer alle Cito-toetsen afgenomen. Het gaat om de volgende toetsen: rekenen,
begrijpend lezen, spelling, AVI, DMT en woordenschat.
Dorpsstraat 16, 8167 NL Oene, Tel. 0578 641289
[email protected] www.debongerdoene.nl
www.stichtingproo.nl