Rolodex-zaak - Wikipedia

This is Google's cache of http://nl.wikipedia.org/wiki/Rolodex-zaak. It is a snapshot of the page as it appeared on 17 Mar 2014 21:45:00 GMT. The current page could have changed in the
meantime. Learn more
Tip: To quickly find your search term on this page, press Ctrl+F or ⌘-F (Mac) and use the find bar.
Text-only version
Rolodex-zaak
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Geplaatst:
05-03-2014
Deze pagina is genomineerd voor verwijdering
Ten minste een van de mensen die meewerken aan Wikipedia, vindt dat deze pagina in deze vorm niet binnen de Wikipedia-encyclopedie past. De pagina i
De reden die hiervoor is opgegeven, luidt: bijna uitsluitend POV ("naar men vermoedt", "Bronnen ... zijn ervan overtuigd"
Na plaatsing op de beoordelingslijst blijft dit artikel twee weken staan, zodat eventuele bezwaren ingebracht kunnen worden. Als je het artikel zodanig kunt verbeteren (//nl.wikipe
redenen voor verwijdering komen te vervallen, aarzel dan vooral niet en verbeter het! Vergeet niet om dit op de genoemde li
Pas als het artikel dusdanig is verbeterd en aangepast dat het wel binnen Wikipedia past, kan deze melding verwijderd worden. Geef dit aan op de lijst door het toevoegen van de reden. (
zaak&action=delete&wpReason=%5B%5BWikipedia%3ATe+beoordelen+pagina%27s%2FToegevoegd+20140305%7CVerwijdersessie+20140315%5D%5D:+bijna+uitsluitend+POV+%28%22naar+men+vermoedt%22%
De Rolodex-zaak of het Rolodex-onderzoek was een uiterst vertrouwelijk justitieel onderzoek in 1998 naar de vermeende betrokkenheid van justitieambtenaren bij seksueel
misbruik van minderjarige jongens. Het kwam voort uit een ander strafrechtelijk onderzoek naar misbruik van jongens beneden de 16 jaar in Amsterdam.[1]
Het onderzoek dat de Amsterdamse politie en justitie uitvoerden, was gericht op een netwerk van minderjarige jongensprostitué's en ronselaars die via een (homo-) bordeel/
escortbureau werkten. Het hoofdonderzoek, dat in 1997 werd gestart, leidde tot de vervolging en de veroordeling van de bordeelhouder en één van diens ronselaars. Daarbij
kwamen onverwacht de namen van de topambtenaren in beeld. Naar aanleiding hiervan werd onder verantwoordelijkheid van de Amsterdamse hoofdofficier van Justitie in
augustus 1998 een multidisciplinair team geformeerd, dat bestond uit personeelsleden van de Rijksrecherche, de BVD, het Bureau Interne Onderzoeken en het bureau Sociale
Jeugd- en Zedenpolitie (SZJP). Doel was onder meer het verrichten van onderzoek naar vermeend seksueel misbruik van jongens onder de 16 jaar door justitieambtenaren.
Dit deelonderzoek, het Rolodex-onderzoek, is genoemd naar de vermeende rolodex (kaartenhouder) van de bordeelhouder met daarin het klantenbestand. Deze rolodex is
nooit aangetroffen bij huiszoekingen, echter wel een agenda van twee schandknapen met twee telefoonnummers van topambtenaren van Justitie.[2] Het College van
procureurs-generaal stelde in 1999 dat ten aanzien van de justitiemedewerkers in het Rolodex-onderzoek niet is gebleken dat zij zich schuldig zouden hebben gemaakt aan
strafbare feiten.[3]
Bronnen, noten en/of referenties
De Telegraaf, ‘Bekende namen in zedenzaak’ (http://www.telegraaf.nl/binnenland/22353489/___Bekende_namen_zedenzaak___.html), De Telegraaf, 5 maart 2014.
Rijksoverheid, n.a.v. ‘WOB-verzoek openbaar gemaakte stukken inzake Rolodex-onderzoek’ (http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/wobverzoeken/2013/12/23/besluit-wob-verzoek-over-rolodex-dossier/wob-besluit-college-pg-23-december-2013-incl-bijlage.pdf), Openbaar Ministerie, College van procureurs-generaal
(Nederland), 23 december 2013
1. Besluit Wob-verzoek over Rolodex-dossier, bijlage 1, pagina 1, (http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/wob-verzoeken/2013/12/23/besluit-wob-verzoek-overrolodex-dossier/wob-besluit-college-pg-23-december-2013-incl-bijlage.pdf) Rijksoverheid.nl, 23 december 2013
2. Demmink niet in rolodex, (http://nos.nl/artikel/619373-demmink-niet-in-rolodex.html) NOS.nl, 5 maart 2014
3. Besluit Wob-verzoek over Rolodex-dossier, bijlage 1, pagina 2, (http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/wob-verzoeken/2013/12/23/besluit-wob-verzoek-overrolodex-dossier/wob-besluit-college-pg-23-december-2013-incl-bijlage.pdf) Rijksoverheid.nl, 23 december 2013
Overgenomen van "http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rolodex-zaak&oldid=40755448"
Categorieën: Wikipedia:Pagina weg Wikipedia:Verwijderbaar/05 Strafzaak in Nederland
Deze pagina is het laatst bewerkt op 11 mrt 2014 om 02:15.
De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Zie de
gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.
Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk.