Weer toegenomen steun voor DVB Foundation in 2013

Weer toegenomen steun voor DVB Foundation in 2013
Het was opnieuw een heel goed jaar voor de aangepaste sport dressuur en voor DVB Foundation in
het bijzonder. De aangepaste sport dressuur mocht zich in 2013 verheugen in een grote toegenomen
belangstelling, die zich op velerlei front uitte.
Dit jaarverslag concentreert zich natuurlijk allereerst op de activiteiten van, rond en voor DVB
Foundation.
De DVB Foundation Award werd in januari uitgereikt aan Adelinde Cornelissen. Adelinde Cornelissen
schonk haar geldprijs voor revalidatie aan Lisanne Hoefsloot, een amazone die zij vlak na een ernstige
val van haar pony vond in het bos vlakbij haar woonplaats op Landgoed Balkenschoten, in de
donkere dagen rond Kerst 2012. “Toeval bestaat niet. Lisanne kwam op mijn weg, net als deze mooie
prijs als waardering”, zei Adelinde Cornelissen. De uitreiking van de DVB Foundation Award haalde
het landelijk dagblad De Telegraaf en betekende veel goeds voor de naamsbekendheid en het werk
van DVB Foundation.
De eigen jonge jeugd-kampioenen van de stal werden meegesleept in het enthousiasme voor het
doel en spanden zich in met een loterij met les-dag in januari. DVB Foundation was door het jaar
heen vertegenwoordigd op demonstraties in Drachten en op Jumping Amsterdam in januari, op
Indoor Brabant in maart, in Meppel in april, bij Kring Merwede in Spijk begin juni, het CHIO
Rotterdam halverwege juni, de Zuidhollandse Kampioenschappen in Heerjansdam in augustus en de
Zilveren Ster in Haaksbergen in september.
De meeste demonstraties combineerden publicitaire en fondsenwervingsdoelen en Coby, Marlies en
Marrigje van Baalen waren geziene gasten op veel evenementen waar DVB Foundation een rol kreeg.
Fondsenwerving
Nieuwe donateurs vonden hun weg naar DVB Foundation. Veilingen van aan DVB Foundation
geschonken dekkingen brachten geld in het laatje bij ICNN Drachten in januari, bij de KWPN
Hengstenkeuring in februari, op de hengstenshows van Gert-Jan van Olst en van Lauw van Vliet in
maart en opnieuw de Prinsjesdagveiling in september. Natuurlijk hadden ‘oude bekenden en
sympathisanten van DVB Foundation’ geregeld het laatste bod, maar het was enorm verheugend dat
ook nieuwe gevers besloten tot het doneren aan DVB Foundation.
Initiatieven van derden
Zo kon DVB Foundation zich het afgelopen jaar 2013 verheugen in een prachtige gift bij de opening
van de Lincom Stables, een stal die eerder tijdens de KWPN Hengstenkeuring al van sympathie voor
het doel had blijkgegeven.
Johann Hinnemann bestemde een gift bij de viering van zijn 65e verjaardag aan DVB Foundation
Twee unieke initiatieven werden spontaan in het land georganiseerd rondom de werving voor DVB
Foundation: de zogenaamde ‘Toppers’ in Oud-Gastel onder aanvoering van Jeffrey Heijstek begin
april, gevolgd door de ‘Toppers van het Noorden’ in Tolbert met Grieteke Oldenburger als
initiatiefneemster eind april.
Door een team van Rabobank-collega’s werd in het najaar gelopen voor DVB Foundation.
Bijzonder genoeg bestemden twee fondsen bij hun ontbinding hun resterende gelden aan DVB
Foundation. Het ging om de Stichting Groningen-Almelo in november, gevolgd door de Stichting Para
Equestrian Holland vlak voor de jaarwisseling. Het doel van DVB Foundation van het ondersteunen
van initiatieven rond de aangepaste paardensport paste het beste bij de doelstellingen van de
ontbonden stichtingen.
Ondersteuning
DVB Foundation begroette in Johann Hinnemann haar allereerste ere-lid.
Albert van den Bosch, burgemeester van Zaltbommel, werd een nieuwe ambassadeur. Verheugend
benadrukte hij meteen ‘dit niet als papieren functie te zien’ en voegde de daad bij het woord met
een kennismaking in Brakel.
DVB Foundation heeft inmiddels een kleine tachtig donateurs en dit aantal groeit nog steeds.
Nieuwe vrijwilligers vonden hun weg naar werkzaamheden voor gehandicapten bij het werk van DVB
Foundation en ook dit aantal groeit.
Steun
DVB Foundation kon in 2013 dankzij de toegenomen steun weer het nodige betekenen voor de vier
‘geadopteerde’ maneges: de Prins Willem Alexandermanege in Amsterdam, Stichting Het Paardrijk in
Berlicum, de Prinses Maxima Manege in Den Dolder en de Bio Manege in Arnhem. Het kan niet
voldoende benadrukt worden hoeveel het wekelijkse contact met een paard betekent in het leven
van ruiters met een beperking. Daarnaast kon DVB Foundation broodnodige ondersteuning bieden
aan A-kaderleden en B-kaderleden die met de steun hun eigen fysieke en mentale welzijn verder
konden verbeteren. Er werden maar liefst 29 para-ruiters individueel met wensen in natura of
activiteiten gesteund.
Sportief hoogtepunt para-sport
Coby van Baalen reisde af naar het EK Para-dressuur in het Deense Herning eind augustus om Demi
Vermeulen te begeleiden.
Het Nederlandse team eindigde net buiten de medailles. Teamlid Para-amazone Sanne Voets haalde
sportief de hoogste eer: zij won goud in grade III met haar paard Vedet PB
Samenwerking
DVB Foundation staat natuurlijk niet op zichzelf, maar stelt zich in brede zin ten dienste van
beoefenaars van de para-dressuur en para-rijden en al hun noden. DVB Foundation vaardigde een
deelnemer af naar een congres van de Stichting Bio in Arnhem.
Dit jaar vond met medewerking van Rabo Foundation het allereerste KNHS ‘Rondje instructie’ plaats
dat exclusief was gewijd aan Para-dressuur op het KNHS centrum in Ermelo. Coby van Baalen en DVB
Foundation droegen intensief bij. Er valt nog veel kennis te delen. Een uur paardrijden is vaak
heilzamer voor de beperkte mens dan vele uren therapie. Paardrijden versterkt de therapie op een
effectieve en tegelijkertijd uitdagende wijze. Vele gasten met en zonder beperking waren op initiatief
van DVB Foundation aanwezig en genoten van de geboden kennis en mogelijkheden.
Concluderend
DVB Foundation bewees zich in 2013 als een organisatie waar velen graag bij horen en willen horen.
De website van DVB Foundation is een vraagbaak. Alle in dit verslag genoemde feiten en nog veel
meer zijn op onze website www.dvbfoundation.nl uitgebreid terug te lezen.
De Facebook-pagina van DVB Foundation wordt druk bezocht en haalt bezoekersaantallen waar
menig bedrijf jaloers op kan zijn.
Voor een paard gelden geen beperkingen. En dat is voor ieder mens, met welke beperking ook, een
weldaad. Dankzij de activiteiten en steun is de groei van DVB Foundation het afgelopen jaar 2013
opnieuw gecontinueerd. Zo hebben nog meer ruiters met een beperking kunnen genieten van het
paard en alles wat het paard de mens te bieden heeft.
(Brakel, september 2014)