Folder Dagbesteding Nieuwe Stijl 2014 (1)

Dagbesteding Nieuwe Stijl
Uw netwerk in de wijk
Wat houdt Dagbesteding Nieuwe Stijl in?
Dagbesteding Nieuwe Stijl is een vorm van dagbesteding die ouderen en hun directe naasten
ondersteunt in het behouden of opbouwen van de zelfstandigheid, waardoor eenzaamheid en
overbelasting van het sociale netwerk wordt voorkomen.
Deelnemers van de Dagbesteding Nieuwe Stijl kunnen rekenen op begeleiding van een professionele
activiteitencoach die hen ondersteunt bij het kiezen van passende activiteiten in het dienstencentrum of
activiteiten ‘op maat’. Verder kunnen deelnemers en hun mantelzorgers bij de activiteitencoach terecht voor
vragen en advies met betrekking tot zorg, welzijn, netwerkondersteuning en begeleiding.
Wanneer kunt u deelnemen aan Dagbesteding Nieuwe Stijl?
De Dagbesteding Nieuwe Stijl is voor ouderen die het lastig vinden om op eigen kracht deel te nemen aan
activiteiten buitenshuis en (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben bij het vinden van zinvolle activiteiten. De
Dagbesteding is niet geschikt voor ouderen met een grote behoefte aan lichamelijke verzorging of ouderen
met ernstige geheugenproblemen of dementie. Omdat de Dagbesteding Nieuwe Stijl in sommige
gemeenten gesubsidieerd wordt is een indicatie niet altijd noodzakelijk. Deelnemers zonder indicatie
betalen een eigen bijdrage.
Aanmelden voor Dagbesteding Nieuwe Stijl
Als u zich wilt aanmelden voor de Dagbesteding Nieuwe Stijl in Zoetermeer, Waddinxveen of Stolwijk kunt
u contact opnemen met Palet Welzijn 0800-9359456. De activiteitencoach maakt dan binnen enkele dagen
een afspraak voor een kennismakingsgesprek waarin de mogelijkheden verder met u worden
doorgenomen.
Ouderen met dementie kunnen niet deelnemen aan de Dagbesteding Nieuwe Stijl. De activiteitencoach
kan u op weg helpen naar een meer passend alternatief.
Kosten
Voor deelname aan de Dagbesteding Nieuwe Stijl brengt Palet Welzijn € 51 per dagdeel in rekening voor
consumpties en deelname aan activiteiten. De warme maaltijd en het vervoer komen eveneens voor eigen
rekening. Deelnemers met een AWBZ-indicatie betalen een eigen bijdrage naar inkomen via het CAK.
Meer informatie
Voor meer informatie over de Dagbesteding Nieuwe Stijl of over andere diensten van Palet Welzijn, zoals
bijvoorbeeld de maaltijdvoorziening, activiteiten en de ouderenbus kunt u contact opnemen met Palet
Welzijn, bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur, telefoonnummer 0800 9359456. Of bezoek onze
internetsite www.paletwelzijn.nl
1
Prijspeil 2013