Fotoclub Iris

Iris Bulletin
Jaargang 6
nr. 3
[email protected]
Woerden 28 februari 2014.
Beste fotoclub leden,
IrisBulletin nr. 3 van jaargang 6 met informatie over de clubactiviteiten in maart 2014.
De bijeenkomst van 3 maart a.s. is de eerste in de Kruiskerk, Mesdagplein te Woerden. Na meer dan
50 jaar niet meer in Concordia. Hoe alles de eerste avond in de Kruiskerk gaat verlopen, zullen we
ervaren. Het bestuur vertrouwt op jullie medewerking en begrip op de eerste avond in deze nieuwe
locatie.
Iris Agenda:
Maandag 3 maart 2014.
1. Buitengewone Algemene Ledenvergadering.
2. Clubavond – Presentatie foto’s Macrogroepen
Let op: Kruiskerk, Mesdagplein. Aanvang 20.00 uur
De uitnodiging voor de Buitengewone ALV heeft u ontvangen.
Na de bestuursverkiezing zullen de leden van de 2 Macrogroepen eigen foto’s van de thema’s
van het afgelopen jaar presenteren en toelichten.
Ook is er die avond weer een verkiezing van de foto van de maand voor de website.
Maandag 17 maart 2014.
Clubavond in de Kruiskerk. Aanvang 20.00 uur.
Leden presenteren eigen foto’s en vertellen over hoe en waarom de foto is gemaakt met
interactie vanuit de zaal. Het is ook mogelijk om te laten zien hoe foto’s zijn bewerkt. In dat
geval kan de oorspronkelijke versie (alleen digitaal) en de uiteindelijke versie (ook afgedrukt)
worden getoond. Voorts kunnen foto’s worden getoond waarover de maker niet geheel
tevreden is en om verbeterpunten vraagt aan de aanwezigen.
De digitale foto’s (72 dpi, 800 pixels langste zijde. Zie op website) aanleveren uiterlijk op
woensdag 12 maart vóór 18.00 uur bij Thessa Voorend [email protected]
De afgedrukte foto in of op passepartout op 17 maart meebrengen.
Maandag 31 maart 2014.
Derde presentatie jaarthema: Spreuken en Gezegden. Kijk op de website voor uitleg.
Presentatie verdiepingsgroep Landschap en Natuur
Presentatie foto’s Fototocht Rotterdam – Kop van Zuid
De foto’s voor het jaarthema zoals gebruikelijk naar Murat [email protected]
Digitaal (72 dpi, 800 pixels langste zijde. Zie op website) aanleveren uiterlijk 26 maart vóór
18.00 uur. Geen afdruk nodig, mag alleen digitaal.
De foto’s voor Landschap en de Kop van Zuid naar Thessa [email protected]
Digitaal (72 dpi, 800 pixels langste zijde. Zie op website) aanleveren uiterlijk 26 maart vóór
18.00 uur. Geprinte foto in of op een passe-partout meebrengen op 31 maart.
Let op: de sluitingsavond zal worden gehouden op 26 mei (in plaats van 19 mei). Dit in verband met
de beschikbaarheid van de zaal in de Kruiskerk!
Informatie over de Iris Trofee volgt. Inleverdatum 28 april 2014.
I
Fotoclub Iris
1
Uitwisseling:
Op 3 april gaan leden van Fotoclub Iris eigen foto’s presenteren bij Fotoclub De Heuvelrug in Maarn.
We zoeken nog één (6e) deelnemer met ca. 10 foto’s waarover zij/hij iets wil vertellen. Aanmelden bij
de secretaris.
Fotokarton. Is besteld en wordt binnenkort geleverd. Bericht over afhalen volgt na ontvangst karton.
Ledenzaken:
*Nieuwe leden: Peter van Haastrecht en Janwillem Scholze. Zie ledenlijst op de website voor info.
*Gerda en Hielke Postma wonen tijdelijk in Utrecht. Hof van Transwijk 86, 3526 XB.
Oude e-mailadressen komen te vervallen. Tijdelijk nieuw e-mailadres: [email protected]
*Bert de Lange heeft bericht gekregen over zijn erelidmaatschap. Hij bedankt jullie.
Foto van de Maand: Joods monument in Berlijn van Ad van Hulten.
Wedstrijden:
“5 met Samenhang” inleveren uiterlijk 11 maart bij Ad van Hulten. Voor details zie website.
Iris Trofee – Fotowedstrijd van Fotoclub Iris om de Iris Wisseltrofee.
Inleveren uiterlijk 28 april 2014. Uitslag 26 mei.
Exposities leden:
Oda van Groen exposeert in de AnnexCinema Bioscoop in Woerden tot eind maart
Gerda Postma exposeert bij Bakker Versluis met zwart/wit – landschap tot 15 maart.
Regiobibliotheek Kamerik: Foto’s van Fotografencollectief WIJ. Thema Turkije - tot eind mei.
Verdiepingsgroepen:
Fotoclub Iris kent de volgende verdiepingsgroepen:
Naam verdiepingsgroep:
Aantal leden:
Contact/ Leiding:
Landschap en natuur
5 leden
Cees van Vliet
Macro
8 leden
Dick van Doorn
Macro 2
8 leden
Dick van Doorn
Audiovisueel
2 leden
Murat Eris
Portret/modelfotografie
Dick van Doorn
Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom aanmelden bij de contact persoon van de groep of bij de secretaris.
Schroom niet om een nieuwe groep te starten bv. Straatfotografie of Architectuur.
website:
www.fotoclub-iris.nl
gebruikersnaam: IrisWoerden
Ieder lid van Fotoclub Iris wordt verzocht zijn/haar beste foto op te sturen (c.q te vervangen) om op de
website te worden geplaatst onder het hoofdstuk: Fotogalerie - Foto’s van leden.
Hier kan ieder lid een foto plaatsen. U mag uw foto net zo vaak laten vervangen als u wilt. Je foto in lage
resolutie (72 dpi – 800 pixels langste zijde) naar [email protected]
Nieuwsbrief Fotobond Afdeling Utrecht – ‘t Gooi: Aanmelden [email protected]
Hierin staan de activiteiten van de afdeling Utrecht – ’t Gooi van de Fotobond bond zoals:
wedstrijden, cursussen, exposities enz. Je kunt doorklikken naar de Fotobond BNAFV.
Met vriendelijke groet,
dick
[email protected]
Deze nieuwsbrief is ook te lezen op de website!!
I
Fotoclub Iris
2