Algemene voorwaarden DOK Studiebegeleiding

 Algemene voorwaarden DOK Studiebegeleiding 1. Aanmelding De aanmelding voor studiebegeleiding, bijles of training vindt plaats door middel van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier. Hiermee verklaart u tevens akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden ontvangt u via de mail. 2. DOK Studiebegeleiding instroommomenten Huiswerkbegeleiding -­‐ 1e van de maand -­‐ 15e van de maand Bijlessen -­‐ inschrijven kan op elk gewenst moment. -­‐ Wees op tijd met inschrijven voor de bijlessen. DOK Studiebegeleiding kan meestal begeleiders inzetten vanuit haar bestand, maar soms moet een passende begeleider nog extern worden aangetrokken. DOK Studiebegeleiding heeft dan minimaal 4 weken nodig om dit te doen. Trainingen -­‐ inschrijven kan op elk gewenst moment -­‐ aanvang van trainingen wordt op de website aangegeven 3. Huiswerkbegeleiding/ DokStudiePakket Onze leerlingen werken allemaal met het DokStudiePakket. Dit pakket bevat 1 planner, 1 klapper, tabbladen en 12 fijnschrijvers van Bruynzeel. Dit pakket kost E20,00 en wordt bij de eerste factuur in rekening gebracht. Wanneer u al eens een DokStudiePakket heeft aangeschaft hoeft u dit een nieuw schooljaar niet nogmaals te doen. U kunt de planner dan los kopen. De planner los kost E15,00. 4.
5.
6.
7.
Voor meer informatie omtrent huiswerkbegeleiding (DOK 1, DOK 2, DOK 3) kunt u onze website bekijken www.dokstudiebegeleiding.nl. Bijlessen U ontvangt bij de bijlessen een klapper of map waarin uw zoon/dochter zijn extra werk en aantekeningen kan bijhouden. Een schrijfblok dient de leerling zelf mee te nemen, evenals gekleurde pennen/markers i.v.m. aantekeningen. Opzeggen Huiswerkbegeleiding Indien u de huiswerkbegeleiding wenst te annuleren dan dient u dit minimaal 1 kalendermaand voor de gewenste einddatum aan te geven. Dit dient schriftelijk (mail) te gebeuren. Bijlessen Bijlessen kunnen wekelijks worden opgezegd. Facturering Huiswerkbegeleiding Facturering vindt plaats via de mail aan het begin van iedere maand. Wenst u een papieren versie te ontvangen van de factuur dan kunt u dit schriftelijk (mail) aangeven. De tarieven van de huiswerkbegeleiding zijn maandprijzen waarin vakantieperioden zijn doorberekend. Een vakantieperiode in een bepaalde maand leidt daarom niet tot vermindering van het maandtarief. Bijles Facturering vindt plaats aan het einde van iedere bijlesmaand. Training Facturering vindt plaats voorafgaand aan de training. Tarieven De tarieven van het aanbod van DOK Studiebegeleiding staan aangegeven op www.dokstudiebegeleiding.nl onder het kopje tarieven. 8. Kortingsregeling 1) Leerlingen die in de huiswerkbegeleiding zitten genieten 5% korting op een aparte 1-­‐op-­‐1 bijles. 2) Zodra er meer dan 1 bijles per week wordt opgenomen dan ontvangt u op de 2e bijles in diezelfde week 5% en op de 3e bijles in diezelfde week 10% korting. Dit geldt alleen voor 1-­‐op-­‐1 bijlessen. 3) Zodra er twee kinderen binnen hetzelfde gezin tegelijkertijd begeleiding* krijgen bij DOK ontvangt u voor een van uw kinderen 5% korting op de 1-­‐op-­‐1 bijlessen. Deze regeling geldt voor 1-­‐op-­‐1 bijlessen 1 x in de week. 4) Mocht er twee keer huiswerkbegeleiding worden afgenomen dan ontvangt u voor 1 kind 5% korting op de laagste maandprijs van de huiswerkbegeleiding die u afneemt. 5) Meerdere personen in 1 bijles: -­‐ 1 leerling/1 begeleider = E30,00 p.p. -­‐ 2 leerlingen/1 begeleider = E25,00 p.p. -­‐ 3 leerlingen/1 begeleider = E20,00 p.p. -­‐ 4 leerlingen/1 begeleider = E17,50 p.p. 6) Kortingsregelingen kunnen niet met elkaar gecombineerd worden. * Dit geldt niet voor trainingen. 9. Afmelden wegens ziekte/overmacht Huiswerkbegeleiding/ Catch-­‐up Saturday -­‐ Wanneer een leerling een geldige reden (ziekte, overmacht) heeft om niet naar DOK te komen, dan dient dat schriftelijk (mail) of telefonisch doorgegeven te worden. Wij kunnen dan ook tijdig begeleiders inlichten. -­‐ Wanneer een leerling zoals bovenstaand is afgemeld, dan mag de leerling deze dagen inhalen. Hier gelden wel een aantal regels voor: 1) De inhaaldagen moeten binnen 1 maand worden ingehaald. Bijles -­‐ 2) De dagen worden ingehaald op de zaterdag, de zogenaamde Catch-­‐up
Saturday. 3) De inhaaldag wordt in principe in dezelfde week dat er een dag gemist is, ingehaald op de zaterdag. De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het inhalen van deze dagen. 4) Mochten er meerdere dagen moeten worden ingehaald dan worden hiervoor meerdere zaterdagen ingezet. Houd hier rekening mee. 5) Het is niet verplicht een inhaaldag te maken, maar we adviseren dit ten zeerste zodat de planning en de vooruitgang gegarandeerd kan worden. Een bijles dient minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd. Wij zijn dan nog in de gelegenheid om een begeleider te contacteren en af te zeggen. Gebeurt dit niet minimaal 24 uur van tevoren dan wordt de bijles alsnog in rekening gebracht. 10.
Openingstijden We zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 14.00u. -­‐ 18.00u./19.00u. en op zaterdag van 09.00u. -­‐ 12.00u. Wij werken echter ook op afspraak voor en na deze tijden. Wilt u ons komen bezoeken, laat dit dan altijd telefonisch of per mail even weten zodat wij hier tijd voor kunnen vrijmaken. 11.
Vast startmoment huiswerkbegeleiding Vanaf schooljaar 2014 -­‐ 2015 hanteren we vaste startmomenten bij DOK. De leerlingen spreken hun startmoment met de begeleiders af aan het begin van het schooljaar of bij wijziging van rooster. Mocht er een uur uitvallen, neem dan contact op met DOK om te kijken of je een startmoment eerder kunt instromen. Startmomenten: -­‐ 11.35u. (aanwezig tot 13.35u.) -­‐ 12.25u. (aanwezig tot 14.25u.) -­‐ 13.45u. (aanwezig tot 15.45u.) -­‐ 14.35u. (aanwezig tot 16.35u.) -­‐ 15.40u. (aanwezig tot 17.40u.) -­‐ 16.30u. (aanwezig tot 18.30u.) 12.
Examenkandidaten Examenkandidaten bij ons in de huiswerkbegeleiding stappen vanaf 1 april over van DOK 1 naar de Examenbegeleiding variant. Meer informatie over Examenbegeleiding vindt u op www.dokstudiebegeleiding.nl en www.dokexamentraining.nl. 13.
Gedragscode -­‐ Leerlingen die bij DOK Studiebegeleiding staan ingeschreven leveren tijdens hun studie-­‐uren bij DOK hun mobiele telefoon in op kantoor. -­‐ Ipod's, MP3's en andere apparaten van dien aard, blijven in de schooltas in de garderobe of thuis. -­‐ DOK Studiebegeleiding is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadigingen, laat waardevolle spullen thuis. -­‐ Roken is niet toegestaan bij DOK Studiebegeleiding. -­‐ Iedere leerling heeft zijn start-­‐ en stopmoment afgesproken met de begeleiders van DOK. Ben op tijd en voorkom dat je strafminuten moet draaien. -­‐ Leerlingen binnen de huiswerkbegeleiding hebben ALTIJD de boeken van hun zwakste vakken, zoals aangegeven in de planner, bij zich. 14.
Voor verdere informatie over DOK Studiebegeleiding kunt u de volgende websites raadplegen: -­‐ www.dokstudiebegeleiding.nl -­‐ www.dokexamentraining.nl -­‐ www.dokstudieportal.nl Voor onze portal heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig dat na inschrijving via de mail wordt aangeleverd. Onze algemene voorwaarden worden ieder jaar vernieuwd. 15.
Nieuwsbrief Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief. U kunt zich hier ook weer voor afmelden. Onderin de nieuwsbrief staat hiervoor een link.