NIEUWS VAN DRZ - Innovatief Ondernemerschap

NIEUWS VAN DRZ
De Rotterdamse Zaak
Maart 2014
Versterking van het team
De komende vijf maanden zijn er bij De Rotterdamse Zaak zeven Junior
Adviseurs beschikbaar om ondernemers die in zwaar weer verkeren te
helpen en te ondersteunen. Het team bestaat uit één commerciële adviseur
en zes financiële adviseurs. Deze worden verderop in deze nieuwsbrief
aan u voorgesteld.
Routebeschrijving
Om het gemak voor u te vergroten is verderop in de nieuwsbrief de routebeschrijving naar De Rotterdamse Zaakte vinden. U kunt op de parkeerplaats voor het Topsportcentrum gratis parkeren.
Uitgelicht
Onderzoek naar
de succes– en
faalfactoren van
ondernemingen
In deze uitgave
De Junior Adviseurs van De Rotterdamse Zaak

Het concept van DRZ

Onderzoek

Het nieuwe team

Routebeschrijving
Het concept
De driehoek van DRZ
De Rotterdamse Zaak is een bedrijf dat gerund
wordt door studenten van Hogeschool Rotterdam. Het doel van het leerwerkbedrijf is om
ondernemers te adviseren en te ondersteunen
die het minimum inkomen genieten. Dit gebeurt in samenwerking met verschillende partners. Er is een nauw samenwerkingsverband
tussen De Rotterdamse Zaak (DRZ), het Ondernemersklankbord (OKB) en het Regionaal
Bureau Zelfstandigen (RBZ). Hiernaast is dit
samenwerkingsverband weergegeven met als
middelpunt (de ster) natuurlijk de ondernemer.
Alle drie deze partners doen hun uiterste best
om ondernemers in zwaar weer te voorzien
van de beste support en het beste advies.
Onderzoek De Rotterdamse Zaak
Het Regionaal Bureau Zelfstandigen en Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap van Hogeschool Rotterdam
hebben afgesproken De Rotterdamse Zaak grondig te evalueren op succes- en faalfactoren. Doel daarvan is om de
opgedane kennis terug te ploegen in De Rotterdamse Zaak om zodoende de propositie van De Rotterdamse Zaak
sterker te maken en succesvol ondernemerschap onder mensen die zich in een achterstandspositie bevinden te versterken. Daarnaast worden de bevindingen ook gebruikt als ingrediënt bij het up-to-date houden van de business- &
managementopleidingen van de hogeschool.
We volgen de deelnemende ondernemers nauwgezet via een monitoringstudie. Op gezette tijden interviewen we de
ondernemers waarbij onderwerpen aan de orde komen als: knelpunten die ze ervaren in de bedrijfsvoering, financiering, afzet van hun producten, marketing, time management, focus, support en netwerkvorming en de dienstverlening van De Rotterdamse Zaak hierbij. Op basis van de uitkomsten geven we gerichte adviezen om het ondernemerschap te versterken.
Het onderzoek vindt plaats onder leiding van Peter Ester, lector Arbeidsmarktvraagstukken, in samenwerking met
Maaike Lycklama à Nijeholt, lector Finance & Business Innovation, leerwerkbedrijf De Rotterdamse Zaak, Regionaal Bureau Zelfstandigen, Ondernemersklankbord Rotterdam, Rabobank en Hogeschool Rotterdam.
Onderzoek De Rotterdamse Zaak: actueel
- In maart/april gaat de eerste pilot van start. Met de afname van vragenlijsten bij cliënten wordt de dienstverlening
van De Rotterdamse Zaak bestudeerd.
- Tegelijkertijd vinden er interviews plaats met ondernemers naar hindernissen die worden ervaren bij het ondernemerschap.
- Als onderdeel van de stage, het afstuderen en van de modules Onderzoeksmethoden en -technieken worden studenten van de instituten Bedrijfskunde, Financieel Management, Commercieel Management en Rotterdam Business
School ingezet om te participeren in het onderzoek.
- Meerdere vragenlijsten en groepsinterviews voor vervolgonderzoeken zijn in ontwikkeling.
Met vallen en opstaan. Het omgaan met hindernissen en uitdagingen door Rotterdamse ondernemers.
Op 1 januari jl. is Jacqueline Jumelet, docentonderzoeker Kenniscentrum
Innovatief Ondernemerschap van Hogeschool Rotterdam, een promotieonderzoek gestart naar de rol van mentale veerkracht, als persoonlijke hulpbron
van ondernemers. Jumelet bestudeert welke hindernissen ondernemers tegenkomen en of ondernemers die veerkrachtiger zijn beter met moeilijke omstandigheden om weten te gaan. Het onderzoek met de titel “Met vallen en
opstaan. Een organisatiepsychologische verkenning van de manier waarop
Rotterdamse ondernemers omgaan met hindernissen en uitdagingen” is gekoppeld aan het onderzoek De Rotterdamse Zaak.
Meer informatie over Jacqueline Jumelet en het promotieonderzoek kunt u vinden op de website
van Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap: http://innovatiefondernemerschap.hr.nl/nl/
Samenwerken/Promovendi/Met-vallen-en-opstaan/
Uitval van ondernemers die door het leerwerkbedrijf “De Rotterdamse Zaak” worden begeleid.
Als afstudeerder bij Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap doet
Chantal Mauricia onderzoek naar de oorzaken van uitval van ondernemers
bij het begeleidingstraject van De Rotterdamse Zaak. Het onderzoek naar
uitval is een aanvulling op het onderzoek “Met vallen en opstaan” van Jacqueline Jumelet.
Succesvolle ondernemingen dragen bij aan de economische belangen van de
stad. Ook wordt door succesvol ondernemerschap de persoonlijke situatie
van ondernemers verbeterd.
De Rotterdamse Zaak draagt hieraan bij door ondernemers te ondersteunen. Echter ondanks deze
ondersteuning haakt ongeveer 20 % van de ondernemers af. De vraag is welke ondernemers dit
zijn, welke hindernissen de uitval bevorderen en wat De Rotterdamse Zaak kan doen om uitval
van cliënten te voorkomen.
Manager
Fleur van der Hilst
Opleiding
Manager:
Hobby’s:
:Bedrijfseconomie (afgestudeerd)
:heden
:Piano spelen, schilderen, hardlopen, bakken/koken
In mijn derde jaar Bedrijfseconomie heb ik met drie andere studenten van de
Hogeschool Rotterdam het leerwerkbedrijf mogen opzetten. Na deze periode
ben ik binnen De Rotterdamse Zaak werkzaam gebleven als Junior Coach
(peercoach) om stagiaires te begeleiden. Afgelopen periode heb ik met veel
plezier onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het concept van De
Fleur van der Hilst
Rotterdamse Zaak in andere steden. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat een uitrol van het concept zeker mogelijk is. Inmiddels ben ik afgestudeerd en blijf ik
werkzaam voor De Rotterdamse Zaak.
Peer Coaches
Commerciële Peercoaches
Dylan Bondt
Opleiding
Stagiair
Junior Coach (peercoach)
Hobby’s
:Commerciële Economie
: Periode september 2013 – februari 2014
:februari 2014 – heden
:Badminton
Aan het eind van een hele leerzame stageperiode is mij gevraagd om actief
te blijven bij DRZ. Ik heb bij De Rotterdamse Zaak veel kansen gekregen om
te leren en heb veel ervaring opgedaan. Ik hoop dat deze nieuwe uitdaging
als peercoach mij net zo veel ervaring oplevert als mijn tijd als stagiair.
Dylan Bondt
Thomas van den Dongen
Opleiding
:Small Business en Retail Management
Stagiair
:Periode september 2013 – februari 2014
Junior Coach (peercoach) :Februari 2014 – heden
Hobby’s
:Voetballen
Na mijn stageperiode ben ik blijven ‘plakken’ bij De Rotterdamse Zaak. Ik
hoop de ervaring en kennis, die ik opgedaan heb tijdens mijn stageperiode, te
kunnen overdragen aan de nieuwe stagiairs, zodat zij in dezelfde mate een
leerzame stageperiode tegemoet kunnen gaan.
Thomas van den Dongen
Peer Coaches
Financiële Peercoaches
Mohammed Allouchi
Opleiding
Stagiair
Peercoach
Hobby’s
:Accountancy
:Periode september 2013 – februari 2014
:Februari 2014 – heden
:Voetballen
Na mijn stageperiode ben ik gevraagd om te blijven als peercoach binnen
DRZ. Deze uitnodigingen heb ik van harte geaccepteerd. Gezien mijn
ervaring met coachen bij vorige werkgevers zal ik van toegevoegde waarde
zijn binnen het peercoach team van DRZ. Daarnaast zal ik gedurende de periode veel leren van de expertise van het Ondernemersklankbord.
Mohammed Allouchi
Ton Kok
Opleiding
:Bedrijfseconomie
Stagiair
:Periode september 2012 – februari 2013
Junior Coach (peercoach) :Februari 2013 – heden
Hobby’s
:Indooractiviteiten, hardlopen en bordspellen
Het afgelopen half jaar heb ik de Minor Controlling met veel plezier
gevolgd. Het komende half jaar blijf ik actief als peercoach bij De
Rotterdamse Zaak. De planning is in het volgende studiejaar af te gaan
studeren (september '14). De komende periode zie ik met heel veel plezier
tegemoet!
Ton Kok
Darrell Valentina
Opleiding
:Bedrijfseconomie
Stagiair
:Periode september 2013 – februari 2014
Junior Coach (peercoach) :Februari 2014 – heden
Hobby’s
:Muziek, innovatie en ondernemerschap
Mijn streven is om de bedrijfsprocessen bij De Rotterdamse Zaak te
verbeteren met als doel het verhogen van de efficiency en effectiviteit
binnen het leerwerkbedrijf. Dit zal ik doen door meerdere projecten aan te
pakken welke gezamenlijk tot een geheel aan/van procesverbetering zal
leiden.
Darrell Valentina
Afstudeerder
Huseyin Uysal
Mijn naam is Huseyin Uysal. Ik ben 25 jaar oud en ik studeer Bedrijfseconomie. Ik studeer momenteel af binnen De Rotterdamse Zaak. Ik zal onderzoek
doen naar de management informatie. Dit zal inhouden dat ik ga kijken hoe
De Rotterdamse Zaak intern de organisatie kan bijsturen en extern verantwoording kan afleggen.
Ik wil voor mijn onderzoek verschillende interviews afnemen en ik hoop dat
ik op uw medewerking kan rekenen.
Hopelijk zal ik mijn afstuderen met een mooie voldoende afronden.
Huseyin Uysal
Even voorstellen
Junior Adviseurs
Commerciële Adviseur
Matthias van der Beek
Ik ben Matthias van der Beek. Ik ben 22 jaar en studeer Commerciële
Economie aan de Hogeschool Rotterdam. Ik kom uit Krimpen aan den IJssel,
waar mijn ouders wonen. Ik woon zelf sinds 2009 in een studentenhuis op Rotterdam Zuid.
Matthias van der Beek
Allereerst vind ik het iets heel bijzonders om ondernemers die in de problemen zitten te kunnen helpen.
Daarnaast is het gaaf om in een team te zitten met mensen van verschillende opleidingen. En terwijl ik werk
voor onze klanten doe ik ondertussen heel veel ervaring op.
Ik wil in elk geval mijn best doen alle ondernemers die op mijn pad komen te helpen, zo effectief en efficiënt
mogelijk. Verder hoop ik dat ik ook kan groeien en mezelf uiteindelijk een goede consultant mag noemen op
commercieel gebied.
Financiële Adviseurs
Wesley Brantenaar
Mijn naam is Wesley Brantenaar. Ik ben 22 jaar en studeer Accountancy aan de
Hogeschool Rotterdam. Mijn grootste hobby is voetbal. Ik voetbal zelf en ben
daarnaast betroken als trainer/coach bij drie teams, variërend van de leeftijd 10
tot 17 jaar.
Ik heb de vacature van De Rotterdamse Zaak gevonden op het intranet van de
Hogeschool Rotterdam. De inhoud van de werkzaamheden spraken me zeer aan,
waarna ik gesolliciteerd heb bij De Rotterdamse Zaak.
Bij De Rotterdamse Zaak wordt er veel verantwoordelijkheid en initiatief van
mij verwacht. Dit komt naar voren in de verantwoordelijkheid over een eigen
klantenbestand, de communicatie met de ondernemers en de persoonlijke geWesley Brantenaar
sprekken die er gevoerd worden.
Daarnaast wordt er samengewerkt met medestudenten en mag er meegedacht worden over het verbeteren
van de organisatie. Al deze aspecten maken mij enorm enthousiast om bij De Rotterdamse Zaak mijn stage
uit te voeren.
Ik wil me graag persoonlijk ontwikkelen in de vorm van verantwoordelijkheid nemen, initiatief tonen en
communiceren met de ondernemers. Daarnaast wil ik meer leren over de omgang met ondernemers en het
uitvoeren van de werkzaamheden in de praktijk.
Het uiteindelijk doel betreft het helpen van ondernemers, om een stap te zetten in het proces om uit de financiële zorgen te komen. Als ik in dit proces een bijdrage kan leveren, zie ik dit als beloning voor mijn werkzaamheden.
Arian Scheer
Mijn naam is Arian Scheer en ik loop momenteel stage. Ik zit in het 3e jaar van
mijn Bedrijfseconomie studie . Ik ben iemand die graag sport en iets extra’s doet
voor de maatschappij. Mijn passie in sport ligt bij het schaatsen en mountainbiken
en daarnaast maak ik graag tijd om activiteiten te organiseren voor minder valide
personen.
Na het lezen van de vacature van De Rotterdamse Zaak raakte ik erg geïnteresseerd. Ik zocht namelijk een stage waar ik mijn ondernemingsdrang in kwijt kon
en kon werken aan mijn zelfstandigheid. Dit waren de twee belangrijkste voorArian Scheer
waarden in deze vacature en daarom was ik van mening dat dit leerwerkbedrijf
past bij mij als persoon. Daarnaast spraken ook de werkzaamheden mij aan. Veel handelingen, veel onderwerpen en veel contact met mensen. Daarom ben ik van mening dat dit een juiste stap is in mijn carrière.
Wat wil je bereiken tijdens je stage bij DRZ?
Met deze stage wil ik veel ondernemers kunnen helpen op financieel en commercieel gebied. Financieel
door stukken aan te leveren waarmee zij weer inzicht hebben in hun financiën en commercieel door stukken aan te leveren waarmee zij krediet kunnen aanvragen bij verschillende instanties. Daarnaast wil ik ook
mijn eigen vaardigheden verbeteren. Vaardigheden op het gebied van zakelijk advies geven en zelfstandigheid verbreden.
Nafila Azzouzi
Mijn naam is Nafila Azzouzi. Ik ben 22 jaar en ik zit nu in mijn derde jaar Bedrijfseconomie. Tijdens mijn studie heb ik ontdekt dat de variatie die mijn studie
biedt me erg aantrekt. Om deze reden sprak de vacatureomschrijving van De Rotterdamse Zaak me enorm aan.
Mijn docent was op hetzelfde moment stagebegeleider bij De Rotterdamse Zaak
in de vorige stageperiode en was erg te spreken over de werkzaamheden die er bij
De Rotterdamse Zaak verricht worden. Hierop heb ik meteen gesolliciteerd en
heb ik gelukkig twee hele fijne gesprekken gehad.
Het samenwerken met studenten aan een iedere keer verschillende casussen, vind
ik erg interessant. Iedereen op de werkvloer heeft andere ervaringen en interesses.
Hierdoor merk ik dat ik van iedere collega andere dingen kan leren en zij van mij.
Nafila Azzouzi
Gedurende mijn stageperiode hoop ik zo veel mogelijk te leren van de posities waarin ondernemers
kunnen verkeren. Daarnaast wil ik de ondernemers die bij De Rotterdamse Zaak om hulp vragen, hun
traject bij De Rotterdamse Zaak met een voldaan gevoel afsluiten.
Thomas Goudriaan
Ik ben Thomas Goudriaan. Ik ben 22 jaar oud en kom uit Papendrecht. Ik studeer
Bedrijfseconomie aan de Hogeschool Rotterdam. In mijn vrije tijd ben ik vaak te
vinden in de sportschool.
Ik ben met De Rotterdamse Zaak in contact gekomen via een project op school.
Tijdens dit project heb ik in groepsverband drie ondernemers geholpen die in
moeilijkheden zaten. Ik vond het erg fijn om te zien dat ik echt iets kon betekenen
voor deze mensen. De werkzaamheden van De Rotterdamse Zaak spreken mij erg
aan, juist omdat zij mensen helpen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Om deze reden heb ik gesolliciteerd bij De Rotterdamse Zaak.
Thomas Goudriaan
Ik hoop mijn kennis en vaardigheden op zowel financieel als commercieel gebied uit te breiden. Ook
wil ik mijn communicatieve en sociale vaardigheden ontwikkelen zodat ik ondernemers op een professionele en zakelijke manier te woord kan staan.
Junior Adviseurs
Financiële Adviseurs
Oussama Abdellaoui
Ik ben Oussama Abdellaoui. Ik ben 23 jaar oud en ik studeer
Bedrijfseconomie op de Hogeschool Rotterdam. Mijn grote hobby is hardlopen.
Ik heb hiervoor deelgenomen aan een project dat aangeboden wordt door het Re- Oussama Abdellaoui
gionaal Bureau Zelfstandigen. Het project heeft als uitgangspunt het helpen van startende ondernemers en
deze begeleiden waar nodig. Dit is mij destijds zeer goed bevallen en ik ben toen gevraagd door begeleiders
van het project om te overwegen mijn stageperiode bij De Rotterdamse Zaak door te brengen.
Door mijn ervaringen met het Regionaal Bureau Zelfstandigen wist ik al heel snel dat ik erg veel voldoening
haalde uit het helpen van ondernemers met financiële of commerciële vraagstukken. Dit heeft uiteindelijk
voor mij de doorslag gegeven om te kiezen voor De Rotterdamse Zaak.
Graag zou ik als persoon zijnde willen groeien op menselijk vlak. Ook mijn kennis en vaardigheden zou ik
tijdens mijn stageperiode verder willen ontwikkelen zodat ik in het vervolg meer kan bijdragen aan de ondernemers die wij bij De Rotterdamse Zaak helpen.
Sven Schuurhuis
Mijn naam is Sven Schuurhuis. Ik ben een 24 jarige student Accountancy aan de
Hogeschool Rotterdam. Naast mijn stageperiode bij De Rotterdamse Zaak ben ik
ook parttime werkzaam als assistent-accountant bij een administratiekantoor in
Rotterdam. Mijn grootste hobby is bezig zijn met muziek en dan voornamelijk
met elektronische muziek in de vorm van DJ’en.
Begin december kwam ik in aanraking met De Rotterdamse Zaak via de vacature
die op het intranet van de Hogeschool Rotterdam werd geplaatst. Deze vacature
sprak mij enorm aan door de hoge mate van zelfstandigheid en het vele contact
met de ondernemers.
Sven Schuurhuis
Tijdens mijn stage hoop ik de geleerde theorie op school in de praktijk te kunnen toepassen. Verder wil ik
graag ondernemers helpen met hun financiële vraagstukken en hoop ik dat zij, mede door hulp van De Rotterdamse Zaak, hun onderneming weer winstgevend kunnen maken en zo de toekomst weer positief inzien.
Auto
Vanuit richting Amsterdam/ Den Haag (A4/A13):
U volgt de A4 richting Den Haag. Volg op het knooppunt Prins
Clausplein de A4 richting Rotterdam. Volg op het knooppunt
Ypenburg de A13 richting Rotterdam. Volg op het knooppunt
Kleinpolderplein de A20 richting Dordrecht/Utrecht. Volg op
het knooppunt Terbregseplein de A16 richting Dordrecht.
Neem afrit 24 (Feijenoord). Ga na 400 meter rechtdoor de John
F. Kennedyweg op richting Feijenoord, deze weg gaat over in Het team van De Rotterdamse Zaak
de Stadionweg. Neem na 1,2 km de tweede afslag op de rotonde naar de Marathonweg. Ga na 300 meter rechtsaf, u bent nu gearriveerd op het parkeerterrein voor De Kuip. U kunt
uw auto gratis parkeren voor het Maasgebouw.
Vanuit richting Utrecht (A12):
U volgt de A12 richting Den Haag. Volg op het knooppunt Gouwe de A20 richting Rotterdam. Volg op het knooppunt Terbregseplein de A16 richting Dordrecht. Neem afrit 24 (Feijenoord). Ga na 400 meter rechtdoor de John F.
Kennedyweg op richting Feijenoord, deze weg gaat over in de Stadionweg. Neem na 1,2 km de tweede afslag op de
rotonde naar de Marathonweg. Ga na 300 rechtsaf, u bent nu gearriveerd op het parkeerterrein voor De Kuip. U kunt
uw auto gratis parkeren voor het Maasgebouw.
Vanuit richting Breda (A16):
U volgt de A16 richting Roosendaal/Rotterdam. Volg op het knooppunt Ridderkerk-Noord de A16 richting Den
Haag/Ring Rotterdam. Neem afrit 24 (Feijenoord). Volg de John F. Kennedyweg richting Feijenoord, deze weg gaat
over in de Stadionweg. Neem na 1,2 km de tweede afslag op de rotonde naar de Marathonweg. Ga na 300 rechtsaf, u
bent nu gearriveerd op het parkeerterrein voor De Kuip. U kunt uw auto gratis parkeren voor het Maasgebouw.
Contact opnemen
Wij streven naar kwaliteit en natuurlijk naar
tevreden ondernemers!
Links op de foto:
Wesley Brantenaar heeft een taart ontvangen
van een tevreden ondernemer als dank voor
zijn verzette werk
Neem voor meer informatie
over onze diensten telefonisch contact met ons op.
De Rotterdamse Zaak
Topsportcentrum Rotterdam
Van Zandvlietplein 20
3077 AA, Rotterdam
(010) 794– 70 17
Mail:
[email protected]
www.derotterdamsezaak.nl
De Rotterdamse Zaak - Helpende hand bij ondernemersvragen