1 jaargang nr. 4

1e jaargang nr. 4
Zaanland
Mededelingenblad ANBO Zaanland
9-6-2014
Secretariaat ANBO Zaanland: Houtland 6 1541 NA Koog a/d/ Zaan, tel. 075 6167923,
Email: [email protected] .nl
Activiteitenagenda
Inhoud
Fietsen met Jan Slootweg op zondag 29 juni.







Wandelen: iedere vrijdagochtend vanaf de Vuister
Start om 9.15 uur.
Buurthuizen activiteiten
Activiteitenagenda
Van de voorzitter
Wandelen op vrijdag
Fietsen met Jan
Rectificatie
Zaans vervoerplan 2015
Buurthuis activiteiten
Van de voorzitter
Na twee verkiezingen en veel informatie over de nieuwe
gemeenteraad en het nieuw benoemde college van Burgemeester
en Wethouders, is Zaanstad voor u aan het werk gegaan. Dat aan
het werk gaan maakt duidelijk wat dit college, de raad en zijn
ambtenaren voor u kunnen betekenen.
Zoals u waarschijnlijk al wel weet, gaat er per 1 januari 2015 veel
veranderen. Vooral in de zorg, waar veel verantwoordelijkheden
naar de gemeenten zijn verschoven en waar wij als senioren toch
regelmatig gebruik van zullen of moeten maken.
De gemeente Zaanstad heeft, in navolging van o.a. Leeuwarden, tien sociale wijkteams
ingezet om het directe contact met de bewoners en hun problemen in kaart te brengen.
Dit kunnen o.a. gezondheidsproblemen zijn of financiële problemen. Het sociale
wijkteam heeft zich al eens gepresenteerd in een wijkbijeenkomst in Westerkoog. We
kregen toen de indruk dat dit team, geleid door een zeer bedreven en energieke jonge
vrouw, u veel hulp kan bieden bij het regelen of aanvragen van hulp. De sociale
wijkteams worden ondersteund door VOA’s (vrijwillige ouderen adviseurs) die bij de
keukentafel gesprekken aanwezig zijn. Ons sociale wijkteam is nu nog gevestigd in
buurthuis De Zeskanter, maar verhuisd in juli van dit jaar naar buurthuis De Vuister in
Westerkoog. Ons sociale wijkteam bevat de delen Nieuw West, (Westerwatering en
Westzanerdijk) Westerkoog en Rooswijk. U kunt altijd bij dit sociale wijkteam
binnenlopen voor een afspraak of om inlichtingen te verkrijgen.
Wij als bestuur van ANBO Zaanland brengen hier tevens onder uw aandacht dat er
nog enkele VOA’s nodig
zijn in de sociale wijkteams. Bent u die
jongere senior met enige
kennis van zaken die het team wil
ondersteunen?
Voorafgaand aan uw werkzaamheden
als VOA krijgt u een
gedegen opleiding en krijgt u tevens
inzicht in de vele zaken die
in onze gemeente spelen op dit
gebied.
Door het inzetten van de
goede plaats terecht en
Externe Hulp is niet altijd
© ANBO Koog aan de Zaan – Redactie Mia Molenaar
sociale wijkteams komt de hulp op de
wordt onterechte hulp voorkomen.
vanzelfsprekend. U zult in
pag.1
Zaanland
1e jaargang nr. 4
Mededelingenblad ANBO Zaanland
9-6-2014
samenwerking met uw omgeving zoveel mogelijk zelf moeten doen en organiseren.
Veel mensen lukt het overigens prima, om dit op een goede manier met hun omgeving
op te lossen.
Als bestuur van ANBO
Zaanland hebben we even op de
rem moeten trappen
omdat er een aantal
veranderingen binnen het
bestuur plaatsvonden. Een
nieuwe redacteur is o.a.
de reden dat er vorige maand
geen mededelingenblad
is verschenen. De oude
redacteur heeft tijdens de
jaarvergadering afscheid
genomen en de nieuwe
redacteur heeft wat extra
inwerktijd nodig. Ook voor onze penningmeester die om gezondheidsredenen afscheid
heeft moeten nemen, hebben we inmiddels een vervanger gevonden. Volgende maand
zullen wij hen bij u voorstellen.
Wij hebben het voornemen om in samenwerking met andere organisaties in de wijk
meer activiteiten voor senioren op te zetten. Wij zullen u daarover in een volgend
mededelingenblad informeren.
Tot slot wens ik u een mooie, aangename zomer toe.
Gerard Balke
Nieuwe leden:
Mevr. J. A. M. van Biljouw, de heer R. E. Hoeben, mevr. M. Hoeben,
de heer W. L. Molenaar, de heer J. A. Kroese, de heer W. de Carpentier,
mevr. L. H. Driehuis, de heer R. L. Bas en mevr. W. M.G. Bas-v.d. Laan.
Fietstocht zondag 29 juni
De tocht gaat via Spijkerboor naar Purmerend.
In Spijkerboor steken wij N.H. kanaal over met een
pontje (kosten 1 euro). Na Purmerend fietsen we door
de Wijdewormer naar Westerkoog. Door de ANBO
word u onderweg een kopje koffie
aangeboden.Onderweg vinden we een goede plek om
te lunchen, dus vergeet niet een lunchpakketje mee
te nemen!
Wij vertrekken om 10.00 uur vanaf buurthuis de Vuister in Westerkoog.
Jan Slootweg.
© ANBO Koog aan de Zaan – Redactie Mia Molenaar
pag.2
Zaanland
1e jaargang nr. 4
Mededelingenblad ANBO Zaanland
9-6-2014
Rectificatie punt 2 in het Jaarverslag 2013:
Mevr. Gisela Hoeve stopt niet als belasting-invulhulp in Zaandijk. Wel zal zij vanaf
volgend jaar de helft van haar klantenbestand invullen. De andere helft van het
klantenbestand zal de Hr. Rob Huijsman gaan invullen.
Wandelen
Iedere vrijdagochtend wordt er bij goed weer gewandeld vanaf de Vuister.
Er wordt gewandeld in de omgeving. Wilt u meelopen?
Vertrek vanaf de Vuister om 9.15 uur. Na de wandeling staat de
koffie klaar.
Vervoersplan 2015 Connexxion
Er is overleg gevoerd met Zaanstad en werkgroep RAR Zaanstreek over de
wijzigingsvoorstellen voor de dienstregeling 2015. Zie bijgaand concept vervoerplan.
In grote lijnen zijn deze voorstellen:
Lijn 395 rijdt in de spits door naar de Zuid-as in Amsterdam.
De benodigde kwantiteiten hiervoor worden gehaald uit:
 Inkorten lijn 63
 Uitbreiden vakantiedienstregeling lijn 395 (ook in herfst- voorjaars- en
meivakantie)
 Op lijn 398 frequentie vermindering (van 4 naar 3 ritten per uur) en stroomlijnen
route.
De werkgroep Zaanstreek was een groot voorstander van het doortrekken van lijn 395
naar de Zuid-as, maar zou als tweede optie ook graag een uitbreiding zien van lijn 395
op zaterdag. Verder leven er mogelijk wat twijfels over de frequentievermindering op
lijn 398.
De gemeente kon zich eveneens vinden in een rechtstreekse verbinding tussen
Zaandam en Amsterdam Zuid, mits daarnaast ook lijn 395 op zaterdag wordt ingezet
(meer volwaardige HOV verbinding). Ook was de frequentievermindering van lijn 398
een heikel punt.
© ANBO Koog aan de Zaan – Redactie Mia Molenaar
pag.3
Zaanland
Mededelingenblad ANBO Zaanland
1e jaargang nr. 4
9-6-2014
Om naast de uitbreiding naar de Zuid-as ook lijn 395 op zaterdag in te zetten en om
hiervoor de benodigde kwantiteiten te vinden hebben we bedacht om lijn 398 te laten
vervallen en dit vervallen te compenseren met het volgende:
De korte spitsritten van lijn 395 tussen ZMC en Sloterdijk (4
x per uur) worden doorgetrokken naar het eerste deel van de
route van lijn 398 in Amsterdam west (haltes Bos &
Lommerplein t/m Jan Voermanstraat), waarmee de helft van
het aantal reizigers van lijn 398 hun verbinding behouden (zij
het met een ommetje via Station Sloterdijk).
De reizigers naar de overige halten in Amsterdam west
kunnen gebruik maken van de spitsritten (4 x per uur) die
EBS gaat inleggen van station Sloterdijk naar de Riekerpolder.
A.s maandag zal door mij worden doorgerekend of dit alles dru-neutraal kan
geschieden. (Dru’s is een afkorting van dienst reisuren)
Zo ja, dan zal ik het voorstel verder worden uitgewerkt en met de gemeente Zaanstad
en werkgroep RAR opnieuw in overleg gaan.
Een streep door de rekening is dat voorlopig wordt afgezien van een Connexxionlijn uit
het Noorden van Zaanstad naar het Zaans Medisch Centrum.
Ook de herstelwerkzaamheden aan de sluis in Zaandam zijn uitgesteld naar het
voorjaar van 2015.
Tijdens de Seniorenbeurs in de Vuister op 7 maart zijn er bij Connexxion klachten
aangegeven dat bussen niet correct aansluiten bij de verhoogde bushaltes. Ik heb er in
de raad als eens melding van gedaan, maar blijkt nog steeds voor te komen. Als u het
treft, noteer of onthoud het tijdstip, de buslijn en eventueel het nummer van de bus. Dit
nummer staat achterop de bus.
Gerard Balke (lid RAR).
Buurthuizen in uw omgeving.
Wist u dat in Buurthuizen De Vuister, De Zeskanter en het centrum Guisveld veel
ouderen activiteiten plaats vinden.
Al een aantal maanden draaien in veel buurthuizen activiteiten voor ouderen, daar kunt
u ten alle tijden aan meedoen. Het gaat over klaverjassen, bridgen, bewegen voor
ouderen en veel meer van dit soort gezellige bijeenkomst waar ouderen elkaar kunnen
treffen. Zie daarvoor de Seniorenagenda, verkrijgbaar in de buurthuizen.
Wij organiseren nog steeds iedere woensdag vanaf een uur of 10.00 op het
Glazenmakersveld in Westerkoog, een gezellig jeu de boules bijeenkomst, die nu
ongeveer een jaar loopt en alleen bij heel slecht weer niet doorgaat, ook daar bent u
van harte welkom.
Het bestuur.
© ANBO Koog aan de Zaan – Redactie Mia Molenaar
pag.4