UITNODIGING

UITNODIGING
Het bestuur van de ANBO afdeling Maarssen en het
bestuur van de ANBO afdeling Breukelen/Loenen
nodigen alle leden uit voor een zeer bijzondere middag
op:
DINSDAGMIDDAG 8 APRIL 2014
In het Restaurant De Meander van de Driestroom
De Aa 50, Breukelen
Aanvang 14:30 uur
Op deze kennismakingsbijeenkomst/ledenvergadering is samenwerking
een belangrijk gespreksonderwerp:
• Is er belangstelling voor het ontwikkelen van plaatselijke activiteiten
en wie willen deze activiteiten daadwerkelijk mee opzetten?
• Kunnen we mensen vinden die willen meedenken wat de ANBO voor
de senioren van Stichtse Vecht kan betekenen?
• Om dit goed samen te kunnen doen, willen we als afdelingen
Maarssen en Breukelen/Loenen samenvoegen tot één ANBO-Stichtse
Vecht. Gaat u hiermee akkoord?
• Hoe denkt u hierover? Geef dit aan op pagina 2 van deze
uitnodiging.
Na de pauze treedt voor ons op de muzikale groep “Listen” met een
bijzondere vertolking van eigen gemaakte liedjes aangepast aan uw
interesse.
Om 16.30 uur is de middag afgelopen.
-1-
Uw mening over de fusie
Op de ledenvergadering, 11 maart jl., is opnieuw duidelijk geworden dat
zich geen nieuwe bestuursleden hebben aangemeld. Het huidige bestuur
had al eerder aangegeven te zullen aftreden. Dit aftreden is een feit
geworden op deze vergadering.
Alsnog is door verschillende leden gevraagd om een onderzoek te doen
naar de voor- en tegenstanders van een fusie met de afdeling Maarssen.
Als de fusie doorgaat, gaat de vlag uit.
Als de fusie niet doorgaat, betekent dit dat de leden van de afdeling
Breukelen/Loenen afhankelijk worden van het ANBO-hoofdkantoor en dat
lokale activiteiten op de tocht komen te staan.
In onderstaand formulier kunt u aangeven wat u
vindt van een fusie tussen de ANBO afdeling
Breukelen/Loenen en de ANBO afdeling Maarssen,
om zo te komen tot één afdeling: ANBO Stichtse
Vecht.
Gerda Emke, aftredend voorzitter
-------------------------------------------------------------------------------O Ja, ik ga akkoord met het fuseren van de beide ANBO-afdelingen
O Nee, ik ga niet akkoord met het fuseren van beide ANBO-afdelingen
Naam:
Adres:
Ruimte voor commentaar:
Inleveren vóór 5 april bij:
Gerda Emke
Diana van der Beek
GraagGedaan
GS van Ruwiellaan 108, 3621 XC Breukelen
Vijverlaan 25bis,
3633 EG Vreeland
Heycop 1A,
3621 WB Breukelen
-2-