Vooraankondiging Menno Simons Lezing 2014

Amsterdam, 7 augustus 2014
Geachte broeders en zusters,
Hierbij willen we u, bij wijze van vooraankondiging, laten weten dat de jaarlijkse Menno
Simons-lezing dit jaar zal plaatsvinden op zaterdag 1 november 2014 in de vermaning
van de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden. De lezing zal worden verzorgd door filosoof
Hans Achterhuis, onder meer bekend als Denker des Vaderlands in de periode 2011-2013.
We zijn verheugd dat het, na Abram de Swaan en Louise Fresco, wederom is gelukt om
een spreker van formaat te vinden voor de Menno Simons-lezing. Eerlijkheid gebiedt wel te
zeggen dat de zoektocht langer heeft geduurd dan wij wenselijk achten. Mede daardoor
kunnen wij de datum, die uiteraard in overleg met de spreker is bepaald, nu pas richting u
communiceren. We realiseren ons dat daardoor mogelijk overlap ontstaat met reeds
geplande activiteiten van uw gemeente of organisatie, al hebben we ons best gedaan om
een datum te vinden waarop geen/weinig landelijke en regionale activiteiten plaatsvinden.
Nader bericht met meer informatie volgt, maar houdt u de datum vooral vrij in uw agenda.
We hopen u ook dit jaar weer in grote getale te mogen begroeten bij de Menno Simonslezing!
Met vriendelijke groet,
Johan Tempelaar
Coördinator Communicatie
[email protected] | 06-23599415