Gebruikersboete opgelegd door O.C. SOK vzw bij het niet

Gebruikersboete opgelegd door O.C. SOK vzw
bij het niet-naleven van de richtlijnen en/of
vaststelling van schade.
 Niet naleven van de richtlijnen, vermeld in het gebruikersreglement: boete € 20,00 o.a.
o
o
o
o
het
het
het
het
niet
niet
niet
niet
afzetten van de verwarming,
doven van alle lichten,
sluiten van alle ramen,
terugplaatsen van alle meubilair.
 Onderstaande werkzaamheden worden aangerekend aan de gebruiker aan
€ 20,00/werkuur/persoon.
o
o
o
o
het
het
het
het
uitvoeren
opruimen
uitvoeren
uitvoeren
van
van
van
van
herstellingen t.g.v. aangerichte schade,
achtergelaten vuilnis/vreemde materialen,
extra schoonmaak,
extra poetsuren.
 Gebruik van eigen dranken in de lokalen van OC. SOK: boete opgelegd volgens de
schatting van het vermoedelijke verlies, met een minimum van € 200,00.
 Vastgestelde materiële schade zal eveneens aangerekend worden aan de gebruiker.
1