Nieuwsbrief 11, juli 2014

N
I E U W S B R I E F
Deze maand
Ouders bedankt!
Afscheid schoolverlaters
Fijne vakantie!
Informatieavond
Welkom en tot ziens
Van de OuderRaad
Vrije dagen en vakanties
Agenda
Buitenschoolse opvang en activiteiten
Ouders bedankt!
Voor alle hulp
Twee weken geleden werd de
ouderbedankochtend door ongeveer 30
ouders/verzorgers bezocht. Het was een
geslaagde ochtend met optredens van alle
groepen. Een aantal leerlingen van ’t Korhoen
zorgde voor de catering, dat hebben ze super
gedaan!
Bent u niet bij de ouderbedankmiddag
geweest dan bedanken wij u langs deze weg
graag voor al uw hulp! Wij hopen volgend
schooljaar weer op u te mogen rekenen.
Afscheid schoolverlaters
Woensdag 2 juli
Op woensdag 2 juli nemen we afscheid van de
schoolverlaters. Zij blijven na 12.30 uur op
school en hebben dan met het personeel van
de groep een gezellige middag. ’s Avonds zijn
ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s
welkom om de afscheidsavond bij te wonen.
Op donderdag 3 juli zijn de schoolverlaters vrij.
Fijne vakantie!
Deze laatste nieuwsbrief willen wij natuurlijk
graag gebruiken om jullie allen een hele fijne
zomervakantie toe te wensen. Wij gaan er ook
van genieten en hopen jullie volgend
schooljaar op maandag 18 augustus allemaal
gezond en wel weer te mogen begroeten!
J u l i
2 0 1 4
N R
1 1
Informatieavond
Maandag 25 augustus
Op maandag 25 augustus is er voor alle
groepen de jaarlijkse algemene
informatieavond. U kunt, indien van
toepassing, kennismaken met de nieuwe
groepsleiding en u hoort dan meer over de
werkwijze en groepsgebonden zaken voor het
komende schooljaar.
U ontvangt hiervoor in de eerste week van het
schooljaar een uitnodiging met jaarverslag van
de OuderRaad. In tegenstelling tot vorige jaren
zal de OuderRaad het jaarverslag niet samen
met u doornemen. Een afvaardiging is wel
aanwezig tijdens de inloop voor eventuele
kennismaking, vragen en andere opmerkingen.
Ook zal een afvaardiging van de MR aanwezig
zijn.
Noteert u de datum vast?
Welkom en tot ziens
Aan het einde van het schooljaar nemen we
altijd afscheid van de schoolverlaters. Na de
tijd op ’t Iemenschoer is het voor Tim, Fatima,
Fardosi, Gijs, Luuk, Demi, Nicole, Tommyley,
Nee Doh Paw en Jarno tijd om naar het
voortgezet onderwijs te gaan.
De Iempies zullen jullie allemaal gaan missen,
maar wensen jullie natuurlijk veel plezier en
succes op jullie nieuwe school!
Ook onze stagiaires Inez te Pas, Sabine
Hindemith, Yvonne Schuitemaker, Manon
Kooiker, Bente Goorkate, Ilse Visschedijk en
Anne Broekhuis nemen afscheid. We bedanken
jullie voor jullie inzet en wensen jullie veel
succes bij jullie verdere loopbaan!
In de tweede week van het nieuwe schooljaar
starten onze nieuwe stagiaires. Zij krijgen een
plekje in de MB1, MB2, BB1 en BB2
toegewezen. Zij zullen zichzelf voorstellen
middels het weekverslag vanuit de groep.
ruysdaelstraat 49, 7556 ws hengelo, tel. 074 – 2918727 / 2507804
internet: http://www.iemenschoer.net
e-mail: [email protected]
N
I E U W S B R I E F
Van de OuderRaad
Vrije dagen en vakanties
Hulpouders gevraagd…om vast over na te
denken…
Schooljaar 2014-2015
Binnen ‘t Iemenschoer zijn veel hulpouders
actief die helpen bij bv. het versieren van de
school voor feestperiodes of themadagen,
luizencontrole en tijdens jaarfeesten.
Zoals ieder jaar is er een aantal dat stopt
omdat hun kind naar het voortgezet onderwijs
gaat. Dat wil zeggen dat wij op zoek zijn naar
U…. die af en toe tijd vrij kan maken om te
helpen op school.
Vlak na de zomervakantie komt er vanuit de
ouderraad en het team een brief waarin wij
nogmaals op een rijtje zetten waarbij we hulp
kunnen gebruiken. U kunt zich dan ook via een
formulier opgeven of bij de algemene
ouderavond op maandag 25 augustus.
Melkservice
De ouderraad organiseert in samenwerking
met school dat uw kind/pupil tegen betaling 4
dagen in de week (karne)melk kan drinken bij
de lunch. Om meer duidelijkheid te krijgen
over wie wel of geen melk drinkt en de
betaling soepeler te laten verlopen is het vanaf
volgend schooljaar alleen nog mogelijk om
tegen contante betaling van €25,- in de eerste
twee weken van het schooljaar de rest van het
schooljaar (karne)melk te drinken. Tijdens de
algemene ouderavond, maandag 25 augustus,
is het mogelijk dit bedrag contant bij de OR te
betalen. Ook is het mogelijk om een envelop
met €25,- bij de leerkracht af te geven. We
gaan ervan uit dat de leerlingen voor wie na de
eerste twee weken niet betaald is zelf drinken
meenemen voor bij de lunch. In het nieuwe
schooljaar zullen wij u hierover nogmaals
berichten.
Vrije vrijdagen OnderBouw
29 augustus
16 januari
19 september
30 januari
31 oktober
17 april
Studiedagen (alle leerlingen vrij)
Vrijdag 10 oktober
Maandag 17 november
Dinsdag 17 februari
Maandag 16 maart
Woensdag 1 april
Donderdag 25 juni
Overig
vrijdag 5 december: leerlingen om 12.30 uur
vrij
maandag 16 februari: Rosenmontag, alle
leerlingen vrij
maandag 27 april: Koningsdag, alle leerlingen
vrij
vrijdag 5 juni: teamdag, alle leerlingen vrij
donderdag 2 juli: alleen de schoolverlaters vrij
vrijdag 3 juli: alle leerlingen vrij
Schoolvakanties
Herfstvakantie 13 t/m 17 oktober
Kerstvakantie 22 december t/m 2 januari
Voorjaarsvakantie 23 t/m 27 februari
Pasen
3 t/m 6 april
Meivakantie
4 t/m 15 mei
Pinksteren
25 mei
Zomervakantie 6 juli t/m 14 augustus
Overige bijzondere dagen vindt u in onze
jaarkalender, welke in het begin van het
schooljaar wordt meegegeven.
ruysdaelstraat 49, 7556 ws hengelo, tel. 074 – 2918727 / 2507804
internet: http://www.iemenschoer.net
e-mail: [email protected]
N
I E U W S B R I E F
Agenda
2 juli ......................................afscheid schoolverlaters
3 juli ................................................ schoolverlaters vrij
4 juli .................................................. alle leerlingen vrij
7 juli t/m 15 augustus ..................... zomervakantie
18 augustus .................................... eerste schooldag
18 augustus .......................................... luizencontrole
25 augustus ......................... algemene ouderavond
1 september ..................... OuderRaad vergadering
2 september ........................ nieuwsbrief september
Buitenschoolse opvang en
activiteiten
Wij worden vaak benaderd om bekendheid te
geven aan verschillende vormen van
buitenschoolse opvang en activiteiten. Soms
gaat het om al bestaande opvang, soms om
nieuwe initiatieven. Via de website van deze
organisaties kunt u allerlei informatie vinden.
Mocht u behoefte hebben aan ondersteuning
bij het vinden van de juiste opvang of
vrijetijdsbesteding voor uw kind dan kan onze
maatschappelijk deskundige, Marion
Vollenbroek, u hierbij wellicht helpen.
In deze nieuwsbrief informeren wij u over:
Muziekschool Hengelo
Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u
twee folders van de Muziekschool in Hengelo.
Zij hebben een aanbod voor leerlingen uit het
speciaal onderwijs.
Stichting Zorg voor Kidzz
Zorg voor Kidzz biedt, op haar unieke
zorglocatie in Deurningen, Het Vastert,
weekendopvang aan uw kind tussen 4-18 jaar
met een psychiatrische/verstandelijke
beperking. De weekenden hebben een actief
en ontspannend karakter.
Ook biedt Zorg voor Kidzz ambulante zorg
aan.
Meer informatie op www.zorgvoorkidzz.nl
Auti-Doe-Avond
Op zaterdag 27 september is het
Spoorwegmuseum van 17.30-21.30 speciaal
geopend voor mensen met autisme. Kaarten
alleen in de voorverkoop. Meer informatie op
www.autisme.nl (klik naar NVA acties).
Auti-Doe-Dag
Op zaterdag 4 oktober is het Zoo Parc
Overloon niet exclusief geopend voor mensen
met autisme, maar zijn er wel veel exclusieve
en autismevriendelijke aanpassingen. Meer
informatie en aanmelden via www.autisme.nl
(klik naar NVA acties).
ruysdaelstraat 49, 7556 ws hengelo, tel. 074 – 2918727 / 2507804
internet: http://www.iemenschoer.net
e-mail: [email protected]