Persbericht - Koopschatter.be

Kortrijk, 12 september 2014
Barometer Koopschatter.be ziet meer aanbod dan vraag op Belgische vastgoedmarkt
Koopschatter publiceerde zijn eerste vastgoedbarometer van het jaar. Een van de
opmerkelijkste conclusies is dat het aanbod aan Belgisch vastgoed groter is dan de vraag.
De onafhankelijke schattingssite peilde in het eerste semester van 2014 naar de koop- en
verkoopintenties van meer dan 40.000 bezoekers. 17,35% van de eigenaars gaf aan zijn
vastgoed te willen verkopen. Voor dezelfde periode lag de koopintentie bij de ondervraagden
op 15,59%. Het zijn vooral de Vlamingen en de Walen die hopen hun grond of woning van de
hand te doen. In Brussel is de omgekeerde tendens te zien met 28,70% kopers en 24,75%
verkopers. Daarmee is het de enige regio waar meer dan de helft van de gebruikers aan kopen
of verkopen denkt. “Onze hoofdstad vormt echt een buitenbeentje”, bevestigt Koopschatter.
“Overal elders overstijgt het aanbod aan eigendommen de vraag. Dat verschil is het meest
uitgesproken in de provincie Limburg. In Antwerpen en Oost-Vlaanderen loopt het aantal
kopers en verkopers quasi gelijk. Brussel mag zich met zo’n potentieel aan kopers en
verkopers trouwens opmaken voor een dynamische periode met veel vastgoedactiviteit.”
De vastgoedbarometer kan er binnen enkele maanden al anders uitzien. Eens de zesde
staatshervorming volledig is geïmplementeerd en de politiek haar keuzes inzake wonen en
huisvesting heeft gemaakt, verwacht Koopschatter dat de markt daarop reageert. “Een
verhoging van de onroerende voorheffing stimuleert naar alle verwachting de woningverkoop.
Verder valt nog te bezien welk effect de hervorming van de woonbonus zal ressorteren. Als
de fiscale voordelen worden afgebouwd zullen potentiële kopers hun slag proberen thuis te
halen vóór het einde van dit jaar.”
Koopschatter maakt zich sterk dat er heel wat mogelijkheden liggen voor wie de komende
maanden een woning zoekt. “Eind oktober maken we een nieuwe vastgoedbarometer op en
zullen we weten hoe de markt na de hervormingen verder evolueert.”
Indien u vragen heeft, of meer informatie wenst, aarzel niet contact op te nemen op 0479 69
04 14 of via [email protected]
Bron: www.koopschatter.be
Bron: www.koopschatter.be
Bron: www.koopschatter.be
Bron: www.koopschatter.be