Uitnodiging - Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

D.C.N
Seminar
2014
Opleidingspunten zijn aangevraagd.
Seminar inzake het invorderen van (belasting)schulden / schuldhulpverlening / onderwerpen
uit het beslagrecht en actualiteiten
Deurwaarders Collectief Nederland (DCN) nodigt u uit:
Woensdag 23 april 2014
Golden Tulip Hotel Arnhem-Velp.
Ontvangst en registratie vanaf 08.45 uur
Het Seminar begint om 09.30 uur
Afsluiting is om 17.30 uur
Dagvoorzitter: H. Karelsen (voorzitter DCN)
Inleiders:
--dhr. Mr. H.A. Stein
mr. Toon Stein heeft een grote expertise op het gebied van
het burgerlijk procesrecht en het beslag- en executierecht.
Naast zijn reguliere advocatenpraktijk te Breda is hij in de
zomer van 2014 als gastdocent verbonden aan de
Universiteit Leiden en is hij docent voor onder meer het
Centrum Postdoctoraal Onderwijs van de Radboud
Universiteit Nijmegen, Kluwer Opleidingen en Law at
Work en publiceert hij boeken en artikelen op het gebied
van voornamelijk het burgerlijk procesrecht, beslag- en
executierecht en het contractenrecht.
--dhr. R. de Vries
Afdelingsmanager Werk, Zorg & Inkomen gemeente
Almere, docent Bestuursacademie Nederland.
Een dag voor en door invorderend Nederland !
Maar zeker ook voor schuldhulpverleners !
Het Seminar kenmerkt zich door overdracht van
kennis uit werkervaring. De inleiders zullen zo
actueel mogelijk de laatste ontwikkelingen op
hun gebied behandelen.
De programmabeschrijving ziet er als volgt uit:
Hoofdonderwerpen
√ Overheidsvordering
√ Rapport Parites Passé
√ administratieve invordering
√ bijzondere beslagen
√ invorderen nieuwe stijl, anno 2014
--dhr. W. Hendriks
Hoofd afdeling Belastingen gemeente Nijmegen,
docent Bestuursacademie Nederland.
--dhr. E. den Os
Docent schuldhulpverlening, Kiwa geaccrediteerd,
gespecialiseerd in schuldhulpverlening.
Doelgroep
Gerechts- en belastingdeurwaarders,
juridisch medewerkers, heffings- en
invorderingsmedewerkers, medewerkers
kredietbanken, sociale diensten, schuldhulpverleners, bewindvoerders, woningcorporaties
en een ieder betrokken bij of werkzaam in het
vakgebied.
Deelname
De kosten bedragen per deelnemer € 239,-Dit is inclusief koffie/thee/frisdrank en een
lunchbuffet
Donateurs DCN betalen € 219,--per deelnemer
Sluitingsdatum inschrijving 25 maart 2014
√ Schuldhulp, wat nu?
√ Actualiteiten beslagrecht
√ vragenrondes na ieder onderwerp
Tijdens dit Seminar praten wij u bij over de
meest recente ontwikkelingen in het werkveld
van de lokale belastingen. Er is aandacht voor
zowel algemene (basis)zaken als actualiteiten op
het gebied van invordering.
Resultaat:
Aan het eind van de dag beschikt u over actuele
kennis van het belastingrecht. U bent weer
helemaal 'bij' en heeft u hoe dan ook de nodige
kennis opgedaan en in bijna alle gevallen kunt u
deze gebruiken binnen uw eigen organisatie en
werkveld.