Agenda Regiocongres def - D66 Noord

 Regio
Noord-Holland
Agenda Regiocongres 25 oktober 2014 te Haarlem, Stedelijk Gymnasium 09.00 – 9.30 Inloop voor politiek bestuurders Ontvangst met koffie en thee voor raads-­‐ en statenleden, AB leden waterschappen, burgemeesters, wethouders, gedeputeerde 09.30 – 10.00 Kick-­‐off Bestuurdersverenging in Noord – Holland De bestuurdersvereniging krijgt een regionale tak in de provincie. Tijdens de kick-­‐off worden de plannen uiteengezet. 10.00 – 10.50 Werkgroepen voor politiek bestuurders In werkgroepen kunnen de bestuurders de plannen bespreken en verder vormgeven. Onderwerpen zullen onder andere zijn: intervisie, coaching, trainingsbehoefte, samenwerking in diverse regio’s van Noord-­‐Holland, rechtspositie, etc. 10.30 – 11.00 Inloop voor de overige leden die aan het congres deelnemers Inschrijven met koffie/thee 11.00 – 11.15 Opening van het regiocongres Door Patrick Poelmann, voorzitter van het regiobestuur Noord-­‐Holland 11.15 – 12.15 •
•
Sprekers uit de landelijke politiek Steven van Weyenberg, Tweede Kamerlid en contactpersoon voor Noord-­‐Holland over de actuele politiek, het belang van de PS-­‐verkiezingen op 18 maart 2015 en de Agenda 2020 (Het gesprek over de D66-­‐inzet in de komende jaren). Joris Backer, Eerste Kamerlid met een samenvatting van de Van Mierlolezing en een duiding van de Eerste Kamer verkiezingen. Regio
Noord-Holland
12.15 – 13.30 Lunch met speakercorners voor de kandidaten PSNH2015 Tijdens de lunch kunt u kennismaken en speed-­‐daten met kandidaten voor de Statenverkiezingen op 18 maart 2015. Daarnaast zijn er speciale lunches voor: • Nieuwe leden, met Steven van Weyenberg. • Campagnecoördinatoren uit afdelingen met de leiders van het campagneteam PSNH2015, Pieter Rietman en Pieter Nijhof. •
Ledenwervers met Berbera van Teijlingen, regiobestuurslid en Bob Boot, medewerker van het Landelijk Bureau. • Afdelingsvoorzitters uit Noord-­‐Holland met Patrick Poelmann, regiovoorzitter Noord-­‐
Holland. 13.30 – 15.00 Workshops U kunt deelnemen aan de volgende workshops: • Duurzaamheid met Ilse Zaal, Statenlid Noord-­‐Holland en Remko Zuidema, bestuurslid TA Duurzaam. • Mobiliteit met Hein Struben, Statenlid Noord-­‐Holland en Andries Tijssens, Statenlid Noord-­‐Holland. • Water met Joke Geldhof, gedeputeerde Noord-­‐Holland en Ralph de Vries, gedeputeerde Utrecht • D66 Waarden / Richtingwijzers met Olaf Vroom, ambassadeur van de Van Mierlostichting. • Decentralisaties met Jur Botter, wethouder Bloemendaal, en Marcel Adriani, wethouder Naarden. Regio
Noord-Holland
Algemene Regio Vergadering ARV 15.00 – 16.30 Vaststelling van het Verkiezingsprogramma PSNH2015 Behandeling van moties en amendementen. 16.30 – 17.00 Speech van de Lijsttrekker 17.00 – 18.00 Borrel Toast op de campagne-­‐aftrap