107 en 203 Wiskundeonderwijs in het licht van het PWN

Wiskundeonderwijs
in het licht van het
PWN-visiedocument 2025
17-11-2014
Nellie Verhoef, Mark Timmer &
Lian Vree Egberts
Presentatietitel: aanpassen via
[email protected]
Beeld, Koptekst en voettekst
1
De wiskundedocent van de toekomst
Meer wiskundigen, stimuleren van talent
WN
26 -11- 2014
2
Wat komt er op wiskundigen af?
Big data
Globalisering
Rekenkracht
WN
26 -11- 2014
3
De wiskundedocent
van de toekomst
Toekomst bèta- en techniekonderwijs
Welke rol speelt wiskunde daarin?
WN
26 -11 - 2014
4
Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst
17-11-2014
5
WN
17-11-2014
6
WN
17-11-2014
7
Wiskunde, onmisbaar en onzichtbaar
WN
17-11-2014
8
Voorbeelden wiskunde in bedrijven
WN
9
Zoeksuggesties
WN
10
Tweede versie:
Zoekfunnel
IVD
11
1 jaar klikhistorie
WN
12
WN
13
DE KLANT
= 12,8 miljard
Veel te groot!
Totale rekentijd die we
elke week verstoken
IVD
14
-
WN
15
VOORBEELD
WN
16
-
-
WN
17
-
WN
18
Huidige situatie in het onderwijs
• Wordt het beroep van docent uitgehold?
• Wat weten leerlingen eigenlijk?
Een aantal praktijkvoorbeelden:
• Standaardfuncties… onbekend
• Sinus… SOSCASTOA?
Kern:
Abstractie – Logisch redeneren – Symbooltaal
WN
26 -11-2014
19
Hoe dan wel?
Lesson Study
1. Kies een
onderzoeksthema
6. Reflecteer op
de ervaringen
5. Herzie de les,
doceer opnieuw
en bespreek
2. Plan de
onderzoeksles
3. Doceer of
observeer de
onderzoeksles
a
a
a
a
a
4. Bespreek de les na
met een focus op de
lerende leerling
Stepanek, Appel, Leong, Mangan, & Mitchell, 2007, p.3
WN
26 -11-2014
20
De lerende docent…
Film: Lesson Study in de praktijk
WN
26-11-2014
21
Resultaten van Lesson Study-onderzoek
- de afgeleide bij 4vwo Wiskunde B -
Gebruik GeoGebra
WN
26-11-2014
22
Resultaten van Lesson Study
- Telproblemen bij 4vwo Wiskunde A -
In groepjes zelf selecteren, of…. gewoon uitspelen?!
WN
26-11-2014
23
Huidig Lesson Study-onderzoek
Analytische Meetkunde in het nieuwe programma?
Bewijs:
1) (MA=MB) => MD loodrecht op AB
2) MD loodrecht op AB => (MA=MB)
WN
26-11-2014
24
Huidig Lesson Study-onderzoek
Analytische Meetkunde in het nieuwe programma?
Bewijs:
1) AB is middellijn => AN loodrecht op NB
2) AN loodrecht op NB => AB is middellijn
WN
26-11-2014
25
Huidig Lesson Study-onderzoek
Analytische Meetkunde in het nieuwe programma?
ABCD is een parallellogram, bewijs dat Z-hoeken gelijk zijn
WN
26-11-2014
26
Huidig Lesson Study-onderzoek
Analytische Meetkunde in het nieuwe programma?
Bewijs dat de drie hoogtelijnen door één punt gaan
WN
26-11-2014
27
Huidig Lesson Study-onderzoek
- zelf aan het werk -
Ga uit van de oplossing P(x,y)
Kies een slim assenstelsel met bijbehorende schaal
Zijn vectoren handig om te gebruiken?
WN
26-11-2014
28