Onderweg 10 - Protestante Gemeente Bussum

10
Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Bussum – Jaargang 25, nr. 10 – 17 oktober 2014
Bussumbrede
dienst in teken
van
Tiszaszentimre
Pionieren
met Paulus
Jan Frans
de Groot over
uitbreiding
Zijspieghel
pagina 5
pagina 8 en 9
pagina 10
Feestelijke Burundimiddag
levert resultaat op
Van de redactie
Orgel Naarderheem
AGENDA
Elke za en di 10.00 – 12.00 uur
Verlosserkerk Stiltecentrum
Elke do 12.30 uur
Mariakerk/Koepelkerk
Middagpauzegebed
Elke 2de di van de maandag
9.00 – 9.30 uur
Verlosserkerk Gebed
Di 21 okt 14.30 uur
Antonius Hof lezing met film
over Gooise schaapskudde
Zo 26 okt 18.30 uur
Wilhelminakerk Cantatedienst
Do 30 okt 14.30 uur
De Zandzee Filmmiddag
Deze maand treft u een Bussum Onderweg aan met 20 pagina’s in plaats van
16. Dit als excuus voor de uitgave van vorige maand, die helaas verkeerd ingebonden was. Doordat er deze maand wat meer ruimte ter beschikking gesteld
is, zijn er een aantal interessante artikelen meer te lezen, waaronder de brief
van Paulus, alias Aalt Visser, die tijdens de startzondag is voorgedragen.
Wist u dat Bussum Onderweg al meer dan vijfentwintig jaar bestaat? Oudredacteur Klaas Oosterom dook in de geschiedenis en maakte er een artikel
over. Verder goede berichten over een project van Seconde Nahayo in Burundi
naar aanleiding van de benefietmiddag in mei van dit jaar.
Onlangs is Jan Frans de Groot geïnterviewd over de bouwplannen van wijkgemeente West met betrekking tot de Zijspieghel. Wat de toekomst betreft
zijn nu alle wijkgemeentes aan het woord gekomen in Bussum Onderweg.
In dit nummer staat een duidelijk overzicht van de stand van zaken over
de toekomst waarvoor Jan van de Ploeg aan de tand is gevoeld. Ten slotte
stelt een aantal nieuwe ambtsdragers zich voor. De redactie wenst u veel
leesplezier!
Do 30 okt 19.45 uur
Verlosserkerk Vier organisten
in concert
Do 30 okt 20.00 uur
Spieghelkerk Spieghelavond
Vr 31 okt 20.00 uur
Grote Kerk Naarden Najaarsconcert Deo Juvante
Za 1 nov 10.00-12.00 uur
Trefpunt Boekenmarkt
Zo 2 nov 10.00 uur
Wilhelminakerk gezamenlijke dienst
in het teken van Tiszaszentimre
Ma 3 november laatste datum
inzending kopij voor nr. 11
Di 4 nov 19.30 uur
Antonius Hof Herdenkingsbijeenkomst
Do 6 nov 10.00-11.30 uur
Spieghelkerk Leeskring
Etty Hillesum
Za 8 nov 10.30/14.30 uur
Kasteel Doorwerth/Koetshuis
Najaarsconcert
Do 13 nov 10.00-11.30 uur
Spieghelkerk Leeskring
Etty Hillesum
Do 13 nov 19.00-19.30 uur
Spieghelkerk Visitatie
Vr 14 november verschijnt
Bussum Onderweg nr. 11
In Bussum Onderweg nummer 9
is een vervelende fout gemaakt.
Boven in het In Memoriam van
de heer A. Kreunen stond ‘mevrouw A. Kreunen’. De redactie
betreurt deze fout.
2 - Bussum Onderweg
Bedevaart voor de natuur
De redactie
De legende van het pad
door de Schelfzee
Regelmatig kunt u in Bussum Onderweg een legende lezen die door
Stephan de Jong is bewerkt.
Het volk Israël werd aan de oever van
de Schelfzee bijna ingehaald door de
soldaten van Egypte. Toen week het
water van de zee uiteen. Over het
drooggevallen pad vluchtte het volk
naar de overzijde en vervolgde de
tocht naar het beloofde land. Sporen
van dat pad zijn later nooit gevonden. Waar is het gebleven?
Nadat het water van de Schelfzee
was teruggevloeid, vergat iedereen al snel waar het gelegen had.
Behalve één engel. Hij was de enige die onthield waar het pad lag.
‘Je weet maar nooit waar het goed
voor is,’ dacht hij.
Jaren later waren er een man en
een vrouw die voortdurend ruzieden en elkaar het leven zuur maakten. Ze maakten elkaars leven tot
een gevangenis. Op een dag zagen
ze ineens een uitweg: ze gunden
elkaar de ruimte. Wat later tobde
een man over zijn schulden. Hij had
te veel en verkeerd gegokt. Op een
dag ontmoette hij iemand die hem
hielp van zijn schulden af te komen.
Zo was er een uitweg. Enkele ouders die het geld niet meer hadden
om hun kinderen te voeden, vonden een onverwachte uitweg uit de
armoede. Ze slaagden erin om een
nieuw bestaan op te bouwen. Ook
anderen vertellen wel eens over
wonderlijke wegen waardoor zij
nieuwe kansen kregen.
Het kan iedereen gebeuren. Soms
is er toch een weg terwijl je dacht
doodgelopen te zijn. Dankzij die
engel die nu en dan stukjes van het
pad door de Schelfzee neerlegt op
ieders levensweg.
Lezing met film op dinsdag 21
oktober 2014 om 14.30 uur in de
Antonius Hof.
Bedevaart voor de Natuur is een één
uur durende film over een spannende tocht van de schaapherders van
het Goois Natuurreservaat, Johan
Griffioen, Mirjam de Hiep en hond
Flo, met een kudde van 54 schapen over de hele Heuvelrug, van de
Nederrijn bij Rhenen naar de Gooimeerkust in Naarden. Een tocht van
100 km in drie weken.
Deze film laat u de natuur en het
landschap van de Heuvelrug op een
totaal andere manier beleven dan
u waarschijnlijk gewend bent. De
schoonheid, de mogelijkheden voor
mens en dier op de Heuvelrug, maar
ook de huidige beperkingen in de
vorm van barrières worden getoond.
Soest en Soesterberg komen nadrukkelijk in beeld door de overtocht
over het Ecoduct over de A-28 , de
tocht langs de vliegbasis (pas twee
weken na afloop van de tocht kreeg
de herder toestemming om over de
basis te lopen) en de passage over
het spoor Utrecht-Amersfoort.
Johan Griffioen leidt de film in en verstrekt aansluitend informatie over de
grote grazers in onze omgeving.
Iedereen is op onze gespreksmiddagen van harte welkom. De
toegang is gratis. Wel wordt een
bijdrage gevraagd als tegemoetkoming in de kosten.
Anneke van Dijk, secretaresse Werkgroep Gespreksmiddagen.
Jongerenkring
Ben jij tussen de 18 en begin 40 en
kom je graag in contact met andere
jonge christenen uit Bussum en omgeving? Kom dan eens langs op onze
jongerenkring. De kring, bestaande
uit ongeveer veertien personen, is
ontstaan vanuit wijkgemeente Sion,
maar inmiddels hebben verschillende personen uit andere gemeenten
zich aangesloten. We zijn dus interkerkelijk en staan open voor iedereen. De jongerenkring komt één keer
per maand op zondagavond samen
bij een van de deelnemers thuis voor
een gezellig samenzijn met inhoud.
Denk aan: lekker samen eten en
borrelen, maar ook diepgaande ge-
sprekken over geloven in de praktijk.
Spreekt dit je aan, kom dan gerust
eens kijken! De eerstvolgende jongerenkring vindt plaats op zondag 2
november 2014 en is bij Wijnand en
Marjolein Veldhuisen, Heemraadweg
607 te Weesp. Dan verhinderd? Op
7 december komen we opnieuw samen bij Els Marchal, Gooilandseweg
67 te Bussum. De avonden starten
om 18.45 uur met een gezamenlijke
avondmaaltijd.
Nog vragen? Neem dan contact op
met Els Marchal op 06 - 37 199 177.
Graag tot ziens!
Groet, Els Marchal
Edukans voor scholen in Ghana
Edukans zet zich dit jaar in voor een
project in Ghana voor leslokalen en
lesboeken op het platteland. Het onderwijs in Ghana is in de stad goed
georganiseerd. Op het platteland is
dat belangrijk minder. De scholen zijn
er slecht onderhouden en er zijn te
weinig lokalen. In het project worden
twee scholen opgeknapt en voorzien
van nieuw lesmateriaal. De kosten
van het project zijn in totaal € 18.500.
Het afgelopen jaar is al een bedrag
van €11.800,26, bijeengebracht
dankzij de inzet van particulieren,
scholen, bedrijven en stichtingen.
We vragen uw bijdrage op giro 515
t.n.v. Edukans te Amersfoort o.v.v. nr.
GH1315HO4.
Voor meer informatie:
www.edukans.nl.
A.P. Kasse, Bussum
(tel. 035 – 691 62 16)
Woorden
die me
raken
Ga met God en Hij
zal met je zijn
In het nieuwe liedboek staan maar
liefst 1016 liederen. Voor een groot
deel oude vertrouwde, maar voor
een belangrijk deel ook nieuwe liederen. Je zou zeggen: dat is wennen.
Maar sommige liederen hebben de
kortste weg naar de harten van kerkgangers inmiddels gevonden.
Lied 416 is zo’n lied. Een lied uit de
Anglicaanse traditie. Maar nu is het
vertaald en opgenomen in de nieuwe
bundel. Ik geef hier de tekst van de
eerste en laatste strofe.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
Wat maakt zo’n lied geliefd? Allereerst
de melodie natuurlijk, velen kenden
die al van het BBC programma ‘Songs
of Praise’. Die melodie is ijzersterk én
eenvoudig. Je kunt het zo meezingen.
Het is alsof het lied al op de bodem van
je ziel heeft liggen sluimeren om alleen
nog maar wakker gekust te hoeven
worden. Dan de tekst. Die heeft zeker
geen hoog poëtisch gehalte. Maar dat
hoeft ook niet, het lied doet wat een
kerklied moet doen: verbinden. De
kracht van de tekst zit in de directe
aanspreekvorm: je zingt het elkaar
toe, het sticht relatie. Er is nog iets dat
het lied krachtig maakt: je zingt elkaar
Gods zegen toe, je belooft elkaar Gods
aanwezigheid. Kan dat? Het antwoord
luidt: zingend gebéurt het. Mét dat je
het zingt, zing je God om zo te zeggen
‘tevoorschijn’. Wat een kerklied tot
een goed kerklied maakt, is een mate
van verbeelding – nee, niet: waarmee
wij God kunnen bereiken, maar waarin
God óns kan bereiken. Waar dat gebeurt, daar worden sommige liederen
een klein wonder.
ds. Henk van Dijk
Bussum Onderweg - 3
Vijfentwintig jaar (Bussum) Onderweg
D
it kerkblad is nummer 10 van jaargang 25. In 1990 verscheen
het eerste nummer van het blad Onderweg. De naam Onderweg en de slogan Samen-op-weg was in die jaren zeer in de
mode. Wie waren er onderweg en samen op weg?
Dat waren (wij, leden van) de hervormde kerk en de gereformeerde
kerken, in Nederland, plaatselijk,
en ook in Bussum. Al vele jaren
waren er plaatselijk goede contacten en in de jaren ‘80 waren er ook
al gesprekken geweest om in elk storm getroffen, de Postbank
geval eens te kijken of er een ge- wordt ING en ABN en AMRO gaan
zamenlijk kerkblad kon komen. De samen. In de kerk van Bussum gaat
gereformeerde kerkleden kregen ds. Wim Pouwels met emeritaat.
lange tijd wekelijks kerknieuws via De Zuiderkerk, Elthetokapel, Aula
KENNISMAKINGSARRANGEMENT
KENNISMAKINGSARRANGEMENT
een plaatselijke pagina
in het lan- in deVAN
Meent
en Vredekerk
zijn nog
GEZICHTSBEHANDELING
€ 95 VOOR
€ 50
GEZICHTSBEHANDELING VAN € 95 VOOR € 50
MÈT VERRASSINGSPAKKET
VAN €
43 CADEAU
!
delijke Centraal Weekblad
en
later
plaatsen
van
samenkomst
en om
MÈT VERRASSINGSPAKKET VAN € 43 CADEAU !
nóg dichter bij huis te blijven: in
1990 trouwde ik met Anneke.
ARIANEINDEN.COM
HAVENSTRAAT 17
HAVENSTRAAT 17
ARIANEINDEN.COM
BUSSUM
BUSSUM
via het eigen kerkblad Wegwijzer.
De hervormden kregen, als ze een
abonnement hadden, elke veertien dagen de Bussumse kerkbode
in de brievenbus.
Op 2 maart 1990 was het zover.
Toen kwam het 14-daagse nieuwsblad Onderweg voor het eerst uit
in een oplage van 2200 exemplaren. Het blad ging naar de hervormden die tegen betaling een
abonnement wensten en naar alle
gereformeerde adressen. Er kwam
een heus redactiestatuut, een contract met een drukker en er trad
een redactie aan waarin uiteraard
gereformeerd en hervormd vertegenwoordigd waren en die een
dominee als redacteur had.
1990. Wat was dat voor een jaar?
De Berlijnse muur is net gevallen
en overal in Oost-Europa begint
men nieuwe vrijheid te ontdekken. Nelson Mandela komt vrij.
De Golfoorlog in Koeweit en Irak
breekt uit. Margaret Thatcher
treedt af. Nederland wordt op
25 januari 1990 door een zware
4 - Bussum Onderweg
035 - 82 00 330
035 - 82 00 330
Onderweg was in die jaren een
blad op tabloid-formaat. Behalve
standaard-tekeningetjes/logo’s
waren afbeeldingen in die jaren
schaars. Een paar worden hier aan
de vergetelheid ontrukt. Ook de
aanlevering en verwerking van kopij ging anders dan nu. Het pc-tijdperk kwam langzaam op gang; van
e-mails was nog geen sprake. Kopij
werd handgeschreven of getypt
ingeleverd en nadat de zeskoppige
redactie in de krappe kerkenraadskamer in de Wilhelmien de kopij
goedgekeurd en klaargemaakt
had, bracht één van hen het naar
de opmaker en drukker in Soest.
Naast veel namen van mensen die
hier niet meer wonen of die overleden zijn, kom je in Onderweg van
25 jaar geleden ook vele namen
tegen van gemeenteleden die nog
steeds actief zijn. Zoals Piet Kuijper, Gelsche Goudswaard, Agnes
Brouwer, Elo Wolswinkel, Jan van
der Ploeg, Arie Vijn, het kosters-
echtpaar Piet en Elly Vos, ds. Pouwels en vele anderen.
Waarover schreven de 45 scribenten? Veel berichten over wat nog
komen gaat, over wie zijn heengegaan, kerkenraadsverslagen, verantwoordingen, meditaties, de
nood in de wereld, enzovoorts.
Het kerstnummer werd met groene inkt gedrukt.
In vogelvlucht voeren wij u nu door
de 25 jaar. Barbara Den Hartogh
was dertien jaar redacteur tot ze
Brinklaan 7 B
in 2007 als enig overgeblevene
het
Brinklaan 7 B
kerkblad elke twee weken samenstelde. Een nieuwe redactie loste
haar die zomer af en tegelijk met
de vorming van de Protestantse
gemeente van Bussum verscheen
in maart 2008 een vernieuwd blad:
Bussum Onderweg, kleiner, handiger, veel afbeeldingen, korte artikelen, af en toe in kleur, in druk én
digitaal beschikbaar. De verschij-
Gezamenlijke kerkdienst
Op 2 november is de Wilhelminakerk weer het middelpunt van de
protestantse gemeente van Bussum. Met medewerking van alle
vier de wijkgemeenten maar ook
het predikantenechtpaar Fodor uit
Hongarije, wordt er een gezamenlijke kerkdienst georganiseerd.
Tijdens een van de vergaderingen
van de werkgroep Tiszaszentimre
werd het idee geboren om een
tweede Bussumbrede kerkdienst
te organiseren voor ons project in
Hongarije. De eerste dienst in 2013
was namelijk een enorm succes en
dat smaakte zeker naar meer.
Scheveningen te gaan (de zee blijft
een aantrekkingskracht voor mensen uit Centraal Europa).
Ook willen wij Gusztav en Aniko
graag laten zien hoe wij om gaan
met mensen met een lichamelijke- en/of verstandelijke handicap.
Maandag staat namelijk een dag
gepland bij stichting Sherpa uit
Baarn. Het is dan de bedoeling om
verschillende instellingen/locaties
te bezoeken. Dinsdag is het al weer
tijd om afscheid van elkaar te nemen en vliegen zij weer terug naar
Hongarije.
Zoals gezegd staat zondag 2 november in het teken van de gezaNatuurlijk kunnen Gusztav en Ani- menlijke kerkdienst in de Wilhelko Fodor uit Tiszaszentimre niet minakerk. En met recht kan weer
ontbreken.
Bussum Samen met hun doch- gesproken worden van een echt
terBussum
Abigail en KENNISMAKINGSARRANGEMENT
Raika,or ie
deerezus
gezamenlijke dienst. Alle wijkpreen van
KENNISMAKINGSARRANGEMENT
Hilversum
Vooor ieddereern
GEZICHTSBEHANDELING
VAN € 95 VOOR € 50
Hilversum
V donderdag
GEZICHTSBEHANDELING
VANdikanten
€ 95 VOORhebben
€ 50
aaar
b
Aniko, komen
zij
op
30
direct hun medeik
re
e
bereikba t
MÈT VERRASSINGSPAKKET
VAN € 43 CADEAU
!
Amersfoort
b en nacht
MÈT VERRASSINGSPAKKET
VAN € 43 CADEAU !
Amersfoort
h
c
a
oktober
aan voor een
aan
werking
toegezegd.
Gezamenlijk
daagg bezoek
n
d e69n1 79 8888
Soest
03355 691 79
Soest
Nederland.
is
er
een
mooie
liturgie
samenge0
ARIANEINDEN.COM
steld
waarbij
de
predikanten
uit
ARIANEINDEN.COM
www.guv-uitvaart.nl
HAVENSTRAAT 17
BUSSUM
035 - 82 00 330
www.guv-uitvaart.nl
HAVENSTRAAT
17
BUSSUM
035
82
00
330
Inmiddels is er een bed and break- iedere wijkgemeente een deel van
fast besproken waar zij gedurende de liturgie voor hun/haar rekening
hun verblijf in Nederland slapen. zal nemen.
Ook is er gedacht aan een programma waarbij werk en ontspan- Tevens verlenen Aniko en Gusztav
ning in een gezonde mix zijn ver- hun medewerking aan de dienst.
weven. Het programma van vrijdag Daar waar Gusztav de vorige keer
ligt nog niet helemaal vast, maar de preek voor zijn rekening nam is
een bezoek aan Kinderen in Nood het nu de beurt aan Aniko. Gusztav
en Rijssen staan al wel vast op het zal vervolgens de schriftlezingen
programma. De dag wordt vervol- verzorgen.
gens afgesloten met een gezamenlijk diner gemaakt door en voor de Omdat we de laatste zondag van
diaconie en de familie Fodor. Het het kerkelijk jaar naderen, leek het
is de bedoeling om op zaterdag ons mooi om na te denken over
(afhankelijk van het weer) naar het de vragen: “Waarnaar zijn wij op
oer-traditionele Volendam en/of weg, wat is onze toekomst en hoe
waakzaam zijn wij?” Als lezing is
gekozen de gelijkenis van de wijze
en dwaze meisjes (Mattheus 25,
vers 1 t/m 13).
De dienst start om 10.00 uur. Na de
dienst is er gelegenheid om onder
het genot van een kop koffie, thee
of fris Gusztav en Aniko Fodor te
ontmoeten en kunt u op verschillende manieren meer te weten
komen over de vorderingen van
de diverse projecten en de plannen voor de aankomende periode.
Schiet één van de diakenen aan of
volg de presentatie op de beamer
waarbij een groot aantal projecten
de revue zullen passeren.
Brinklaan 7 B
Brinklaan 7 B
We ontmoeten
u graag op zondag
2 november.
Werkgroep Tiszaszentimre
ningsfrequentie werd in de jaren
daarna in stapjes teruggebracht
van eenmaal per veertien dagen
naar eenmaal per maand. En de
laatste stap is nog geen jaar geleden genomen: in augustus 2013
kwam er een full-colour magazine
van een nieuwe drukker met veel
interviews van gemeenteleden in
een moderne opmaak.
Klaas Oosterom
Bussum Onderweg - 5
Stichting Dusabikane
De hopeloosheid van
een open einde?
Boven dit stukje staat een verzuchting die tegelijk een vraag is. Om
bij het laatste te beginnen:
ja, het werk van de voedselbank
heeft inderdaad een open einde.
Het is met geen mogelijkheid te
zeggen wanneer iemand als laatste het licht in onze loods uit zal
doen en het bordje ‘Wegens overbodigheid gesloten’ zal ophangen.
Eerder moet u denken aan ‘Wegens succes geprolongeerd.’
Het winkeltje tijdens de benefietmiddag
De meisjes aan de naaimachine.
Seconde met een van de
timmermannen.
Herinnert u zich nog de benefietmiddag voor Burundi op zaterdag
17 mei in de Verlosserkerk?
Onder leiding van Seconde Nahayo zorgde een aantal vrijwilligers ervoor dat u via een film, die
werd toegelicht, informatie kreeg
over een project voor niet schoolgaande jongeren dat in Mbuye in
Burundi van start zou gaan. Verder was er koffie en thee met lekkers te koop en konden er leuke
Afrikaanse producten gekocht
worden. Buiten trokken echte
Burundese dansers de aandacht
met halsbrekende toeren die zij
uitvoerden op het ritme van hun
Twintig niet schoolgaande jongeren uit kwetsbare huishoudens
in pilotdorpen in de gemeente
Mbuye mogen een vak leren waardoor in de toekomst het levensniveau van het gezin zal worden
verhoogd.
In de parochie van de katholieke
kerk in Kivoga in het bisdom Bujumbura zijn lesruimten gehuurd
en werden een projectleider en
opleiders naaien, metselen, timmeren en lassen aangesteld.
Op 11 augustus jl. werd alvast begonnen met de theorielessen voor
zeven naaisters, vijf metselaars, vier
lassers en vier timmerlieden. Via
de vertegenwoordiger van Akararo
werden de gereedschappen geleverd en kon ook met de praktische
lessen worden begonnen.
zelf geproduceerde trommelmuziek. Menige voorbijganger stopte om dit spektakel te bekijken.
Er ontstond soms zelfs een file op
de rotonde door de automobilisten die dit schouwspel even mee
wilden maken.
Als afsluiting genoten er zo’n tachtig mensen van een echte Burundese maaltijd.
Met het geld dat deze middag opbracht en de financiële steun van
de gemeente Bussum en Cordaid
is de stichting Dusabikane een
partnership aangegaan met de
stichting AKARARO in Mbuye.
De lasers aan het werk.
6 - Bussum Onderweg
De metselaars met hun gereedsch appen.
Op 29 augustus, in het bijzijn van
Seconde, werd het project officieel en plechtig geopend door de
administrateur van de gemeente
Mbuye. Ook aanwezig waren
plaatselijke raadsleden en de chefs
van de dorpen waaruit de jongeren gekozen waren.
Foto’s: Seconde Nahayo
en Herry Keetelaar
Tekst: Wil Keetelaar
gen. Wij weten immers hoe puur
noodzakelijk de uitgiftes van de
pakketten zijn, wij zien de dankbaarheid en opluchting bij de clienten. En heus: bij ons staat niemand voor z’n plezier in de rij!
Iedere week worden er nieuwe
aanvragen verwerkt, waarbij de
financiële bewijsstukken steeds
zeer kritisch worden bekeken. Er
zijn gelukkig ook regelmatig mensen die aangeven het weer zelf te
Maar: hoe zit het dan met die ho- redden of die bij een her-intake
peloosheid? Is het dan niet hope- toch buiten de boot vallen. Al met
loos? Waar zijn we aan begonnen? al blijft het aantal adressen rond
En is het nou nooit eens klaar?
de 150 schommelen.
Een project heeft tenminste een Op 9 november staat de Voedselkop en een staart, maar dit heeft bank als collectedoel op de liturveel weg van een gebed-zonder- gie. Wij vragen u om zo mogelijk
end. Laat nou de regering maar ook een bijdrage in natura in de
eens wat doen. Gelooft u ons: die gereedstaande kratten te doen.
wordt benaderd, maar laat tot Alle houdbare levensmiddelen zijn
dusver in brede volzinnen weten welkom, maar denk ook wasmiddat het werk van de voedselban- delen, doucheschuim etc. Op zonken een particulier initiatief is, dag 2 november ontvangt u via de
dat men daar weliswaar bijzonder zondagsbrief nog een korte herinsympathiek tegenover staat, maar nering.
dat helaas…. de rest laat zich ra- Wilt u intussen nog iets weten of
KENNISMAKINGSARRANGEMENT
den.
Dat
kan altijd via het
GEZICHTSBEHANDELINGdoorgeven?
VAN € 95 VOOR
€ 50
MÈTkoppig
VERRASSINGSPAKKET
VAN € 43 CADEAU
!
Dáárom gaan wij
telkens onderstaande
telefoonnummer.
weer de boer op (soms letterlijk),
voeren winkelacties, lobbyen bij
Hartelijke groet,
ARIANEINDEN.COM
bedrijven
en
komen
ook
wederom
Barbara
den Hartogh
HAVENSTRAAT 17
BUSSUM
035 - 82 00 330
vrijmoedig om uw aandacht vra035 69 15634 of 06 1140 7537
Bussum Onderweg - 7
Brief van Paulus aan de gemeente van Bussum
Pionieren met Paulus
D
Achtergrondinformatie
s. Aalt Visser was verhinderd de gezamenlijke dienst op zondag 7 september bij te wonen. In plaats daarvan heeft hij geprobeerd in de huid van de apostel Paulus te kruipen en te bedenken wat Paulus aan de
gemeente Bussum geschreven zou kunnen hebben. De brief rond het thema ‘pionieren’ die hiervan het
resultaat is, werd namens hem voorgelezen in de dienst. “Gepresenteerd en te lezen als een stijlfiguur”, vermeldt hij
er geruststellend bij. “Niet omdat ik zorgen zou hebben over het pionieren.”
r Jezus Christus en God, de Vader, die
eld of gezonden door mensen, maar doo
Paulus, een apostel die niet is aangest
aten 1:1)
Christus uit de dood heeft opgewekt. (Gal
lijke wijkgemeenten van de Prostus, dat Hij jullie vandaag als gezamen
Chri
s
Jezu
r
Hee
onze
van
r
Vade
de
,
Ik dank God
plaats bijeen gebracht heeft.
testantse Gemeente te Bussum op één
lichtingen in een
Wat zou ik daar ook graag bij zijn. Verp
mij persoonlijk naar
andere gemeente echter, verhinderen
baar voor de mogejullie toe te komen. Maar ik ben dank
van verbondenheid
lijkheid om schriftelijk mijn gevoelens
met jullie te delen.
allen persoonlijk heb ontmoet,
KENNISMAKINGSARRANGEMENT
Hoewel ik jullie nog niet
VAN Vers
€ 95 chilVOOR € 50
KENNISMAKINGSARRANGEMENT
g over jullie in ‘Onderweg’.
lmatiGEZICHTSBEHANDELING
rege
lees ik wel
MÈT VERRASSINGSPAKKET
VAN
€oon
43
!
GEZICHTSBEHANDELING
VAN
€
95
VOOR
50CADEAU
lijk
pers
je
wat
aan
stem
in
daar
n
geve
jullie
lenden van
MÈT
VERRASSINGSPAKKET VAN € 43 CADEAU !
n
‘Mij
en
me raken’
beweegt. Rubrieken als ‘Woorden die
s.
mer
enko
ARIANEINDEN.COM
Bijbeltekst’ zijn echte binn
ARIANEINDEN.COM
HAVENSTRAAT
17
BUSSUM
HAVENSTRAAT 17
035 - 82 00 330
BUSSUM
035 - 82 00 330
datzelfde blad over
Onlangs trof mij een bijzonder artikel in
‘pionieren in Bussum’.
ngstelling gelezen.
de Hulst.
Ik heb dat met meer dan gewone bela
hiedenissen’ van W.G. van
Brinklaan 7 B
wanneer ‘De bijbelse gesc
ds
Stee
je.
t
Brinklaan 7 B
wee
,
rtise
expe
mijn
is
n
Want pioniere
er spontaan gedie in Bussum is heeft
ik ergens kom met het Evangelie, ontstaan
heidenen. Ook de gemeente van Christus
de
uit
als
n
jode
de
uit
el
zow
,
pen
en hoe – naast jullie
loofsgemeenschap
epen heb, zijn jullie aan het nadenken óf
begr
goed
het
ik
als
r
Maa
en.
dank
te
mensen samenkohaar bestaan daar aan
kan komen. Een nieuwe plek dus waar
d
stan
tot
hap
ensc
eme
ofsg
gelo
we
eigen gemeente – een nieu
ontdekken. Een pioniersplek zeg maar.
n de relevantie van het geloof in God te
men om in de complexiteit van het leve
weg ook met jullie gaan. Maar daarbij
willen nadenken. En – zo mogelijk – die
over
daar
jullie
met
ik
zou
g
graa
,
Nou
elijk kunnen jullie je daar ook
geschreven heb, als leidraad nemen. Hop
ven
brie
ere
eerd
mijn
in
ik
wat
alles
g
zou ik graa
wordt voorgesteld, dan het
er op die pioniersplek een ánder evangelie
als
–
e
liefd
in
dit
ijf
schr
ik
en
–
t
Wan
in vinden.
dan dreigt voor jullie als
igd heb, dan wordt het niets. Sterker:
ond
verk
stus
Chri
s
Jezu
van
m
Naa
de
in
evangelie dat ik
evangelie verkondigt, dat
in Galatië. Want als iemand een ander
sen
men
de
heen
voor
als
elfde
hetz
gemeente Bussum
ogen ook een engel uit de hemel.
zij vervloekt. Al is die persoon in jullie
in strijd is met wat u hebt ontvangen, die
ik op dit punt nooit enige concessie
je van. Maar hopelijk begrijpen jullie dat
e
Misschien schrikken jullie daar een beet
stus. Als je over de inhoud van de blijd
mijn Lieve Heer en Heiland, Jezus Chri
ik
n
oche
verlo
g
rs
ordi
ande
t
nwo
Wan
tege
n.
ze
doe
zal
eens na. Je kunt
r wilt weten, lees mijn brieven dan nog
mee
t,
heb
igd
ond
verk
s
Jezu
jullie
in
ik
of
die
gelo
ap
boodsch
d door het
t het daarop neer: wij worden alleen gere
kom
kern
de
In
.
rnet
inte
van
laard
den
verk
nloa
allemaal dow
zíjn tijd door God rechtvaardig
Galaten schreef, net zoals Abraham in
, wanneer wij in Jezus
Christus. Want, zoals ik al eerder aan de
ook wij door God rechtvaardig verklaard
den
wor
zo
,
ofde
gelo
rd
Woo
Zijn
op
werd, omdat Hij God
Christus geloven.
zware theologische termen beginnen.
of niets van de Bijbel weten, niet met zulke
Natuurlijk moet je bij mensen die weinig
iep je in hun (eventueel) religieuze en
er achter te komen wat hen beweegt. Verd
om
tijd
de
g
rusti
eens
r
maa
t
eers
m
Nee
of aankomt. Want Jezus Christus
als het op de kern van het christelijke gelo
elijk
duid
s
wee
r
Maa
.
ond
ergr
acht
culturele
de waarheid, maar de volkomen
Weg. Jezus Christus is niet een stukje van
dé
r
maa
,
God
naar
weg
e
elijk
mog
is niet een
hét enige ware Leven.
wereld niet alleen een way of live maar
hele
de
voor
én
ons
voor
Hij
is
Zo
.
God
Waarheid van
zij met jullie. Amen
De genade van onze Heer Jezus Christus
Jullie Paulus (alias Aalt Visser)
8 - Bussum Onderweg
- in Galatië -
Galatië was destijds een Romeinse
provincie/landstreek in het midden
van Klein-Azië, het tegenwoordige
Turkije, een gebied rond het huidige
Ankara. Steden als Ikonium, Lystra en
Derbe lagen daar. Met name christenen van niet-joodse achtergrond
worden in de brief die Paulus aan de
Galaten schrijft op hun verantwoordelijkheid gewezen om hun geloof in
het Evangelie niet los te laten.
Op reis door Galatië (Handelingen 16)
‘Wat denk je? Zal het nog ver zijn?
Volgens mij zijn we dik over de helft.
Toen wij in Derbe waren, zeiden ze
daar dat Lystre zo’n 150 kilometer
Ds. Aalt Visser
van Derbe afligt. We zijn nu bijna
twee dagen onderweg, dus..’ Silas
veegt het zweet van zijn voorhoofd.
Hij kijkt met bewondering naar de
man die naast hem loopt. Paulus,
Bussum
Bussum
n
e
re
wat een sterke man is hij toch. Kijk
e
Hilversum
Voieodr eiereden r
Hilversum
a
a
VoorKENNISMAKINGSARRANGEMENT
b
ik
hem
eens de pas er in hebben.
re
be aar
Amersfoort
GEZICHTSBEHANDELING
VAN € 95 VOOR € 50
bereikben nat cht
Amersfoort
ch
g
a
a
n
d
MÈT
VERRASSINGSPAKKET
VAN
€ 43 al
CADEAU
Het loopt
tegen! de avond wandag en 91 8789 88
51679
SoestSoest
3
0
9
6
5
3
0
neer ze aankloppen bij een huis in
het stadje Lystre. Na een gastvrije
www.guv-uitvaart.nl
ARIANEINDEN.COM
www.guv-uitvaart.nl
ontvangst, een035
stevige
valHAVENSTRAAT 17
BUSSUM
- 82 00maaltijd,
330
len ze als een blok in slaap.
“Morgen zullen we hem ontmoeten”,
Je kunt mijn
brieven tegenwoordig allemaal
downloaden
van internet
hadden ze vlak voor het slapen tegen
elkaar gezegd. Timotheüs, ja, die jonge kracht zouden ze er best bij kunnen gebruiken. Misschien zou hij direct mee kunnen op hun verdere reis.
Uit een goed nest komt hij in elk geval. Als de zoon van een Joodse moeder zal hij met de verhalen van God
goed bekend zijn. Zijn vader is van
Griekse afkomst, maar ook een positief iemand. De ontmoeting verloopt
de volgende dag zoals gedacht. Timotheüs is diep onder de indruk van
het verhaal van Paulus over Jezus.
Voortaan wil hij ook een volgeling
van Hem zijn. ‘Wil je met ons mee de
wereld in om ook anderen daarover
te vertellen?’ ‘Ja, natuurlijk.’ Maar
voor Paulus is er nog één probleem:
Timotheüs is niet besneden en om
een goede ingang te krijgen bij joodse mensen, is dat toch wel handig.
Pionieren met Paulus
Als we het gedeelte van Handelingen
16, 1-8 op ons in laten werken, valt
op dat Paulus oog heeft voor gevoeligheden die er bij mensen zijn. Hij
wil niemand voor het hoofd stoten.
Om het Evangelie te communiceren
doet hij soms concessies. Voor hemzelf hoeven bepaalde dingen niet.
Brinklaan 7 B
Ook is het niet nodig voor onze redding om aan allerlei godsdienstige
regeltjes te voldoen. Wij worden
alleen behouden door het geloof in
Jezus Christus. Hij, Jezus, was zonder
zonde en betaalde aan het kruis voor
onze zonde. Dat is het Evangelie.
Wanneer Paulus later een brief aan
deze gemeenten in Galatië schrijft,
wordt hij zelfs heel fel als mensen op
dit Evangelie af willen dingen. Alsof
het niet genoeg voor God zou zijn,
wanneer we Jezus als onze Redder
aannemen. Maar juist om dit Evangelie aan de man en de vrouw te
brengen, moeten wij in de huid van
die ander kruipen om zoveel mogelijk obstakels op te ruimen.
Pionieren met Paulus in Galatië is
dicht bij de ander en dicht bij jezelf
blijven om zo al pionierend samen
dichter bij God te komen.
Ds. Aalt Visser
Bussum Onderweg - 9
Vernieuwde ‘Zijspieghel’ wordt de huiskamer van West
T
erwijl ruimten in de ene kerk te huur worden aangeboden, wordt
bij de andere kerk bijgebouwd. Jan Frans de Groot, voorzitter van
wijkgemeente West en lid van de bouwcommissie legt uit waarom
dat niet tegenstrijdig is: “Het past helemaal in de doelstellingen van de protestantse gemeente Bussum.”
Achter de Spieghelkerk is een jaar
of vijftien geleden de ‘Zijspieghel’ neergezet. Een aanbouw
met ruimten die druk worden
gebruikt. Voor kindernevendiensten, als crèche, als vergaderruimte. De wijkgemeente West
heeft er niet genoeg aan. Zo moeten tijdens zondagse diensten
kinderen van de basiscatechese
en van de Chill Church uitwijken
naar de aangrenzende Brandsmaschool. De kerkgangers van Sion,
die ook gebruik maken van de
Spieghelkerk, hebben geen plek
om na de dienst koffie te drinken.
De kerkenraad van West was dus
erg blij toen een paar jaar geleden een legaat – zeg maar een
erfenis – bestemd voor de wijkgemeente beschikbaar kwam. In
overleg met familieleden van de
erflater werd besloten het legaat
te gebruiken voor uitbreiding van
de Zijspieghel. Het komt op die
manier de jeugd van de Spieghelkerk ten goede: er komt dan
voldoende zaalruimte voor alle
jeugd tijdens de zondagse diensten, en de grote benedenruimte
kan worden ingericht als een gezellig ‘plein’, inclusief bar, eigentijdse inrichting en aangepaste
verlichting. De jongeren kunnen
daar ook buiten de zondag om
gezellig bij elkaar komen. Maar
de hele wijkgemeente kan ervan
profiteren, want er ontstaat ruimte voor het houden van exposities
en het geven van kerk-gerelateerde cursussen. Bovendien komen
de ‘Spieghelavonden’ wat ruimer
in de jas te zitten, want op deze
culturele bijeenkomsten komen,
uit heel Bussum, steeds meer
mensen af.
De plannen werden besproken
met de leden van de wijkgemeente en de gemeente Bussum. Jan
Frans de Groot van de bouwcommissie vertelt lachend dat de welstandscommissie nogal schrok
toen ze de huidige Zijspieghel
Een modern
contrast met de
historische kerk
eens van dichtbij bekeek, zo lelijk
vond ze de aanbouw. En dat terwijl de Spieghelkerk nog wel een
rijksmonument is.
Wat dat betreft is de geplande
uitbreiding helemaal een zegen.
Want architect Bob Custers van
architectenbureau Vocus, gevestigd in de watertoren, heeft
een prachtig ontwerp gemaakt
waarin de oude Zijspieghel wordt
Jan Frans de Groot: “De uitbreiding past in onze missionaire taak.”
verstopt. Dat ontwerp is al door
som der delen’ verscheen over
de gemeente goedgekeurd. Het
de toekomst van de protestantse
wordt een rechthoekige, moderne extensie, afgewerkt in
hout – een scherp contrast met
de historische kerk – die daarvan
Besprekingen met een aannedoor een transparante ruimte
mer zijn in een gevorderd stawordt gescheiden. De aanbouw
dium, en eind van dit jaar moet
krijgt een verdieping, waardoor
duidelijk worden of het proKENNISMAKINGSARRANGEMENT
drie extra ruimtenGEZICHTSBEHANDELING
ontstaan. De
gramma
van eisen
binnen het
VAN € 95ruimtelijke
VOOR
€ 50impressies
| schetsontwerp
MÈT VERRASSINGSPAKKET
VAN € 43 CADEAU
entree van de nieuwe
Zijspieghel
budget !past. Daarna zullen nog
nieuwe dakopbouw
gaat via de huidige keuken, die
formele stappen
moeten wordan een hal wordt waardoor jeARIANEINDEN.COM
diden gezet. Zodra
een akkoord
nieuwe schil onderbouw
rect de consistoriekamer
in
kunt
is
verkregen
van
de
Algemene
HAVENSTRAAT 17
BUSSUM
035 - 82 00 330
aangepast
tussenlid
lopen. Die schitterende ruimte
Kerkenraad en het College van
wordt daardoor eindelijk goed te
Kerkrentmeesters, kan de progebruiken voor wijkactiviteiten.
cedure bij de gemeente worden
vervolgd. Er is een wijziging van
De kerkenraad van West en de
het bestemmingsplan voor nobouwcommissie besloten pas op
dig, overleg met omwonenden
de plaats te maken toen medio
zal plaatsvinden, en de Rijks2013 het rapport ‘Meer dan de
gemeente Bussum. Maar nu de
planvorming over een mogelijke
gedeeltelijke herbestemming van
de Wilhelminakerk en de verhuur
van ruimten van de Verlosserkerk
niet zo snel verloopt als gehoopt,
is het ontwerp uit 2012 weer tevoorschijn gehaald.
Het rendabel maken of afstoten
van ruimten in de ene wijkgemeente en bouwen in een andere is niet tegenstrijdig, vindt
De Groot, die tevens een van de
auteurs is van ‘Meer dan de som
der delen’.
“In het rapport wordt benadrukt
dat wijken waar het kan, moeten worden gesteund in hun vitaliteit”, zegt hij. “De Algemene
Kerkenraad heeft dat tot beleid
gemaakt. Wij hebben veel activiteiten. Voor de jeugd, en voor de
wijk. Dat past precies in het plaatje. Door de uitbreiding worden
wij de huiskamer van de wijkgemeente. West is hiermee op haar
manier missionair.”
“Wij geloven hier echt in”, zegt
hij. “Het is een stimulans voor de
wijkgemeente om hier de schouders onder te zetten. Een project
dat saamhorigheid kweekt. Er zal
veel van vrijwilligers gevraagd
worden, zeker. Maar West heeft
groeipotentieel. Dit zal ons helpen meer zichtbaar te worden.
We zijn dankbaar dat de familie
van de legaatgever enthousiast
is om op deze wijze letterlijk met
ons aan de wijk te bouwen.”
Tekst: Martin Rep,
foto: Inge de Groot
Zomer 2016?
ruimtelijke impressies | schetsontwerp
dienst voor het Cultureel Erfgoed moet akkoord gaan met
de aanbouw van het rijksmonument Spieghelkerk.
Het zal Jan Frans de Groot van
de bouwcommissie ‘meevallen’
als de verbouwing in de zomer
van 2016 zal kunnen plaatsvinden. Sowieso zal het werk in
de zomer moeten gebeuren.
De Zijspieghel zal tijdens de
werkzaamheden, die vier of vijf
Brinklaan
7 B duren, niet gemaanden
zullen
bruikt kunnen worden, maar de
kerkdiensten kunnen gewoon
doorgaan.
nieuwe dakopbouw
nieuwe schil onderbouw
Bussum
aangepast tussenlid
Hilversum
Amersfoort
Soest
ereen
Voor ied r
aa
ik
bere b
nacht
n
e
g
a
d
79 88
035 691
www.guv-uitvaart.nl
nieuwe dakopbouw
nieuwe dakopbouw
nieuwe dakopbouw
nieuwe schil onderbouw
nieuwe schil onderbouw
nieuwe schil onderbouw
aangepast tussenlid
aangepast tussenlid
uitbreiding Zijspieghel Bussum | bestuur Spieghelkerk | VOCUS architecten bna | 447-bu | 13.07.2012
10 - Bussum Onderweg
nieuwe dakopbouw
| p. 29
Bussum Onderweg - 11
Psalmen van Mendelssohn
Najaarsconcert Deo Juvante in Grote Kerk, Naarden
O
Gastoptreden van Jan Vayne en Elly & Rikkert
p zondag 26 oktober – dit keer op de 4e zondag van de maand en
niet op de 3e – staat de cantatedienst in het kader van lezingen van
psalmen (psalm 42 en 145) en psalmzettingen van Felix Mendelssohn-Bartoldy (psalm 43 en 115) op de agenda.
Psalm 43: God als rechter
Psalm 43 staat geschreven voor dubbelkoor (hier: ensemble Voices) en
psalm 115 voor koor, solisten (hier:
Marga Melerna sopraan, Alan Belk
tenor en Rob van Surksum, bas) en
orkest (instrumentaal ensemble
Voices ). In Psalm 43 wordt God als
rechter aangesproken en vraagt de
Psalmdichter dat Hij hem recht doet
tegenover zijn vijanden; dan zal hij
Hem danken om zijn God te zijn.
Psalm 115: God van levenden
Psalm 115 spreekt van de eer die
Zijn heilige naam moet worden
toegebracht boven die van ons
mensen. Want God heeft zijn volk
beschermd en gezegend. Hij is geen
God van doden die hem loven,
maar van levenden.
Felix Mendelssohn-Bartoldy
Mendelssohn’s kerkelijke composities kwamen in een voor hem moeilijke tijd tot stand. Geboren uit een
Joods milieu ging het gezin van zijn
vader – Abraham Mendelssohn, zelf
de zoon van de Joodse filosoof Moses Mendelssohn – over naar het
Protestantisme en Felix liet zich door
die overtuiging sterk inspireren. Die
dubbele identiteit ontmoette veel
onbegrip in de eerste helft van de
19e eeuw en dat had zijn gevolgen
voor de ontvangst van Felix’ composities: een joodse componist voor
protestantse kerkmuziek was in
de ogen van velen onbestaanbaar.
Dan was die periode ook nog kerkmuzikaal heel onbestemd; de klassieke gereguleerde kerkmuziek van
Mozart, Salieri, Weber en de Haydns
was door Beethoven uit de kerk weggesleurd en als concert in de wereld
gebracht. De Missa Solemnis kwam
beter tot zijn recht in de concertzaal
en was niet liturgisch bedoeld, zoals
destijds ook opgemerkt door de keizer van Oostenrijk. In die overgangsperiode greep Mendelssohn terug
op de grootmeesters van de Barok,
Haendel en vooral Johann Sebastiaan Bach. Invloeden van de barok,
de klassieke periode en de romantiek
zijn dan ook volop aanwezig in zijn
composities: oratoria en kerkelijke
symfonieën voor de concertzaal en
werken rond de psalmen, hymnen en
misdelen voor tijdens de eredienst.
[subkop]26 oktober Wilhelminakerk
Gelukkig dat in onze tijd de waarde
Felix Mendelsson-Bartoldy (bron: Wikipedia)
van zijn kerkelijke composities niet
meer in twijfel wordt getrokken. Op
26 oktober staat de Wilhelminakerk
weer open vanaf 18.30 uur voor de
cantatedienst, waarin ds. Evert-Jan
van Katwijk de liturgie zal verzorgen,
Wybe Kooijmans op het orgel speelt
en Piet Philipse de algemene muzikale leiding in handen heeft. De vorige
cantatedienst (een vesperviering)
bracht ondanks de wat tegenvallende
belangstelling behoorlijk wat geld op.
Voor het kunnen voortzetten van de
cantatediensten hoopt de Protestantse Gemeente te Bussum ook
weer op een goede opbrengst om de
kosten te kunnen dekken.
Henk-Jan Rebel
Najaarsconcertarrangement | zaterdag 8 november 2014
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek
Bezoek aan Kasteel Doorwerth en
wandeling
Ontvangst met koffie op de Herberg
om 10.30 uur; hierna vertrekken we
naar Kasteel Doorwerth voor een bezoek en een wandeling.
Concert
Het middagconcert in het Koetshuis wordt aangeboden door André van Vliet aan de vleugel. Met
een programma van muziek uit
verschillende tijden in een altijd
weer mooie verscheidenheid aan
vorm en kleur. Zoals gebruikelijk
speelt hij met meewerkende colle12 - Bussum Onderweg
Op vrijdag 31 oktober geeft de Chr.
Koorvereniging Deo Juvante uit Huizen haar jaarlijkse najaarsconcert in
de Grote Kerk in Naarden. Behalve
Deo Juvante zal het duo Elly & Rikkert
acte de présence geven. Het koor en
solisten worden begeleid door Jan
Vayne aan de piano en Henk Strootman aan het Domusorgel. De muzikale leiding is in handen van dirigent
Bert Moll. Koor, dirigent en de solisten staan garant voor een sfeervolle
avond. Publiek is op deze avond van
harte welkom.
Chr. Koorvereniging Deo Juvante uit
Huizen bestaat ruim 60 jaar. De muzikale leiding ligt vanaf 1977 bij Bert
Moll. Dit koor heeft ruim 100 leden,
repeteert wekelijks en treedt zowel
binnen als buiten ’t Gooi op. Tijdens
koorreizen verzorgde het ook optredens in het buitenland. Zo trad Deo
Juvante op in onder andere Wales,
Praag, Parijs, Brussel, Antwerpen
en Keulen. In november van dit jaar
maakte het koor een reis naar Wenen
en gaf daar optredens in onder andere
de St. Stephansdom. Het koor heeft
een uitgebreid en gevarieerd repertoire: van het eenvoudige geestelijk lied,
hymnes en negro-spirituals, tot oratorium en grotere koorwerken. Ook voor
het najaarsconcert hebben de koorleden nieuwe werken ingestudeerd.
Jan Vayne is binnen en buiten de
grenzen van Nederland bekend als
een virtuoos en creatief pianist. Hij
is een meester in de improvisatie.
Een internationale doorbraak beleefde Jan Vayne tijdens concerten
in Amerika – waaronder een in de
Shakespeare Library in Washington
– en tijdens het inauguratiebal van
president Clinton ter gelegenheid van
diens tweede ambtstermijn. Vayne
heeft al vaker met Deo Juvante samengewerkt. Op 10 december zullen
zij ook weer samen te horen zijn in De
Koepelkerk in Bussum.
Het bekende duo Elly & Rikkert
treedt al lange tijd samen op.
Naast hun uitgebreide repertoire
voor de jeugd weten Elly en Rikkert een verrassend en boeiend
programma te bieden voor volwassenen. Van hun muziek zijn diverse
geluidsdragers gemaakt. In 2012
ontvingen zij een Zilveren Duif
Award en een Oeuvreprijs. Om
hun 45-jarig jubileum te vieren,
bood Omroep Max hen in maart jl.
een concert in theater Carré aan,
samen met het Metropole Orkest
en diverse bekende gasten.
Henk Strootman begeleidt de koren op een Domus Concertorgel. De
warme, herkenbare Domus-klank
is gebaseerd op de technologie van
de Italiaanse orgelbouwer Viscount.
Kenners bestempelen het Domus
Concertorgel als een professioneel
begeleidingsinstrument.
Bert Moll heeft deze avond de muzikale leiding. Hij heeft een brede ervaring in de korenwereld. Verschillende
grote koren in Nederland, waaronder
Het Urker Mannenkoor “Hallelujah”,
staan onder zijn directie, evenals het
Groot Nationaal Strijkorkest. Voor
zijn veelzijdige, muzikale kwaliteiten
werd hij in 2004 benoemd tot Lid
van de Orde van Oranje Nassau. In
november 2012 ontving hij met de
Urker zangers de Zilveren Duif Award
voor het beste album in de categorie
gewijde muziek.
Informatie en kaarten
Vrijdag 31 oktober 20.00 uur
Grote Kerk, Naarden
Kaarten: € 15,- en kinderen t/m
12 jaar € 7,50. Kaarten zijn in de
kerk en bij Boekhandel De Echo in
Huizen verkrijgbaar, maar ook te
bestellen bij de koorleden en op
telefoonnummer: 035-5262712.
Voor info www.deojuvante.nl.
ga-musici op andere instrumenten.
Samen altijd goed voor ongedachte
arrangementen en fascinerende
vertolkingen van de met veel zorg
geselecteerde werken. Het concert
begint om 14.30 uur. U bent vanaf
14.00 uur welkom in de foyer van
het Koetshuis voor een kop koffie
of thee.
en een consumptie in de pauze van
het concert).
Vier organisten van de Verlosserkerk in concert
Aanmelden
Voor beide arrangementen kunt u
zich nu aanmelden. Dat kan bij voorkeur via e-mail naar: [email protected] of telefonisch 026-33 42
225 (op werkdagen 9.00 - 12.00 uur).
Kosten
Volledig arrangement: € 30,00 (inclusief lunchpakket en de toegangsprijs voor het kasteel- en museumbezoek). Concert: € 15,00 (inclusief
een kop koffie of thee bij aankomst
Opbrengsten
De opbrengst is bestemd voor het
werk van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg. Om deze reden zijn
de musici bereid geheel belangeloos
hun medewerking te verlenen.
Het begint een traditie te worden:
de orgelbespeling door de vier organisten van de Verlosserkerk. Ditmaal op donderdagavond 30 oktober. Voor de derde maal zullen zij
het publiek trakteren op een gevarieerd en boeiend programma. De
avond begint om 19.45 uur en de
toegang is gratis. De Verlosserkerk is
open om 19.15 uur.
Hofleverancier zal deze avond, hoe
kan het ook anders, Johan Sebastian
Bach zijn. Zonder twijfel was hij de
grootste componist aller tijden. Zijn
oeuvre was enorm veelzijdig; dat zal
ook tijdens dit concert blijken. Onder
andere de ‘grote a-moll’ zal worden
vertolkt, maar ook de schitterende
variatiereeks over ‘O Gott, du frommer Gott. Met Buxtehude gaan we
nog iets verder terug de tijd in. Op
het programma staat zijn sprankelende Praeludium, Fuga et Ciacona.
We blijven deze avond niet alleen
in de barokmuziek hangen. Ook de
romantiek is vertegenwoordig. Dit
blijkt bijvoorbeeld uit de prachtige
bewerking van Duruflé over ‘Veni
Creator’. Bijzonder is dat een deel
van de Verlossercantorij hierbij ook
een rol zal spelen.
Bussum Onderweg - 13
West Spieghelkerk
SPIEGHELAVOND
MET
DE
100-JARIGE BIBLIOTHEEK Op
donderdagavond 30 oktober is
er een extra Spieghelavond. Het
wordt een schrijversavond waaraan de Bussumse schrijver Rudolf
Geel en dorpsdichter Gaston Bannier meewerken. Op deze avond
zal de winnaar worden bekend
gemaakt van de verhalenwedstrijd
georganiseerd door de 100-jarige
bibliotheek van Naarden-Bussum.
De drie beste verhalen worden
voorgelezen. Bij een Spieghelavond hoort natuurlijk muziek. Op
deze avond wordt deze verzorgd
door ‘Trio C tot de derde’, dat een
eigen interpretatie levert van klezmer, balkan- en zigeunermuziek.
Kaarten zijn te verkrijgen bij boekhandel Los, de bibliotheek en op
de avond zelf in de Spieghelkerk.
De bijdrage bedraagt € 7. Aanvang:
20.00 uur.
LEESKRING ROND ETTY HILLESUM Er kwam het verzoek
om een leeskring te starten rond
het dagboek van Etty Hillesum.
In dit document ontmoeten we
een jonge Jodin die in de Tweede Wereldoorlog een bijzondere
en intense geloofsontwikkeling
doormaakte. Het idee is om vijf
keer bijeen te komen op donder-
De Antonius Hof
ten zien. Deze
film vormt een
prachtig document over de
ge s c h i e d e n i s
van Nederland in de 20ste eeuw.
Aanvang 14.30 uur.
ds. Stephan de Jong
Etty Hillesum
dagochtend in de Spieghelkerk,
van 10.00-11.30 uur. De data
zijn: 6, 13 en 27 november en 4
en 11 december. De enige voorwaarde is openheid en respect
voor de uiteenlopende meningen
van de deelnemers. Opgaven bij
ds. Stephan de Jong: per e-mail
[email protected] of telefonisch
035-887 11 59.
FILMMIDDAG ZANDZEE De
Spieghelkerk organiseert voor
de bewoners van de Zandzee
een filmmiddag op donderdag
30 oktober. Jan Oord zal de film
‘De eeuw van mijn zwager’ la-
VISITATIE SPIEGHELKERK Op 13
november bezoeken de visitatoren
ds. Trinus Hibma en dhr. Jaap Osinga onze Spieghelkerk in het kader van een vijfjaarlijkse visitatie.
Onze oud-voorganger ds. Korevaar
was tot 1998 praeses van het college van visitatoren-generaal. Hij
ziet als taak van visitatoren: de
zorg voor de heiligheid van onze
kerk (voorkomen van grens overschreidend gedrag), zorg voor de
katholiciteit (niet op ons zelf blijven, maar gaven delen opdat die
zich vermenigvuldigen) en voor de
apostoliciteit (luisteren naar anderen en hen tot hun recht laten
komen) van onze kerk. Leden van
onze kerk kunnen op 13 november, van 19.00-19.30, uur de visitatoren spreken in de Spieghelkerk
over zaken die hen ter harte gaan
en waarover zij in onze eigen kerk
onvoldoende gehoor vinden.
Henk Dooijes, scriba
Sion Spieghelkerk
BEVESTIGING AMBTSDRAGERS
Op 5 oktober vond in de middagdienst van onze wijkgemeente de
(her)bevestiging van ambtsdragers
plaats. Henk Nagel en Willibrord
Berk werden beiden bevestigd als
diaken. Daarnaast werd Antoon
Post voor een tweede ambtstermijn
herbevestigd als ouderling-kerkrentmeester. In deze dienst ging onze
wijkpredikant ds. Aalt Visser voor. De
verkondiging ging over een gedeelte
uit 1 Samuel 14. Hier lezen we hoe
Jonathan, de zoon van koning Saul,
samen met zijn wapendrager de
strijd aangaat met de Filistijnen. Hij
vertrouwde erop dat de Here God
14 - Bussum Onderweg
hem de overwinning
zou schenken, en dat
gebeurde dan ook.
De kerntekst was het laatste deel van
vers 6: ‘want het is voor de Here niet
te moeilijk om te verlossen, door veel
of door weinig mensen’. Het gaat dus
niet om het aantal. Ook met weinig mensen kunnen er grote dingen
gebeuren. Dit is een lijn die we op
meer plaatsen in de bijbel zien, onder andere bij Abraham, die met een
klein leger vijf koningen versloeg, en
Gideon, die zijn leger sterk moest
reduceren en ook een grote overwinning behaalde. Deze lijn heeft
zijn hoogtepunt op Golgotha, waar
één mens, de Here Jezus,
verlossing bracht voor de
hele wereld. Hier mag een
kleine gemeente als Sion bemoediging uit putten. Na de dienst was er
een broodmaaltijd in de Zijspieghel.
Er was veel belangstelling, zowel van
gemeenteleden als ook van familie
en bekenden van de drie genoemde
ambtsdragers. Na de maaltijd werd
de gemeente geïnformeerd over de
status van het missionaire traject dat
vorig gestart is. Er is een missionair
projectplan geschreven dat als uitgangspunt zal dienen voor het aantrekken van een missionair werker.
KINDERKOOR JONG HOLLAND We
zijn blij dat kinderkoor Jong Holland
uit Huizen weer bij ons zingt in de
oogstdienst van 19 oktober. U bent
van harte welkom er ook bij te zijn
om 10.30 uur op de Brink
HERDENKINGSBIJEENKOMST
Op 4 november is de jaarlijkse
herdenkingsbijeenkomst voor hen
die tussen oktober 2013 en oktober 2014 overleden in de Antonius
Hof. Familieleden krijgen uiteraard een persoonlijke uitnodiging
Ouderen opgelet!
Een link voor de mensen die op 27
mei zijn mee geweest met de bustocht voor ouderen van wijk Centrum
en wijk Oost van de Protestantse
Gemeente te Bussum De tocht ging
naar Amsterdam en Waterland, met
een bezoek aan de Simonehoeve te
thuisgestuurd. Maar als u als “ iets
verdere naaste” hierbij zou willen
zijn, bent u welkom. Om 19.30 uur
in de kapel.
BIJBELKRING Welkom voor nieuwe deelnemers voor de bijbelkring
op dinsdagmorgen. Iedere dinsdag
is het weer verrassend, het gesprek
aan de hand van het evangelie van
Lucas. Het is een hartelijke groep,
waar u zich zeker thuis zult voelen.
Mensen uit de wijk en uit het huis
vinden elkaar.
Katwoude en een kaasboerderij met
klompenmakerij.
Hierbij de link: http://youtu.be/
jqehLrissqY. Als u na het zien van de
film op abonneren klikt kunt u alle
films van voorgaande jaren nog weer
eens bekijken. Ze staan ook allemaal
op de site van de kerk, zoekt u dan
onder activiteiten in de startpagina
van de website van de kerk.
FRIEZEN ONDER ELKAAR Een aantal bewoners van de Antonius Hof
heeft Friese wortels en blijkt gaandeweg hun ziekteproces steeds meer
Fries te praten en te denken, en dat
in een Hollandse huiskamer met Hollandse mensen. Graag zouden we
hen wat meer vertrouwdheid bieden
door regelmatig een Fries uurtje te
bieden. Friezen onder elkaar, Friese
spulletjes en koffie en lekkers. Zijn er
Friese Bussumers die hier ook voor
voelen?
ds. Jacomette de Blois
Een beeld uit de film die gemaakt is
bij de bustocht van wijken Centrum
en Oost. (foto Wim Vonk)
Nieuwe ambtsdragers stellen zich voor
Bij de start van een nieuw kerkelijk
seizoen vinden er altijd wisselingen
plaats in de verschillende kerkenraden en de diaconie, zo ook deze
keer. In deze Bussum Onderweg en
die van volgende maand stellen de
nieuw benoemde ouderlingen en
diakenen zich aan u voor. Deze keer
zijn dat Jannie Sollman-Bouter uit
wijkgemeente West en Jan Lokhorst
uit wijkgemeente Oost.
Jannie Sollman-Bouter
(Wijkgemeente West)
Alweer voor de
3e of 4e keer
bevestigd als
ouderling. Een
totaal andere
samenstelling
van kerkenraad,
alhoewel.... er
zijn meer van
die ‘ouwe rotten’ die een soort Heintje Davids-effect sorteren. Ook weer een andere
predikant. Na Laurens Korevaar en
Piet Vellekoop nu Stephan de Jong.
Heel bijzonder om mee te maken dat
elke predikant een eigen stempel op
een gemeente drukt, een eigen sfeer
creëert. Toen jeugdouderling, scriba,
ouderling-voor-leuke-zaken (?!), nu:
ouderling communicatie. Wat dat
inhoudt? Dat hebben we heel summier besproken, maar vanaf nu gaan
we die titel pas echt inhoud geven.
In de bevestigingsdienst heb ik wat
voorbeelden uit het verleden aangehaald. Zaken die je als gemeente/
gemeenschap met elkaar kunt bewerkstelligen. Want je kunt dan wel
kerkenraadslid zijn en plannen maken en hebben, zonder de steun van
de gemeente(leden) kun en ben je
niets. Daarom is mijn credo: we doen
het samen! Ik heb er (weer) zin in!
Jan Lokhorst
(Wijkgemeente Oost)
Mijn naam is Jan Lokhorst Ik ben 57
jaar, geboren en getogen in de Betuwe en van daar uit verhuisd naar de
Flevopolder met mijn ouders die daar
een nieuw veehouderij bedrijf zijn
begonnen. Ben dus een boeren zoon
van afkomst.
Sinds oktober
2013 woon ik
aan de Ceintuurbaan
in
Bussum. Mijn
wijkgemeente
is wijk Oost,
de Verlosserkerk.Ik ben op
zondag 14 september bevestigd als
ouderling in het pastoraat voor wijk
Oost. De inhoud van de functie in de
toekomst weet ik nog niet precies,
maar om ouderling te zijn was voor
mij een roeping. Ik kan goed met
mensen omgaan en goed luisteren.
Het is voor mij dan ook mooi om de
huisbezoeken te gaan doen. Graag
wil ik tegen de gemeenteleden zeggen dat ik me helemaal thuis voel in
Bussum en zeer zeker ook in het kerkenwerk. Mensen gaan hier fijn met
elkaar en met respect naar elkaar
om. Ik hoop dit de komende jaren fijn
te mogen doen voor de gemeenteleden van wijk Oost.
Jan Lokhorst
Bussum Onderweg - 15
Werken aan het rapport commissie To ekomst: een tussenstand
B
ussum Onderweg publiceert regelmatig over de uitwerking van de
punten uit het rapport ‘Meer dan de som der delen’. Na de start van
de discussie in mei 2013 over de toekomst van onze Bussumse PKNgemeente heeft de Algemene Kerkenraad in december 2013 negen punten
als beleid vastgesteld. Op verzoek van de redactie maakt Jan van der Ploeg,
voorzitter van de AK, een tussenstand op.
Beleidspunt 5
De exploitatiekosten zullen verminderen door het beperken van
het aantal uren aan geestelijke
werkers.
Stand van zaken: Overwogen
Beleidspunt 1
De wijkgemeenten Centrum en
Oost wordt verzocht midden januari 2014 te overleggen, samen
met de gemeenteadviseur, om
toe te werken naar een (bestuurlijke) fusie van beide wijkgemeenten.
Stand van zaken: Er is door beide
wijken afgesproken te streven
naar een bestuurlijke fusie per 1
september 2015.
Beleidspunt 2
De wijkkerkenraden van de wijkgemeenten Centrum en Oost
gaan samen vergaderen per januari 2014.
Stand van zaken: De wijkkerkenraden zijn het gezamenlijk
overleg gestart en hebben verschillende vergaderingen samen
gehouden en voor 2014-2015 gepland. Tevens zijn gezamenlijke
werkzaamheden
afgesproken,
zoals het komende kinderkerstfeest en worden regelmatig gemeenschappelijke diensten gehouden in één van beide kerken.
Beleidspunt 3
Het College van Kerkrentmeesters presenteert een concreet
plan dat erin voorziet dat de exploitatie van het Wilhelminakerkcomplex bij voorkeur per 1 januari 2015 ten positieve keert.
Stand van zaken: In mei heeft het
bureau Herbestem een rapport
uitgebracht over de gebruiksmogelijkheden van het complex.
Aparte delen zijn wel te exploiteren, zoals het zalencomplex, de
kerkzaal en de kosterswoning,
maar daar hangt een behoorlijk
kostenplaatje aan.
Aangezien het vooral een bouwtechnisch rapport was en niet alle
mogelijkheden zijn onderzocht,
16 - Bussum Onderweg
Beleidspunt 8
Onderzoek wordt gedaan naar de
spirituele/religieuze mogelijkheden van of bij de locatie Wilhelminakerk-complex (Pioniersplek).
Stand van zaken: In Onderweg en
in de gemeenschappelijke startdienst is verteld wat de situatie
is. Het is niet makkelijk een dergelijk idee uit te werken. Men
heeft aangegeven dat een professionele kracht dit zal moeten
trekken. In oktober zal met een
vertegenwoordiger van de PKN
Jan van der Ploeg.
Opnieuw op zoek
naar kandidaten
voor zalen
Verlosserkerk
heeft de AK besloten dat er een
aanvullend onderzoek dient te
komen. Met de KKG, een bureau
van de PKN, wordt nu verder gezocht naar mogelijkheden voor
een betere exploitatie.
Beleidspunt 4.
Het College van Kerkrentmeesters presenteert een concreet
plan dat erin voorziet dat de exploitatie van het Verlosserkerkcomplex bij voorkeur per 1 januari 2015 ten positieve keert.
Stand van zaken: Na maandenlange gesprekken en onderhandelingen is de verhuur van een
deel van de zalen van de Verlosserkerk aan een groep kandidaten helaas niet doorgegaan. Het
College van Kerkrentmeesters is
op zoek naar nieuwe kandidaten.
terug te dringen. Ook is het boekhoudsysteem zodanig aangepast
dat per kwartaal de financiële situatie bekend is.
Belangrijk is ongetwijfeld ook dat
de gemeenteleden met elkaar via
een geslaagde Actie Kerkbalans
gezorgd hebben voor nagenoeg
gelijke inkomsten.
wordt voor bepaalde tijd een
interim-predikant te zoeken voor
het pastoraat in wijkgemeente
Centrum. Daartoe wordt overlegd met wijk Centrum en de predikanten.
Beleidspunt 6
De functie van koster/beheerder
binnen de PG Bussum vervalt op
termijn en de kosterijtaken verschuiven naar parttime-kosters
of vrijwilligers.
Stand van zaken: Op dit gebied
worden oriënterende gesprekken
gevoerd, waarbij ook naar ervaringen van omringende gemeenten wordt gekeken.
‘Positieve en
tegenvallende
ontwikkelingen’
worden besproken hoe dit handen en voeten moet krijgen.
Beleidspunt 9
De Commissie Jeugdraad, ondersteund door professionals (JOP),
ontwikkelt een concreet plan
voor nieuwe kansrijke initiatieven, zowel voor de wijkgemeenten als voor Bussum-breed.
Stand van zaken: De jeugdraad is
nieuw leven ingeblazen en heeft
verschillende keren vergaderd
over de toekomst. De leden hebben geconcludeerd dat zij dit nu
niet zelf kunnen trekken en hebben geadviseerd om een professionele kracht voor een bepaalde
termijn te benoemen, die een start
kan maken met het upgraden van
het jeugdwerk in Bussum. Begin
oktober is met een vertegenwoordiger van JOP hierover gesproken.
Liturgische
Kleuren
Verspreid over het kerkelijk jaar
maakt de protestantse kerk gebruik
van 5 themakleuren met elk een
eigen betekenis. Deze kleuren zijn
groen, paars, roze, rood en wit. Elk
jaar zien we deze kleuren voorbijkomen, maar wat betekenen ze nou
eigenlijk?
Begroting
Binnenkort vergadert het moderamen AK met het College van
Kerkrentmeesters over de plannen
voor de begroting 2015. Dan zal
zeker aan de orde komen dat de
AK deze zomer heeft besloten te
investeren in pastorale zorg voor
wijk Centrum, ondersteuning van
de Pioniersplek en een jeugdwerker (punten 5, 8 en 9).
Kortom, positieve en tegenvallende ontwikkelingen. Er is en wordt
op allerlei gebieden zeer regelmatig overleg gepleegd, waarbij het
positief is dat alle vier de wijkgemeenten hierin meedenken en
meedoen. Vermeldenswaard is in
dit verband dat op de Startzondag
er voor het eerst een gemeenschappelijke kerkdienst van de vier
wijkgemeenten is gehouden. Het
thema was Pionieren, onbekende
wegen opzoeken. Laten we bij ons
werk en gebed blijven beseffen dat
het werk dat we doen de leiding
van Gods Geest nodig heeft.
Kansel Spieghelkerk met
groen antependium.
De huidige liturgische kleur is Groen.
Dit is de kleur die het langst gebruikt
wordt, namelijk in de periode tussen Kerst en de veertigdagentijd
en tussen Pinksteren en het begin
van de Advent. Deze kleur staat natuurlijk voor de natuur, groei en de
aarde, maar drukt ook verwachting
uit in deze ‘’tussenperiodes’’. De volgende liturgische kleur zal zich dus
aandienen als de Advent begint, op
30 november.
Iris van der Wulp
Tekst: Jan van der Ploeg
Foto: Martin Rep
KENNISMAKINGSARRANGEMENT
Beleidspunt 7
Het College van Kerkrentmeesters
voert de diverse financiële, kostenbesparende aanbevelingen zo
spoedig mogelijk uit (onderdeel
5,5 van het rapport KKA1).
Stand van zaken: Via diverse
maatregelen, gesprekken met
bestaande commissies en een
betere begrotingsdiscipline is het
College van Kerkrentmeesters
erin geslaagd de tekorten verder
GEZICHTSBEHANDELING VAN € 95 VOOR € 50
MÈT VERRASSINGSPAKKET VAN € 43 CADEAU !
HAVENSTRAAT 17
ARIANEINDEN.COM
BUSSUM
035 - 82 00 330
KENNISMAKINGSARRANGEMENT
GEZICHTSBEHANDELING VAN € 95 VOOR € 50
MÈT VERRASSINGSPAKKET VAN € 43 CADEAU !
HAVENSTRAAT 17
ARIANEINDEN.COM
BUSSUM
Brinklaan 7 B
035 - 82 00 330
Bussum Onderweg - 17
Brinklaan 7 B
Jan Zindel
Zondag 19 oktober
Jan Hendrik Gerrit Zindel werd geboren en
getogen in Apeldoorn.
Als jongeman ging hij
naar Rotterdam om er
te werken als journalist. Later ging hij naar
Hilversum,
vanwege
een nieuw baan bij de
NCRV. Hij ontwikkelde
er zich tot politiek verslaggever van de bekende actualiteitenrubriek
Hier & Nu. Ook was
hij jarenlang Koninklijk
Huis-verslaggever voor
de publieke omroep. Een mooie loopbaan waaruit Jan
tal van smakelijke anekdotes kon opdiepen. In zijn leven
kwam ook het verdriet. In 1986 overleed zijn vrouw Mies
van Dijk. Samen hadden ze vier kinderen gekregen. Jan
moest alleen verder. Het geluk keerde terug toen hij met
Liesbeth trouwde. Hij kreeg er vier kinderen met aanhang bij. Jan genoot van zijn kleinkinderen die jaarlijks
voor hem een opadag organiseerden. Jan en Liesbeth
maakten graag reizen en hadden een open oog voor de
mooie dingen van het leven. Daar hoorden ook geloof
en kerk bij. Jan was, met Liesbeth, een trouwe bezoeker
van de Spieghelkerk. Over zijn geloof praatte hij weinig.
God is en blijft een geheim, tegenover wie bescheidenheid past. In de afscheidsviering lazen we Psalm 139: wij
weten niet zoveel van God, maar God kent ons door en
door en bewaart ons in de dood. Jan werd 86 jaar.
Oost Verlosserkerk
ds. N.W. den Bok, HA,
Kindertijd, 0-12 jr.
Centrum Wilhelminakerk 10.00 ds. H.J. van Dijk,
Kindernevendienst,
4-12 jr, Crèche
West Spieghelkerk
10.30 ds. A. Berkhof,
Kindernevendienst,
4-13 jr, Crèche
Sion Spieghelkerk
08.55 ds. W.J. Gorissen,
Crèche en Kinderkerk
17.00 ds. J.K.M. Gerling
Naarderheem
10.30 mw.ds. P.J. ViveenMolenaar
Evangelisch-Lutherse Kerk 10.00 ds. K. van der Horst
De Antonius Hof
10.30 mw.ds. J. de Blois en
pastor L. van der Schoot
Oecumenische dienst /
Oogstdienst
Dinsdag 21 oktober
De Gooise Warande
10.00
14.30
Donderdag 23 oktober
Huize Godelinde
pastor A. Visser
Oost Verlosserkerk
10.00
Centrum Wilhelminakerk
10.00
West Spieghelkerk
19.00
10.30
Sion Spieghelkerk
08.55
ds. H.J. Bodisco Massink,
Kindertijd, 0-12 jr.
ds. H.J. van Dijk, HA,
Kindernevendienst,
4-12jr, Crèche
Cantatedienst
ds. S. de Jong,
Kindernevendienst,
4-13 jr, Crèche
ds.J.van Doorn,
Crèche en Kinderkerk
ds. F. Wijnhorst
ds. G.J. Mantel
Geen dienst
pastor L. van der Schoot
ds. Stephan de Jong
Peter Breukelaar
Nadat Peter hoorde dat hij kanker had, zei hij: ‘Mensen
vinden me misschien een ouderwets gelovige, maar ik
geloof in een hiernamaals.’ In de dankdienst voor zijn
leven lazen we daarom
2 Korintiërs 5,1: dat
God voor ons een eeuwig huis in de hemel
heeft. Oude maar niet
verouderde woorden.
Peter was een gelovige
met humor, ondanks
het verdriet in zijn leven. Zijn moeder overleed toen hij vier was,
zijn vader toen hij zes
was. Kinderen plaagden hem er wel mee
dat hij geen vader had.
Peter antwoordde dan:
18 - Bussum Onderweg
17.00
Naarderheem
10.30
Evangelisch-Lutherse Kerk 10.00
De Antonius Hof
10.30
Oost Verlosserkerk
Centrum Wilhelminakerk
10.00
10.00
West Spieghelkerk
10.30
Sion Spieghelkerk
08.55
17.00
10.30
Naarderheem
Evangelisch-Lutherse Kerk 10.00
De Antonius Hof
10.30
Geen dienst
ds. Guztav Fodor,
mw.ds. Anikó FodorCsipis en de predikanten
van de Prot. Gem.
te Bussum
Geen dienst
Geen dienst
ds. G.J. Codée
mw.ds. P.J. ViveenMolenaar
ds. W.F. Metzger
mw.ds. J. de Blois,
Verlosserkerk
‘Ik heb wél twee vaders, beiden in de hemel.’ Het grote
geluk van zijn leven was Marietje. Hun werden vier kinderen geschonken en kleinkinderen volgden. Peter was
econoom en werkte bij een internationale zaadhandel.
In de kerk was hij altijd actief, onder meer als ouderling
en kerkrentmeester. Met interesse volgde hij de maatschappelijke ontwikkelingen en had daarover zijn doordachte en milde mening. Peter vertelde pas geleden dat
hij gedoopt was op Goede Vrijdag. Dat had hem altijd
wat dwarsgezeten, gedoopt worden op zo’n trieste dag.
Hij keek ernaar uit dat hij in 2015 negentig jaar zou worden op eerste Paasdag. Peter heeft dat niet gehaald. Hij
overleed, 89 jaar oud, op 1 oktober jl. Die dag werd zijn
eerste Paasdag.
ds. Stephan de Jong
Bussum Onderweg
Maandblad van de Protestantse
Gemeente te Bussum
Redactie
Inge de Groot 035 - 694 02 47
Wil Keetelaar 035 - 693 09 56
Martin Rep 035 - 887 28 97
Iris van der Wulp
[email protected]
Advertenties
en administratie
[email protected]
Ook digitaal ontvangen? [email protected]
De Antonius Hof
19.30
De Gooise Warande
14.30
Woensdag 5 november
Sion Spieghelkerk
19.30
Zondag 9 november
Oost Verlosserkerk
10.00
Centrum Wilhelminakerk
10.00
West Spieghelkerk
10.30
Sion Spieghelkerk
08.55
Kerk in de Meent
Naarderheem
Evangelisch-Lutherse Kerk
De Antonius Hof
17.00
10.00
10.30
10.00
10.30
Donderdag 13 november
Huize Godelinde
15.00
mw.ds. J. de Blois en
pastor L. van der Schoot
Avondwake
ds. H.J. van Dijk,
Middagwijding
ds. J. van der Meijden,
Dankstond gewas/arbeid
ds. N.W. den Bok,
Kindertijd, 0-12 jr.
ds. B. Elenga,
Kindernevendienst,
4-12 jr, Crèche,
ds. S. de Jong,
Kindernevendienst,
4-13 jr, Crèche
ds. T. Cammeraat,
Crèche en Kinderkerk
ds. A.A.A. Prosman
mw.ds. H. Honderd
ds. L.J.Th. Heuvelman
dr. B.M.J. Nagel
pastor L. van der Schoot
Algemene Kerkenraad
[email protected]
College van Kerkrentmeesters
NL11 INGB 0000 4008 20
t.n.v. Protestantse Gemeente
te Bussum
Scribaat: H. Dooijes
035 – 691 70 80
[email protected]
Wijkkas: NL25 INGB 0000 5568 35
College van Diakenen
J. Post - 035-693 08 10
[email protected]
NL07 INGB 0000 5055 55
t.n.v. Diaconie
NL02 INGB 0000 2461 70
t.n.v. Zending
Wijkgemeente Sion –
Spieghelkerk
Nieuwe ’s-Gravelandseweg 34
1405 HM Bussum
035 – 691 24 06
Bijstand in het pastoraat:
ds. R.R. Eisinga
0345 – 642 572
06 – 14 75 34 89
[email protected]
ds. A. Visser
0341 – 268 572
[email protected]
Wijkgemeente Oost –
Verlosserkerk
H.A. Lorentzweg 59
1402 CC Bussum
035 – 691 73 09
Koster: mevr. A. Stuivenbergvan Dijk
Predikanten (parttime):
mevr. ds. H.W. van Beelen
06 – 41 67 53 09
(ma, di, wo)
[email protected]
ds. N.W. den Bok
06 – 14 40 58 47
(wo, do, vr)
[email protected]
Psychopastoraat:
mevr. W.Vooys 035 640 91 47
ds. H.J. van Dijk,
Gedachtenisdienst
Wijkgemeente Centrum –
Wilhelminakerk
Wilhelminaplantsoen 14
1404 JB Bussum
035 – 691 75 25
Koster: P. Vos
Predikant: ds. H.J. van Dijk
035 – 694 91 04
06 – 47 09 91 99
b.g.g. 035 – 694 98 60
[email protected]
Wijkgemeente West –
Spieghelkerk
Nieuwe ’s-Gravelandseweg 34
1405 HM Bussum
035 – 691 24 06
Koster: J. van ’t Hof
Predikant: ds. S. de Jong
035 – 887 11 59
[email protected]
Kerkelijk Bureau
035-69 18 852
[email protected]
Geopend: ma t/m do
van 10.00 - 12.30 uur
Dinsdag 4 november
Scribaat:
[email protected]
035 – 640 91 47 of 06 – 38 33 90 36
Wijkkas: NL60 INGB 0001 3284 22
Scribaat: E.E.J. Dekker
035 – 694 25 00
[email protected]
Wijkkas: NL41 INGB 0001 6441 11
Prot. Gem. te Bussum
H.A. Lorentzweg 59
1402 CC Bussum
www.pknbussum.nl
mw. ds. H. Honderd,
Middagwijding
15.00
Zondag 26 oktober
Zondag 2 november Gezamenlijke dienst in
de Wilhelminakerk
Scribaat: J.A.N. Mauritz
035 – 693 28 47
[email protected]
Wijkkas: NL41 INGB 0006 0659 53
Ouderenpastoraat
Antonius Hof
mevr. ds. Jac.M.E. de Blois
035 – 693 14 56 (di en vr) of
030 – 271 86 76
[email protected]
Patria
pastor J. Molensky
06 – 17 32 24 22
[email protected]
Bussum Onderweg - 19
Mijn bijbeltekst
Elke maand vertelt een lezer wat
zijn of haar favoriete bijbeltekst
is. Dit keer is dat Cock van ’t Hof.
Here, Gij doorgrondt en kent mij;
Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn
gedachten; Gij onderzoekt mijn
gaan en mijn liggen, met al mijn
wegen zijt Gij vertrouwd.
Want er is geen woord op mijn
tong, of, zie Here, Gij kent het volkomen; Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt uw
hand op mij.
en de verzen 23 en24:
Doorgrond mij, o God, en ken mijn
hart, toets mij en ken mijn gedachten; zie, of bij mij een heilloze weg
is, en leid mij op de eeuwige weg.
Cock van ‘t Hof
Cock vindt veel psalmen mooi,
maar Psalm 139 is voor haar een
speciale psalm en dan vooral de
eerste en de laatste regels: vers 1
t/m 5:
“Ik heb een keer een burn-out
gehad, een moeilijke tijd, en toen
heeft deze psalm mij heel veel
troost gegeven. Ook al ben je zelf
soms wat minder met God bezig,
dan weet je toch elke keer weer:
Ja, maar God is wel met jou bezig.”
Gods grootheid komt duidelijk
naar voren in deze psalm. Al voor
je geboren wordt kent hij jou:
vers 11: Want Gij hebt mijn nieren
gevormd, mij in de schoot van mijn
moeder geweven.
Ook tijdens mijn vrijwilligerswerk
voor het VBOK, de vereniging ter
bescherming van het ongeboren
kind, werd een bijeenkomst vaak
begonnen met deze tekst.
Berijmd vindt Cock psalm 139 ook
erg mooi.
Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken.
Zij was in die moeilijke tijd eens in
de Vrije Evangelische Kerk en daar
werd hij gezongen in een vrije vertaling, maar voor Cock voelde het
alsof de psalm voor haar gezongen
werd!
Wil Keetelaar
Consistoriegeheimen
Elke maand vraagt de redactie een
lezer een column te schrijven.
Voordat de kerkdienst begint, komen de ouderling van dienst en
de diaken met de collectanten,
en niet te vergeten de predikant
voor deze zondag, bij elkaar in de
consistorie. Merkwaardig dat deze
naam is blijven bestaan.Een consistorie was oorspronkelijk een
vergaderplaats van kardinalen. In
onze kerken is het een gewoon
zaaltje waar de ambtsdragers zich
verzamelen. En dan is het afwachten totdat het tien uur wordt. En
dan duren minuten soms lang.
Maar tijdens dit wachten komt er
wel eens een gesprek op gang. En
meestal blijft de inhoud geheim.
En dat moet ook zo blijven. Een enkele keer verklapt de dienstdoende
predikant wel eens wat er besproken wordt.Deze keer was het ds.
20 - Bussum Onderweg
Evert-Jan van Klapwijk uit Nederhorst den Berg die op 3 augustus
in de Verlosserkerk voorging, hij
vertelde wat in de consistorie besproken was. In het kort kwam het
hier op neer, dat de ambtsdragers
met de predikant tot de conclusie
waren gekomen, dat er meer kanselruil zou moeten plaats vinden.
In hun fantasie zou het in de hele
regio moeten gebeuren. Ik zou al
blij zijn als het wat beperkter zou
zijn, bijvoorbeeld alleen Bussum,
eventueel met Naarden. Het college van kerkrentmeesters en de
Algemene Kerkenraad speuren en
speuren hoe de uitgaven in balans
gebracht kunnen worden met de
inkomsten. Eén ding wordt over
het hoofd gezien, het brengt niet
direct geld op, maar wel tijdwinst
voor de predikant. Die naar ik aanneem uren zwoegt op zijn preek
en het maken van de liturgie voor
Arie Vijn
de zondag. Al die moeite is slechts
voor één keer. Terwijl het dikwijls
de moeite waard is dat nog één
of twee keer ook in een andere
kerk te doen. Wat een tijdwinst!
Wat een variatie. Wie weet, nu de
dienstdoende kerkenraadsleden
die zondag het nut van rouleren
hebben ontdekt, gebeurt er op dit
gebied wat.
Arie Vijn