aanvraagformulier

Algemene gegevens:
Naam (bedrijf)
Contactpersoon
Adres
Postcode /Plaats
Datum:
:..…………………………….
:….…………………………..
:.……………………………..
:.……………………………..
Tel:
Fax:
Mail:
……………………….
……………………….
……………………….
Gegevens dakvlak:
Nieuwbouw / Renovatie*
Plat dak / Hellend dak*
hellingshoek dak:…………graden
Dakbedekking:
o bitumineus
o singhles
Oppervlak dak:
Hoogte dak:
lengte =
hoogte =
o EPDM
o kunststof
o staal
o dakpannen
o anders, nl ………………………
…………. meter x
…………. meter
breedte = ………….. meter
In het en op het dak is aanwezig: o schoorsteen
o ventilatiekast(en)
o lichtstraten (afm:……………..)
o antenne
o bliksembeveiliging
o valbeveiliging
o dakramen (afm:……………...)
o anders, nl:……………………..
Gegevens installatie:
Huidige instalatie is ca. ………….. Jaar oud
Afstand dak - meterkast ……….
Afstand dak - te plaatsen omvormer ………
Uw huidige energie leverancier:
Bijlagen:
o foto
Hoofdzekering: ………amp.
Krachtstroom
Ja / Nee*
meter
meter
……………………….
o (dak)tekening
* doorhalen wat niet van toepassing
Situatieschets en opmerkingen: