ART-‐History, De Twintigste Eeuw (herzien) Het CSE havo

 ART-­‐History, De Twintigste Eeuw (herzien) Het CSE havo ging op maandag 12 mei van start met het examen Kunst Algemeen. De leerlingen werden geconfronteerd met vragen over: -­‐ Wereldmuziek: Graceland van Paul Simon en Ladysmith Black Mambazo -­‐ The Beatles en de sitar (nieuwe dvd) -­‐ Maarten Baas en Rietveld meubelen -­‐ Le Sacre du Printemps -­‐ Les Ballets Russes met Vaslav Nijinski -­‐ Josephine Baker Al deze onderwerpen komen aan bod in de nieuwe uitgave van ART-­‐History, De Twintigste Eeuw en de bijbehorende dvd in het ICT-­‐katern met vragen en opdrachten. Het nieuwe leerboek is inmiddels verschenen; het ICT-­‐katern verwachten we medio juni te kunnen leveren. http://www.lambo.nl/artikel/art-­‐history-­‐de-­‐twintigste-­‐eeuw-­‐
leerboek-­‐2014. Kunst-­‐Actief 3 Leerboek GT De nieuwe editie Kunst-­‐Actief 3 bestaat uit een leerboek en werkboek die naadloos aansluiten op het examen vmbo-­‐GT. De leerlingen raken enerzijds vertrouwd met het uitwerken van een beeldende probleemstelling n.a.v. een thema zoals bij het CPE en anderzijds maken zij kennis met de aard en inhoud van vragen zoals bij het CSE gesteld. In het leerboek vinden ze introducties op zes thema’s: dromen, strijd, liefde, bescherming, selfie en feest, en een model voor procesbeschrijving. De vragen in het werkboek zijn geformuleerd in de stijl van het examen. Zo raken de leerlingen hier vertrouwd mee en verdiepen zij zich tegelijkertijd in de thema’s. In het werkboek staat bij elk thematisch hoofdstuk een model voor procesbeschrijving. In de handleiding vindt u zes oefenexamens met ca. 35 vragen, incl. Antwoordmodel. Zie: http://www.lambo.nl/uitgaven/beeldende-­‐vorming/kunst-­‐
actief-­‐bovenbouw.