Spurt – April 2014 - Jaargang 59 - Nr. 3

Om
Indien niet bezorgbaar graag retour naar Suze
Groeneweglaan 21, 4385 KB Vlissingen
Spurt – April 2014 - Jaargang 59 - Nr. 3
1
HOOFDSPONSORS ZEELAND SPORT
Spurt – April 2014 - Jaargang 59 - Nr. 3
2
JRG. 59, NR. 3 – APRIL 2014
INHOUD






VOORWOORD REDACTIE
Beste lezers,
Bij het verschijnen van het vorige
nummer van de Spurt hebben wij in
een begeleidend bericht (mail 26
maart) onder meer een toelichting
gegeven op de druktechnische
haperingen in bepaalde (tekst- en
foto)gedeelten van het clubblad.
Reparatie daarvan was op dat
moment nogal extra tijdrovend en het
ongemak hebben we daarom maar
voor lief genomen ter wille van de
voortgaande planning.





Voorwoord
Organisatie
Nieuwsoverzicht
Kantinefoto’s
WK-feest
Uit de Oude doos
o Herbert op Herhaling
Rangen en standen
Oproep!
Verjaardagen
Vrienden van Zeeland Sport
Colofon
nieuwe rubriek of leuke foto. Zijn er
misschien verdere suggesties voor
interviews of andere ideeën. Ook
vroegen wij, benieuwd als we zijn, om
ons eens aan te geven wat de lezer
nou eigenlijk vindt van de vorm en
inhoud van de huidige Spurt.
Kortom, het is van belang dat er
interactie is.
Storing
en
stagnatie
kunnen
gebeuren, maar brand is erger en we
hebben van erger geen ergernis willen
maken. Want we weten: waar gehakt
wordt daar vallen spaanders, waar
gevoetbald wordt daar vallen
doelpunten. Soms zit het mee, soms
zit het tegen. Het is maar stil waar het
niet waait.
Kortom, het is van belang dát er actie
is.
Het clubblad is een gewogen
afspiegeling van de actieve en
passieve activiteiten binnen en buiten
onze vereniging, alsook een wegwijzer
in het sportieve verkeer waaraan wij
allemaal deelnemen.
Het clubblad is van ons en voor ons.
Daar willen we graag aan toevoegen:
en gemaakt door ons.
Dat is dan wel een ruim begrip, maar
wij kunnen als redactie best wat extra
“ogen en oren”
of vaste
medewerker(s) gebruiken. We zien en
horen het graag.
Kortom, het is van belang dat er
re(d)actie is.
Een ander onderwerp was er op
gericht dat op een lege plek in het
blad iets had kúnnen staan, zoals een
Zo, genoeg onderwezen.
Nu de Spurt maar lezen.
VOETBAL VERENIGING
ZEELAND SPORT
Bezoekadres
Sportpark Baskensburg
Baskensburgplein 4
4383 NE Vlissingen
0118 – 460 198
http://www.zeelandsport.nl
Redactie Spurt
Klaas van de Ketterij
Sonja Bouten
Arnoud Stok
Spurt – April 2014 - Jaargang 59 - Nr. 3
3
Bestuur
Naam
Functie
Telefoon
Willem Alewijnse
Voorzitter
06 – 10684492
Raffie Kasiemkhan
Bestuurslid (materialen)
0118 – 415283
Willy van Dee
Penningmeester
06 – 41549005
Tim van Ommen
2de Penningmeester
06 – 11914071
Michael Richard
Bestuurslid (voetbaltechnische zaken en jeugd)
06 – 50950931
Chris van Zalen
Bestuurslid (kantine)
06 – 5425 5088
Administratieve ondersteuning
Sjimmie Kort
Ledenadministratie
06-30346681
Klaas Broekaert
Sponsoradministratie
06-51758151
Ron Mechielsen
Wedstrijdsecretariaat senioren
06–52673969
Technische commissie senioren
Willem Alewijnse
Coördinator
06 – 106 844 92
Ron Mechielsen
Wedstrijdsecretaris
06 – 518 764 31
Michael Richard
Bestuurslid technische zaken
06 – 509 509 31
Technisch coördinator jeugd
Michael Richard
Indelingen teams
06 – 106 844 92
Trainersoverleg
Kantine commissie
Yolanda Alewijnse
06 – 1553 1857
Sonja Bouten
06 – 3119 0124
Chris van Zalen
06 – 5425 5088
Truus Seepers
06 – 2329 5477
Feestcommissie
Yolanda Alewijnse
06 – 15 53 18 57
Chris van Zalen
06 – 54 25 50 88
Marjan Adriaanse
06 – 27 39 25 88
Saskia Richard
06 – 31 54 74 23
Rik Alewijnse
06 – 51 54 77 59
Clubblad “Spurt”
Clubblad van Zeeland Sport. De Spurt verschijnt circa zes keer per jaar en staat boordevol artikelen, uitslagen en
verslagen. Artikelen, berichten, reacties e.d. versturen naar [email protected] o.v.v. “kopij spurt”.
Spurt – April 2014 - Jaargang 59 - Nr. 3
4
OPROEP
Kom voetballen bij Zeeland Sport!
Om de jeugdafdeling verder uit te breiden zijn we bij
Zeeland Sport op zoek naar spelers vanaf 5 tot en met
10 jaar. Ook oudere jeugdspelers en senioren zijn
natuurlijk welkom.
Zeeland Sport is gevestigd aan het Baskensburgplein 4
en maakt gebruik van het gemeentelijke sportpark
aan de Irislaan.
Voor meer informatie: www.zeelandsport.nl
Ben je op zoek naar een club om te gaan voetballen of
wil je van club veranderen kom naar Zeeland Sport.
Waarom Zeeland Sport:
 De kleinste, maar ook de gezelligste
vereniging van Vlissingen, waar iedereen
elkaar nog kent.
 Geen vrijwilligersbijdrage.
 De goedkoopste vereniging van Vlissingen.
 Geen aanschaf van een wedstrijdtenue, ieder
team speelt zijn wedstrijden in een
gesponsord tenue.
Dus wil je gaan voetballen, een keer mee komen
trainen of wilt u als ouder meer weten, neem dan
contact
met
ons
op
via
e-mailadres:
[email protected]
of
M.Richard
(bestuurslid voetbal - technische zaken) 06-50950931.
Ook is er de mogelijkheid 3x mee te trainen met de
F- of E-pupillen. De trainingen zijn op dinsdagavond
van 18.00 uur tot 19.15 uur.
Spurt – April 2014 - Jaargang 59 - Nr. 3
5
illem Alewijnse
Voorzitter Zeeland Sport
Bob gaat de Zeeuwse sportkantines in
Rijden met alcohol op is één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Jaarlijks is een
vijfde van de verkeersslachtoffers toe te schrijven aan een ongeval waarbij alcohol in het spel is.
Iedereen is het er wel over eens dat dat niet acceptabel is. Van maart tot juli wordt de Bob-campagne
speciaal ingezet in sportkantines. Bezoekers van Zeeuwse voetbal-, hockey-, tennis- en korfbalclubs
worden tijdens de pilot 'Bob in de sportkantine' aangespoord om alcoholvrij te rijden en met elkaar af
te spreken wie als de Bob zijn sportvrienden veilig naar huis brengt. Zo kan de sport op een positieve
manier meehelpen om de verkeersveiligheid te vergroten. Als Zeeland Sport ondersteunen wij de
BobSport-campagne in Zeeland.
Stimuleren van samenrijden
Van de kantinebezoekers maakt 60% reeds de Bob-afspraak. Eén op de vijf Bob’s blijkt echter toch
alcohol te hebben gedronken. De pilot heeft als doel dat nog meer mensen de Bob-afspraak maken.
Dat de Bob’s zich aan de afspraak houden en dus nuchter achter het stuur stappen. Daarom luidt de
slogan “Scoor eerst een Bob. 100% Bob 0% op”. Een promoteam bezoekt 20 clubs om op een ludieke
manier aandacht te vragen voor de Bob-gedachte. Door deel te nemen aan de fotowedstrijd kunnen
leuke prijzen gewonnen worden. Daarnaast gaat de politie extra controleren. Via Twitter
@Bobsport_ZLD kan de campagne worden gevolgd.
Jeugd + alcohol = geen goede mix
In onze maatschappij worden kinderen al jong geconfronteerd met overmatig alcoholgebruik van
jongeren en volwassenen. Hierdoor gaan deze kinderen zelf ook eerder beginnen met het drinken van
een biertje, wijntje of breezer. Soms met ernstige gevolgen. Daarom zijn er wettelijke regels die
alcohol onder de 16 verbieden.
Onze huisregels over alcohol
1. Spreek met elkaar af wie de Bob wordt. 100% Bob heeft 0% alcohol op!
2. Er wordt geen alcohol gedronken buiten de kantine of het terras.
3. In de kantine wordt geen alcohol geschonken aan: jongeren onder de 16 jaar. Er kan naar je
legitimatie worden gevraagd!
4. Barfunctionarissen drinken geen alcohol tijdens diensttijd.
5. Wij houden geen prijsacties met alcohol.
Zo zorgen we samen dat we allemaal veilig thuiskomen!
Meer informatie? Kijk op www.rovz.nl en www.lznvz.nl of volg @BobSport_ZLD
Spurt – April 2014 - Jaargang 59 - Nr.3
6
KANTINE FOTO’S
Even een moment voor mezelf…
Hoewel F’jes ‘maar’ 2x 20 minuten spelen, kun je
daar knap moe van worden. Dan is het fijn als je
bijna de enige in de kantine bent waardoor je
gewoon even lekker je hoofd op tafel kunt
leggen om vervolgens in slaap te vallen….
Als je zus je dan ook nog
even met rust wil laten en
je
papa
nog
even
doorpraat….
Spurt – April 2014 - Jaargang 59 - Nr. 3
7
Voorjaarswandeltocht
Op zaterdag 29 maart vond de
jaarlijkse Voorjaarswandeltocht plaats
van De Vrolijke Tippelaars met als
vertrek- en aankomstpunt de kantine
van Zeeland Sport.
Door o.a. het mooie weer, de tolvrije
Westerscheldetunnel en de inschrijving
van ca. 80 Franssprekende Belgen was
het deelnemersaantal in vergelijking met
vorig jaar bijna verdubbeld.
Wie denkt dat wandelaars er allemaal ’t
zelfde uitzien, moet uit onderstaande foto’s
concluderen dat dat niet helemaal juist is.
Deze wandelaar – een overkanter – uit
‘Iezendieke’ vertelde dat hij altijd zo gekleed
deelneemt aan wandeltochten.
Spurt – April 2014 - Jaargang 59 - Nr.3
8
Aankondiging:
Programma:
17.00-18.30 uur WK toernooi voor de E’s en de
F-jes
19.00 uur Buffet van Da-xin
Vrijdag 13 juni
2014
Eindfeest Zeeland
Sport
Thema: WK
20.00 uur voorbeschouwing wedstrijd
21.00 uur wedstrijd Spanje – Nederland
23.15 uur WK quiz
23.45 uitreiking gouden schoen
01.00 einde feest.
U kunt zich voor het eten opgeven tot en met de
pinksterdagen (uiterlijk tot en met 9 juni dus!!).
Spurt – April 2014 - Jaargang 59 - Nr. 3
9
WIJZIGING DRANK-
& HORECAWET
biljartcompetitie op maandag telt ook als
wedstrijd.
Met ingang van 1 januari 2014 is de Drank- &
Horecawet aangepast en dit heeft ook consequenties
voor Zeeland Sport. Wat deze verandering voor ons
inhouden wordt hieronder op een rijtje gezet.
-
de leeftijdsgrens voor personen aan wie
alcoholhoudende drank verkocht mag worden
is 18 jaar. Alleen moet de barvrijwilliger aan
de hand van het uiterlijk, gedrag en
lichaamskenmerken, wel duidelijk vast
kunnen stellen dat de persoon die de drank
bestelt 18 jaar is. Als de vrijwilliger hierover
twijfelt, MOET hij om een geldig
legitimatiebewijs
vragen
en
de
geboortedatum hierop goed controleren
voordat hij de drank verstrekt. Als eenmaal
een keer de leeftijd op 18 jaar of ouder is
vastgesteld hoeft dat in het vervolg niet meer
gecontroleerd te worden.
-
De barvrijwilliger die alcoholhoudende drank
verkoopt moet er ook op toezien dat deze
drank alleen bestemd is voor iemand van 18
jaar of ouder. Ook de eventuele tweede of
derde persoon voor wie de drank bestemd is
MOET zich bij twijfel over de leeftijd
legitimeren.
-
We mogen als voetbalkantine geen sterke
drank meer verkopen (deden we al niet
meer), alleen zwak-alcoholhoudende drank
als bier en wijn is toegestaan.
-
Nieuw is ook dat er tijden zijn vastgesteld,
waarop deze alcoholhoudende drank verkocht
mag worden. Er mag alleen alcoholhoudende
drank worden verkocht twee uur vóór en
uiterlijk twee uur na een door de club
georganiseerde activiteit die genoemd is in
onze statuten. Eenvoudiger gezegd, er mag
alleen alcoholhoudende drank worden
verkocht
vanaf twee uur voor een
training/wedstrijd tot uiterlijk twee uur na
afloop van de training/wedstrijd. De
Een extra regel is dat het schenken van
alcohol alleen maar mag gebeuren tussen
vastgestelde tijden.
-
Deze tijden zijn maandag tot en met vrijdag
tussen 17.00 en 24.00 uur. Op zaterdag,
zondag en officiële feestdagen mag er alleen
alcoholhoudende drank worden verkocht
tussen 12.00 en 24.00 uur.
-
Voor bijzondere evenementen, die aan
strakke regeltjes zijn gebonden, kan door het
bestuur ontheffing worden aangevraagd, dit
moet wel ruim van tevoren.
Op andere tijden mag de kantine dus wel open zijn en
er mag van alles verkocht worden als er maar GEEN
alcoholhoudende drank geschonken wordt. Voor de
club is het van belang dat deze regels goed worden
nageleefd, want niet alleen de minderjarige krijgt een
boete, ook de club is strafbaar en een eerste
overtreding kost €1360,-Bij een tweede overtreding
wordt dit bedrag met de helft verhoogd, bij een derde
overtreding verdubbeld en kan de vergunning zelfs
worden ingetrokken. Ook de boetes voor het
verkopen van alcohol op tijden dat het niet mag zijn
fors € 1020,- voor de eerste keer. Bij een tweede
overtreding wordt dit bedrag met de helft verhoogd
en bij de derde keer verdubbeld en ook hier kan de
vergunning worden ingetrokken. De controle op de
regels wordt uitgevoerd door de gemeente en heeft
vanwege het alcohol ontmoedigingsbeleid en het
terugdringen van alcoholgebruik bij minderjarigen een
hoge
politieke
prioriteit.
Sportkantines
en
jongerencentra zijn speerpunt in de controles. Laten
we er met zijn allen voor zorgen dat de regels
gerespecteerd en nageleefd worden (ook al ben je het
er niet mee eens). Het bestuur is verantwoordelijk en
heeft de barvrijwilligers die hen vertegenwoordigen
gevraagd om zich aan de regels te houden. Ga dus
niet in discussie met deze vrijwilligers als je klachten
hebt maar benader het bestuur.
Spurt – April 2014 - Jaargang 59 - Nr.3
10
-
PUPIL
VAN
DE
WEEK
Spurt – April 2014 - Jaargang 59 - Nr. 3
11
Je wordt dan de 3e man/vrouw in
een ervaren team die er mede voor
gaat zorgen dat alles snel en soepel
verloopt.
Sta je liever niet achter de bar, in de
keuken ben je ook van harte welkom
voor het bakken van snacks/frites.
Wie vindt het leuk om na
een thuiswedstrijd van Zeeland Sport
1 op zondagmiddag een poosje
achter de bar te staan tot de
grootste drukte weg is, dus van
ongeveer 16.00 tot 18.00 uur?
Wil je je opgeven of wil je meer
informatie:
Bel of mail naar:
Yolanda Alewijnse: tel. 06-1553185 of
[email protected],
Sonja Bouten: 06-31190124 of
[email protected]
Spurt – April 2014 - Jaargang 59 - Nr.3
12
TUSSEN
SPITS
EN
STOPPER
Altijd wel besproken, eigenwijs,
over
alles
een
mening,
meer
verstand dan uw schoonmoeder
en nog grappig ook! Elke Spurt
een nieuwe column over alles
wat zich afspeelt Tussen Spits
en Stopper!
Spurt – April 2014 - Jaargang 59 - Nr. 3
13
N
iet alle voetbalsupporters zijn dom, niet
allemaal. Er is een simpele manier om het IQ
van de gemiddelde supporter te bepalen. Tel
het aantal tatoeages van de, over het algemeen
feestelijk, in clubtenue uitgedoste verschijning.
Vermenigvuldig dat met het aantal alcoholische
versnaperingen wat op de wedstrijddag, voor aanvang van
het eerste fluitsignaal wordt genuttigd. De uitkomst mag je
nogmaals vermenigvuldigen met het aantal piercings
waarmee dit figuur versiert is. Mocht deze persoon in het
bezit zijn van een tatoeage in de vorm van een anker, een
hart met een dolk erdoor heen, of een afbeelding van een
bekende Nederlander, dient deze uitkomst verdubbeld te
worden. Deze uitkomst trekt men af, van alle rugnummers
van de twee basisteams opgeteld, min het rugnummer van
de thuisspelende rechtsbuiten, die op de wedstrijddag de
sportieve strijd aangaan. Deze uitkomst komt overeen met
het intelligentieniveau. Ik daag elke lezer uit, deze som voor
zichzelf te maken. Mocht u er niet uitkomen, dan is een
ding zeker. Lezen en rekenen is niet uw sterkste punt, maar
een voetbalteam verbaal ondersteunen of in niet correct
Nederlands, maar dat begrijpt u wellicht beter,
supporteren, wel. U bent wellicht een supporter. Is dat erg,
welnee.. Leuk toch.
Uw columnist zal ervoor waken om waardeoordelen te
vellen. Want heeft al vroeg geleerd met domme mensen
niet teveel de discussie aan te gaan. Als deze ook nog groot
zijn en in groepsverband zich openbaren dan is een zinvol
gesprek uitgesloten. Daarom geen waardeoordeel. Ik vind
het allemaal prima.
Ik vind het prima als ik televisie kijk met mijn opgroeiende
kinderen en er wordt vuurwerk op het veld gegooid.
Vuurwerk? Het leek wel de gehele, niet vernietigende
opslag van S.E. FireWorks wat er in de 16 meter terecht
kwam. Notabene, in het strafschopgebied van je eigen
keeper. Wat volgde was een aaneenschakeling van bizarre
momenten. Een keeper die met zijn armen wijd, zijn mond
opengesperd van verbazing, contact zoekt met de trouwe
volgelingen van zijn clubje. Een trainer van dezelfde club die
met zijn wijsvinger tegen zijn voorhoofd tikt. Een marketing
directeur die zijn lip kapot bijt van frustratie en de aanhang
van zijn club met overslaande stem gebied:" kappen met
deze shit!" Applaus volgt. Mijn kinderen draaien zich
tegelijkertijd naar mij toe en vragen waar zij op dit moment
getuige van zijn. En zoals zo vaak, de laatste tijd, sluit ik
mijn ogen even, wrijf ik met mijn duim en wijsvingers over
mijn voorhoofd op zoek naar een antwoord. Ik schud met
mijn hoofd en besluit het ze maar eerlijk te vertellen. Ik
DEEL 8 - Dom
open mijn ogen, ik open mijn mond en ik zie, ook het hek,
van het vak, achter het doel gaat open. ME-ers met
getrokken wapenstokken, gaan op een select clubje
supporters, die door mede supporters worden
aangewezen, af. Gelukkig worden er geen klappen
uitgedeeld en laten deze relschoppers zich ogenschijnlijk
tam meevoeren, met deze mobiele eenheid. Het zijn er
uiteindelijk maar zes. Zes personen die het verkloten voor
een heel vak, een heel stadion, een hele club, voor mensen
thuis voor de buis, voor het aanzien van een heel land. Zes
personen! Je weet het al,.. Deze zes krijgen een
stadionverbod, moeten zich de komende vijf jaar, elke
zondagmiddag, melden bij het lokale politiebureau. Hier
zullen ze gedurende de wedstrijd zichzelf nuttig moeten
maken voor de maatschappij. Koffiezetten in het
ouderencentrum, plantsoentjes aanharken, of in het
plaatselijke ziekenhuis billen wassen. U kunt zich er vast wel
iets bij voorstellen. Langzaam, wordt het onkruid op deze
manier geweerd uit de stadions en wordt de sport schoner.
Zoals doping de wielersport verlaat, zo verlaat de hooligan
het voetbalstadion. Of niet..?
Ik open mijn ogen, ik open mijn mond en ik zie dat ze beide
in tranen zijn. Ok, ik geef toe, ze zijn wat bangelijk, maar
het uitleggen kan ik het niet. De wedstrijd wordt stilgelegd.
Ploegen verlaten het veld. Mijn ogen zijn op het relvak
gericht. Wanneer zou het hek opengaan, wanneer komen
de helmen en de getrokken stokken. U raadt het al. Er
gebeurt niks. Ja, een wanhoopskreet:" kappen met deze
shit!"
De wedstrijd wordt gewoon uitgespeeld. Nou ja, gewoon..
De keeper die de kruitdampen nog in zijn ogen heeft, mag
vijf keer de bal uit het netje halen.
En na afloop die verbazing.. Trainers, aanvoerders, KNVB
bestuurders, iedereen is het er over eens. Dit geweld, deze
idioterie moet een halt worden toegeroepen.
Is het nu alweer een jaar geleden dat een grensrechter
werd doodgetrapt, is het alweer 25 jaar geleden, dat er in
Hillsborough 96 mensen het leven lieten, doodgedrukt door
medesupporters. Was het niet in datzelfde jaar dat het
staafincident plaatsvond? Twee jaar daarvoor was er nog
die bom in de Kuip, die de vijf doelpunten van John Bosman
nietig verklaarde.
Kortom supporters geweld is van alle tijden. Is dit tegen te
gaan? Wellicht is het een idee, om op een simpel bordje bij
de ingang van elk stadion in nederland een viertal poëtische
woorden te tonen. Woorden die aanzetten, tot bezinning,
een moment van rust. De woorden:
"Kappen met deze shit!"
Spurt – April 2014 - Jaargang 59 - Nr.3
14
OVER
VOETBAL
GESPROKEN (7)
Voetbal-afkortingen
In het clubvoetbal komen veel afkortingen voor. Die
begrippen staan meestal voor de letters VV
(voetbalvereniging), VC (voetbalcombinatie), SV
(sportvereniging), SC (sportclub), FC (football club).
En dan natuurlijk voorafgegaan of gevolgd door de
vestigingsplaats of oorsprong van de desbetreffende
vereniging. Op zich niets bijzonders, maar er zijn ook
afkortingen met een meer doordachte of
levensbeschouwelijke betekenis. De moeite waard
om eens nader te bekijken.
Wegens de uitgebreidheid van dit onderwerp
beperken we ons hier tot de Zeeuwse verenigingen.
Zo kennen we bijvoorbeeld in Vlissingen de
(zomeravond)voetbalclub VAW: Van Alles Wat.
Goes heeft GOES: Gezamenlijk Opwaarts Eendrachtig
Sterk. Een unieke sportbenaming.
Nog een mooie uit Goes. SSV: Samen Sporten Vereent
(voorheen: Schipper Sport Vereniging).
Op Schouwen-Duiveland bemerken we onder meer
DFS: Door Fusie Sterk uit Burgh-Haamstede.
WIK: Willen Is Kunnen komt uit Kerkwerve. Die zat
vorig seizoen trouwens nog in onze bekerpoule.
Zierikzee kent MZC. Een combinatienaam van MEVO:
Met Enige Vrienden Opgericht en Zierikzee.
Het eiland Tholen is vertegenwoordigd met WHS: Wij
Houden Stand uit Sint Annaland.
In Sint Philipsland wordt gevoetbald door NOAD:
Nooit Opgeven Altijd Doorgaan.
In Zeeuws-Vlaanderen ontmoeten we SDO:
Samenspel Doet Overwinnen uit Lamswaarde.
En natuurlijk ook RIA: Rooms In Alles uit Westdorpe.
Ja, de (voetbal)paus heeft overal zijn fans.
Verder nog een “steen”goeie. STEEN: Strijd Trouw
Eerlijk En Nobel uit Sint Jansteen.
We zouden het bij Zeeland houden. Maar vooruit, we
gaan toch een stukje over de provinciegrens naar
West-Brabant. Daar treffen we als buren wat oude
bekenden aan uit vorige competities.
DOSKO: Door Ons Samenspel Komt Overwinning,
Bergen Op Zoom.
MOC ’17. Combi van voorloper MEVO: Moed En
Volharding Overwint en Olympia, Bergen Op Zoom.
METO: Moed En Training Overwint, Hoogerheide.
ODIO: Ons Doel Is Ontspanning, Ossendrecht.
VIVOO: Voetbal Is Voor Ons Ontspanning, Huijbergen.
DIOZ: Door Inspanning Overwinnen, Zegge.
DVO: Door Vrienden Opgericht, Roosendaal.
Dat laatste komt misschien nog wel het dichtst bij
Zeeland Sport, ook al klopt de afkorting niet. Voor
ons zou het dan moeten zijn: ZSV (Zeeland Sport
Vlissingen) met als variant Zeeuwse Sport Vrienden.
Toegegeven, niet erg origineel. Maar ja, Zo Spelen
Vedetten, Zet Spirit Voort of Zinvol Samen
Voetballen is nou ook niet alles. En wat dacht je van
het suggestieve Ze Scoren Veel?
Heb je zelf ook nog een (eigen)aardige voetbalafkorting te melden of een voorzet voor andere
suggesties? RNR: Reactie Naar Redactie.
Spurt – April 2014 - Jaargang 59 - Nr. 3
15
Spurt – April 2014 - Jaargang 59 - Nr.3
16
Spurt – April 2014 - Jaargang 59 - Nr. 3
17
65 JAAR ZOMERAVOND VOETBAL
We hadden het in het decembernummer van de
Spurt - rubriek “Over voetbal gesproken” - over onze
voetbalburen. En daar bedoelden we natuurlijk mee
de Vlissingse voetbalverenigingen. Terloops werd
ook genoemd het zomeravondvoetbal, een wezenlijk
onderdeel van het lokale voetballeven. Nu wat extra
aandacht voor deze “zomeravond”, want die bestaat
dit jaar 65 jaar.
We schrijven het jaar 1949. In het na-oorlogse
Vlissingen is de wederopbouw in volle gang. Naast de
economische
ontwikkelingen
zijn
er
de
maatschappelijke activiteiten, waaronder ook sport,
spel en ontspanning. Natuurlijk, er waren al tal van
sportverenigingen. Het saamhorigheidsgevoel en de
vrijetijdsbesteding van toen deden die alleen maar
verder opbloeien. De voetbal was hierop geen
uitzondering, zo zelfs dat er uitbreiding werd gegeven
aan de bestaande structuren en culturen. Om kort te
gaan, er ontstond een verlangen om na het werk met
en tegen collega’s een balletje te trappen. Ter
bevordering van de onderlinge sfeer en ontspanning.
En dat leidde uiteindelijk tot de oprichting van de
zomeravondvoetbal (ZAV) voor plaatselijke bedrijven.
Zonder anderen te kort te willen doen, noemen we als
één van de oprichters Adrie de Nooijer, een even
bekende als markante verschijning op en rond de
velden. Als bestuurslid en scheidsrechter regelde en
floot hij in een lange reeks van jaren in dienst van
“zijn” ZAV, de oudste bedrijfsvoetbal-competitie van
Zeeland. De geschiedenis verhult helaas geen verdere
persoonsnamen, maar de dank en waardering voor
hun pionierswerk van toen zijn er nu zeker niet
minder om. Het allereerste zomeravondveld was
gelegen ter hoogte van “ wachtpost ’66”, bij de
voormalige woonwijk Havendorp (1946-1963) aan de
Buitenhaven te Vlissingen. Deze naam is een
verwijzing naar het seinhuisje nr. 66 aan de
spoorbaan. Daar werd dan ook met sneltreinvaart
gevoetbald!De volgende accommodatie werd
gevonden op de velden aan de Keersluis. Een
roemruchte plek, compleet met een zwartgeteerde
houten keet als kleedruimte en dito koek- en zoopie
loket. Uit die tijd - ook mijn tijd (Klaas van de Ketterij,
red.) - komen de herinneringen boven. Er waren toen
(al) ploegen als Uiterton, Rijkswaterstaat, VAW (Van
Alles
Wat),
PZEM
(later
EPZ),
PVS
(Personeelsvereniging
Schelde),
BVV
(Bijker
Voetbalvereniging), LVV (Loodsen Voetbalvereniging).
Mijn meeste vroegere zomeravond- indrukken
betreffen GOAL, ontstaan bij de SHV (Steenkolen
Handelsvereniging Vlissingen), gelegenheidshalve
vaak aangevuld met spelers van douane en politie.
Waarom GOAL? Voorzitter/speler Jan Kort was
namelijk mijn schoonvader, oud-speler van EMM
(voorloper van Zeeland Sport). Dus familie- en
voetbalband. GOAL was afkomstig van het Engelse
woord coal voor (steen)kool en stond natuurlijk ook
voor doel(punt). Na de Keersluis-tijd , de oprukkende
industrie en woningbouw maakten daar verleden tijd
van, vond de zomeravond zijn stek op de velden van
de Baskensburg, in de achtertuin van het clubhuis
Zeeland Sport. Onze vereniging maakt nu trouwens
zelf ook nog deel uit van de zomeravondcompetitie,
als kantine Zeeland Sport. Dit team werd in mei vorig
jaar nog overtuigend kampioen in zijn categorie.
Later verhuisde de ZAV naar de velden van de
Bonedijke, het thuishonk van SV Walcheren. Hier
houdt de ZAV ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan
een open jubileumtoernooi op 21 mei 2014. De
bedoeling van de organisatie is een reünie van (oud-)
spelers, bedrijfsteams, scheidsrechters, bestuursleden
en verdere medewerkers en supporters. Het belooft
een
zomerse
avond
te
worden.
De
zomeravondcompetitie op zich is overigens al
begonnen in de eerste week van april.
65 jaar. Nog niet zo lang geleden gold dat als de
pensioengerechtigde leeftijd. Dan moest je het rustig
aan gaan doen, dan viel je onder de
monumentenzorg. Relativerend als we zijn, gunnen
we de ZAV die rust niet. Integendeel, want rust
roest. Dus: Zomeravondvoetbal Vlissingen, blijf nog
lang in beweging! Proficiat met het mooie jubileum
namens voetballend Zeeland Sport.
Spurt – April 2014 - Jaargang 59 - Nr.3
18
UIT
DE
In de Spurt van december 2013 hebben we deze
rubriek in ere hersteld : ‘Uit de oude doos’, oftewel:
een teamfoto uit een (ver) verleden van Zeeland
Sport.
Ook de raadfoto van maart leverde weer veel
problemen op. Met hulp van Adrie van Huizen
kwamen we er bijna uit.
OUDE
DOOS
Staand v.l.n.r. Verzorger Jovan, leider Jan Fleurbaaij,
Rob Horreman, Ronald Cosijn, Daniel v Rijswijk,
Achmad , Edo Maat, ? , trainer Adrie v Huizen, Eric
Siegers.
Zittend v.l.n.r. Johan Dijkhuizen baby ?, Robert Ayal,
Milco Pattikawa, Ronald Jongelings, Martin v Huizen,
Edwin Provoost, zoontje van Eric Siegers.
Wie weet wie de vraagtekens zijn? Laat het ons
weten.
Spurt – April 2014 - Jaargang 59 - Nr. 3
19
Onderstaande foto moet toch wel makkelijker zijn. Er
staan minstens 3 personen op die nog regelmatig
langs de lijn en/of in de kantine ‘live’ te zien zijn.
Stel de redactie niet te leur en waag een gok. Er ligt
een mooie prijs klaar voor degene die alle namen
goed heeft. Bij meerdere goede oplossingen wordt er
geloot.
We zijn er nog steeds niet achter wat de achternaam
was van ‘Martijn’ van de raadfoto van de Spurt van
december. Als u het weet, dan horen wij het graag!
De personen die op de foto staan mogen uiteraard
ook zelf meedingen naar de prijs!
Stuur uw oplossing vóór 1 juni 2014 naar
[email protected] U mag de namen natuurlijk
ook op een papiertje schrijven en in een enveloppe
afgeven achter de bar t.a.v. Redactie Spurt.
Heeft u een leuk verhaal over dit dreamteam of over
een individuele speler, we horen het graag!
Spurt – April 2014 - Jaargang 59 - Nr.3
20
RECTIFICATIE
Is het niet het zetduiveltje, dan is het wel het
printmonstertje dat ons soms in de steek laat. Dat was
helaas het geval bij het artikel “Zeeland Sport in
Optocht”, pagina 18 van de vorige Spurt. De als
bijgaand aangekondigde foto was dus niet bijgaand.
Excuses hiervoor. Op deze pagina nogmaals de
complete tekst mèt foto. Zo wordt de optocht toch
geen aftocht.
Terug naar de foto. Het is niet helemaal duidelijk op
welke locatie in Vlissingen de foto is genomen.
Wie kan hier meer over vertellen? En vooral ook: Wie
weet nog welke personen op de foto staan?
Enig idee hoe ze heten? Laat het ons weten!
Bijgaande foto is ons aangereikt door oud-voetballid
Ad Provoost. Het is een herinnering aan een optocht
ter vermoedelijke gelegenheid van een
koninginnedag / bevrijdingsfeest of school- c.q.
sportmanifestatie in Vlissingen, eind de jaren ’50 /
begin de jaren ’60.
Op het clubvaandel van Zeeland Sport is het
woord “sport” weliswaar niet zichtbaar, maar de
vertegenwoordiging van onze vereniging is
onmiskenbaar gezien de rood-witte tenues en
natuurlijk de aanwezigheid van de destijds zo’n
10-jarige Ad Provoost zelf, hier geheel links op de
foto.
Ad Provoost is 33 jaar lid geweest van Zeeland
Sport en doorliep gedurende die tijd verschillende
jeugd- en seniorenteams. Vooral na zijn actieve
voetbalperiode ging hij zich meer toeleggen op
het scheidsrechteren (KNVB afdeling Zeeland /
district Zuid I).
Geweld op het veld - jawel, toen ook al hoor - was
op een gegeven moment aanleiding voor een
ruime tussenstop, waarbij hij met name aan de
voetbal verbonden bleef als (bege)leider van het
G-team van Walcheren. De laatste jaren is Ad
trouwens ook weer als jeugd- en
toernooischeidsrechter te vinden op de
plaatselijke velden. Ja, het voetbalbloed kruipt nu
eenmaal waar het niet gaan kan.
Spurt – April 2014 - Jaargang 59 - Nr. 3
21
MEISJESVOETBAL
BIJ ZEELAND SPORT
Vanaf het nieuwe seizoen willen wij bij Zeeland Sport
bij genoeg animo starten met meisjes voetbal.
Hiervoor zijn wij opzoek naar meisjes in de leeftijd van
7 tot en met 12 jaar.
Je kunt je opgeven voor de proeftrainingen bij:
Wil jij samen met je vriendinnen in een team
voetballen, meldt je dan aan en kom naar de
proeftrainingen.
Michael Richard (bestuurslid technische zaken jeugd
en senioren)
[email protected]
Op donderdag 15 mei, 22 mei, 29 mei en 5 juni 2014
van 18-19 uur zullen wij proeftrainingen verzorgen
speciaal voor meisjes van 7 tot en met 12 jaar.
Vind je het leuk, dan kan je bij genoeg aanmeldingen,
bij aanvang van het nieuwe seizoen voetballen in een
meisjesteam.
0118-216765/06-50950931
Voor vragen neem gerust contact op met
bovenstaande.
Zeeland Sport
Baskensburgplein 4
De trainingen zullen gegeven worden op het kunstgras
van Sportpark Irislaan, voor de trainingen wordt
verzameld bij de Kantine van Zeeland Sport (adres zie
onderstaande)
Vlissingen
De trainingen zijn geheel vrijblijvend en zonder
verdere verplichtingen.
Spurt – April 2014 - Jaargang 59 - Nr.3
22
AVONDVIERDAAGSE
2014
Ook dit jaar organiseert W.S.V. ‘De Vrolijke Tippelaars’
de Vlissingse Avondvierdaagse.
Vertrek- en aankomstpunt is zoals altijd de kantine
van Zeeland Sport.
Datum: 12, 13, 14 en 15 mei
Afstanden: 5 en 10 km.
Starttijden: Maandag t/m woensdag om 18.30 uur.
Donderdag start de 5 km om 18.30 uur en
de 10 km om 18.00 uur.
Inschrijven op woensdag 7 mei van 18.30 tot 19.30
uur.
maandag 12 mei aan de start vanaf 18.00 uur.
Voor verdere informatie:
mw. Meerman: 464753
mw. Van Oorschot: 463845
of mailen naar [email protected]
Spurt – April 2014 - Jaargang 59 - Nr. 3
23
Spurt – April 2014 - Jaargang 59 - Nr.3
24
OPROEP
Bent u degene die ons
één dagdeel in de
maand wilt komen
helpen achter de bar?
Planning gaat altijd in overleg en
we houden rekening met uw
wensen.
Wij hebben een gezellig team
en hopen dat u ons team komt
versterken.
Natuurlijk wordt u op een rustig
moment eerst goed ingewerkt.
Meer info?
U kunt altijd Sonja Bouten of
Yolanda Alewijnse aanspreken.
Bellen kan ook: 06-15531857.
Liever mailen?
[email protected]
Spurt – April 2014 - Jaargang 59 - Nr. 3
25
Spurt – April 2014 - Jaargang 59 - Nr.3
26
HERBERT
OP
HERHALING
We komen nog even terug op het interview met
Adrie van Huizen en Herbert Sepers in de vorige
editie van de Spurt. Het zal de oplettende lezer niet
zijn ontgaan dat er in dit verhaal twee extra foto’s
van Adrie zijn opgenomen en van Herbert niet. Dat
wil zeggen nog niet, want dat maken we deze keer
natuurlijk helemaal goed.
Huldiging 250ste wedstrijd
Herbert Sepers wordt gehuldigd ter gelegenheid van zijn 250e wedstrijd voor Zeeland Sport in 1986.
Met vrouw Truus wordt hij hier namens het bestuur en de TC in de bloemetjes gezet door Rein Dik.
Op de foto zien we onder anderen ook leider Jan Fleurbaaij en spelers Rinus Riemens, Ron Leroy, Peter
Steenbakkers, Wim de Waal. Truus was in deze tijd overigens ook nog secretaresse van de
supportersvereniging.
Herbert kende die tijd nog een “jubileum”-activiteit: ruim 10 jaar vaste selectiespeler (jaren ’70-’80).
In zijn voetbal-nadagen speelde hij in de lagere elftallen; hiervan is foto 2 een momentopname.
Spurt – April 2014 - Jaargang 59 - Nr. 3
27
Kampioensfoto Zeeland Sport
Kampioensfoto van Zeeland Sport / Sunlux team, waarin Herbert een aanvallend aandeel had.
Staand v.l.n.r. Hielke Dijkstra, Herbert Sepers, Tonnie van der Horst, Kees Snepvangers (sponsor Sunlux),
René Verstraeten, Peter Dommisse, Anton Reijke.
Zittend v.l.n.r. Geert Dijkstra, leider Rein Dik, Helmi Siegers, Richard Leeuwenburg, Jacky Koole, Peter
Kort (met jeugdige supporter).
Op de achtergrond het voormalige clubgebouw van voetbalvereniging SV Ritthem, destijds gevestigd aan
de sportvelden Baskensburg te Vlissingen.
Spurt – April 2014 - Jaargang 59 - Nr.3
28
RANGEN EN STANDEN
Spurt – April 2014 - Jaargang 59 - Nr. 3
29
Spurt – April 2014 - Jaargang 59 - Nr.3
30
ZEELAND SPORT
FELICITEERT
Zeeland Sport feliciteert……
April
02
02
03
03
03
03
04
13
14
17
18
18
22
25
30
02
03
08
12
13
14
15
19
22
23
24
26
27
27
30
Mei
Raf Lijbers
Sander Goedegebure
Ricardo van Lunteren
Niels Slager
Erik Goedegebure
Martin Jacobse
Koen van Spaandonk
Henk Willemse
Semmi de Meij
Anton Vael
Peter van Antwerpen
Raffie Kasiemkhan
Miguel Guerreiro
Daymian Dommisse
Sonja Bouten
01
02
03
05
08
12
14
15
17
20
22
23
24
28
29
30
Martijn Jacobs
Tom Stroo
Evan Koole
Wesley de Leeuw
Mats Wagenaar
Guido Wagenaar
Robin Jilleba
Jordy Vermeulen
Ron Wolff
Hasan Suljic
Merwin van Rijswijk
Roy Verkerk
Marleen van Geersdaele
Klaas Theune
Peter Stok
Juni
Jan Elderkamp
Dany Nieuwkoop
Toby Lammers
Nick Adriaanse
Joke Overwijk
Nikos Giannakos
Rob Commandeur
Liselotte Bek
Edo Maat
Jeffrey de Jong
Don Buren
Rinus Verdaasdonk
Gilles Cruq
Geert Dykstra
Monique Lijbers
Yolanda Alewijnse
Staat uw naam er niet bij of staat u er wel bij, maar de datum verkeerd? Laat het ons weten op
[email protected]!
Spurt – April 2014 - Jaargang 59 - Nr. 3
31
VRIENDEN VAN
ZEELAND SPORT
Bij een club als Zeeland Sport is er altijd behoefte aan zaken en activiteiten die niet direct (volledig) uit clubkas
gefinancierd kunnen worden. Hiervoor is nu binnen onze club een ondersteunend comité van leden en
sympathisanten in het leven geroepen: “Vrienden van Zeeland Sport”. Denk hierbij bijvoorbeeld aan alle zaken die
bijdragen aan een aantrekkelijke, gezellige en financieel gezonde vereniging waar zoveel mogelijk leden en
vrijwilligers zich thuis voelen!
Iedereen die Zeeland Sport een warm hart toedraagt kan nu “Vriend”worden. Voor slechts €50,00 per jaar kunt u
ons helpen die activiteiten financieel te ondersteunen. Dankzij de inzet van de Vrienden van Zeeland Sport zijn de
afgelopen periode ondermeer de volgende activiteiten gerealiseerd:
2014


Bijdrage renovatie toiletten
Bijdrage eindejaarsborrel
2013








Bijdrage reparatie keukendak
Bijdrage Sinterklaasfeest jeugd
Bijdrage TV’s Kantine
Bijdrage kampioenschap zaterdag elftal
Bijdrage reünie wedstrijd Zeeland Sport 1 (2012) – oud Zeeland Sport 1
Bijdrage Zeeland Sport – Schoondijke
Kachel verzorgingsruimte
Bijdrage reparatie dak keuken clubhuis
Ook Vriend worden? Neem dan even contact op met Chris van Zalen (tel: 06 – 5425 5088), of email naar
[email protected]
Spurt – April 2014 - Jaargang 59 - Nr.3
32
COLOFON
Colofon
Redactie Spurt:
Klaas van de Ketterij
Sonja Bouten
Arnoud Stok
Deze Spurt is mede tot stand gekomen dankzij de
hulp van, Sjimmie Kort (fotobewerking), Anton Vael
(drukker), Spits & Stopper, namens Fysiotherapie
Paauwenburg Erwin Pouwelse en de verschillende
auteurs van de wedstrijdverslagen.
Klopt er iets niet, mist u wat, of wilt u graag een
bijdrage leveren aan het clubblad van Zeeland Sport, neem dan even contact op met één van de redactieleden of email naar [email protected]! Het volgende nummer komt uit in juni.
Spurt – April 2014 - Jaargang 59 - Nr. 3
33
ZEELAND SPORT
Spurt – April 2014 - Jaargang 59 - Nr.3
34