Plaatsingsvoorwaarden Alles is Techniek Experience

Plaatsingsvoorwaarden Alles is Techniek Experience
Doel
Het doel van de Experience bus is om jongeren kennis te laten maken en te interesseren
voor techniek, in het bijzonder de elektro- en installatietechniek.
Doelgroepen
De Experience bus is geschikt voor:
- VMBO scholieren, klas 1 en 2
- Basisschool leerlingen groep 8
- MBO scholieren welke voor een richtingskeuze staan
Gewicht en manoeuvreerruimte
Het gewicht van de Experience bus is 20 ton en is niet groter dan een touringcar. De
afmetingen zijn: 12 meter lang x 2,5 meter breed x 4 meter hoog. De Experience bus dient
op een harde en egale ondergrond te staan met voldoende draagvermogen. De aanvrager
vrijwaart OTIB voor eventuele schade waarvoor OTIB aansprakelijk wordt gesteld.
Stroom
De benodigde krachtstroom is: 3x16A. De afstand van walspanning tot aan de Experience
bus dient korter te zijn dan 50 meter. Mocht dit niet het geval zijn, dient dit duidelijk bij de
aanvraag vermeld te worden. Indien dit niet voorhanden is, kan stroomvoorziening worden
verzorgd met een dieselgenerator.
Opzet
De Experience bus is bedoeld om een bewustwordingsproces van de jongeren op gang te
brengen. Om jongeren te laten zien dat ze dagelijks in aanraking komen met elektro- en
installatietechniek. Maar ook dat het dagelijkse leven er heel anders uitziet zonder deze
technieken.
Middelen
De middelen welke hiervoor gebruikt zijn (beeld/geluid/games), zijn zoveel mogelijk
afgestemd op jongeren om de techniek aan te laten sluiten op hun belevingswereld.
In de Experience bus kunnen jongeren de volgende leerzame middelen ervaren:
1) OTIB theater / duurt 10 minuten
2) Badkamers ontwerpen en andere games doen, die gedeeld kunnen worden via twitter of
Facebook
3) Interactief bordspel Comfort Crisis
4) Selfie unit
5) 3D
Per groep is er ruimte voor maximaal 15 leerlingen tegelijkertijd.
Tijdsduur
Het programma duurt maximaal 45 minuten per groep. De Experience bus kan niet
gereserveerd worden voor evenementen korter dan 1 dagdeel (4 uur).
Bij boekingen dient u in uw programma er rekening te houden dat de Experience bus niet
voor 08.00 uur operationeel kan zijn (i.v.m. reistijd en voorbereidingen ter plekke). De
Experience bus zal een half uur of eerder op de locatie aanwezig zijn.
Geschikte evenementen
De evenementen waarbij de Experience bus goed tot zijn recht komt:
- Open dagen van VMBO- scholen (waar de richting Elektrotechniek, Installatietechniek of
Instalektro gevolgd kan worden)
OTIB Plaatsingsvoorwaarden Alles is Techniek Experience
1
-
PSO –dagen op VMBO of MBO scholen
Beurzen of evenementen waarbij promotie van techniek cq richtingskeuze het doel is en
waarbij jongeren (ouders) en of docenten de doelgroep zijn
Ongeschikte evenementen
Evenementen waarbij de Experience bus ongeschikt is:
- Muziek evenementen
- Braderie
- Evenementen waarbij er geen speciale aandacht is voor promotie van techniek of
opleidingen
Inzet
Het inzetten van de Experience bus is voor de aanvrager geheel kosteloos. OTIB behoudt
zich echter het recht voor om de inzet van de vernieuwde trailer toe- of af te wijzen. Hiervoor
gelden de volgende criteria:
- Afhankelijk van de beschikbare informatie
- Aard en doel van het evenement
- Doelgroep
- Beschikbaarheid
- Bereikbaarheid school / contactpersoon
- Situatie locatie
- Begeleiding
Begeleiding
Bij het inzetten van de Experience bus dient de aanvrager te zorgen voor begeleiding van de
groepen door een docent of een daartoe bevoegde volwassene.
Onbegeleide groepen worden geweigerd. Bij ongeregeldheden kan de begeleider van de
vernieuwde trailer personen de toegang weigeren of ontzeggen.
Informatie
Via de link www.otib.nl/promoplanner kunt u, de Experience bus digitaal reserveren. Aan de
hand van de verstrekte informatie en de hiervoor genoemde criteria bepaalt OTIB of de
aanvraag t.b.v. de Experience bus toe- of afgewezen wordt.
Reserveren en bevestigen
Uw reservering wordt bij OTIB in eerste instantie als optie geplaatst. Uw optie is pas definitief
als uw aanvraag is bevestigd door OTIB. Aan optionele reserveringen kunnen geen rechten
ontleend worden.
Reclame-uitingen
Indien u de inzet van de Experience bus openbaar maakt via programmaboekjes of andere
reclame-uitingen dient u hiervoor toestemming te ontvangen van OTIB.
Op locatie
Indien de verstrekte informatie anders blijkt dan de situatie ter plekke, wordt er door de
begeleider van de Experience bus een inschatting gemaakt op geschiktheid van de inzet.
In overleg met OTIB wordt vervolgens bepaald of de inzet -met de benodigde aanpassingendoor kan gaan. Indien dit gepaard gaat met extra kosten komen deze geheel voor rekening
van de aanvrager. Indien de plaatsing niet door kan gaan zal de Experience bus vertrekken
en wordt de nota ten behoeve van deze inzet gepresenteerd aan de aanvrager.
OTIB Plaatsingsvoorwaarden Alles is Techniek Experience
2
OTIB Plaatsingsvoorwaarden Alles is Techniek Experience
3